AloitussivuSavon maakirjatIisalmen pitäjä → 1680 ☰ 

Iisalmi maakirja 1680

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 506AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Idensalmiby/Iisalmi
Lagt under Idensallmi Prestebohl
Mats Madsson Kollioinen
Mårthen Henderson Karfwainen
Bertill Kallioinen Bygt på Uthmark
Johan Andersson Kaarakainen
Johan Matsson Kaupinen
Hind Hindsson Kiskinen Nybyg:
Pardala/Partala
Oloff Ohlsson Kutilain
Oloff Larsson Mackoin
Michel Ohlsson Pardin
Hendrich Göstafsson Pardin Nybygg:
Oloff Jönsson Pardin
Eskell Wijsasson Dito Nybyggiara
Walkianimi/Valkeamäki
Oloff Pållsson Kettuin
Thomas Oloffsson Kettuin
Oloff Andersson Dito
Peer Larsson Dito
Eskell Jönsson Kaarakainen
Wieremejerfi/Vieremäjärvi
Anders Andersson Kättuin meds sin Br. Lars Andersson
Hans Hansson Kurfvoinen
Niels Ohlsson Nissinen
Hendrich Pållsson Kättuin

Sivu 507AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Salameby/Salahmi
Påhl Påhlsson Mackoin el: Eskell
Lars Larsson Dito
Martisenjerfwi/Marttisenjärvi
Eskell Madhsson Mackoin Nyb:
Hans Madsson Dito
Caupilaby/Kauppila
Matz Matsson Kaupinen
Bertel Jönsson Dito
Nisiläby/Nissilä
Påhl Påhlsson Nissinen
Jöns Jönsson Dito
Oloff Ohlsson Nissins Enka
Jöran Ohlsson Nissin
Påhl Ohlsson Dito
Pöriäby/Pyöreä
Grels Jönsson Kaupinen Bygt på Uthmark
Swenninmäkiby/Vänninmäki
Erich Matsson Suomalain
Hendrich Larsson Huttuin
Matz Matsson Dito
Peer Jönsson Dito
Jacob Matsson Huttuin
Hendrich Ohlsson Svenninen
Ryhälä/Ryhälä
Staffan Andersson Röhein
Cnuth Erichsson Kurfvoin Bygt på Uthmark
Peer Ohlsson Kettuin
Suokeaby/Sukeva
Jacob Andersson Tickain
Jöns Peersson Hill
Lakaby/Laaka
Lars Carlsson Pardain
Witaby/Viitaa
Oloff Markusson Huttuin Bygt nytt bostella i skogen

Sivu 507BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Larsson Huttuin
Peer Andersson Dito
Kilpisari/Kilpisaari
Anders Andersson Pylkoin
Jöns Markusson Huttuin
Peer Jönsson Surolain
Paloisby/Paloinen
Matz Bertelsson Hynnin
Jöns Larsson Heiskain Meds sin Broor Bertell Larsson
Johan Bertelsson Heiskain
Ullmalaby/Ulmala
Christer Ohlsson Tijkoin
Christer Ohlsson Ulmain
Oloff Ohlsson Tijkainen
Påhl Ohlsson Tijkainen Optagit Henrich Tijkains öda
Grels Matsson Asikains Enka
Anders Mårthensson Lapwetelain
Niels Peersson Nijroin
Matz Matsson Asikain
Jöns Pållsson Ulmain
Jöns Jönsson Ulmain
Routamäki/Ruotaanmäki
Lars Andersson Lappalain
Jöns Jönsson Huttuin
Rotalax/Ruotaanlahti
Lars Matsson Lappalain
Matz Matsson Dito Nybyggare
Hajataifwal/Haajaistaival
Wisa Wisasson Kumbulain

Sivu 508AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hajasanby/Haajainen
Michell Philpusson Tofwinen
Lars Larsson Junduinen
Porowesi/Porovesi
Peer Andersson Nijroinen
Wehmasjerfwi/Vehmasjärvi
Jöns Wijsasson Kumbulain
Michel Michelsson Tofwinen
Hapajerfwi/Haapajärvi
Påll Peersson Eskelein
Peer Peersson Dito
Matz Andersson Karhuin Bygt på Uthmark
Hendrich Påhlsson Pardain
Lars Jönsson Dito
Erich Ohlsson Pussinen
Peer Larsson Pardain
Hendrich Hendrichsson Lappalain
Hendrich Bertelsson Tapanain
Peer Mårthensson Lappalain
Erich Larsson Dito
Peer Hendrichsson Kårhoin
Toifwakaby/Toivakko
Hendrich Ifwarsson Rautapardain
Rutackoby/Rutakko
Peer Ohlsson Ryhöinen
Lars Wijsasson Rönköin
Peer Jacobsson Kainulain
Lars Andersson Rönko
Peer Peersson Pölhöinen
Matz Andersson Rönko
Anders Andersson Pölhäin
Niels Andersson Rönko

Sivu 509AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sångajerfwi/Sonkajärvi
Anders Andersson Rönkä
Lars Cuossmasson Cuossmain
Jöns Ohlsson Huttuin
Anders Andersson Dito
Jockisby/Jokela
Lars Larsson Huttuin
Kårpijerfwi/Korpijärvi
Lars Peersson Heiskainen
Oloff Ohlsson Juttinen
Jumis/Juminen
Hendrich Matsson Hynninen
Jöns Andersson Heiskain med sin Broor Påll Andersson
Säläwäby/Sälevä
Olof Erichsson Nissinen
Erich Ohlsson Bygt å Nyo
Cnuth Thomsson Sårmuin
Anders Ohlsson Kärkoinen
Oinasjerfwi/Oinasjärvi
Lars Ohlsson Huttuin Opt:
Petäjerfwi/Petäjäjärvi
Oloff Ohlsson Huttuinen
Warpas/Varpainen
Jöns Peersson Halloin
Härnäjerfwi/Hernejärvi
Johan Nielsson Roifwainen
Peer Peersson Pardain
Niels Jöransson Nissinen
Niemisjerfi/Niemisjärvi
Bertell Bertelsson Cuolamain
Oloff Ohlsson Huijains Ägen
Matz Jacobsson Hyfwoin
Olof Peersson Saxa med sin br. Staffan
Olof Henderson Hyfwoin
Jöns Jönsson Kilpoin

Sivu 510AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Peersson Hyfwoin
Peer Staphansson Hyfwoin Opt: af ägen
Nerkoby/Nerkoo
Peer Peersson Käuköin
Anders Larsson Dito
Lars Larsson Dito
Oloff Olofsson Käuköin
Peer Madhsson Dito
Käriänsariby/Kääriänsaari
Anders Matsson Käriäinen
Ollikala/Ollikkala
Lars Matsson Länsman och postbonde
Jacob Peersson Martikain
Påll Pållsson Sigwoin
Peer Peersson Martikain
Bertel Henderson Ollikain
Anders Staphansson Dito
Lars Pålsson Dito
Lars Henderson Dito
Staphan Staphansson Dito
Jöran Matsson Sifwoinen
Peer Peersson Sievoin
Lars Påhlsson Jikoin
Kifwistoby/Kivistö
Påll Ohlsson Ollikain
Jöns Peersson Dito
Anders Påhlsson Dito
Mardikalaby/Martikkala
Peer Ohlsson Mardikain
Jöran Peersson Dito
Christer Larsson Dito
Sutela/Sutela
Matz Nielsson Sutinen
Anders Andersson Dito

Sivu 511AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Hendrichsson Lappalain
Hendrich Hendrichsson Parkoinen
Luckarila/Lukkarila
Lars Hemmingsson Luckarin
Hemming Larsson Dito
Peer Larsson Dito
Pörsenmäenby/Pörsänmäki
Erich Ifwarsson Rautaparda
Anders Jöransson Dito
Påhl Bertelsson Dito
Anders Bertelsson Dito
Philpus Larsson Kåppoin
Hans Staphansson Weisein
Anders Staffansson Lapwetelain
Johan Carlsson Rautaparda
Lambajerfi/Lampaanjärvi
Påhl Michelsson Saikoinen
Oloff Ohlsson Huijain
Påhl Johansson Pasoin Nybyggiara
Oloff Hansson Jaskelain
Michel Michelsson Saikoin
Hans Hendrichsson Jeskalain
Oloff Ohlsson Saikoin
Hendrich Hansson Jäskelain
Lars Larsson Saickoinen
Packamäki/Pahkamäki
Matz Sigfredsson Parkoin
Rofvisenby/Ruokonen
Hendrich Ohlsson Rynoinen Opt: af ägen
Pajurefwi/Pajujärvi
Johan Påhlsson Cuossmiain
Brussius Påhlsson Dito Nybyggiara
Olof Ohlsson Kåckarinen

Sivu 512AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Påhlsson Cuossmain
Erich Ohlsson Kåckarinen
Erich Påhlsson Lapwetelain
Hendrich Andersson Routzalain
Kåppelaby/Koppola
Sigfreds Jönsson Kåppoin
Påhl Påhlsson Cuossmain
Pöyräläby/Pyöriälä
Peer Nielsson Sutinen Byggar ett serdeles hemman å nyå
Michajerfwi/Mikkajärvi
Anders Larsson Ruotzalain
Alapitkenby/Alapitkä
Lars Larsson Kåppain
Hendrich Hendrichsson Ruotzalain
Narfwanlax/Naarvanlahti
Simon Mårthensson Hilduin
Oloff Jönsson Dito
Michell Larsson Dito
Hendrich Clemetsson Dito
Ångiwesiby/Onkivesi
Michell Peersson Linduin
Niels Peersson Ruotzalain
Påhl Hendrichsson Dito
Matz Peersson Ruotzalain
Wiandaby/Vianto
Hendrich Peersson Ollikain
Philiph Peersson Kårpi
Läppälahenby/Leppälahti
Påhl Påhlsson Lapwetelain
Enewald Enewaldsson Dito
Johan Ohlsson Yllatyn
Lars Larss: Lappalain Bygt ett serdeles hemman å nya
Weiselenmäki/Väisälänmäki
Hans Hendrichsson Lappalain
Peer Staphansson Weisein

Sivu 513AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Påhlsson Dito
Jyngänniemi/Jynkänniemi
Hendrich Hendrichsson Rynäin
Kärfwäsalmi/Karvasalmi
Oloff Ohlsson Rynäinen
Cuosma Cuossmasson Cuossmain
Hendrich Cuossmasson Cuossmain Bygg: å nya Emoth 6 Åhrs frijheet
Oloff Thomsson Ollikain
Erich Bertelsson Rynain
Lapwetelenby/Lappetelä
Oloff Erichsson Lapwetelain
Olof Ohlsson Katajainen
Oloff Eskelsson Jäskelain
Philiph Matsson Påikoin
Jöns Wijsasson Könköinen
Philiph Bertelsson Rautaparda
Matz Mårthensson Lapwetelain
Lars Mårthensson Dito
Löytinmäki/Löytynmäki
Anders Peersson Haloinen
Johan Andersson Ihalain
Oloff Bengtsson Sormuin
Heinenmäkiby/Heinämäki
Niels Andersson Utriain
Anders Hansson Mätainen
Påhl Eskelsson Utriain
Peer Peersson Kärkein
Oloff Ohlsson Lippoin
Eskell Larsson Lippoin
Wenehmäki/Venetmäki
Staphan Hendrichsson Ollikain

Sivu 514AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Löfwenniemenby/Leväniemi
Bertill Utriains Enkia
Waraslaxby/Vaaraslahti
Hendrich Hendrichsson Harmain
Lars Larsson Pedikain
Oloff Hendrichsson Räsäin
Erich Henderson Tickain
Tommonmäki/Tommonmäki
Hendrich Peersson Lappalain
Påhl Jönsson Pardainen
Joutzennemi/Joutsenniemi
Niels Peersson Ruotzalain
Lammassalä/Lammassalo
Isach Påhlsson Niskain
Anders Andersson Dito
Johan Andersson Dito Bygt på Uthmark
Kuifwaniemi/Kuivaniemi
Michell Larsson Tosavain
Anders Lars: Dito Byg: på nytt bostalla
Kåtaniemi/Kotaniemi
Niels Larsson Tijain
Taipaleby/Taipale
Niels Peersson Rytköinen
Påhl Andersson Dito
Peer Påhlsson Dito
Carll Carlsson Kumalain
Pielawesi/Pielavesi
Matz Hendrichsson Rytköin
Hemming Hendrichsson Dito
Lars Påhlsson Tosawain
Oloff Peersson Niskain
Pajumäki/Pajumäki
Peer Grelsson Hapalain
Kariala/Karjala
Olof Ohlsson

Sivu 515AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Löytöierfwi/Löytynjärvi
Peer Erichsson Röngä
Rytkyby/Rytky
Lars Peersson Rytköinen
Sulkawa/Sulkava
Hendrich Harmains Ägen Engh, Caplan i Idensalmi Brukar
Påhl Ohlsson Nousiain
Dito Nousiain
Matz Larsson Sairain
Thomas Thomsson Silfwenoin
Påhl Matsson Tenhuin
Hendrich Nielsson Piekain
Påhl Nielsson Dito
Hendrich Andersson Dito
Kåifwujerfwi/Koivujärvi
Michell Staphansson Tickain
Kåskenby/Koskenkylä
Niels Staphansson Dito med sin Br: Staphan Hyfwoin
Åssmangiby/Osmanki
Gabriel Staphansson Hyfwoin
Hautajerfwi/Hautajärvi
Oloff Peersson Kärkein
Jöns Peersson Dito
Pär Ohlsson Kärkäin
Mårthen Andersson Dito
Oloff Nielsson Dito
Kiuruwessi/Kiuruvesi
Påhl Hendson Tickain
Lars Hindsson
Jöns Eskelsson Kaikoin med sin Br. Peer Eskelsson Dito
Oloff Henderson Lappalain med sin Br. Peer Hendersson

Sivu 516AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hendrich Hendrichsson Dito af Uthmark optagit
Peer Philipsson Kiskinen
Peer Ohlsson Mustoin
Lupuby/Luupuvesi
Michell Michelsson Pardain
Påhl Påhlsson Kånoinen
Oloff Påhlsson Dito
Peer Peersson Kämerein
Matz Peersson Kämerein
Näländäby/Näläntö
Eskell Matsson Eskelein
Rämäxäläby/Remeskylä
Matz Andersson Remexein Bygt ett serdeles hemman
Jöns Jönsson Dito
Peer Larsson Dito
Päsmäriby/Päsmäri
Peer Jönsson Tofwinen Bygt ett serdeles hemman
Salmijerfi/Salmijärvi
Olof Larsson Launoin
Kalliojerfwi/Kalliojärvi
Lars Henderson Kärkeinen med Mårt. Classon Kerkein
Hendrich Ohlsson Kärkein
Jöns Kärkein
Peer Ohlsson Dito
Lars Thomsson Dito
Niemismäki/Niemismäki
Peer Nielsson Rotzalain Byggt ett serdeles hemman å nya

Sivu 517AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Fiskerijen ♦ Kalastamot
Kihlosalmi fiskerij
Lappinlax
Wijando fiskerij

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8688 Maakirja 1680-1680, sivut 506-517
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8688
Mikrofilmi LT1181-2

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16721695

© Juha Rönkkö 2023