AloitussivuSavon rykmenttiKirjallisuutta → Tigerstedt

E.S. Tigerstedt

Biografiska anteckningar

om

Savolax Brigadens Män

1808-09

Vuonna 1908 julkaistun teoksen on kirjoittanut suomalainen upseeri Edvard Severin Tigerstedt (1858-1911).

Teoksessa on 326 Suomen sotaan osallistuneen henkilön elämänkerta.

Savon prikaati

Muodostettin vuonna 1775 itärajan puolustamista varten, koostui seuraavista:

Osasto Kuvaus Miehiä
Savolax lätta infanteri regemente 4 pataljoonaa kussakin 2 komppaniaa 900
Savolax fotjägare regemente 4 pataljoonaa kussakin 2 komppaniaa 1148
Karelska jägarekår 2 pataljoonaa kussakin 2 komppaniaa 554
Brigadens värfvade artillerikompani perustettu 1802 149
Karelska dragonregemented 2 eskadroonaa 183
Infanteri och dragonvargeringen 550
Yhteensä 3484

Kirjan sisällysluettelo

Luku Sivu
En återblick på Savolax brigaden 1
Officerare och civile tjänstemän 13
I: Kongl. Savolax lätta inf. reg. 16
II: Kongl. Savolax fotjägare reg. med Savolax brigadens artilleri komp. 70
III: Kongl. Karelska jägarekåren 130
IV: Kongl. Karelska lätta dragon reg. 151
V: Till tjänstgöring vid brigaden under kriget placerade officerare 166
VI: Frivilliga kompanier 171
VII: Officerare vid högkvarteret och kommissariatet 176
Underofficerare och lägre civile tjänstemän 181
I: Kongl. Savolax lätta inf. reg. 181
II: Kongl. Savolax fotjägare reg. med Savolax brigadens artilleri komp. 194
III: Kongl. Karelska jägarekåren 209
IV: Kongl. Karelska lätta dragon reg. 215
V: Frivilliga kompanier 218

Nimen mukaanNumeron mukaan

© Väinö Holopainen 2023