AlkuSavon maakirjatJoroisten pitäjä1695 → Nimihakemisto

Joroinen maakirja 1695

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham (Kärisalo) 702

Abraham Sigfredsson (Kärisalo) 703

Anders Bertillsson (Häyrylä) 699

Daniel Erichssonn (Kaitais) 701

Elias Danielsson (Kaitais) 700

Erich (Kaitais) 701

Erich Abrahamson (Kärisalo) 702

Erich Simonsson (Häyrylä) 699

Eskell Cuossmasson (Häyrylä) 698

Hindrich (Kaitais) 701

Israel (Häyrylä) 699

Israel Bertillssonn (Kaitais) 701

Johan Johanssonn (Järfwilä) 700

Joseph Zachrisson (Jåroisniemj) 700

Lars (Kattisalax) 702

Lars Bengdtsson (Kärisalo) 703

Markus (Saufwunemj) 707

Markus Grelsson (Saufwunemj) 707

Matz (Lahnalax) 705

Matz Cnutsson (Häyrylä) 699

Matz Simonsson (Häyrylä) 699

Michell Michellssonn (Mawesi) 706

Michell Sigfredssonn (Mawesi) 706

Nils Nillssonn (Jåroisniemj) 700

Olof Hinderssonn (Kaitais) 701

Oloff (Kaitais) 701

Påhl (Häyrylä) 698

Påhl Erichsson (Kåtkatlax) 704

Påhl Påhlssonn (Häyrylä) 698

Sigfred Bengtsson (Jåroisniemj) 700

Thomas Nillsonn (Måndolamäkj) 706

Thomas Thomasson (Häyrylä) 699

Thomas Thomassonn (Häyrylä) 698

Timoteus (Jåroisniemj) 700

Torsten Bengtss: (Häyrylä) 698

AAlkuun

Ahtiain

Peer Peerssonn (Lahnalax) 705

Asick

Matz (Häyrylä) 699

Asickain

Laars (Häyrylä) 699

Lars (Rokoniemj) 707

Aufwin

Axell Axellsson (Jåroisniemj) 700

Peer Bengdtsson (Jåroisniemj) 700

BAlkuun

Bengdtin

Oloff Ohlssonn (Kåtkatlax) 705

CAlkuun

Clemetin

Anders Ohlsson (Häyrylä) 699

Oloff (Häyrylä) 699

Thomas (Häyrylä) 699

Clostarinen

Peer (Häyrylä) 699

Creutzman

Philip (Måndolamäkj) 706

Cuolemain

Anders Andersson (Rokoniemj) 706

Matz (Rokoniemj) 706

Nills Johansson (Häyrylä) 698

Peer (Rokoniemj) 707

Cuosmain

Michell Johansson (Kaitais) 701

EAlkuun

Eroinen

Peer Johansson (Rokoniemj) 706

Esping

Clas (Kärisalo) 703

FAlkuun

Falck

(Kåtkatlax) 704

Jonas (Kåtkatlax) 704

Fick

Olof (Kärisalo) 702

GAlkuun

Grotenfelt

(Järfwikylä) 700, (Kåtkatlax) 704

Nils (Kåtkatlax) 703

HAlkuun

Hallickain

Matz (Kaitais) 700

Happoin

Matz (Lahnalax) 705

Haukain

Eskell Eskellsson (Kaitais) 701

Heiskain

Peer (Kärisalo) 702

Heloin

Hans Hansson (Syfwäis) 708

Herrsteen

Hindrich (Kåtkatlax) 704

Hijpsoin

Påhl Påhlssonn (Kattisalax) 702

Hipsoin

Matz Påhlssonn (Kattisalax) 702

Hipsoinen

Peer (Kattisalax) 702

Huchtain

Johan Påhlsson (Kåtkatlax) 705

Hurskain

Christer Matsson (Kåtkatlax) 705

Huskain

Olof (Kaitais) 700

Oloff (Kaitais) 701

Påhl Ohlsson (Kaitais) 701

Hyfwäin

Hindrich (Wättilä) 708

Peer Anderssonn (Wättilä) 708

Hyfwärin

Erich Esskellssonn (Häyrylä) 698

Hynin

Lars (Rokoniemj) 706

Hynnin

Hindrich (Syfwäis) 708

Lars (Lahnalax) 705

Michell (Kaitais) 701

Mårten (Saufwunemj) 708

Thomas Larsson (Syfwäis) 708

Häiskain

Lars Ohlsson (Kaitais) 701

Hämmäläin

Johan (Syfwenma) 707

Hämäl:

Johan (Syfwenma) 707

Hämäl:n

(Syfwenma) 707

Anders (Syfwenma) 707

Bengt (Kärisalo) 702

Hämälain

Erich (Kärisalo) 703

Hämäläin

Bengdt (Måndolamäkj) 706

Bengt (Kärisalo) 703

Erich Michellssonn (Kåtkatlax) 705

Härkäin

Jöran (Kaitais) 701

Häyrin

Anders (Kaitais) 701, (Saufwunemj) 707

Matz Michelsson (Häyrylä) 699

Staffan Mattsson (Kaitais) 700

IAlkuun

Ihalainen

Anders (Saufwunemj) 707

Ikähäimoin

Abraham (Rokojerfwi) 707

Ifwar (Kattisalax) 702

Michell Staffansson (Rokojerfwi) 707

JAlkuun

Janhuin

Peer (Lahnalax) 705

Janhuinen

Eskill Brusiusson (Mawesi) 706

Jatin

Peer Ohlssonn (Kärisalo) 703

Jatinen

Oloff Peersson (Kärisalo) 703

Jauhain

Thomas (Häyrylä) 698

Jutin

Anders Andersson (Kaitais) 701

Jutinen

Anders (Kaitais) 701

KAlkuun

Kaipoin

Jeremias (Kaitais) 700

Karjalain

Oloff Larssonn (Häyrylä) 698

Kaukoin

Matz Grelssonn (Kaitais) 701

Kaupinen

Erich (Saufwunemj) 707

Kausinen

Erich Larssonn (Järfwikylä) 700

Kerf:inen

Nills Staffansson (Wättilä) 708

Peer Nillssonn (Wättilä) 708

Kierkäin

Anders Ohlssonn (Häyrylä) 699

Kinnin

Johan (Kattisalax) 702

Påhl Johansson (Kattisalax) 702

Kinnuin

Hindrich (Rokojerfwi) 707

Johan Matsson (Kåtkatlax) 705

Jöran Månsson (Kåtkatlax) 705

Oloff (Syfwäis) 708

Peer Hemmingsson (Kattisalax) 702

Peer Jönsson (Kattisalax) 702

Påhl Peersson (Kattisalax) 702

Kiskin

Lars Matsson (Häyrylä) 699

Kurckj

Anders Nillsson (Syfwenma) 707

Kuroin

Oloff (Kåtkatlax) 703

Påhl (Kåtkatlax) 703, (Kåtkatlax) 704

Kylloin

Erich (Kärisalo) 702

Päär Peersson (Kärisalo) 702

Kyllöin

Oloff (Måndolamäkj) 706

Kyllöinen

Swante (Mawesi) 706

Kåpoin

Oloff (Kärisalo) 702

Kåssoin

Hindrich (Häyrylä) 698

Käroin

Peer Påhlsson (Kåtkatlax) 703

Kärri

Mårten Peersson (Jåroisniemj) 700

LAlkuun

Lafwoin

Oloff (Rokojerfwi) 707

Laitin

Jöns Matssonn (Kåtkatlax) 705

Matz Ohlssonn (Kåtkatlax) 704

Lambain

Peer Påhlsson (Kaitais) 701

Lantin

Påhl (Syfwäis) 708

Lappal:n

Peer Peersson (Häyrylä) 698

Lappalain

Bertill (Häyrylä) 698

Nills Peerssonn (Häyrylä) 699

Peer Hindersson (Häyrylä) 698

Lapweteläin

Erich Påhlssonn (Wättilä) 708

Laurentius

Jonas (Häyrylä) 699

Lef:oin

Simon Larsson (Rokojerfwi) 707

Lefwoin

Matz (Rokojerfwi) 707

Lefwäin

Mårten (Mawesi) 706

Linduin

Bertill (Häyrylä) 698

Luckarin

(Kåtkatlax) 704

Heming Påhlsson (Kattisalax) 702

Oloff Hemingsson (Kåtkatlax) 704

Luukoin

(Kärisalo) 702

Lytin

Jöns Jönsson (Häyrylä) 699

MAlkuun

Manninen

Ture Peerssonn (Häyrylä) 698

Månduin

Michell Erichsson (Mawesi) 706

Peer Erichsonn (Måndolamäkj) 706

Peer Thomasonn (Måndolamäkj) 706

Påhl Påhlsonn (Måndolamäkj) 706

Mähöinen

Anders Ohlssonn (Syfwenma) 707

NAlkuun

Nisin

Peer Peerssonn (Kaitais) 700

Nissin

Påhl (Saufwunemj) 708

Nissinen

Mårten Hansson (Syfwenma) 707

Peer (Kaitais) 701

Petter Laarssonn (Saufwunemj) 707

Nousiain

Lars Staffansson (Kåtkatlax) 704

Nyländer

Erich (Jåroisniemj) 699

Hindrich (Kåtkatlax) 704

Hindrich Jöransson (Häyrylä) 699

OAlkuun

Oinoin

Hindrich (Kaitais) 701

Hindrich Ohlsson (Kaitais) 701

Joran (Mawesi) 706

Oloff Matss: (Kaitais) 700

Peer (Kaitais) 700

Sigfred Peerssonn (Mawesi) 706

Otinen

Hindrich (Lahnalax) 705

Nills (Saufwunemj) 707

Outin

Ifwar (Kåtkatlax) 704

PAlkuun

Pajain

Oloff (Jåroisniemj) 700

Paukainen

Anders (Saufwunemj) 707

Paunoin

Peer (Kärisalo) 703

Pirinen

Oloff Peerssonn (Häyrylä) 698

Pispain

Johan (Lahnalax) 705

Johan Peerssonn (Lahnalax) 705

Pitkäin

Påhl Ohlson (Kattisalax) 702

Pohjatar

Anna (Kattisalax) 702

Porrain

Johan Anderssonn (Kåtkatlax) 704

Portanus

Sigfred (Häyrylä) 699

Pursiain

Matz (Kåtkatlax) 704

Staffan Staffansson (Kåtkatlax) 704

Pölläinen

Abraham (Rokoniemj) 707

RAlkuun

Raska

Peer Andersson (Mawesi) 706

Staffan Syllwesterssonn (Mawesi) 706

Rautiain

Erich (Kaitais) 701

Michell Sigfredss: (Häyrylä) 698

Rijkainen

Peer (Mawesi) 706

Rimpin

Oloff Matsson (Kåtkatlax) 703

Ringin

Peer Sigfredsson (Kåtkatlax) 704

Påhl (Kåtkatlax) 704

Sigfred (Rokoniemj) 706

Ringinen

Michell (Kärisalo) 703

Oloff Ohlssonn (Kåtkatlax) 705

Rångain

Matz (Lahnalax) 705

Rämoin

(Kåtkatlax) 704

Michell (Kaitais) 700

Rönäin

Påhl Ohlssonn (Kåtkatlax) 704

SAlkuun

Sallin

Eskell (Häyrylä) 698

Marja Eskilsdott:r (Häyrylä) 698

Samula

(Kåtkatlax) 704

Sarman

(Kärisalo) 702

Skyring

Anders (Kaitais) 701

Sormuin

Matz Matsson (Wättilä) 708

Staffan (Wättilä) 708

Suhoin

Lars (Saufwunemj) 707

Påhl Ohlsson (Saufwunemj) 707

Suhoinen

Påhl Påhlssonn (Saufwunemj) 708

Suroin

Nills Larssonn (Kaitais) 701

Sutinen

Zachris (Kattisalax) 702

Suurman

(Kärisalo) 703

Swaan

Hindrich (Jåroisniemj) 699, (Jåroisniemj) 700

Såituin

Bengdt Larsson (Mawesi) 706

Sårmuin

Erich Matssonn (Mawesi) 706

Peer (Lahnalax) 705

Staffan (Syfwäis) 708

Staffan Andersson (Mawesi) 706

Säckin

Abraham (Jåroisniemj) 700

TAlkuun

Tackin

Matz (Häyrylä) 699

Tackuin

Jacob Påhlsson (Kaitais) 701

Oloff Nillsson (Syfwäis) 708

Staffan Ohlssonn (Syfwäis) 708

Tannin

Anders (Lahnalax) 705

Hindrich Larssonn (Kaitais) 701

Taskinen

Jöran (Kaitais) 701

Teetj

Thomas Bertillsson (Jåroisniemj) 700

Tenhuin

Erich Erichssonn (Syfwäis) 708

Johan (Mawesi) 706

Tenhuinen

Oloff Ohlssonn (Syfwäis) 708

Timoin

Oloff Ohlssonn (Rokoniemj) 707

Påhl Påhlssonn (Saufwunemj) 707

Tirkoin

Peer (Kåtkatlax) 704

Tirroin

Matz Cuossmasson (Kaitais) 701

Tornioin

Hindrich Larssonn (Lahnalax) 705

Lars Jöransson (Saufwunemj) 707

Tuchkuin

Påhl (Häyrylä) 698

Tuckiain

Johan (Häyrylä) 698

Tunnin

Måns Peerssonn (Kåtkatlax) 705

Turuin

Hindrich (Kärisalo) 702

Tåfwain

Anders Matssonn (Kärisalo) 703

Tåiffwik:n

Johan Staffansson (Häyrylä) 698

Tåifwain

Johan Ohlssonn (Kärisalo) 703

Tålfwain

Peer Johanssonn (Kåtkatlax) 704

Tåloin

Erich Anderssonn (Häyrylä) 699

Hindrich Anderssonn (Häyrylä) 699

Peer Staffanson (Kattisalax) 702

Staffan Larsson (Kattisalax) 702

Tåloinen

Johan Erssonn (Häyrylä) 698

Lars Staffanssonn (Kattisalax) 702

UAlkuun

Utriain

Peer (Järfwikylä) 700

VWAlkuun

Wallkoin

(Kärisalo) 703

Hindrich (Kärisalo) 703

Wankoin

Påhl Påhlsson (Kärisalo) 702

Thomas (Häyrylä) 698

Wauhkoin

Oloff Påhlssonn (Kärisalo) 703

Waukoin

Anders (Kärisalo) 703

Wijhoin

Erich Michelsson (Lahnalax) 705

Johan Larssonn (Lahnalax) 705

Nills Larsson (Kaitais) 701

Wijrolain

Börjell Hansson (Lahnalax) 705

Williakain

Clemet (Kåtkatlax) 704

Willjak

Christ: (Lahnalax) 705

Wittickain

Oloff (Kaitais) 700

Wänäl:

Erich Matsson (Lahnalax) 705

YAlkuun

Yllätin

Matz (Kärisalo) 702

Peer Hindersson (Kärisalo) 703

 

Tässä luettelossa on 276 nimeä

Sivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2021