AlkuSavon maakirjatIisalmen pitäjä → 1695

Iisalmi maakirja 1695

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 738DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Alapitkenby
Laars Hardikain el: Mårten Hillduin
Anders Hindersson el: Hind. Ruotzalain
Caupila
Michell el:r Christer Caupinen
Johan Bertillsson Caupinen el: Bertill
Hajastaipal
Anders el:r Wijsa Wijsass: Cumbul:n
Hajasenby
Staffan Tofwinen el: Johan Rijkoin
Lars Ohlsson och Peer Junduin
Hapaierfwiby
Påhl Peersson Eskelinen el: Peer
Peer el:r Nills Eskelinen
Hindrich Erichsson d: el:Kierinen
Påhl Hindersson Pardainen el: Hindrich
Jöns Larsson Dito
Isaach Ohlsson Päsoin el: Erich
Michel Larsson el:r Peer Peersson
Hans Peersson Päsoinen
Hindrich Lappalain el:r Johan d:
Peer Mårtensson Lappalain
Erich Lappalain
Peer Hindersson Karkain el:r Elias Päsoin
Hernejerfwiby
Johan Nillsson Råifwas

Sivu 739DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Peersson Pardainen
Nills Jöransson Nissin el:r Hyrkäs
Herjensarj el: Kärjensariby
Anders el:r Påhl Andersson nu Peer
Häinämeki
Påhl Ohlssonn Huttuinen
Lars Andersson Mätäinen
Påhl Kassurin el:r Peer Tickain
Anders Peerssonn Kärkäin
Oloff Lippoin el:r Anders Mårtenss
Eskill Larsson Lippoinen
Påhl Ohlssonn Huttuin för Pukeres öde
Hautajerfwi
Peer Ohlssonn Pöxä
Jons Jönsson Kärkäin
Anders Tenhukerkäin nu Johan
Anders Mårtensson Dito
Oloff Ohlssonn Kerkäin
Idensalmiby
Lagt under Idensallmi Prästebohl
Bertill Matsson Kollioin
Mårten Karfwin nu Länsman Samuel Andersson Cajanus
Peer Matsson Kollioin

Sivu 740DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Karakain med Johan
Påhl Karhuinen
Daniel Kiskinen
Jåckisby
Lars Larsson Huttuin
Jummisby
Matz Hinderss: Hynnin nu Heming
Jöns Påhlsson och Lars Heiskaset
Jyngäniemi
Hind: Bertillsson nu Jeremias Rynäin
Jåutsniemi
Peer Erichsson Ruotzalain
Kilpisari
Anders Lars och Peer Pyllikäis
Jöns Markusson Huttuin
Peer Jönsson Surol:
Kårpjerfwiby
Jeremias Larssonn Häiskain
Oloff Ohlssonn Jutinen
Kifwistoby
Påhl Påhlssonn Ollickain
Peer Jönssonn Ollickain
Anders Påhlssonn Ollickain
Kåpola
Mattz Staffansson Wäisein
Siffred Påhlsson Cuosmain
Karfwasalmi
Bertill Hindersson Rynäin
Peer Cuosmasson Cuosmain
Oloff Hindersson Kuosmain
Oloff Thomasson Cuosmain
Erich Bertillsson Rynäin

Sivu 741DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kuifwaniemiby
Johan Michellssonn Tåssawain
Anders och Lars Tåssawain
Kåtaniemi
Nills Hindersson Tijain el: Hind: d:
Karjalaby
Lars Johanssonn Niskainen
Kïfwujerfwi
Oloff Michellsson Tickain
Kalliojerfwi
Påhl och Anders Kärkäin
Anders Rajalain
Jöns Kärkäin
Peer Ohlssonn Kärkäin
Lars Thomassonn d: m: Thomas
Kåskenby
Jacob Gabrielssonn
Laakaby
Lars el:r Carl Pardain
Luckarila
Johan Ersson Luckarin med Anders och Matz Larsson
Hemming Hemmingsson Luckarin
Peer Larssonn Luckarin
Lambajerfwi
Lars Ohlsson Nissin nu Philip Nissinen
Nills Ohlssonn Hujainen
Lars Thomassson Rissain
Brusius Ruotsalain nu Esajas
Michell Michelsson Saickoin
Hindrich Hansson Jäskeläin

Sivu 742DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Erichssonn Kåckoinen
Hindrich Jäskeläin el:r Nills Kåckoin
Lars Larssonn Saikoinen
Läppälahdenby
Påhl Lapwet: nu Peer med Påhl Cnutss
Enwaldt Enwaltssonn Lapwetel:n
Johan Ohlssonn Ylltin nu Rynäin
Lars Larssonn Lappalain
Lapwetelenmekiby
Oloff Erichssonn Lapweteläin
Oloff Ohlssonn Katajain nu Jöran
Matz Philipssonn Påikoin
Oloff Ohlssonn Katajainen
Oloff Harakain
Philip Erssonn Rautaparda
Matz Mårtenssonn el: Jöran Matss
Lars Mårtensson och Staffan
Löytinmeki
Anders Haloin nu Anders Räisäin
Johan Andersson Ihal: nu Anders d:
Peer Tåssawain nu Matz Dito
Läfwäniemi
Anders Rytköinen
Lammassalo
Isaac Påhlssonn Niskain
Anders Anderssonn Dito
Johan Anderssonn Dito

Sivu 743DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Löytjerfwiby
Påhl Peerssonn
Lupuby
Jöran Michellsson Pardain el: Michel
Anders Konoinen
Påhl Ohlssonn
Hindrich Peersson Kämäräin
Påhl Matsson el:r Matz Peerss:
Martisenjerfwiby
Eskill Matssonn Mackoinen
Hans Matsson el:r Mårten Ilko
Mardikala
Jöran Jöransson Mardikain m Peer
Peer Christersson m Oloff Mardik
Oloff Peerssonn Mardikain
Michajerfwi
Ifwar Andersson Ruotzalain
Niemisjerfwi
Påhl Bertillsson Cuolemain
Pehr Lyra Sahl. H:r Pehr Lyras Erfwingar
Matz Jcobss: Hyf:ärin m Sonn Jacob
Peer Ohlssonn Saxa
Peer och Oloff Hyfwäriset
Peer Ohlsson Niskain
Peer och Eskell Karkoset
Påhl Niskain el Lars Kockoin
Närckoby
Johan Peerson Käykyn
Oloff Larsson Dito
Anders Larsson Kähkynen

Sivu 744DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Jauhiain och Oloff Pardain
Johan Matz Staffan och Jöran Wäisäset
Narfwanlax
Ifwar Swänsonn Hillduin
Jöns Jönson Hillduin och Oloff m Nills
Siffred Nillsson d: el: Michel
Hindrich Clemetsson nu Peer Myckäinen
Nälendaby
Matz Eskellssonn Eskelinen
Niemismeki
Peer Nillssonn Ruotzalain el: Nils
Nissilä
Matz med Påhl Nissiset
Johan Nissinen
Nills Ohlssonn Nissinen
Thomas Johanssonn Kättuin
Påhl Ohlssonn d: nu Johan Påhlsson
Oinasjerfwi
Michell Larssonn Huttuin
Ollickala
Nills Larssonn
Christer Jacobssonn Mardikain med Jacob Mardikain
Hindrich Peer och Siffred Sigwoiset
Peer och Jöran Mardikain
Lars Bertillssonn Ollickain
Staffan Hindersson Ollickain
Påhl Andersson Ollickain
Markus el:r Samuel Täifwain
Staffan och Ifwar Ollikaiset

Sivu 745DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Bertillsson Sigwoin el: Oloff Kächkynen
Peer Persson Sigwoin nu Samuel d:
Påhl Larsonn Ikoinen
Pardala
Oloff Ohlssonn Kutilain
Anders S. Panninen
Lars Påhlsson Pardain nu Peer Kärkoin
Peer Hindersson Pardainen
Oloff Jnsson Pardainen
Eskell Wijsassonn Pardain
Pöriäby
Grels Jönsson Kaupinen
Paloisby
Bertill Matsson Hynninen med Lars Hynnin
Jöns och Lars Häiskaset
Matz Matsson Heinoin el: Häiskain
Porowesiby
Peer Peerssonn Nijrain
Pätäjerfwi
Påhl Ohlssonn Huttuin
Pörsämäki
Påhl Erichsson Rautaparda
Matz Hind:ss: Asickain nu Mat Lappal:
Påhl Ohlsson med Peer Rångain
Bertill Bertillsson med Jöran
Carl Johansonn
Peer Larssonn Kåpoin
Hendrich Wäisain el:r Olof Saikoin
Hans Anderss: och Michell Lapwet:

Sivu 746DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pachkameki
Lars Laitin nu Hindric och Peer
Pajujerfwi
Erich Johansson Cuosmain med Johan Cuosmain
Johan Peerssonn Cuosmain
Lars Ohlssonn Kåckarin
Peer Peerssonn Cuosmain
Oloff Erichsson Kockarin
Matz Matssonn Tåloin
Hemming Hemmingss: Ruotzal:
Pörjäläby
Lars Peerssonn Sutinen
Pielawesiby
Hindrich Matsson Rytköin
Hemming Hindersson d: nu Elias
Påhl Larsson Tåssawain
Laars Ohlsson Niskain
Pajumekiby
Lars Lukoin nu Påhl Tåssawain
Pässmäriby
Jöns Peerssonn Tofwin el: Peer
Ryhäläby
Staffan Ryhäin nu Lars Andersson Huttuin
Oloff Ohlsson Knutin nu Staffan Staffanss. Ryhein
Oloff Anderss: Pulkakättuin
Ruotameki
Lars Hind:sson Lappal: el: Jans
Jöns Huttuin el: Bertill Kollioin
Ruotalax
Lars Peerssonn Lappalain
Matz Peersson Lappal:
Ruotakoby
Oloff Peerssonn Ryhain

Sivu 747DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Wijsassonn Rönkö nu Wijsa Larson Rönkö
Peer Jacobsson Kainul: nu Cnut
Peer Larssonn Rönkö
Markus Markusson Huttuin
Johan Matsson Rönkö
Anders Andersson Pölläin
Johan Nillssonn Rönkö
Rokoisenby
Anders Jacobsson Ruotzal: nu Jacob Ruotzal:
Ryttkeby
Påhl Peersson Rytkein med Påhl Påhlsson och Johan Parkinen
Remäxelä
Peer Matsson Remäxinen
Jöns Jönsson Remäxin
Peer Andersson Remexin
Salameby
Påhl Eskillsson Mackoin el: nu Samuel Mackoin
Lars Larsson Mackoin
Swänninmeki
Miechll Erichsson Suomal: nu Johan Kaupinen
Johan Mat.sson el: Samuel Ojal:
Nills Matsson Huttuin med Matz Huttuin
Hindrich Jönsson el: Johan Hemingss:
Jacob Matssonn Huttuin
Hindrich el:r Lars Swännin
Suckeaby
Peer Jacobsson Komol: med Peer
Peer Jönssonn Hillj el:r Jöns

Sivu 748DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sångajerfwi
Anders Andersson Rönkö
Påhl Matsson Eskelinen
Peer Ohlsson Huttuin och Oloff Ryhäin med Lars Erichsson
Lars Ohlsson Kaupinen med Johan Mätäin
Säläwäby
Oloff Ohlssonn Nissin
Erich el: Peer Erichss: Nissin
Erich Thomasson Suroin med Cnut Thomas och Oloff Suroiset
Siffred Kårhoin nu Peer Ohlss:
Sutelaby
Lars Matsson Sutinen nu Lars Peerss: och Anders And:ss:
Anders Anderssonn Dito
Peer Hinderssonn Lappal:
Erich Ruotzalain
Sulkawaby
Peer Lyra Erfwingar före Harmains Ödes Eng
Staffan Nousiain
Staffan Nousiain
Anders Sairain el: Matz Safwoin
Oloff Staffansson Hyfwärin
Påhl Matsson Tenhuin nu Erich Tenhuin
Anders Hindersson Pedikäin med Hindrich Ohlssonn
Påhl Nillssonn Piedikäin
Hindrich Hindrichsson Dito
Salmjerfwi
Johan Ohlsson Launoin

Sivu 749DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tåifwakaby
Oloff Rautaparda
Taipalby
Johan Andersson Ryttkein
Elias el:r Markus Sastamoin
Påhl Påhlssonn Dito nu Nills Rönkö
Lars Nillsson Tijhoin nu Peer Andersson
Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby
Påhl Hinrichsson Tickain med Hindrich Tickain
Oloff Larssonn Tickain
Eskell Jönsson Lakoin
Hindrich Ohlsson Lappalain och Peer Hindersson Dito
Hindrich Hindersson Lappal:
Philip Kiskinen
Jöns Peersson Pardain el: Peer Ohlsson Mustoin
Tommonmeki
Påhl Erichsson Tickain
Bertill Påhlsson Pardain el:r Påhl Jönsson Pardain
Walkeaniemiby
Oloff Johansson Kettuin nu Christ:r
Gideon Lappalain
Anders Pullkakättuin m Påhl
Påhl Påhlsson Kättuin m Peer
H:r Henricus Håffren

Sivu 750DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Weramajerfwiby
Hans Hansson Kåckoin el: Jeremias Kurfwin
Anders och Lars Anderssonn Kättuinen
Carl Tirrin nu Oloff Niemel:
Påhl Hindrichsson Kiättuin el: Hindrich Påhlssonn
Wijtaby
Oloff Andersson el: Markus Huttuin
Påhl Huttuin nu Johan Hillj
Anders Andersson Dito el: Peer
Ullmala
Christer Christersson Ullmain
Christer Ohlsson Ullmain
Oloff Ohlssonn Tijkain
Oloff Påhlsson Tijkain el: bäsk:
Erich Larssonn Heinoin
Nills Andersson Lapwet: el: And:
Nills Nijrain el: Markus Kackin
H:r Joannes Sinius
Jöns Påhlssonn Ullmain m Peer
Wähmasjerfwiby
Jöns Wijsasson Kumbul:
Michel Peersson Tåif: m Michel
Warpais
Peer Jacobsson Haloin m Peer Perss
Wijandoby
Hindrich Kiättuin nu Peer
Philip Kårpin el: Peer Purin

Sivu 751DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wäisälameki
Peer Hanssonn Lappal: m Hindrich
Peer Staffansson Wäisain
Christer Peerssonn Wäisain
Wänähmeki
Staffan Ollickain el: Eskell Mårtensson Ollickain
Waraslax
Påhl Nousiain
Peer Larsson Piedikäin
Jacob Ohlsson Räsäinen
Hintza Erichsson Tickain
Ångiwesiby
Michel Peersson Linduin nu Oloff Hujain
Påhl Nillsson Ruotzalain
Påhl Hindrichsson Ruotzal:
Matz Peersson Ruotzalain
Åsmangiby
Staffan Gabrielsson Hyf:erin
Fiskerijen
Kihlosalmi fiskerij
Lappinlax
Wijando fiskerij

Lähde:
Nide 8713
Mikrofilmi ES2635
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020