AloitussivuSavon maakirjatJoroisten pitäjä → Sukunimihakemisto kylittäin

Joroisten maakirjojen sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Huomaa: läheskään kaikkia vuosia ei ole syötetty.

Kylät

Häyrilä

1695: -, Asick, Asickain, Clemetin, Clostarinen, Cuolemain, Hyfwärin, Häyrin, Jauhain, Karjalain, Kierkäin, Kiskin, Kåssoin, Lappal:n, Lappalain, Laurentius, Linduin, Lytin, Manninen, Nyländer, Pirinen, Portanus, Rautiain, Sallin, Tackin, Tuchkuin, Tuckiain, Tåiffwik:n, Tåloin, Tåloinen, Wankoin

Joroisniemi

1695: -, Aufwin, Kärri, Nyländer, Pajain, Swaan, Säckin, Teetj

Järvelä

1695: -

Järvikylä

1695: Grotenfelt, Kausinen, Utriain

Kaitainen

1695: -, Cuosmain, Hallickain, Haukain, Huskain, Hynnin, Häiskain, Härkäin, Häyrin, Jutin, Jutinen, Kaipoin, Kaukoin, Lambain, Nisin, Nissinen, Oinoin, Rautiain, Rämoin, Skyring, Suroin, Tackuin, Tannin, Taskinen, Tirroin, Wijhoin, Wittickain

Katisenlahti

1695: -, Hijpsoin, Hipsoin, Hipsoinen, Ikähäimoin, Kinnin, Kinnuin, Luckarin, Pitkäin, Pohjatar, Sutinen, Tåloin, Tåloinen

Kerisalo

1695: -, Esping, Fick, Heiskain, Hämäl:n, Hämälain, Hämäläin, Jatin, Jatinen, Kylloin, Kåpoin, Luukoin, Paunoin, Ringinen, Sarman, Suurman, Turuin, Tåfwain, Tåifwain, Wallkoin, Wankoin, Wauhkoin, Waukoin, Yllätin

Kotkatlahti

1695: -, Bengdtin, Falck, Grotenfelt, Herrsteen, Huchtain, Hurskain, Hämäläin, Kinnuin, Kuroin, Käroin, Laitin, Luckarin, Nousiain, Nyländer, Outin, Porrain, Pursiain, Rimpin, Ringin, Ringinen, Rämoin, Rönäin, Samula, Tirkoin, Tunnin, Tålfwain, Williakain

Lahnalahti

1695: -, Ahtiain, Happoin, Hynnin, Janhuin, Otinen, Pispain, Rångain, Sårmuin, Tannin, Tornioin, Wijhoin, Wijrolain, Willjak, Wänäl:

Maavesi

1695: -, Janhuinen, Kyllöinen, Lefwäin, Månduin, Oinoin, Raska, Rijkainen, Såituin, Sårmuin, Tenhuin

Montola

1695: Creutzman, Hämäläin, Kyllöin, Månduin

Ruokojärvi

1695: Ikähäimoin, Kinnuin, Lafwoin, Lef:oin, Lefwoin

Ruokoniemi

1695: Asickain, Cuolemain, Eroinen, Hynin, Pölläinen, Ringin, Timoin

Savuniemi

1695: -, Hynnin, Häyrin, Ihalainen, Kaupinen, Nissin, Nissinen, Otinen, Paukainen, Suhoin, Suhoinen, Timoin, Tornioin

Sydänmaa

1695: Hämmäläin, Hämäl:, Hämäl:n, Kurckj, Mähöinen, Nissinen

Syvänsi

1695: Heloin, Hynnin, Kinnuin, Lantin, Sårmuin, Tackuin, Tenhuin, Tenhuinen

Vättilä

1695: Hyfwäin, Kerf:inen, Lapweteläin, Sormuin

© Väinö Holopainen 2023