AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1643  ☰ 

Juva maakirja 1643

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 121AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Suriniemi By/Suurniemi
Peer Wänäinenn
Larss Laamainenn Ryttare
Madz Jönson Rongainenn
Mårten Ibidem Ryttare
Jönss Ibidem
Marten Söfringsonn
Oluf HindrichzSonn Tirroinen
Peer Rångains Öde
Hyfwölä By/Ronkala [4]
Påål Rångainenn Ryttare
Erich Rångainenn
Hindrich Ibidem Ryttare
Peer Hyfwöinenn
Jönss Pardainenn
Pelkilä By/Pelkilä
Lars Pelkinenn
Anders Ibidem Öde
Härkälä By/Härkälä
Thommes Härkäinenn Ryttare
Eschill Härkäinenn
Peer Ibidem
Philpus Kiskinenn
Laukala By/Laukkala
Madz Pärnäinenn
Erik Ibidem Ryttare
Hanss Rauthiainenn
Hindrich Herrainenn

Sivu 122AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Pärnäinenn brukar till Lillesafwolax Peer Pärnäis Öde
Ähn af samma Jordh
Erik Pärnäinenn
Ninimäki By/Niinimäki [8]
Anderss Monoinenn Ryttare
Leipämäki By/Leipämäki [8]
Nillss Haalinenn Ryttare
Jakop Härkäinenn Ryttare
Påål Ibidem Ryttare
Palos By/Palonen
Anders Thommesonn
Immoila By/Immola
Oluff Immoinenn
Jönss Ibidem
Erik Ibidem Öde
Mendys By/Mäntynen [8]
Knut Haloinenn
Mikiel Ibidem Rytt
Jönss Halinen Rytt
Peer Wihawainoinen
Hindrich Kiskinenn
Hindrich Wihawainoinen
Rasmus Olikainen
Caupi Hyfwöins Öde
Kijskilä By/Kiiskilä
Peer Weijalainenn
Bertill Kiskinenn Rytt.

Sivu 123AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kaskis By/Kaskii
Gräels Kiskinenn
Peer Wasara
Mårtenn Oinoinenn Ryttare
Anderss Tuchkuinen Ryttare
Nillss Kiskinen Ryttare
Påål Ibidem
Randoila By/Kaskii [5]
Erik Randoinen
Tyrynmäki By/Tyrynmäki
Hindrich Wätäinenn Ryttare
Lautiala By/Lauteala
Peer Lautiainenn
Christer Harmainenn
Niemihärkälä By/Härkälänniemi
Anderss Harkäinen Ryttare
Mikiell Kiskinenn
Kijskilän Niemi/Kiiskilänniemi
Påål Kiskinen
Erik Ibidem Ryttare
Anderss Ibidem Ryttare
Kupsala By/Kiiskilänniemi [11]
Anderss Kiskinen Kupsa
Oluff Laamainen
Summala By/Summala
Nillss Pardainen
Jönss Ibidem
Jakop Wätäinenn

Sivu 124AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Larss Eschillsons Öde
Morten Tommesons Öde
Purhoila By/Purhola
Larss Purhoinenn Ryttare
Larss Peersonn Ryttare
Arffwedh Kinnuinen
Tönne Madzsonn Ryttare
Oluff Käistins Öde
Madz Kächköis Öde
Håttila By/Hottila
Simon Kiskinen
Hindrich Kerfwinen
Oluff Peerson Kijskinen
Soijn Niemi By/Soiniemi
Oluff Purhoinenn
Jönss Leinoinen
Wijsa och Matilains Purhoins Öde
Mikiel Purhoinen
Eschill Råikoinen
Oluff Pardainenn
Peer Matilain Teras
Mikiel Loomalainen
Oluff Pardainen
Peer Matilainen
Cassintaipall/Kasintaipale
Anders Lautiainen
Kangankylä/Kangas
Eskill Matikainenn

Sivu 125AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anderss Andersonn Pardain
Madz Rumppi
Jakop Peersonn
Isach Muttulainen
Kiettula By/Kettula
Hindrich Ahoinen Ryttare
Oluff Ullmainenn
Anderss Ullmains Öde
Pätylä By/Pätylä
Jönss Hämäläinen
/Paatela [1]
Gräelss Kurkins Öde
Järfwenpää/Järvenpää
Abraham Muttulainenn Ryttare
Jören Larson Ryttare
Anderss Hyfwöinen
Hindrich Hyfwöins Öde
Taijfwall By/Taipale
Oluff Andersonn Ryttare Rytt:
Anderss Hapio
Under Jockas Prästebool
Mennyn Mäki By/Männynmäki
Peer Pardainen Ryttare
Hindrich Madzsonn Ryttare
Bärendt Mårtensonn
Staphan Pardains Öde
Madz Huttuins Öde
Oluff Pardais Öde

Sivu 126AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Yliwesi/Ylivesi
Jakop Peersonn
Teinus Laskoin
Kaijhomäki By/Kaihunmäki
Larss Marthini H:r
Larss Mardikainenn
Larss Paasoinen
Hindrich Putkinen
Christer Andersonn Öde
Poikola By/Poikola
Nillss Pijk Ryttare
Cosmala By/Kuosmala
Johan Cosmainen
Hatzola By/Hatsola
Oluff Hemmingzson Turakain
Hemmingh Hatzoinenn
Peer Marttinenn
Thommess Mustoinenn
Oluff Tarkiainenn
Ollickala By/Ollikkala
Anders Ollikainenn
Hindrich Ibidem
Jönss Pedikeinenn
Patola By/Paatela
Thommes Smedh
H:r Erikz Enka
Ollikala By/Ollikkala
Anderss Nullpoinenn Ryttare

Sivu 127AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Nullpoinenn
Anderss Ihalainenn
Jakop Hänninen
Peer Lambainenn
Eschill Wäisäinenn
Månss Ollikains E:
Peer Bengdtzson Wechwais Öde
Turokala By/Turakkala
Peer Turåkainenn Rytt:
Isach Ryss
Pohias By/Pohjois
Anderss Rotzalainenn
Oluff Kuifwalainenn
Anders Pöxäs Öde
Lars Orainen
Peer Hämäläinen
Bengdt Cosmains Öde
Larss Thommeson Narinen
Anders Pekurinenn
Tommes Safwolainenn
Lars Narinen Kuuka
Thommes Ikoinen
Madz Kächköis Öde
Larss Pöndinenn
Oluff Casanes Öde
Peer Kituinenn
Larss och Mikiel Kächköns Öde
Påål Madzson Narins Öde
Mäkiois By/Mäköis
Eschill Kämeläinenn

Sivu 128AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Teenhuinenn
Staphann Ibidem
Anders Aufwinen Ryttare
Anders Rastos Öde
Tommes Heimeläis Öde
Larss Teenhuins Öde
Larss Hyfwöins Öde
Heinåla By/Heinola
Oluff Heinoinenn
Nillss Ibidem
Peer Puruinenn
Simon Cosmainenn
Mustola By/Koikkala [4]
Abraham Abrahamsonn
Oluf och Mikiel Kächköis Öde
Nillss Mustoinenn Öde
Anderss Hafwerins Öde
Haloilanmäki/Halola
Mikiell Haloinenn
Haikarila By/Haikarila
Peer Sigfredsonn
Jönss Haikara
Nillss Suikainenn
Hindrich Narinenn
Rantois By/Rantuu
Erik Marttinenn
Påål Marttinenn
Jakop Peersonn
Heeta Järfwi By/Hietajärvi
Anders Örrö
Peer Madzsonn Kettu

Sivu 129AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Kettuinenn
Hindrich Fråst
Eschill Cossmainenn
Johan Ibidem
Madz Ibidem
Johan Nillsonn Ibidem
Peer Anderson Kettuis Öde
Larss Cosmains Öde
Anders Cåntti
Kaijsta Järf By/Kaislajärvi
Jönss Härkäinenn Rytt:
Jönss Ifwåinen
Simon och Johan Marttins Öde
Marala By/Maarala
Månss Marainenn Rytt:
Oluff och Madz Härkäins Öde
Peer Marainenn
Käslahenpälys
Madz, Påål, Johan Marains Öde
Af Johan Leskes iordh Sarfkaskut
Markus Rasain och Larss Huttuins Öde
Anders Ahoins och Peer Rehuins Öde
Maijfwala By/Maivala
Nillss Peersonn
Peer Condia Rytt.
Oluf Hanninen
Staphan Cosmainen
Larss Andersonn
Jönss Turkia
Gräellss Cosmainenn

Sivu 130AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Paiusalmi By/Pajusalmi
Hindrich Leskin och Påål Marais Öde
Huctima By/Huhtimaa [8]
Påål Leskinenn Rytt.
Kilpoila By/Kilpola
Mathias Schadewitz
Jörenn Bengdtzsonn Ryttare
Bengdt Jörensonn Ryttare
Madz Kallinenn
Jönss Hämäläinenn Wesulax
Pekurila/Pekurila
Mortenn Pekurinenn
Cosmala By/Kuosmala
Påål Tarkiainenn Rytt
Tommes Bertillsonn Rytt
Cossma Tarkiainenn
Aff Wesulax Sochn ♦ Vesulahden hallintopitäjästä
Lehikola By/Lehikkola
Påål Lehikoinenn Rytt
Påål Neula
Johan Lehikoinen
Madz Ibidem
Ingilä By/Inkilä
Simon Wainikainenn
Påål Ingins Öde, Johan Tommess:n optager 8 SkMk
Worlax By/Vuorilahti
Påål Bengdtinenn Ryttare
Philpus Tarkiainenn Ryttare
Aufwila By/Auvila
Madz Wänäinen Aufwinenn Casser: Rytt:

Sivu 131AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Madz Aufwinenn
Anderss Ibidem Ryttare
Oluff Ibidem Ryttare
Peer Ibidem
Anders och Madz Aufwins Öde
Teifwala By/Teivaa
Jönss Teifwainen
Oluff Ibidem
Jönss Längä
Murdois By/Murtois
Oluff Härkäinenn Ryttare
Hindrich Jönson Hämeläin
Peer Hämeläins Enkia
Knut Hindrichzsonn Hämeläin tillskat 643
Hångala By/Murtois [5]
Oluff Larson Oikarinenn
Laukanlax/Murtois [5]
Hindrich Pafwilainenn Rytt:
Knutilanmäki/Knuutilanmäki
Knutt Hämäläinen Ryttare
Samuel Ibidem
Peer Rutu Rytt:
Bengdt Pulkinenn
Ihannus Hämäläins Öde
Remo Järf By/Remojärvi
Påål Jakopson Pafwilain
Erik Mikielsonn Ryttare
Abraham Remoinen Ryttare
Larss Oikarinen
Nillss Pafwilains Öde
Peer Tilikaises Öde
Gräelss Kapais Öde

Sivu 132AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Sulias Öde
Knut Jurfwainenn
Oluf och Peer Remois Öde
Peer Hansonn Remois Öde
Oluf Riminen
Oluff Pakars Öde
Pylkälä By/Pylkkälä
Oluf Pylkeinen
Clemet Ibidem
Erik Hindrichzsonn Hämäläin
Tuckala By/Tuhkala
Oluf Tuchkalainenn
Nillss Sålckj
Peer Peerson och Peer Larson Leinoins Öde
Höty By/Hyötyy
Madz Cosmason Hötyläin
Jönss Oikarinenn
Hindrich Ibidem Ryttare
Abraham Hötyläinen
Wårenmäki By/Vuorenmaa
Peer Lambainenn Ryttare
Jönss Mikielson Lambain
Mårten Lambainen
Madz Hirfwoinen
Peer Ibidem
Larss Pekurinenn
Peer Leinoinenn
Peer Peerson Leinoinenn
Mikiel Leinois Öde
Madz Hanson Hirfwoinen

Sivu 133AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Karkiama By/Karkeamaa
Lars Lambainen
Eschill Pöyhöinenn
Anderss Ibidem
Peer Kurikainenn
Larss Pöyhäinenn
Nillss Ibidem
Narila By/Narila
Anderss Narinenn
Påål Tarfwainenn
Hännilä By/Hännilä
Christer Laamainenn
Madz Hännins E:
Wechmas By/Vehmaa
Anderss Pöxäinen
Madz Ibidem
Larss Hatzoinen
Jakop Westerinenn
Peer Mardikainenn
Påål Larson Laamain Ryttare
Peer Rimppi
Philpus Kiskinen Rytt:
Nillss Wehmoinenn
Mikiell Hatzoinenn
Mårtenn Ibidem
Hindrich Jakopson Ochtain
Anderss Rimpins Öde
Oluf och Staphan Karfwins Öde
Näringh By/Näärinki
Nillss Tarkiainenn Rytt
Larss Nousiainenn

Sivu 134AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Cossmainen
Jakop Näringh
Oluff Penoinen
Madz Cosmainen
Jönss Ibidem
Mårtenn Tönnesonn
Påål Jaarainen
Anderss Wäneläinenn
Påål Hatzåis Öde
Pomula Kiyrckiegiäldh medh Tiijendenn ♦ Puumalan kirkkopitäjästä
Såriola By/Sorjola [8]
Hanss Andersonn Sorioinenn Rytt:
Anders Hansonn
Påål Sorioinenn
Larss Andersonn
Larss Rootinenn Rytt:
Mårten Soikainen
Måns Sorioinen
Christer Cossmainen

Sivu 135AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jakop Nassakens Frällsse I Jockas Sochn ♦ Nassokinin läänitys
Sätterij Ägor: Ahola, Pulkala, Marans, Simola, Rehula
Der Under Lyda Efterschrefne Bönder
Randois By/Rantuu
Jönss Huttuinenn
Nillss Härkäinen
Jakop Peersonn
Peer Kettuinenn
Såpala By/Sopala
Hindrich Såpainenn
Johann Ibidem
Laukala By/Laukkala
Larss Heinoinenn
Peer Heinoinenn
Paiusalmi By/Pajusalmi
Simmon Heinonenn
Leskelä/Leskelä
Jören eller Hindrich Leskinenn
Johan Leskinen
Madz Leskinen
Härkalä/Härkälä
Påål Härkäinenn
Peer Harkäinenn
Wisala/Viisala
Peer Anderson Leskinenn
Pöllölä/Pellilä
Oluff Pölläinenn

Sivu 136AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lefwola/Lievola
Jönss Lefwoinenn
Påål Lefwoinenn
Hanss Hamuinenn
Madz Lehikoinenn
Johan Pärnänenn
Rasala By/Rasala
Peer Rasanenn
Jokela/Jokela
Cosoi Hottins Öde
Pispala Öde
Lipsala/Lipsala
Nillss Lipsanenn
Påål Lipsanen
Jönss Lipsanen
Mäkiös By/Mäköis
Mårtenn Wäneläinenn
Miettula By/Miettula
Hindrich Kerfwinenn

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8569 Savonlinnan läänin maakirja 1643-1643, sivut 121-136
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8569

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16411644

© Maija-Liisa Laakso 2022