AloitussivuSavon maakirjatIisalmen pitäjä → 1664 ☰ 

Iisalmi maakirja 1664

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 95AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Idensalmiby/Iisalmi
Lagt under Idensalm Prestebohl
Madtz Madsson Kållionen
Mårten Hindersson Karfwonen
Bertill Kållioinen
Johan Andersson Karakainen
Johan Madtzsson Kaupinen
Nilss Nilsson Kiskinen
Pardala/Partala
Oluff Olofsson Kutilainen
Oluff Larsson Mackoinen
Michell Olufsson Pardainen
Oluff Jönsson Pardainen
Eskiell Wijsasson Dito
Walkeainen/Valkeamäki
Oluff Påhlsson Kettuinen
Thomass Olufsson Kettuinen
Oluff Andersson Kettuinen
Per Larsson Kettuinen
Eskiell Jönsson Karakainen
Weremäjärfwenby/Vieremäjärvi
Anderss Andersson Kettuinen m Br Larss Andersson
Hanss Hansson Kurfwinen
Nilss Olofsson Nissinen
Henrich Påhlsson Kettuinen
Salameby/Salahmi
Påhl Eskelsson Mackoinen
Larss Larsson Dito

Sivu 96AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Martisenjerfwenby/Marttisenjärvi
Eskiell Madtzsson Mackoinen
Larss Madtzon Mackoinen
Caupilaby/Kauppila
Madtz Madtzsson Caupinen
Bertill Jönsson Dito
Nissiläby/Nissilä
Påhl Påhlsson Nissinen
Jönss Jonsson Dito
Oluff Oluffsson Nissins Enckian
Jöran Olufsson Nissinen
Påhl Olufsson Dito
Pöriäby/Pyöreä
Erick Jönsson Caupinen
Swenninmäkiby/Vänninmäki
Erick Madtzon Suomalainen
Hindrich Larsson Huttuinen
Madtz Madtzsson Huttuinen
Per Jönsson Huttuinen
Jacob Madtzsson Huttuinen
Henrich Olufsson Swenninen
Ryhäläby/Ryhälä
Staffan Andersson Röhäinen
Knut Ericksson Kurwinen
Per Olufsson Kettuinen
Suckeaby/Sukeva
Jönss Persson Hilli
Jacob Andersson Huckainen
Lakaby/Laaka
Larss Carlsson Pardainen
Wijtaby/Viitaa
Oluff Markusson Huttuinen

Sivu 97AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Larsson Huttuinen
Peder Andersson Dito
Kilpisari/Kilpisaari
Anderss Andersson Pyllickäin
Jönss Markusson Huttuinen
Per Jönsson Sourulainen
Paloisby/Paloinen
Madtz Bertilsson Hynninen
Jönss Larsson Heiskainen med Br Bertill Larsson
Johan Bertilsson Heiskainen
Ulmalaby/Ulmala
Christer Olofsson Tijkainen
Oluff Olufsson Tijkainen
Christer Olofsson Ulmainen
Påhl Olofsson Tijkains Hindrich Tijkains ödhe
Grelss Madtzon Asikains Ea
Anderss Mårtenss Lappwätel:
Nils Persson Nijrainen
Madtz Madtzsson Asikainen
Jönss Påhlsson Ulmainen
Jönss Jönsson Ullmainen
Rotamäkiby/Ruotaanmäki
Larss Hindersson Lappalainen
Jönss Jönsson Huttuin
Rotalaxby/Ruotaanlahti
Larss Madtzon Lappalainen
Madtz Madtzsson Dito
Haijastaifwal/Haajaistaival
Wijssa Wijssasson Kumbulain
Haijasenby/Haajainen
Michell Philpsson Tuofwinen
Larss Larsson Junduinen

Sivu 98AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Porowesi/Porovesi
Per Andersson Niroinen
Wehmasjärfwiby/Vehmasjärvi
Jönss Wijsasson Cumbulainen
Michell Michelsson Tofwinen
Hapajerfwiby/Haapajärvi
Påhl Persson Eskelinen
Peer Persson Dito
Madtz Anderssson Käriäinen
Hindrich Påhlsson Pardainen
Larss Jönsson Dito
Erick Olofsson Pessoinen
Per Larsson Pardainen
Hindrich Hindersson Lappalainen
Hindrich Bertilsson Tapanain
Per Mårtensson Lappalain
Erick Larsson Lappalain
Per Hindersson Kärkäinen
Toefwakanby/Toivakko
Hindrich Ifwarsson Rautapardain
Rutackoby/Rutakko
Per Olofsson Ryhäinen
Larss Wijsasson Rönköi
Per Jacobsson Kainulain
Larss Anderssson Rönköi
Per Persson Pölhäinen
Madtz Andersson Rönkö
Anderss Andersson Pölhain
Nilss Anderssson Rönkä
Sångajerfwi/Sonkajärvi
Anderss Andersson Rönkä
Larss Cuossmasson Cuossmain
Jönss Olofsson Huttuinen
Anders Andersson Huttuin

Sivu 99AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jockisby/Jokela
Larss Larsson Huttuinen
Kårpijerfwi/Korpijärvi
Larss Persson Heiskainen
Olof Olofsson Jutinen
Jumis by/Juminen
Hindrich Madtzsson Hynninen
Jöns Andersson Heiskainen m Br Påfwel Andersson
Säläwäby/Sälevä
Oluff Ericksson Nissinen
Erick Olofsson Dito
Knut Thomasson Sormuinen
Anderss Olofsson Kächköinen
Oinasjerfwiby/Oinasjärvi
Larss Olofsson Huttuinen
Petäjäjärfwiby/Petäjäjärvi
Oluff Olofsson Huttuinen
Warpas/Varpainen
Jacob Persson Haloinen
Hernejerfwiby/Hernejärvi
Johan Nilsson Roifwainen
Per Persson Padodoinen
Nils Jöransson Nissinen
Niemisjerfwiby/Niemisjärvi
Bertill Bertilsson Colemain
Oluff Olofsson Hijains ödhe
Madtz Jacobsson Hyfwärinen
Oluff Persson Sara ny Br Staffan Persson Hyfwärinen
Oluff Hindersson Hyfwärinen
Jönss Jonsson Kilpainen

Sivu 100AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Per Persson Hyfwärinen
Per Staffansson Hyfwärinen
Närköby/Nerkoo
Per Larsson Kächköinen
Lars Larsson Dito
Anders Larsson Dito
Olof Olofsson Kächköinen
Per Madtzon Kächköinen
Käriänsariby/Kääriänsaari
Anders Madtzon Käriäinen
Ollikalaby/Ollikkala
Lars Madtzsson
Jacob Persson Martikainen
Påhl Persson Siwoinen
Per Persson Siwoinen
Per Persson Martikainen
Bertill Hindersson Ollikainen
Anders Staffansson Dito
Larss Påhlsson Dito
Larss Hindersson Dito
Staffan Staffansson Dito
Jöran Madtzon Siwoinen
Larss Påhlsson Ikoinen
Kiwistoby/Kivistö
Påhl Olofsson Ollikainen
Jonss Persson Dito
Anderss Påhlsson Dito
Mardikalaby/Martikkala
Per Olofsson Mardikainen
Jöran Persson Mardikainen
Christer Larsson Dito
Sutelaby/Sutela
Madtz Nilsson Sutinen
Anders Anderssson Sutinen

Sivu 101AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Per Hindersson Lappalainen
Hindrich Hindersson Kockoinen
Luckarilaby/Lukkarila
Lars Lemmingsson Luckarin
Hemmingh Larsson Dito
Per Larsson Dito
Pörsenmäenby/Pörsänmäki
Erick Ifwarsson Rautapard:
Anderss Jörensson Dito
Påhl Bertilsson Dito
Anderss Bertilsson Dito
Johan Carllsson Dito
Philip Larsson Kåpoinen
Hans Staffansson Wäisäin
Anderss Staffansson Lapwetelainen
Lambajerfwi/Lampaanjärvi
Påhl Michelsson Saikoinen
Oluf Olofsson Hujainen
Påhl Johansson Passainen
Oluf Hansson Jäskeläinen
Michell Michelsson Saikoinen
Hanss Hindersson Jäskelain
Oluff Olofssoin Saikoinen
Hindrich Hansson Jäskeläin
Larss Larsson Saikoinen
Pachkamäkiby/Pahkamäki
Madtz Sigfredhsson Pachkoin
Rokoisenby/Ruokonen
Hindrich Olofsson Rynäinen
Pajujärfwi/Pajujärvi
Johan Påfwelsson Cuossmain

Sivu 102AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Brussius Påhlsson Dito
Oluff Oloffsson Kåckarinen
Per Persson Cuossmainen
Erick Olofsson Kåckarinen
Erick Påhlsson Lapweteläinen
Hemming Andersson Rotzalin
Kåppelaby/Koppola
Sigfredh Jönsson Kåppoinen
Påhl Påhlsson Cuossmainen
Pyöröläby/Pyöriälä
Per Nilsson Sutinen
Niemismäkiby/Niemismäki
Per Nilsson Ruotzalainen
Michajerfwiby/Mikkajärvi
Anders Larsson Ruotzalain
Alapitkänby/Alapitkä
Larss Larsson Kåppoinen
Hindrich Hindersson Råtzalain
Narfwanlaxby/Naarvanlahti
Swen Mårtensson Hilduinen
Oluff Jönsson Dito
Michel Larsson Dito
Hindrich Clemetsson Dito
Ångiwesby/Onkivesi
Michell Persson Linduinen
Nilss Persson Ruotzalainen
Påhl Hindersson Ruotzalainen
Madtz Persson Ruotzalainen
Wiandaby/Vianto
Hindrich Persson Ollikain

Sivu 103AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Philip Persson Kaupi
Leppälaxenby/Leppälahti
Påhl Påhlsson Lapwetelain
Enewaldt Enewaldsson Dito
Johan Olofsson Yletyinen
Larss Larsson Lappalain
Wäisälänmäkiby/Väisälänmäki
Hans Hindersson Lappalainen
Per Staffansson Wäisainen
Peer Påhlsson Dito
Jyngänniemiby/Jynkänniemi
Hindrich Hindersson Rynäin
Karfwasalmiby/Karvasalmi
Oluff Olofsson Rynäinen
Cuossmas Cuossmasson Cuossmain
Hendrich Cuossmass:n Cuossmain
Olof Thomasson Ollikainen
Erick Bertilsson Rynäinen
Lappwetelänby/Lappetelä
Oluff Ericksson Lapwetelain
Oloff Olofsson Katajainen
Oluff Eskielsson Jäskeläin
Philip Madtzsson Poikoinen
Jönss Wijsasson Känckyinen
Philip Bertilsson Raudapardain
Madtz Mårtensson Lappwetelain
Larss Mårtensson Dito
Löytynmäkiby/Löytynmäki
Anderss Persson Lakoinen
Johan Andersson Ihalainen
Oloff Bengtsson Sormuinen
Heinämäkiby/Heinämäki
Nilss Andersson Uttriainen

Sivu 104AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anderss Hansson Mätäinen
Påhl Eskelsson Uttriainen
Per Persson Kärkainen
Olof Olofsson Lippoinen
Eskell Hanrsson Lippoinen
Wenehmäkiby/Venetmäki
Staffan Hindersson Ollikain
Läwäniemenby/Leväniemi
Bertill Uttriains Enckia
Waaraslaxby/Vaaraslahti
Hindrich Hindersson Harmainen
Larss Larsson Pedikäinen
Oluff Hindersson Räisäinen
Erick Hintzasson Tickainen
Tommonmäki/Tommonmäki
Hindrich Persson Lappalain
Påhl Jönsson Pardainen
Joutzenniemiby/Joutsenniemi
Nilss Persson Ruotzalainen
Lammass Saloby/Lammassalo
Isak Påhlsson Niskainen
Anderss Andersson Dito
Johan Andersson Dito
Kuifwaniemiby/Kuivaniemi
Michell Larsson Tossawainen
Anderss Larsson Dito
Kåtaniemiby/Kotaniemi
Nilss Larsson Tijainen
Taipaleby/Taipale
Nilss Persson Rytkoinen
Påhl Andersson Dito
Peer Påhlsson Dito
Carll Carlsson Kämiläinen

Sivu 105AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pielawesi/Pielavesi
Madtz Hindersson Rytköinen
Hemmingh Hindersson Dito
Larss Påhlsson Tossawainen
Oloff Larsson Niskainen
Paiumäki/Pajumäki
Peer Grelsson Hapalainen
Karialaby/Karjala
Oloff Oloffsson Karialain
Löytöjerfwi/Löytynjärvi
Peer Ericksson Röngä
Rytköby/Rytky
Larss Persson Ryttköinen
Sulkawaby/Sulkava
Henrich Harmains ödes Engh
Påhl Olofsson Nousiainen
Dito Nousiainen
Madtz Larsson Sarainen
Thomass Thomasson Silfwennoin ny Staffan Olofss:n Hyfwöin
Påhl Madtzon Tenhuinen
Hinders Nilsson Pickainen
Påhl Nilsson Dito
Hindrich Andersson Dito
Kalliojerfwi/Kalliojärvi
Larss Hindersson Kärkäinen ny Marten Classon Kärkäinen
Henrich Olofsson Kräkäinen
Jönss Olofsson Kärkäin
Per Olofsson Dito
Larss Thomasson Dito

Sivu 106AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Koifwujerfwiby/Koivujärvi
Michell Staffansson Tickainen
Koskenby/Koskenkylä
Nilss Staffansson Dito ny sin B Staffansson Hyfwärinen
Åsmangiby/Osmanki
Gabriel Staffansson Hyfwärinen
Hautajerfwiby/Hautajärvi
Oloff Persson Kärkäinen
Jönss Persson Dito
Per Oloffsson Kärkäinen
Mårten Andersson Dito
Oluff Nilsson Kärkäinen
Kiuruwesiby/Kiuruvesi
Påhl Hindtzain Tickainen
Larss Hindzoin Dito
Jönss Eskielsson Kaikoinen ny sin B:r Per Eskielsson Dito
Oloff Hindersson Lappalainen ny sin B:r Per Hinderss:
Hindrich Hindersson Dito
Per Philipsson Kiskinen
Per Oloffsson Mustoinen
Lupuby/Luupuvesi
Michell Michellsson Pardain
Påhl Påhlsson Kånoinen
Oloff Påhlsson Kånoinen
Per Persson Kämärain
Madtz Persson Kämärain
Näländäby/Näläntö
Eskiell Madtzsson Eskelinen

Sivu 107AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Remexeläby/Remeskylä
Madtz Andersson Remes
Jönss Jönsson Remes
Per Larsson Dito
Pässmäriby/Päsmäri
Peer Jöransson Tofwinen
Salmijerfwiby/Salmijärvi
Oloff Larsson Launainen
Fiskerien ♦ Kalastamot
Kihlosalmj Fiskierij
Lapinlax Fiskerij
Wijanda Fiskerij

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8644 Savon maakirja 1664-1664, sivut 95-107
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8644
Mikrofilmi ES2625

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16581672

© Väinö Holopainen 2023