AloitussivuSavon maakirjatIisalmen pitäjä → 1672 ☰ 

Iisalmi maakirja 1672

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 528BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Idensalmiby/Iisalmi
Lagt wnder Prestebohl
Matz Matzsson Collioinen
Mårthen Karfwoinen
Bertill Collioinen
Johan A. Karkäinen
Påål Peersson Karhuin
Daniell Nilss. Kiskin
Pardalaby/Partala
Oluf Kutilainen
Johan Pardainen
Michell O. Pardainen
Hend. Gostafsson
Eskell Pardainen
Oluf Jönsson Pardain
Walkiainen/Valkeamäki
Oluf Påålss. Kettuin
Thomas O. Dijto
Oluf A. Dijto
Peer Larsson Dijto
Bertijl Bert.ss. Colle.
WeremäJärf/Vieremäjärvi
And. And. Huttuin
Lars And. Dijto
Hans Kerfwinen
Påål Påålss. Kettuin
Hend. Påålssn Dijto
Salamiby/Salahmi
Påål Eskelss. Makoin
Lars Larss. Dijto
Eskell Matzsson Mak.
Hans Matzss. Dijto
Nissiläby/Nissilä
Påål Påls. Nissin
Jöns Jönss. Nissin
Påål Jönsson Dito
Oluf Nissises Enkia
Påål Olufsson Nissin
Hend. Jöranss. Dijto
Kaupilaby/Kauppila
Michell M. Kaupin
Christer M. Dijto
Bertijl Jönss. Kaupin
Grels Jönson Kaupin

Sivu 529AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ryhäläby/Ryhälä
Staphan O. Ryhäin
Knuth Erichsson Kerf.
Peer O. Kettuin
Swenninmäki/Vänninmäki
Erich Matzsson Somol
Jöns Hend. Huttuin
Matz Matzss. Huttuin
Peer Jönss. Dijto
Jacob Matzss. Hutuin
Hend. O. Swennin
Sukewa/Sukeva
Jöns Peersson Hillj
Jacob A. Tickain
Lackaby/Laaka
Lars Erichss. Pardain
Haiasby/Haajainen
Michel Philpusson Tofwinen
Staphan Tofwinen
WechmasJärfvi/Vehmasjärvi
Påål Peersson Eskelin
Hapaiärfvi/Haapajärvi
Michell Tofwinen
Peer Peersson Dijto
Matz A. Käräinen
Päsmäri/Päsmäri
Peer Jöranss. Tofwin
Hend. Rautapardain
SongaJärfvi/Sonkajärvi
Anders A. Rönköinen
Matz Peersson Eskelin
Jöns Olufsson Huttuin
And. Andsson
Lars Andersson
Lars Larsson Huttuin
Rutako/Rutakko
Peer Olufsson Ryhäin
Lars Wijsason Rönköj
Peer Jacobssoin Kainul
Lars Anderson Rönköj
Peer Peer sson Pölläin
Matz And. Rönköj
Nils And. Rönköj
Oinasjärfvi/Oinasjärvi
Lars Olufsson Huttuin
Petäjäsiärfvi/Petäjäjärvi
Oluf O. Huttuin

Sivu 529BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sälewä/Sälevä
Oluf Erichsson Nissin
Erich Erichsson Dijto
Knuth Thomasson Sor.
Sigfredh Kårhåinen
Johan Nilson Råiwas
KorpiJärfvi/Korpijärvi
Lars Peersson Heiskain
Oluf O. Jutinen
Jumis/Juminen
Hend. Matz. Hynnin
Jöns A. Heiskain
Påål And. Dijto
Warpais/Varpainen
Jacob Peersson Haloin
HerneJärfvi/Hernejärvi
Peer Peersson Pardain
Nils Jöransson Nissin
Oluf Hujaisses Öhde
Wijtaby/Viitaa
Oluf Marthnsson Huttuin
Peer Larsson Huttuin
Peer And. Dijto
Kilpisari/Kilpisaari
And. And. Pyllikäin
Jöran Marthnsson Huttuin
Peer Jönsson Sourulain
Palois by/Paloinen
Matz Bertillsson Hyn
Jöns Larson Heiskain
Bertill Larsson Dijto
Johan Peersson Heisk.
Ulmalaby/Ulmala
Christer Olufsson Tik.
Christer Olufsson U.
Oluf Olufsson Tikain
Påål Olufsson Dijto
Lars Heinoinen
And. Mårthenss. Lapwel:
Nils Peersson Niroin öde
Matz Matzon Asikain
Jöns Pållsson Ulmain
Påål Påålsson Dijto
Jöns Jönson Ulmain

Sivu 530AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Närkoby/Nerkoo
Peer Larsson Kackin
Lars Larsson Dijto
Anders Larsson Dijto
Anders Olufsson
Peer Matzon Kähöin
Käriänsari/Kääriänsaari
Anders Matzsson Käriä
Martikala/Martikkala
Peer O. Martikain
Christer Larsson Dijto
Jöran Peerss. Martik.
Ollikala/Ollikkala
Lars Matzsson Lendsman
Jacob Martikainen
Påål Peersson Sichwoin
Peer Peersson Dijto
Peer Peersson Martikainen
Bertill Ollikainen
And. Ollikainen
Lars Påålsson Parkain
Lars Hend. Ollikain
Staphan Ollikainen
Jöran Maatzsson Sipåin
Lars Påålsson Ickåinen
Kiwistoby/Kivistö
Påål O. Ollikainen
Johan Peersson Dijto
Anders Parkoj
Sutela/Sutela
Matz Nilson Sutin
Anders Andersson Dijto
Peer Hend. Lappalain
Hend. Kekoinen
Luckarila/Lukkarila
Lars Larson Luckarin
Erich Larsson Dijto
Hemmingh Larsson
Peer Larsson
Råckåinen/Ruokonen
Jacob Hend. Råtzolain
Paiuiärfvi/Pajujärvi
Johan Påålsson Cuossm
Brosius Cuossmain

Sivu 530BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erich Påålsson Lapweteläin
Oluf Olufsson Kåkarin
Peer Peersson Kossmain
Erich O. Kåckarinen
Hemmingh Råtzålain
Matz Tålåinen
Koppåla/Koppola
Sigfredh Jönsson Kåpåin
Påål Påålsson Cuossmain
Peer Nilson Sutin
Niemisiärfvi/Niemisjärvi
Peer Nilson Råtzålain
Anders Larson Dijto
Alapitkä/Alapitkä
Lars Larson Kåpåinen
Hend. Råtzålainen
Narfwanlax/Naarvanlahti
Ifwardh Swensson Hil.
Oluf Jönsson Hilduin
Michell Larsson Dijto
Hend. Clemetsson Dijto
Ongiwesi/Onkivesi
Nils Peerss. Råtzålain
Påål Hend. Dijto
Peer Peersson Dijto
Michell Peersson Lind.
Wijando/Vianto
Hend. Påålsson Dijto
Philpus Påålsson Dijto
Läppälax/Leppälahti
Påål Påålsson Lapwet.
Enwaldh Lapweteläin
Johan O. Käijoinen
Lars Larson Lapplain
Wäisälämäki/Väisälänmäki
Hans Hend. Lappalain
Peer Staphansson W.
Peer Påålsson Dijto
JyngänNiemi/Jynkänniemi
Hend Rynäinen
Karvasalmi/Karvasalmi
Michell O. Rynäinen
Erich Michellsson Dijto
Kossma Cuossmain
Hend. Cuossmain
Oluf Tomass. Ollik.

Sivu 531AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lapwetelänmäki/Lappetelä
Oluf Erichsson Lapwet.
Oluf Katainen
Oluf Eshelsson Jäskel.
Philpus Matzån Påikåin
Matz Mårthensson
Lars Mårthensson
Jöns Känkyinen
Philpus Pardainen
Pörsänmäki/Pörsänmäki
Påål Rautapardain
Ander Jöransson
Påål Olufsson
Ander Bertillsson
Johan Karlsson
Philpus Larsson Kåpåin
Hans Staphansson Wäj.
Anders Sahpanss Lap
Lamban Järfvi/Lampaanjärvi
Påål Michelsson Såikåin
Oluf O. Hujainen
Påål Johanssoin Pasein
Brosius Råtzålainen
Michell Såikåinen
Hans Hend. Jäskeläin
And. O. Såikåinen
Lars Larsson Såikåin
Pahckamäki/Pahkamäki
Matz Pächköinen
Lars Laitinen
Heinämäki/Heinämäki
Nils Andersson Uttriain
Anders Hansson Mätt.
Påål Eskelson Uttriain
Peer Peersson Kärkäin
Oluf Olufsson Lippäin
Eskell Larsson Dijto
Wenechmäki/Venetmäki
Mårthen Lippåinen
Leväniemi/Leväniemi
Anders And. Rönköin

Sivu 531BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Löytymäki/Löytynmäki
Anders Peersson Halåin
Johan Andersson Ihalainen
Oluf Bengdtsson Sårin
LöytynJärfvi/Löytynjärvi
Peer Erichss. Röngän
Oluf Karialainen
PajuJärfvi/Pajujärvi
Peer Grelsson Hapalain
Kuifvaniemi/Kuivaniemi
Michell Larsson Tåssawain
And Larss. Dijto
KotaNiemi/Kotaniemi
Nils Larsson Tiainen
Taipall/Taipale
Nils Peersson Rytköin
Påål Andersson Dijto
Peer Påålsson Dijto
Carl Cemiläinen
Pielawesi/Pielavesi
Matz Hend. Rytköi
Hemming Rytköin
Lars Tåssawaisses Enkia
Oluf Larsson Niskain
Lammassari/Lammassalo
Isak Påålsson Niskain
Anders And. Dijto
Johan Niskainen
Waraslax/Vaaraslahti
Hend. Harmain
Lars Larsson Pedikäin
Oluf Räsäinen
Erich Tikainen
JoutzenNiemi/Joutsenniemi
Nils Råtzålainen
NiemisJärfvi/Niemisjärvi
Bertill Colemain
Tommanmäki/Tommonmäki
Hend. Peerss. Lappalain
Påål Jönsson Pardain
Sulkava/Sulkava
Hend Harmaises Ödes Engh
Påål O. Nousiainen
Matz Larsson Sairainen
Thomas Silwenoinen
Staphan Hyfwoinen
Påål Matzon Thenhuin
Hend. Nilson Pedikäin
Hend. A. Dijto
Påål Nilson Dijto

Sivu 532AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
SalmiJärfvi/Salmijärvi
Oluf Leinoises Enkia
Ryttkynby/Rytky
Lars Peersson Rytkin
KallioJärfvi/Kalliojärvi
Lars Hend Kärkäin
Mårten Larsson Dijto
Jöns O. Kärkäin
Hend O. Kärkäinen
Peer O. Dijto
Lars Thomasson Dijto
KoifvuJärfvi/Koivujärvi
Michell Staphanss.
Koskenby/Koskenkylä
Nils Staphanss. Hyf:
Staphan Staphanss.
Åsmangi/Osmanki
Gabriel Hyfwärin
NiemisJärfvi/Niemisjärvi
Jacob Matzsson Hyfwä.
Oluf Peersson Sara
Staphan Peerss. Dijto
Oluf Hend. Hyfwärin
Oluf Niskainen
Peer Peerss. Hyfwärin
Peer Staphansson Dijto
HautaJärfvi/Hautajärvi
Oluf Peersson Kärkäin
Jöns Peersson Dijto
Peer O. Kärkäin
Mårten Andsson
Oluf Nilssson Kärkäin
Kiuruvesi/Kiuruvesi
Påål Tickaises Enkia
Lars Hintzasson Dijto
Jöns Eskelsson Kaikoin
Peer Eskelsson Dijto
Oluf Lappalainen
Peer Lappalainen
Hend. Lappalainen
Peer Kiskinen
Peer Jönsson Pardain
Rotanmäki/Ruotaanmäki
Lars Hend. Lappalain
Jöns Jönsson Huttuin
Rotanlax/Ruotaanlahti
Lars Matzon Lappal.
Matz Matzsson Dijto

Sivu 532BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Porovesi/Porovesi
Peer A. Nirain
Jöns Wiisason Cumbulain
Haiasby/Haajainen
Lars Larsson Juduin
Hapataivall/Haajaistaival
Wijsa Cumbulainen
HapaJärfvi/Haapajärvi
Hend. Pardainen
Lars Jönsson Dijto
Peer Larsson Pardain
Erich O. Pesoinen
Hend Lappalainen
Hend. Tapainen
Peer Mårthensson
Erich Lappalainen
Peer Kärkäisses Enkia
Lupåa/Luupuvesi
Michel Pardainen
Påål Pålsson Konoin
Oluf Påålss. Konoin
Peer Peersson Kämäräin
Matz Peersson Dijto
Näländo/Näläntö
Eskell Matzsson Eskel.
Remexelä/Remeskylä
Peer Matzsson Remes
Jöns Jönsson Remes
Peer Larsson Remes
Fiskerin Rentar ♦ Kalastamot
Kichlosalmi
Lapinlax
Wijando

Lähde:

Pohjanmaan läänin tilejä - 9158 Kajaanin vapaaherrakunnan läänintili- ja maakirja 1672-1672, sivut 528-532
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 9158
Mikrofilmi ES2472

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16641680

© Väinö Holopainen 2023