AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1646 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1646

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamss:n (Mustoila By) 112

Anders Hansonn (Såriåla By) 118

Anderss Tommass:n (Palois By) 107

Bengdt Jöransonn (Killpåila By) 114

Berendt Mårtenson (Männinmäki By) 110

Christer Anderson (Kaihomäki) 110

Erich (Patola) 111

Erich Jäspersonn (Maifwela By) 114

Erich Michielsonn (Remo Järf By) 116

Hindrich Madzsonn (Männinmäki By) 110

Jacob Peersonn (Yliwesi) 110, (Randois By) 113, (Randois By): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Jöran Bendtzsonn (Killpåila By) 114

Jöran Larss:n (Järfwänpää) 110

Larss Eschillson (Summala By) 108

Larss Martinj (Kaihomäki) 110

Larss Peersonn (Purhoila) 108

Måns O: (Cosmala By) 114

Mårten SöfringzSonn (Suriniemi By) 106

Mårten Tommeson (Summala By) 108

Mårten Tommesonn (Näringh By) 118

Nillss Peersonn (Maifwela By) 114

Oluf Andersonn (Taifwall By) 110

Peer Sigfredzsonn (Haickarila By) 113

Påål Bengdtzsonn (Worlax By) 115

Tommes Berttillss:n (Cosmala By) 114

Tommes Johansonn (Ingilä By) 115

Tönne Madzsonn (Purhoila) 108

AAlkuun

Achtinen

Hindrich Jacobzsonn (Wechmais By) 118

Ahoin

Anderss (Marala By) 113

Ahoinen

Hindrich (Kiettula By) 109

Aufwin

Anderss (Aufwila By) 115

Madz (Aufwila By) 115

Aufwinen

Anders (Aufwila By) 115

Anderss (Mäkiois By) 112

Madz (Aufwila By) 115

Oluf (Aufwila By) 115

Peer (Aufwila By) 115

Aufwinen (Wäneinen Aufwinen)

Madz (Aufwila By) 115

CAlkuun

Capiain

Greels (Remo Järf By) 116

Carfwin

Oluf (Wechmais By) 118

Staphan (Wechmais By) 118

Condia

Peer (Maifwela By) 114

Contti

Anderss (Heeta Järf By) 113

Cosin

Oluf (Påchiais By) 112

Cosmain

Bengdt (Påchiais By) 112

Eschill (Heeta Järf By) 113

Greelss (Maifwela By) 114

Johan (Heeta Järf By) 113

Johan Nillsonn (Heeta Järf By) 113

Madz (Heeta Järf By) 113

Oluf (Remo Järf By) 116

Simon (Häinola By) 112

Staphan (Maifwela By) 114

Cossmain

Larss (Heeta Järf By) 113

Cossmainen

Johan (Cosmala) 111

Cousmain

Christer (Såriåla By) 118

Jönss (Näringh By) 118

Madz (Näringh By) 118

Peer (Näringh By) 118

Cuickå

Larss (Påchiais By) 112

Cuickå (Narin Cuickå)

Larss (Påchiais By) 112

Cuifwalain

Oluf (Påchiais By) 111

FAlkuun

Fråst

Hindrich (Heeta Järf By) 113

HAlkuun

Hafwerin

Anderss (Mustoila By) 112

Haickarin

Jöns (Haickarila By) 113

Halin

Nills (Leipämäki By) 107

Halinen

Jöns (Mändyis By) 107

Haloin

Michiell (Haloilanmäki) 112

Haloinen

Knut (Mändyis By) 107

Michiell (Mändyis By) 107

Hamuinen

Hanss (Lefwola): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Hannin

Jacob 111

Hapio

Anderss (Taifwall By) 110

Harmainen

Christer (Lautiala By) 108

Hatzoin

Hemingh (Hatzola By) 111

Hatzoinen

Michiell (Wechmais By) 118

Mårten (Wechmais By) 118

Hatzonen

Larss (Wechmais By) 117

Påål (Näringh By) 118

Heinoin

Nillss (Häinola By) 112

Oluf (Häinola By) 112

Heinoinen

Larss (Lauckala): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Peer (Lauckala): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Simon (Paiusallmi): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Hennin

Madz (Hännilä By) 117

Herrain

Hindrich (Lauckala By) 106

Hirfwain

Peer (Wärenmäki By) 117

Hirfwåin

Madz (Wärenmäki By) 117

Madz Hansonn (Wärenmäki By) 117

Huttuin

Larss (Marala By) 113

Madz (Männinmäki By) 110

Huttuinen

Jönss (Randois By): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Hyfwein

Hindrich (Järfwänpää) 110

Hyfwöin

Cauppi (Mändyis By) 107

Larss (Mäkiois By) 112

Peer (Hyfwölä By) 106

Håttin

Cossai (Jokela): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Hämeinen

Oluf (Maifwela By) 114

Hämelein

Ihannus (Knutilanmäki) 115

Knut Hind. (Murdois By) 115

Peer (Murdois By) 115

Hämälein

Jöns (Killpåila By) 114

Knut (Knutilanmäki) 115

Samuell (Knutilanmäki) 115

Hämäläin

Erich Hindrichzson (Pylckälä By) 116

Hindrich Jönsson (Murdois By) 115

Jöns 110

Peer (Påchiais By) 112

Härckäin

Jacob (Leipämäki By) 107

Jöns (Kaisla Järf By) 113

Madz (Marala By) 113

Nillss (Randois By): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Oluf (Marala By) 113, (Murdois By) 115

Peer (Härckälä): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Påål (Leipämäki By) 107, (Härckälä): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Härckäinen

Eschill (Härckälä By) 106

Peer (Härckälä By) 106

Tommas (Härckälä By) 106

Härkäinen

Anders (Nemihärkälä By) 108

Hötyläin

Abraham (Hööty By) 116

Höötyläin

Madz Cossmasonn (Hööty By) 116

IAlkuun

Ifwarain

Påål (Näringh By) 118

Ihalain

Anders 111

Ikoin

Tommas (Påchiais By) 112

Illfwoin

Jöns (Kaisla Järf By) 113

Immoinen

Jöns (Immåila By) 107

Oluf (Immåila By) 107

Tommas (Suriniemi By) 106

Ingin

Påål (Ingilä By) 115

JAlkuun

Jurfwain

Knut (Remo Järf By) 116

KAlkuun

Kainulain

Bertill (Pättylä By) 110

Kallinen

Madz (Killpåila By) 114

Kiechkoin

Lars (Påchiais By) 112

Madz (Påchiais By) 112

Michiell (Påchiais By) 112, (Mustoila By) 112

Oluf (Mustoila By) 112

Kierfwin

Hindrich (Hättila By) 109

Kierfwinen

Hindrich (Miettula): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Kiettuin

Peer (Påchiais By) 112, (Heeta Järf By) 113, (Randois By): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Peer Andersonn (Heeta Järf By) 113

Peer Madzsonn (Heeta Järf By) 113

Kinnuinen

Arfwedh (Purhoila) 108

Kischin

Erich (Kaskis By) 107

Kischinen

Anders (Kiskilan Niemi) 108

Bertill (Kiskilä By) 107

Erich (Kiskilan Niemi) 108

Greels (Kaskis By) 107

Hindrich (Mändyis By) 107

Michiell (Nemihärkälä By) 108

Nillss (Kaskis By) 107

Oluf Peersonn (Hättila By) 109

Philpus (Härckälä By) 106, (Wechmais By) 118

Påål (Kaskis By) 107, (Kiskilan Niemi) 108

Simon (Hättila By) 109

Kischinen Kupssa

Anders (Kupsala By) 108

Kiuckoin

Erich (Karkiama By) 117

Kiämelein

Eschill (Mäkiois By) 112

Kiämeläin

Tommess (Mäkiois By) 112

Kiärckäin

Påål (Näringh By) 118

Kiöchkoin

Madz (Purhoila) 108

Kupssa

Anders (Kupsala By) 108

Kupssa (Kischinen Kupssa)

Anders (Kupsala By) 108

Kurikain

Greels 110

Peer (Karkiama By) 117

Kästin

Oluf (Purhoila) 108

LAlkuun

Laamain

Christer (Hännilä By) 117

Oluf (Kupsala By) 108

Påål Larsonn (Wechmais By) 118

Laamainen

Larss (Suriniemi By) 106

Lambain

Jönss Michiellsonn (Wärenmäki By) 117

Mårten (Wärenmäki By) 117

Peer 111

Lambainen

Lars (Karkiama By) 117

Peer (Wärenmäki By) 116

Lashoin

Teinis (Yliwesi) 110

Lauckain

Oluff (Lauckala By) 106

Lauthiainen

Anderss (Kassintaipall) 109

Lautiainen

Peer (Lautiala By) 108

Lefwoinen

Jönss (Lefwola): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Påål (Lefwola): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Lehickåinen

Påål (Lehickåla by) 114

Lehikoinen

Madz (Lefwola): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Lehikåin

Johan (Lehickåla by) 114

Madz (Lehickåla by) 114

Leinoin

Jönss (Soijn Niemi By) 109

Michiell (Wärenmäki By) 117

Peer (Wärenmäki By) 117

Peer Jönsonn (Wärenmäki By) 117

Leschin

Hindrich (Paiusalmi By) 114

Johan (Marala By) 113

Leschinen

Hindrich (Läskälä): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Johan (Läskälä): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Jöran (Läskälä): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Madz (Läskälä): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Peer Andersonn (Wijsala): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Påål (Huchtima By) 114

Lipsåinen

Jönss (Lipsala): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Nillss (Lipsala): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Påål (Lipsala): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Luåmalain

Michiell (Soijn Niemi By) 109

Länge

Jöns (Teifwala By) 115

MAlkuun

Marain

Johan (Marala By) 113

Madz (Marala By) 113

Påål (Marala By) 113, (Paiusalmi By) 114

Marainen

Måns (Marala By) 113

Peer (Marala By) 113

Mardikain

Eschill (Kangahankiylä) 109

Larss (Kaihomäki) 110

Peer (Wechmais By) 118

Marttin

Erich (Randois By) 113

Johan (Kaisla Järf By) 113

Peer (Hatzola By) 111

Påål (Randois By) 113

Simon (Kaisla Järf By) 113

Matilain

Peer (Soijn Niemi By) 109

Wijsa (Soijn Niemi By) 109

Matilain Täräs

Peer (Soijn Niemi By) 109

Monoinen

Anderss (Ninimäki By) 107

Mustoin

Nillss (Mustoila By) 112

Tommess (Hatzola By) 111

Muttulain

Abraham (Järfwänpää) 110

Isak (Kangahankiylä) 109

NAlkuun

Narin

Hindrich (Haickarila By) 113

Påål Madzsonn (Påchiais By) 112

Narin Cuickå

Larss (Påchiais By) 112

Narinen

Anderss (Narila By) 117

Larss Tommesonn (Påchiais By) 112

Nasak

Jacob: Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Nekin

Anderss (Soijn Niemi By) 109

Neulla

Påål (Lehickåla by) 114

Nousiain

Larss (Näringh By) 118

Nullpain

Anderss 111

Påål 111

Näringh

Jacob (Näringh By) 118

OAlkuun

Oickarain

Larss (Remo Järf By) 116

Oickarin

Hindrich (Hööty By) 116

Jöns (Hööty By) 116

Oluf Larsonn (Hångala By) 115

Oinoin

Madz Mårthensonn (Kiettula By) 109

Oinöin

Mårten (Kaskis By) 107

Ollikain

Anderss (Ollickala By) 111

Hindrich (Ollickala By) 111

Måns 111

Rasmus (Mändyis By) 107

Orain

Michiell Peersonn (Påchiais By) 112

Orrö

Anderss (Heeta Järf By) 113

PAlkuun

Paasain

Anderss (Kangahankiylä) 109

Pafwilain

Hindrich (Lauckalanlax) 115

Nillss (Remo Järf By) 116

Påål Jacobzsonn (Remo Järf By) 116

Pakar

Oluf (Remo Järf By) 116

Pardain

Anders And. (Kangahankiylä) 109

Jönss (Summala By) 108

Nillss (Summala By) 108

Oluf (Soijn Niemi By) 109, (Männinmäki By) 110

Peer (Männinmäki By) 110

Staphan (Männinmäki By) 110

Pardainen

Jöns (Hyfwölä By) 106

Pasoinen

Larss (Kaihomäki) 110

Pedikein

Jöns (Ollickala By) 111

Pekurin

Anders (Pekurila By) 114

Anderss (Påchiais By) 112

Larss (Wärenmäki By) 117

Mårten (Pekurila By) 114

Pelckinen

Anders (Pelckila By) 106

Lars (Pelckila By) 106

Pennonen

Oluf (Näringh By) 118

Peuhoin

Anders (Karkiama By) 117

Eschill (Karkiama By) 117

Larss (Karkiama By) 117

Nillss (Karkiama By) 117

Pijk

Nilss (Påickåla By) 111

Pudtkin

Anderss (Killpåila By) 114

Hindrich (Kaihomäki) 110

Pulckinen

Jönss (Knutilanmäki) 115

Purhoin

(Soijn Niemi By) 109

Michiell (Soijn Niemi By) 109

Purhoinen

Larss (Purhoila) 108

Puruin

Peer (Häinola By) 112

Pylckeinen

Clemedt (Pylckälä By) 116

Oluf (Pylckälä By) 116

Pärhoin

Anders (Kangahankiylä) 109

Pärnein

Erich (Lauckala By) 106

Pärnäin

Anders (Lauckala By) 106

Peer (Lauckala By) 106

Pärnäinen

Erich (Lauckala By) 106

Johan (Lefwola): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Madz (Lauckala By) 106

Pölläinen

Oluf (Pöllälä): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Pöndinen

Larss (Påchiais By) 112

Pörä

Anders (Påchiais By) 112

Pöxenen

Anderss (Wechmais By) 117

Madz (Wechmais By) 117

RAlkuun

Randoinen

Erich (Randoila By) 108

Rasain

Marckus (Marala By) 113

Rasainen

Peer (Rasala): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Rastain

Marckus (Såriåla By) 118

Rastoin

Anderss (Mäkiois By) 112

Rehuin

Peer (Marala By) 113

Remoin

Abraham (Remo Järf By) 116

Oluf (Remo Järf By) 116

Peer (Remo Järf By) 116

Peer Hansonn (Remo Järf By) 116

Rengoinen

Erich (Hyfwölä By) 106

Hindrich (Hyfwölä By) 106

Madz Jönsonn (Suriniemi By) 106

Mårten (Suriniemi By) 106

Peer (Suriniemi By) 106

Påål (Hyfwölä By) 106

Rimppi

Madz (Kangahankiylä) 109

Peer (Wechmais By) 118

Rimppin

Anders (Wechmais By) 118

Rothinen

Larss (Såriåla By) 118

Rotzsalain

Anderss (Påchiais By) 111

Ruthu

Peer (Knutilanmäki) 115

Ruuthiain

Hanss (Lauckala By) 106

Ryss

Isak (Turockala By) 111

Råikoinen

Eschill (Soijn Niemi By) 109

Rångainen

Johan (Immåila By) 107

SAlkuun

Safwolain

Tommess (Påchiais By) 112

Schadewidtz

Mathias (Killpåila By) 114

Smedh

Tommess (Patola) 111

Solckj

Nillss (Tuchkala By) 116

Suliain

Peer (Remo Järf By) 116

Swikain

Nills (Haickarila By) 113

Syfwein

Anders (Järfwänpää) 110

Såickain

Mårten (Såriåla By) 118

Såpain

Johan (Såpala By): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Peer (Såpala By): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Såpainen

Hindrich (Såpala By): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 119

Såriain

Hanss Andersonn (Såriåla By) 118

Larss Andersonn (Såriåla By) 118

Månss (Såriåla By) 118

Påål (Såriåla By) 118

TAlkuun

Taifwain

Madz (Patola) 111

Takiain

Oluf (Hatzola By) 111

Tarfwainen

Påål (Narila By) 117

Tarkiain

Cossma (Cosmala By) 114

Nillss (Näringh By) 118

Philpuss (Worlax By) 115

Tarkiainen

Påål (Cosmala By) 114

Teenhuin

Larss (Mäkiois By) 112

Teifwain

Johan (Teifwala By) 115

Oluf (Teifwala By) 115

Teinuss

Peer Larsonn (Tuchkala By) 116

Peer Peersonn (Tuchkala By) 116

Tenhuin

Oluf (Mäkiois By) 112

Staphan (Mäkiois By) 112

Tilikain

Peer (Remo Järf By) 116

Tirråin

Hanss 110

Tirråinen

Oluf Hansonn (Suriniemi By) 106

Tuchkalain

Oluf (Tuchkala By) 116

Tuchkuinen

Anders (Kaskis By) 107

Turkia

Jöns (Maifwela By) 114

Turokain

Oluf Heminghsonn (Hatzola By) 111

Peer (Turockala By) 111

Täräs

Peer (Soijn Niemi By) 109

Täräs (Matilain Täräs)

Peer (Soijn Niemi By) 109

UAlkuun

Ullmain

Anderss (Kiettula By) 109

Ulmain

Oluf (Kiettula By) 109

VWAlkuun

Wachwoin

Peer Bengdtzson 111

Wasara

Peer (Kaskis By) 107

Wechmain

Nillss (Wechmais By) 118

Weijalain

Peer Peersonn (Kiskilä By) 107

Peer Sigfredzsonn (Kiskilä By) 107

Westerin

Jacob (Wechmais By) 117

Wihawain

Hindrich (Mändyis By) 107

Peer (Mändyis By) 107

Winikain

Simon (Ingilä By) 115

Wäisäin

Eschill 111

Wäneinen

Peer (Suriniemi By) 106

Wäneinen Aufwinen

Madz (Aufwila By) 115

Wäneläin

Anderss (Näringh By) 118

Wänäläinen

Morthen (Mäkiös By): Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn 120

Wätäin

Hindrich (Tiyrynmäki By) 108

Jacob (Summala By) 108

 

Tässä luettelossa on 376 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023