AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1105

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Karjalan rakuunarykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1105

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1105

Joukko-osasto: Karelska dragonregementet

Vuodet: 1767-1781

Pääkatselmus 1774 Generalmunster 1774

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1774 (Generalmunster 1774) 5
Kymin komppania (Kymmenegårds Compagnie) 7

Pääkatselmus 1774 Generalmunster 1774

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1774 (Generalmunster 1774) 43
Esikunta (Staben) 45
Ylempi Savon komppania (Öfre Safvolax Compagnie) 48
Alempi Savon komppania (Nedre Safvolax Compagnie) 77

Pääkatselmus 1778 Generalmunster 1778

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1778 (Generalmunster 1778) 114
Esikunta (Staben) 116
Alempi Savon komppania (Nedre Safvolax Compagnie) 120
Ylempi Savon komppania (Öfre Safvolax Compagnie) 149
Kymin komppania (Kymmenegårds Compagnie) 181
1. Majurin komppania (Premier Majorens Compagnie) 200

Pääkatselmus 1781 Generalmunster 1781

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1781 (Generalmunster 1781) 235
Esikunta (Staben) 237
Ylempi Savon komppania (Öfre Safvolax Compagnie) 241
Majurin eskadroona (Majurens Esquadron) 271
Alempi Savon komppania (Nedre Safvolax Compagnie) 287
Kymin komppania (Kymmenegårdska Compagniet) 315


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2023