AloitussivuSavon maakirjatIisalmen pitäjä1695 → Nimihakemisto

Iisalmi maakirja 1695

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And: (Ullmala) 750

Anders (Hajastaipal) 738, (Herjensarj el: Kärjensariby) 739, (Luckarila) 741, (Weramajerfwiby) 750

Anders Hindersson (Alapitkenby) 738

Anders Mårtenss (Häinämeki) 739

Bertill (Caupila) 738

Bertill Bertillsson (Pörsämäki) 745

Carl Johansonn (Pörsämäki) 745

Christ:r (Walkeaniemiby) 749

Elias (Pielawesiby) 746, (Taipalby) 749

Erich (Hapaierfwiby) 738, (Säläwäby) 748

Esajas (Lambajerfwi) 741

Hans Anderss: (Pörsämäki) 745

Hans Matsson (Martisenjerfwiby) 743

Hind: Bertillsson (Jyngäniemi) 740

Hindric (Pachkameki) 746

Hindrich (Hapaierfwiby) 738, (Swänninmeki) 747, (Wäisälameki) 751

Hindrich Clemetsson (Narfwanlax) 744

Hindrich Jönsson (Swänninmeki) 747

Hindrich Ohlssonn (Sulkawaby) 748

Hindrich Påhlssonn (Weramajerfwiby) 750

Jacob Gabrielssonn (Kåskenby) 741

Jans (Ruotameki) 746

Johan (Hautajerfwi) 739, (Idensalmiby) 740

Johan Hemingss: (Swänninmeki) 747

Johan Mat.sson (Swänninmeki) 747

Johan Påhlsson (Nissilä) 744

Jöns (Suckeaby) 747

Jöran (Lapwetelenmekiby) 742, (Pörsämäki) 745

Jöran Matss (Lapwetelenmekiby) 742

Lars Erichsson (Sångajerfwi) 748

Lars Mårtensson (Lapwetelenmekiby) 742

Lars Ohlsson (Hajasenby) 738

Markus (Ollickala) 744

Matz Larsson (Luckarila) 741

Matz Mårtenssonn (Lapwetelenmekiby) 742

Matz Peerss: (Lupuby) 743

Michel (Lupuby) 743, (Narfwanlax) 744, (Wähmasjerfwiby) 750

Michel Larsson (Hapaierfwiby) 738

Michell (Caupila) 738

Nills (Narfwanlax) 744

Nills Larssonn (Ollickala) 744

Nils (Niemismeki) 744

Oloff (Narfwanlax) 744

Oloff Andersson (Wijtaby) 750

Oloff Suroin (Säläwäby) 748

Peer (Hapaierfwiby) 738, (Herjensarj el: Kärjensariby) 739, (Läppälahdenby) 742, (Mardikala) 743, (Ollickala) 744, (Pachkameki) 746, (Pässmäriby) 746, (Suckeaby) 747, (Walkeaniemiby) 749, (Wijtaby) 750, (Ullmala) 750, (Wijandoby) 750

Peer Andersson (Taipalby) 749

Peer Christersson (Mardikala) 743

Peer Ohlss: (Säläwäby) 748

Peer Peersson (Hapaierfwiby) 738

Peer Perss (Warpais) 750

Påhl (Walkeaniemiby) 749

Påhl Andersson (Herjensarj el: Kärjensariby) 739

Påhl Cnutss (Läppälahdenby) 742

Påhl Matsson (Lupuby) 743

Påhl Ohlsson (Pörsämäki) 745

Påhl Ohlssonn (Lupuby) 743

Påhl Peerssonn (Löytjerfwiby) 743

Påhl Påhlsson (Ryttkeby) 747

Staffan (Lapwetelenmekiby) 742

Thomas (Kalliojerfwi) 741

AAlkuun

Asickain

Matz Hind:ss: (Pörsämäki) 745

CAlkuun

Cajanus

Samuel Andersson (Idensalmiby) 739

Caupinen

Christer (Caupila) 738

Johan Bertillsson (Caupila) 738

Cumbul:n

Wijsa Wijsass: (Hajastaipal) 738

Cuolemain

Påhl Bertillsson (Niemisjerfwi) 743

Cuosmain

Erich Johansson (Pajujerfwi) 746

Johan (Pajujerfwi) 746

Johan Peerssonn (Pajujerfwi) 746

Oloff Thomasson (Karfwasalmi) 740

Peer Cuosmasson (Karfwasalmi) 740

Peer Peerssonn (Pajujerfwi) 746

Siffred Påhlsson (Kåpola) 740

EAlkuun

Eskelinen

Hindrich Erichsson (Hapaierfwiby) 738

Matz Eskellssonn (Nälendaby) 744

Nills (Hapaierfwiby) 738

Påhl Matsson (Sångajerfwi) 748

Påhl Peersson (Hapaierfwiby) 738

HAlkuun

Haloin

Anders (Löytinmeki) 742

Peer Jacobsson (Warpais) 750

Harakain

Oloff (Lapwetelenmekiby) 742

Hardikain

Laars (Alapitkenby) 738

Harmain

(Sulkawaby) 748

Heinoin

Erich Larssonn (Ullmala) 750

Matz Matsson (Paloisby) 745

Heiskain

Jöns Påhlsson (Jummisby) 740

Lars (Jummisby) 740

Hillduin

Ifwar Swänsonn (Narfwanlax) 744

Jöns Jönson (Narfwanlax) 744

Mårten (Alapitkenby) 738

Siffred Nillsson (Narfwanlax) 744

Hillj

Johan (Wijtaby) 750

Peer Jönssonn (Suckeaby) 747

Hujain

Oloff (Ångiwesiby) 751

Hujainen

Nills Ohlssonn (Lambajerfwi) 741

Huttuin

Anders Andersson (Wijtaby) 750

Jacob Matssonn (Swänninmeki) 747

Jöns (Ruotameki) 746

Jöns Markusson (Kilpisari) 740

Lars Andersson (Ryhäläby) 746

Lars Larsson (Jåckisby) 740

Markus (Wijtaby) 750

Markus Markusson (Ruotakoby) 747

Matz (Swänninmeki) 747

Michell Larssonn (Oinasjerfwi) 744

Nills Matsson (Swänninmeki) 747

Peer Ohlsson (Sångajerfwi) 748

Påhl (Wijtaby) 750

Påhl Ohlssonn (Häinämeki) 739, (Pätäjerfwi) 745

Huttuinen

Påhl Ohlssonn (Häinämeki) 739

Hyf:erin

Staffan Gabrielsson (Åsmangiby) 751

Hyf:ärin

Jacob Matsson (Niemisjerfwi) 743

Matz Jcobss: (Niemisjerfwi) 743

Hyfwärin

Oloff (Niemisjerfwi) 743

Oloff Staffansson (Sulkawaby) 748

Peer (Niemisjerfwi) 743

Hynnin

Heming (Jummisby) 740

Lars (Paloisby) 745

Matz Hinderss: (Jummisby) 740

Hynninen

Bertill Matsson (Paloisby) 745

Hyrkäs

(Hernejerfwiby) 739

Håffren

Henricus (Walkeaniemiby) 749

Häiskain

(Paloisby) 745

Jeremias Larssonn (Kårpjerfwiby) 740

Häiskanen

Jöns (Paloisby) 745

Lars (Paloisby) 745

IAlkuun

Ihal:

Anders (Löytinmeki) 742

Johan Andersson (Löytinmeki) 742

Ikoinen

Påhl Larsonn (Ollickala) 745

Ilko

Mårten (Martisenjerfwiby) 743

JAlkuun

Jauhiain

Peer (Närckoby) 744

Junduin

Peer (Hajasenby) 738

Jutinen

Oloff Ohlssonn (Kårpjerfwiby) 740

Jäskeläin

Hindrich (Lambajerfwi) 742

Hindrich Hansson (Lambajerfwi) 741

KAlkuun

Kackin

Markus (Ullmala) 750

Kainul:

Cnut (Ruotakoby) 747

Peer Jacobsson (Ruotakoby) 747

Karakain

Anders (Idensalmiby) 740

Karfwin

Mårten (Idensalmiby) 739

Karhuinen

Påhl (Idensalmiby) 740

Karkain

Peer Hindersson (Hapaierfwiby) 738

Karkonen

Eskell (Niemisjerfwi) 743

Peer (Niemisjerfwi) 743

Kassurin

Påhl (Häinämeki) 739

Katajain

Oloff Ohlssonn (Lapwetelenmekiby) 742

Katajainen

Oloff Ohlssonn (Lapwetelenmekiby) 742

Kaupinen

Grels Jönsson (Pöriäby) 745

Johan (Swänninmeki) 747

Lars Ohlsson (Sångajerfwi) 748

Kerkäin

Oloff Ohlssonn (Hautajerfwi) 739

Kettuin

Oloff Johansson (Walkeaniemiby) 749

Kierinen

(Hapaierfwiby) 738

Kiskinen

Daniel (Idensalmiby) 740

Philip (Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby) 749

Kiättuin

Hindrich (Wijandoby) 750

Påhl Hindrichsson (Weramajerfwiby) 750

Knutin

Oloff Ohlsson (Ryhäläby) 746

Kockarin

Oloff Erichsson (Pajujerfwi) 746

Kockoin

Lars (Niemisjerfwi) 743

Kollioin

Bertill (Ruotameki) 746

Bertill Matsson (Idensalmiby) 739

Peer Matsson (Idensalmiby) 739

Komol:

Peer Jacobsson (Suckeaby) 747

Konoinen

Anders (Lupuby) 743

Kumbul:

Jöns Wijsasson (Wähmasjerfwiby) 750

Kuosmain

Oloff Hindersson (Karfwasalmi) 740

Kurfwin

Jeremias (Weramajerfwiby) 750

Kutilain

Oloff Ohlssonn (Pardala) 745

Kåckarin

Lars Ohlssonn (Pajujerfwi) 746

Kåckoin

Hans Hansson (Weramajerfwiby) 750

Nills (Lambajerfwi) 742

Kåckoinen

Matz Erichssonn (Lambajerfwi) 742

Kåpoin

Peer Larssonn (Pörsämäki) 745

Kårhoin

Siffred (Säläwäby) 748

Kårpin

Philip (Wijandoby) 750

Kächkynen

Oloff (Ollickala) 745

Kähkynen

Anders Larsson (Närckoby) 743

Kämäräin

Hindrich Peersson (Lupuby) 743

Kärkoin

Peer (Pardala) 745

Kärkäin

Anders (Kalliojerfwi) 741

Anders Peerssonn (Häinämeki) 739

Jons Jönsson (Hautajerfwi) 739

Jöns (Kalliojerfwi) 741

Lars Thomassonn (Kalliojerfwi) 741

Peer Ohlssonn (Kalliojerfwi) 741

Påhl (Kalliojerfwi) 741

Kättuin

Påhl Ohlssonn (Nissilä) 744

Påhl Påhlsson (Walkeaniemiby) 749

Thomas Johanssonn (Nissilä) 744

Kättuinen

Lars Anderssonn (Weramajerfwiby) 750

Käykyn

Johan Peerson (Närckoby) 743

Oloff Larsson (Närckoby) 743

LAlkuun

Laitin

Lars (Pachkameki) 746

Lakoin

Eskell Jönsson (Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby) 749

Lappal:

Hindrich Hindersson (Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby) 749

Lars Hind:sson (Ruotameki) 746

Mat (Pörsämäki) 745

Matz Peersson (Ruotalax) 746

Peer Hanssonn (Wäisälameki) 751

Peer Hinderssonn (Sutelaby) 748

Lappalain

Erich (Hapaierfwiby) 738

Gideon (Walkeaniemiby) 749

Hindrich (Hapaierfwiby) 738

Hindrich Ohlsson (Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby) 749

Johan (Hapaierfwiby) 738

Lars Larssonn (Läppälahdenby) 742

Lars Peerssonn (Ruotalax) 746

Peer Hindersson (Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby) 749

Peer Mårtensson (Hapaierfwiby) 738

Lapwet:

Michell (Pörsämäki) 745

Nills Andersson (Ullmala) 750

Påhl (Läppälahdenby) 742

Lapwetel:n

Enwaldt Enwaltssonn (Läppälahdenby) 742

Lapweteläin

Oloff Erichssonn (Lapwetelenmekiby) 742

Launoin

Johan Ohlsson (Salmjerfwi) 748

Linduin

Michel Peersson (Ångiwesiby) 751

Lippoin

Oloff (Häinämeki) 739

Lippoinen

Eskill Larsson (Häinämeki) 739

Luckarin

Hemming Hemmingsson (Luckarila) 741

Johan Ersson (Luckarila) 741

Peer Larssonn (Luckarila) 741

Lukoin

Lars (Pajumekiby) 746

Lyra

Peer (Sulkawaby) 748

Pehr (Niemisjerfwi) 743

MAlkuun

Mackoin

Lars Larsson (Salameby) 747

Påhl Eskillsson (Salameby) 747

Samuel (Salameby) 747

Mackoinen

Eskill Matssonn (Martisenjerfwiby) 743

Mardik

Oloff (Mardikala) 743

Mardikain

Christer Jacobssonn (Ollickala) 744

Jacob (Ollickala) 744

Jöran (Ollickala) 744

Jöran Jöransson (Mardikala) 743

Oloff Peerssonn (Mardikala) 743

Mustoin

Peer Ohlsson (Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby) 749

Myckäinen

Peer (Narfwanlax) 744

Mätäin

Johan (Sångajerfwi) 748

Mätäinen

Lars Andersson (Häinämeki) 739

NAlkuun

Niemel:

Oloff (Weramajerfwiby) 750

Nijrain

Nills (Ullmala) 750

Peer Peerssonn (Porowesiby) 745

Niskain

Anders Anderssonn (Lammassalo) 742

Isaac Påhlssonn (Lammassalo) 742

Johan Anderssonn (Lammassalo) 742

Laars Ohlsson (Pielawesiby) 746

Peer Ohlsson (Niemisjerfwi) 743

Påhl (Niemisjerfwi) 743

Niskainen

Lars Johanssonn (Karjalaby) 741

Nissin

Lars Ohlsson (Lambajerfwi) 741

Nills Jöransson (Hernejerfwiby) 739

Oloff Ohlssonn (Säläwäby) 748

Peer Erichss: (Säläwäby) 748

Nissinen

Johan (Nissilä) 744

Matz (Nissilä) 744

Nills Ohlssonn (Nissilä) 744

Philip (Lambajerfwi) 741

Påhl (Nissilä) 744

Nousiain

Påhl (Waraslax) 751

Staffan (Sulkawaby) 748

OAlkuun

Ojal:

Samuel (Swänninmeki) 747

Ollickain

Anders Påhlssonn (Kifwistoby) 740

Eskell Mårtensson (Wänähmeki) 751

Lars Bertillssonn (Ollickala) 744

Peer Jönssonn (Kifwistoby) 740

Påhl Andersson (Ollickala) 744

Påhl Påhlssonn (Kifwistoby) 740

Staffan (Wänähmeki) 751

Staffan Hindersson (Ollickala) 744

Ollikain

Ifwar (Ollickala) 744

Staffan (Ollickala) 744

PAlkuun

Panninen

Anders S. (Pardala) 745

Pardain

Bertill Påhlsson (Tommonmeki) 749

Carl (Laakaby) 741

Eskell Wijsassonn (Pardala) 745

Jöns Peersson (Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby) 749

Jöran Michellsson (Lupuby) 743

Lars (Laakaby) 741

Lars Påhlsson (Pardala) 745

Oloff (Närckoby) 744

Påhl Jönsson (Tommonmeki) 749

Pardainen

Jöns Larsson (Hapaierfwiby) 738

Oloff Jnsson (Pardala) 745

Peer Hindersson (Pardala) 745

Peer Peersson (Hernejerfwiby) 739

Påhl Hindersson (Hapaierfwiby) 738

Parkinen

Johan (Ryttkeby) 747

Pedikäin

Anders Hindersson (Sulkawaby) 748

Piedikäin

Hindrich Hindrichsson (Sulkawaby) 748

Peer Larsson (Waraslax) 751

Påhl Nillssonn (Sulkawaby) 748

Pukere

(Häinämeki) 739

Pulkakättuin

Oloff Anderss: (Ryhäläby) 746

Pullkakättuin

Anders (Walkeaniemiby) 749

Purin

Peer (Wijandoby) 750

Pyllikäin

Anders (Kilpisari) 740

Lars (Kilpisari) 740

Peer (Kilpisari) 740

Påikoin

Matz Philipssonn (Lapwetelenmekiby) 742

Päsoin

Elias (Hapaierfwiby) 738

Isaach Ohlsson (Hapaierfwiby) 738

Päsoinen

Hans Peersson (Hapaierfwiby) 738

Pölläin

Anders Andersson (Ruotakoby) 747

Pöxä

Peer Ohlssonn (Hautajerfwi) 739

RAlkuun

Rajalain

Anders (Kalliojerfwi) 741

Rautaparda

Oloff (Tåifwakaby) 749

Philip Erssonn (Lapwetelenmekiby) 742

Påhl Erichsson (Pörsämäki) 745

Remexin

Peer Andersson (Remäxelä) 747

Remäxin

Jöns Jönsson (Remäxelä) 747

Remäxinen

Peer Matsson (Remäxelä) 747

Rijkoin

Johan (Hajasenby) 738

Rissain

Lars Thomassson (Lambajerfwi) 741

Ruotsalain

Brusius (Lambajerfwi) 741

Ruotzal:

Anders Jacobsson (Rokoisenby) 747

Hemming Hemmingss: (Pajujerfwi) 746

Jacob (Rokoisenby) 747

Påhl Hindrichsson (Ångiwesiby) 751

Ruotzalain

Erich (Sutelaby) 748

Hind. (Alapitkenby) 738

Ifwar Andersson (Michajerfwi) 743

Matz Peersson (Ångiwesiby) 751

Peer Erichsson (Jåutsniemi) 740

Peer Nillssonn (Niemismeki) 744

Påhl Nillsson (Ångiwesiby) 751

Ryhain

Oloff Peerssonn (Ruotakoby) 746

Ryhein

Staffan Staffanss. (Ryhäläby) 746

Ryhäin

Oloff (Sångajerfwi) 748

Staffan (Ryhäläby) 746

Rynäin

(Läppälahdenby) 742

Bertill Hindersson (Karfwasalmi) 740

Erich Bertillsson (Karfwasalmi) 740

Jeremias (Jyngäniemi) 740

Rytkein

Påhl Peersson (Ryttkeby) 747

Rytköin

Hemming Hindersson (Pielawesiby) 746

Hindrich Matsson (Pielawesiby) 746

Rytköinen

Anders (Läfwäniemi) 742

Ryttkein

Johan Andersson (Taipalby) 749

Påhl Påhlssonn (Taipalby) 749

Råifwas

Johan Nillsson (Hernejerfwiby) 738

Rångain

Peer (Pörsämäki) 745

Räisäin

Anders (Löytinmeki) 742

Räsäinen

Jacob Ohlsson (Waraslax) 751

Rönkö

Anders Andersson (Sångajerfwi) 748

Johan Matsson (Ruotakoby) 747

Johan Nillssonn (Ruotakoby) 747

Lars Wijsassonn (Ruotakoby) 747

Nills (Taipalby) 749

Peer Larssonn (Ruotakoby) 747

Wijsa Larson (Ruotakoby) 747

SAlkuun

Safwoin

Matz (Sulkawaby) 748

Saickoin

Michell Michelsson (Lambajerfwi) 741

Saikoin

Olof (Pörsämäki) 745

Saikoinen

Lars Larssonn (Lambajerfwi) 742

Sairain

Anders (Sulkawaby) 748

Sastamoin

Markus (Taipalby) 749

Saxa

Peer Ohlssonn (Niemisjerfwi) 743

Sighwoin

Hindrich (Ollickala) 744

Sigwoin

Hindrich Bertillsson (Ollickala) 745

Peer (Ollickala) 744

Peer Persson (Ollickala) 745

Samuel (Ollickala) 745

Siffred (Ollickala) 744

Sinius

Joannes (Ullmala) 750

Suomal:

Miechll Erichsson (Swänninmeki) 747

Suroin

Cnut (Säläwäby) 748

Erich Thomasson (Säläwäby) 748

Thomas (Säläwäby) 748

Surol:

Peer Jönsson (Kilpisari) 740

Sutinen

Anders And:ss: (Sutelaby) 748

Anders Anderssonn (Sutelaby) 748

Lars Matsson (Sutelaby) 748

Lars Peerss: (Sutelaby) 748

Lars Peerssonn (Pörjäläby) 746

Swännin

Lars (Swänninmeki) 747

TAlkuun

Tenhuin

Erich (Sulkawaby) 748

Påhl Matsson (Sulkawaby) 748

Tenhukerkäin

Anders (Hautajerfwi) 739

Anders Mårtensson (Hautajerfwi) 739

Tickain

Hindrich (Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby) 749

Hintza Erichsson (Waraslax) 751

Oloff Larssonn (Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby) 749

Oloff Michellsson (Kåifwujerfwi) 741

Peer (Häinämeki) 739

Påhl Erichsson (Tommonmeki) 749

Påhl Hinrichsson (Tiuruwesi el:r Kiuruuesiby) 749

Tijain

Hind: (Kåtaniemi) 741

Nills Hindersson (Kåtaniemi) 741

Tijhoin

Lars Nillsson (Taipalby) 749

Tijkain

Oloff Ohlssonn (Ullmala) 750

Oloff Påhlsson (Ullmala) 750

Tirrin

Carl (Weramajerfwiby) 750

Tofwin

Jöns Peerssonn (Pässmäriby) 746

Tofwinen

Staffan (Hajasenby) 738

Tåif:

Michel Peersson (Wähmasjerfwiby) 750

Tåloin

Matz Matssonn (Pajujerfwi) 746

Tåssawain

Anders (Kuifwaniemiby) 741

Johan Michellssonn (Kuifwaniemiby) 741

Lars (Kuifwaniemiby) 741

Matz (Löytinmeki) 742

Peer (Löytinmeki) 742

Påhl (Pajumekiby) 746

Påhl Larsson (Pielawesiby) 746

Täifwain

Samuel (Ollickala) 744

UAlkuun

Ullmain

Christer Christersson (Ullmala) 750

Christer Ohlsson (Ullmala) 750

Jöns Påhlssonn (Ullmala) 750

VWAlkuun

Wäisain

Christer Peerssonn (Wäisälameki) 751

Hendrich (Pörsämäki) 745

Peer Staffansson (Wäisälameki) 751

Wäisein

Mattz Staffansson (Kåpola) 740

Wäisänen

Johan (Närckoby) 744

Jöran (Närckoby) 744

Matz (Närckoby) 744

Staffan (Närckoby) 744

YAlkuun

Ylltin

Johan Ohlssonn (Läppälahdenby) 742

 

Tässä luettelossa on 417 nimeä

Sivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023