AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1651 ☰ 

Juva maakirja 1651

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 158AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
SuriNemi/Suurniemi
Peer Wäänäinen
Peer Lamainen el:r Lars
Madz Jönsson Rångain
Mårthen ibm el:r Peer Kijskin
Thomas Immoinen
Mårthen Söfringzson Rimpi
Oluf Hanson Tirroin
/Ronkala [1]
Pååll Rångainen
Erich ibm
Henrich ibm
Peer Hyfwöinen
Jöns Pardainen
/Pelkilä [1]
Larss Pelginen
Henrich och Anders And:n ibm
Härckälä och Lauckala/Härkälä
Thomas Härckein
Eskell ibm el:r Peer Pelginen
Peer ibm el:r Pelginen
Philpus Kijskinen
/Laukkala
Madz Pärnainen
Erich Lauckainen
Hanss Rauttiain
Henrich Herrainen
Anders Pärnäin brukar ___ Saflax Peer Pärnäins ödhe
Erich Pärnäinen brukar Olli Lauckains Jordh
Nijnimäcki/Niinimäki
Anders Månoinen
Leipämäcki/Leipämäki
Niels Haloinen
Jakob Härkeinen
Pååll ibm el:r Christer Nils Meloin
Palois/Palonen
Anders Thomasson Hullkoin
Mändois/Mäntynen
Knutt Haloinen
Michell ibm
Jöns ibm
Peer Wichawainen

Sivu 158BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Henrich Kijskinen
Henrich Wichawain el:r Hartwijck Weijeläin
Rassmus Ollkoin el:r Anders Wichawainen
Caupi Hyfwöinen
Immoila/Immola
Oluf Immoinen
Johan Rångainen
Jöns Immoinen
Kijskilä och Kaskis/Kiiskilä
Peer Peerson Weijlein el:r Hartwijck
Peer Sigfredzson ibm
Berttill Kijskinen
/Kaskii
Grelss ibm
Peer Wasara
Erich Michellson Kijskin
Anders Tuchkuin
Nills Kijskinen
Pååll ibm
Sårila/Sorjola
Lars Råådtinen
Randois/Kaskii [5]
Erich Randoinen
Tyrymäcki/Tyrynmäki
Henrich Wädtäinen
Lautiala/Lauteala
Peer Lauttiainen
Christer Harmainen
Nemi Härckälä/Härkälänniemi
Anders Härckein el:r Peer
Michell Kiskin el:r Paiain
KijskilänNemi/Kiiskilänniemi
Pååll Kijskinen
Erich Gårgoniusson ibm
Anders ibm
Anders Kupsa
Oluf Lamainen
Summala/Summala
Nills Pardain
Johan ibm
Jakob Wäätäinen
Lars Erichson Lampin el:r Peer Immoin
Mårthen Thomasson
Purchoila/Purhola
Lars Larson Purhoin
Lars Peersson ibm

Sivu 159AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Harmainen
Thönne Madzsson
Höttila/Hottila
Simon Hottin el:r Kiskinen
Henrich Kerfwinen
Oluf Peerson Kijskinen
Kasintaipal/Kasintaipale
Anders Lauttiain Kurki
SoinNiemi/Soiniemi
Cnut Anttoin el:r And: Näkj
Kangankylä/Kangas
Eskell Mardikain
Isack Muttulainen
Madz Rimpi
Anders Pardainen el:r Isack Muttulainen
Anders Pasainen
Anders Pärnäins Enkia
Kettula/Kettula
Madz Mårthenson Oinoin
Oluf Ullmainen
Anders ibm
Pätylä/Pätylä
Jöns Hämäläin el:r Knut
Kurickala/Paatela [5]
Berttill Kainulain
JärfuenPää/Järvenpää
Abraham Muttulain
Lars Jöranson Påsa
Anders Hyfwöins Jordhstycke Koiwoisenranda af Pelkin Maa, Sourunpää
Henrich Hyfweins Saijanpeldå el:r Anders Kånst
Taipall/Taipale
Oluf Anderson Taippall
Anders Haapia el:r H:r Simon
Under Jockas Prestebohl
Männinmäckj/Männynmäki
Peer Pardain el:r Nills
Madz Henrichzsson
Berendt Mårthenson Grabbe
Staffan Parttain
Oluf ibm
Madz Huttuinen
Yliwäsi Pidkälax/Ylivesi
Jakob Peerson Nadzack
Teinus Laaskoinen

Sivu 159BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kaihumäki/Kaihunmäki
Larss Mardikain Heer
Larss Mardikainen
Peer Passainen
Hindrich Puttkinen
Christer Andersson Pätyn
Poikoila/Poikola
Nielz Nielsson Pijck
Cosmala/Kuosmala
Peer Cossmainen
Johan ibid
Hatzoila/Hatsola
Oluff Hemminghsson Turäkon
Hemmingh Hatzoin
Peer Martinen
Thomass Mustoinen
Oluff Tarkiens Enkia
Ollikala/Ollikkala
Anders Ollikainen
Madz Lapwetelein
Jönss Pedikoinen
Pätölä/Paatela
Thomass Smedh el:r Hendrich Leskinen
Matz Tofwain el: Oluff Wckoinen
/Ollikkala [1]
Anderss Nulpoinen
Påål ibid el:r Larss
Anderss Ihalainen
Jacob Hamuinen
Peer Lambain
Eskil Weiseinen
Månss Ollikains Enkia
Peer Benchtsson Wahain
Turuckala/Turakkala
Christer Turokain
Isach Ryss el:r Oluff Turokain
Pohiais/Pohjois
Anders Råtzolain el:r Suickoin
Olli Turåkoin
Hendrich Pöxanen
Michel Mustasuu
Peer Hemelein

Sivu 160AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bencht Cossmein
Larss Tomesson Nerinen
Anderss Peckurinen
Thomass Ickoinen
Larss Pöndinen
Mäckiois/Mäköis
Eskil Hämeläinen
Oluff Thenhuinen
Staffan ibid
Anderss Ilmar
Anders Rostoin el:r Eskel Hämeläin
Larss Tenhuinen
Nielz Kiemileinen
Larss Hyfwoinen
Heinoila/Heinola
Olli Heinoinen
Nielss ibm
Peer Puruinen el:r Larss Pöndin
Mustoila/Koikkala [4]
Abraham Abrahamsson
Nielss Mustoin el:r Hindrich
Haloila/Halola
Michel Haloin el:r Peer Michelsson
Haikarala/Haikarila
Peer Sigfredsson Köoki
Jöran Jönsson Haikarein
Nielss Suikoin el:r Mårthen Pulkoin Orain
Randois/Rantuu
Erich Martinen och Erich Anttoin
Påål ibid
Jacob Peersson
Hetajärf/Hietajärvi
Anders Örrö Kettuinen
Per Matzsson Kettu
Peer Peersson ibid
Larss Fråst

Sivu 160BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Johansson ibid
Matz ibid
Kaislajärf/Kaislajärvi
Johan Härkeinen
Jacob Ilfwoin
Simon och Ifwar Martins ödhe
/Pajusalmi [1]
Hendrich Leskinen el:r Simon Heinoins och Påål Marins öde
Huchtima/Huhtimaa [8]
Påål Leskinen
Marala/Maarala
Peer Månsson Marain
Olli och Matz Härkein
Peer Marain el:r Månss
Matz Påålsson och Johan Marain
Johan Leskinen
Markuss Rasain och Johan Herttuainen
Anderss Ahoin el:r Per Rehuin
Kalna Ladhen Pällys
Majfuala/Maivala
Jören Ihalambinen
Peer Condia el:r Brusi
Oluff Hänninen
Staffan Cossmainen
Greelss ibid
Erich Jespersson
Jöns Turckia
Kilpoila/Kilpola
Matiass Skadewidz
Jören Benchtsson
Anders Puttkoin
Jönss Hämäläin
Peckurila/Pekurila
Mårten Peckurinen
Anders Ihalainen
Cosmala/Kuosmala
Påål Tarkieinen
Månss Oloffsson
Cossma Tarkiainen
/Kilpola
Madz Kalljnen

Sivu 161AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lechikola/Lehikkola
Påål Lekikonen
Påål ibid Neula
Jochan el:r Brussi ibid
Matz ibid
Ingilä/Inkilä
Thomass Johansson el:r Matz
Simon Watzikain
Hanss Inginen
Worlax/Vuorilahti
Påål Benchtinen
Philpuss Tarkia
Aufuila/Auvila
Matz Wännäin And: Kumma el:r Thomass Bertilsson
Matz Aufwin el:r Larss
Larss Andersson Aufwin
Oluff Aufwinen
Peer ibidem
Anders och Matz ibidem
Teifuala/Teivaa
Oluff Teifwein
Jönss Längä
Murdois/Murtois
Oluff Härkeinen
Hendrich Hämeläinen
Peer Hämeleins E:a el:r Oluff
Knut Hendersson Hämeläin
Hångala/Murtois [5]
Oluff Larsson Oikirin eller Mårthen Nielsson Ihalain
/Murtois [1]
Hendrich Pafwelainen
Knutilamäkj/Knuutilanmäki
Knut Hämeläin
Samuel ibidem
Peer Ruutu
Jöns Pulkinen
Johannus Hämelain eller Tomass Rångoinen
Remojärf/Remojärvi
Påål Pafweleinen
Erich Michelsson
Abraham Remoinen
Larss Oijkarinen
Nielss Pafwelinen el:r Paunoin
Peer Tijllikainen

Sivu 161BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Grellss Cauppinen
Peer Påutia el:r Nills Hämäläin
Knutt Jurfwain
Olli och Peer Remoin
Per Hanson el:r And. Remoin
Oluf Parkar el:r Oluf Inginen
Pylkoilä/Pylkkälä
Oluf Pyllckoin
Clemet ibm
Erich Hämäläin el:r Bertill Pyllckoin
Tuchkala/Tuhkala
Oluf Tuchkalainen
Nills Sållckj
Peer Peerson el:r Peer Larson Leinoin
Hötyby/Hyötyy
Madz Cossmason Hötylein
Henrich Hötyläinen
Abraham ibm
Wårenma Wesikansa/Vuorenmaa
Peer Lambain el:r Pååll
Jöns Michellsson
Mårthen Lambain
Madz M: Hirfwoin
Madz Hanson ibm
Peer ibm
Lars Pekurin el:r Madz Pållson Råpoinen
Peer Leijnoinen
Michell ibm
Tuckala/Tuhkala
Lars Leinoin af Peer Jönson Leinoins Jordh
Karckiama/Karkeamaa
Lars Lambain el:r Eskell Nillson Pöyhöin
Eskell Nillson Pöyhöin
Anders ibm
Peer Kurikain el:r Henrich Peerson

Sivu 162AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Pöyhöinen
Nills Pöyhöin el:r Peer Jönson Kurickain
Narila/Narila
Anders Narinen
Thomas ibm
Pååll Tarfwainen
Wechmas Näringh/Hännilä [3]
Christer Lamain el:r Madz Hynnins Enckia
/Vehmaa [2]
Anders Poxäinen
Madz Tijainen el:r Pöxäin
Lars Hadtzoin el:r Jacob Peerson
Jakob Wester
Peer Mardikainen
Pååll Larson Lamainen
Peer Rimpi el:r Lapwetteläin
Phillpuss Kijskinen
Nillss Wehmoin el:r Nills Pijk
Michell Hadzoinen
Mårthen ibm Suuthar
Henrich Ochtoinen
Anders Rimpi
Olli och Staffan Kärfuin eller Henrich Mardha
/Näärinki [1]
Nills Tarckiain
Lars Nåusiain el:r Peer Påållson Ropoinen
Peer Cossmain el:r Anders Leskinen
Caupi Näringh
Oluf Pennoin
Madz Cossmain Miucku
Jochan Cosmain Lille
Pååll Kärckainen Mullj
Pååll Jaroinen
Anders Wenälein

Sivu 162BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pååll Hadzoinen
Jöns Pedikeinen af Lars Jaroins Jordh och af Mulli Kärckäins hofdh
/Sorjola [1]
Hans Anderson Sorioin
Anders Hanson ibm
Pååll ibm
Lars A: Sorioinen
Mårthen Sauckoin af Pååll Rastas Jordh
Mons Sårioinen
Christer Cossmain el:r Peer Ollson Kijskinen
Henrich Narinen
Paiusalm/Pajusalmi
Peer och Lars Heinoinen brukar Anders Pijspains Jordh

Sivu 163BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Frelse uthi förbemälte Jockas Sochn ♦ Läänitykset
Saligh Afanatzj Nazackz Sohn Jacob Nazak hafwer under Frellse effter H K Mt:z breff Daterat: ♦ Nassokinin läänitys
Under Sätterij: Ahola, Palkala, Marala
Randois/Rantuu
Jöns Huttuinen
Niels Härcköinen
Jakob Peersson
Peer Kettuinen
Såpala/Sopala
Peer Såpainen
Jochan ibm
Lauckala/Laukkala
Lars Heinoinen
Peer ibm
Paiusalm/Pajusalmi
Simon Heinoinen
Leskelä/Leskelä
Jöran Leskinen el:r Oluff
Johan ibm
Härckälä/Härkälä
Madz Härkain el:r Hendrick
Pååll Härkäinen
Peer ibm
Wijsala/Viisala
Peer Andersson Leskin el:r Wijsa
/Pellilä [1]
Oluf Pölläinen
/Lievola [1]
Jöns Lefwoinen
Pååll ibm el:r Oluf
Hans Hamuinen
Madz Lechikoin el:r Peer
Johan Pärnäinen
Rasala/Rasala
Peer Rasainen

Sivu 164AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jockela/Jokela
Cossma Håttinen eller Anders Waldoinen
Pijspala Ödhe
Lipsala/Lipsala
Niels Lipsainen
Pååll ibm
Jöns ibm
Mäckiois/Mäköis
Mårthen Wenäläin el:r Peer Leifuäin
Miettilä/Miettula
Henrich Kerfwinen
Commissarien Wälb: Erich Jesperson hafwer Under Frellsse efter H:s K Maij:tz Breff ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Purhola/Purhola
Arfwedh Kinnuinen
Olli Keistinen
Madz Kächkinen
SoinNemi/Soiniemi
Jöns Leinoinen
Wijsa Matilain af Purhoila Ödhe
Michell Purhoinen el:r Simon Afuin
Eskell Roikoinen
Peer Matilainen Teräs
Michell Låmainen
Olli Kuppar
Peer Mattilain Läpi Neula
Mustoila/Mustola
Oluf Michellson Kähkein
Anders Håfwinen
Hetajärf/Hietajärvi
Jochan Nillson Kosmain
Peer Andersson Kettu
Lars Cosmainen
Anders Kånst
Eskel Cosmainen
Turackala/Pohjois [3]
Thomas Safwolainen
Lars Narin
Madz Kechkojnen
Olof Cosmajnen
Peer Ketuinen
Lars och Michel Kechkoinen
Peer Madzson Narinen
Heinola/Heinola
Simon Cosmajnen
Marala/Maarala
Anders Ahoin och Per Rehoin

Sivu 164BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Leutnampten Manhaftig Hendrich Arfwedsson hafwer under Frellsse ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Teiuala/Teivaa
Jöns Teifwain
Corporall Markus Jakobson hafwer under Frellsse efter H K Mtz bref ♦ Markus Jakobssonin läänitys
SoinNiemi/Soiniemi
Oluf Pardainen
Tygmestaren Wälb: Seulenbergh hafwer under Frellsse efter H:s K Mtz breef ♦ Henrik Seulenbergin läänitys
SuuriNemi/Suurniemi
Peer Råiskoinen
Hötyis by/Hyötyy
Jöns Oikarinen
Wårenma/Vuorenmaa
Peer Jönson Leinoin
Maijoren Wälb Jöns Rosensmitt hafwer under Frellsse efter H K Mt:z breef Dat : Ståkholm ♦ Jöns Rosenschmidtin läänitys
Kurickala/Paatela [5]
Hans Tirroinen
Remojärff/Remojärvi
Oluf Rimi

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8601 Maakirja 1651-1651, sivut 158-164
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8601

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16481653

© Maija-Liisa Laakso 2023