AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1646  ☰ 

Juva maakirja 1646

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 106AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Suriniemi By/Suurniemi
Peer Wäneinen
Larss Laamainen
Madz Jönsonn Rengoinen
Mårten Ibidem
Tommas Immoinen
Mårten SöfringzSonn
Oluf Hansonn Tirråinen
Peer Rengoinen
Hyfwölä By/Ronkala [4]
Påål Rengoinen
Erich Ibidem
Hindrich Ibidem
Peer Hyfwöin
Jöns Pardainen
Pelckila By/Pelkilä
Lars Pelckinen
Anders Ibidem
Härckälä By/Härkälä
Tommas Härckäinen
Eschill Ibidem
Peer Ibidem
Philpus Kischinen
Lauckala By/Laukkala
Madz Pärnäinen
Erich Ibidem
Hanss Ruuthiain
Hindrich Herrain
Anders Pärnäin eller Peer
Perais Ödhe
Ähn af Samma iordh Ödhe
Erich Pärnein brukar Oluff Lauckains iordh

Sivu 107AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ninimäki By/Niinimäki [8]
Anderss Monoinen
Leipämäki By/Leipämäki [8]
Nills Halin
Jacob Härckäin
Påål Ibidem
Palois By/Palonen
Anderss Tommass:n
Immåila By/Immola
Oluf Immoinen Öde
Jöns Ibidem
Johan Rångainen
Mändyis By/Mäntynen [8]
Knut Haloinen
Michiell Ibidem
Jöns Halinen
Peer Wihawain
Hindrich Kischinen
Hindrich Wihawain
Rasmus Ollikain
Cauppi Hyfwöins Ödhe
Kiskilä By/Kiiskilä
Peer Peersonn Weijalain
Bertill Kischinen
Peer Sigfredzsonn Weijalain
Kaskis By/Kaskii
Greels Kischinen
Peer Wasara
Mårten Oinöin eller Erich Kischin
Anders Tuchkuinen
Nillss Kischinen
Påål Ibidem Ödhe

Sivu 108AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Randoila By/Kaskii [5]
Erich Randoinen
Tiyrynmäki By/Tyrynmäki
Hindrich Wätäin
Lautiala By/Lauteala
Peer Lautiainen
Christer Harmainen
Nemihärkälä By/Härkälänniemi
Anders Härkäinen
Michiell Kischinen
Kiskilan Niemi/Kiiskilänniemi
Påål Kischinen
Erich Ibidem
Anders Ibidem
Kupsala By/Kiiskilänniemi [11]
Anders Kischinen Kupssa
Oluf Laamain
Summala By/Summala
Nillss Pardain
Jönss Ibidem
Jacob Wätäin
Larss Eschillsons Öhe
Mårten Tommesons Ödhe
Purhoila/Purhola
Larss Purhoinen
Larss Peersonn
Arfwedh Kinnuinen
Tönne Madzsonn
Oluf Kästins Ödhe
Madz Kiöchkoins Ödhe

Sivu 109AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hättila By/Hottila
Simon Kischinen
Hindrich Kierfwin
Oluf Peersonn Kischinen
Soijn Niemi By/Soiniemi
Anderss Nekin
Jönss Leinoin
Wijsa Matilainss och Purhoins Ödhe
Michiell Purhoin
Eschill Råikoinen
Oluf Pardain
Peer Matilain Täräs
Michiell Luåmalain
Oluf Pardain
Peer Matilain
Kassintaipall/Kasintaipale
Anderss Lauthiainen
Kangahankiylä/Kangas
Eschill Mardikain
Anders And. Pardain
Madz Rimppi
Anderss Paasain
Isak Muttulain
Anders Pärhois Enkia
Kiettula By/Kettula
Hindrich Ahoinen eller Madz Mårthensonn Oinoin
Oluf Ulmain
Anderss Ullmains Ödhe

Sivu 110AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pättylä By/Paatela [3]
Bertill Kainulain
/Pätylä [2]
Jöns Hämäläin
/Paatela [1]
Greels Kurikains Öde optagit af Hanss Tirråin
Järfwänpää/Järvenpää
Abraham Muttulain
Jöran Larss:n
Anders Syfweins Jordh
Hindrich Hyfweins Öde
Taifwall By/Taipale
Oluf Andersonn
Anderss Hapio
Under Jockas Prästebohl
Männinmäki By/Männynmäki
Peer Pardain
Hindrich Madzsonn
Berendt Mårtenson
Staphan Pardains Öde
Oluf Pardainss Ödhe
Madz Huttuins Öde
Yliwesi/Ylivesi
Jacob Peersonn
Teinis Lashoin
Kaihomäki/Kaihunmäki
Larss Martinj H:r
Larss Mardikain
Larss Pasoinen
Hindrich Pudtkin
Christer Andersonss Ödhe

Sivu 111AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påickåla By/Poikola
Nilss Pijk
Cosmala/Kuosmala
Johan Cossmainen
Hatzola By/Hatsola
Oluf Heminghsonn Turokain
Hemingh Hatzoin
Peer Marttin
Tommess Mustoin
Oluf Takiain
Ollickala By/Ollikkala
Anderss Ollikain
Hindrich Ibidem
Jöns Pedikein
Patola/Paatela
Tommess Smedh
Erichs H:r, Madz Taifwain
/Ollikkala [1]
Anderss Nullpain
Påål Ibidem
Anders Ihalain
Jacob Hannin Knecht
Peer Lambain
Eschill Wäisäin
Måns Ollikains Enkia
Peer Bengdtzson Wachwois Öde
Turockala By/Turakkala
Peer Turokain
Isak Ryss
Påchiais By/Pohjois
Anderss Rotzsalain
Oluf Cuifwalain

Sivu 112AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Pöräs Öde
Michiell Peersonn Orain
Peer Hämäläin
Larss Tommesonn Narinen
Anderss Pekurin
Tommess Safwolain
Larss Narin Cuickå
Bengdt Cosmains Öde
Tommas Ikoin
Madz Kiechkoins Ödhe
Larss Pöndinen
Oluf Cosinss Öde
Peer Kiettuin
Lars och Michiell Kiechkoins Öde
Påål Madzsonn Narins Öde
Mäkiois By/Mäköis
Eschill Kiämelein
Oluf Tenhuin
Staphan Ibidem
Anderss Aufwinen
Anderss Rastois Öde
Tommess Kiämeläins Öde
Larss Teenhuins Öde
Larss Hyfwöins Öde
Häinola By/Heinola
Oluf Heinoin
Nillss Ibidem
Peer Puruin
Simon Cosmain
Mustoila By/Koikkala [4]
Abraham Abrahamss:n
Oluf och Michiell Kiechkoins Öde
Nillss Mustoin
Anderss Hafwerins Öde
Haloilanmäki/Halola
Michiell Haloin

Sivu 113AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Haickarila By/Haikarila
Peer Sigfredzsonn
Jöns Haickarin
Nills Swikain
Hindrich Narin
Randois By/Rantuu
Erich Marttin
Påål Ibidem
Jacob Peersonn
Heeta Järf By/Hietajärvi
Anderss Orrö
Peer Madzsonn Kiettuin
Peer Kiettuin
Hindrich Fråst
Eschill Cosmain
Johan Ibidem
Madz Ibidem
Johan Nillsonn Ibidem
Peer Andersonn Kiettuins Öde
Larss Cossmains Öde
Anderss Contti
Kaisla Järf By/Kaislajärvi
Jöns Härckäin
Jöns Illfwoin
Simon och Johan Marttins Öde
Marala By/Maarala
Måns Marainen
Oluf och Madz Härckäis Öde
Peer Marainen
Känn Lahen Pälys
Madz, Påål, Johan Marains Öde
Af Johan Leschins Jordh
Marckus Rasain och Larss Huttuin
Anderss Ahoins och Peer Rehuins

Sivu 114AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Maifwela By/Maivala
Nillss Peersonn
Peer Condia
Oluf Hämeinen
Staphan Cosmain
Greelss Ibidem
Erich Jäspersonn
Jöns Turkia
Paiusalmi By/Pajusalmi
Hindrich Leschin och Påål Marains Öde
Huchtima By/Huhtimaa [8]
Påål Leschinen
Killpåila By/Kilpola
Mathias Schadewidtz
Jöran Bendtzsonn
Bengdt Jöransonn eller Anderss Pudtkin
Madz Kallinen
Jöns Hämälein
Pekurila By/Pekurila
Mårten Pekurin
Anders Pekurin
Cosmala By/Kuosmala
Påål Tarkiainen
Tommes Berttillss:n eller Måns O:
Cossma Tarkiain
Af Wesulax Sochn ♦ Vesulahden hallintopitäjästä
Lehickåla by/Lehikkola
Påål Lehickåinen
Påål Neulla
Johan Lehikåin
Madz Ibidem

Sivu 115AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ingilä By/Inkilä
Simon Winikain
Påål Ingins Ödess Jordh Hafwer Tommes Johansonn optagit
Worlax By/Vuorilahti
Påål Bengdtzsonn
Philpuss Tarkiain
Aufwila By/Auvila
Madz Wäneinen Aufwinen
Madz Aufwinen
Anders Ibidem
Oluf Ibidem
Anderss och Madz Aufwins Ödhe
Peer Aufwinen
Teifwala By/Teivaa
Johan Teifwain
Oluf Ibidem
Jöns Länge
Murdois By/Murtois
Oluf Härckäin
Hindrich Jönsson Hämäläin
Peer Hämeleins Enkia
Knut Hind. Hämelein
Hångala By/Murtois [5]
Oluf Larsonn Oickarin
Lauckalanlax/Murtois [5]
Hindrich Pafwilain
Knutilanmäki/Knuutilanmäki
Knut Hämälein
Samuell Ibidem
Peer Ruthu
Jönss Pulckinen
Ihannus Hämeleins Ödhe

Sivu 116AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Remo Järf By/Remojärvi
Påål Jacobzsonn Pafwilain
Erich Michielsonn
Abraham Remoin
Larss Oickarain
Nillss Pafwilains Öde
Peer Tilikais Öde
Greels Capiais Enckia
Peer Suliais Öde
Knut Jurfwain
Oluf och Peer Remois Öde
Peer Hansonn Remois Öde
Oluf Cosmain
Oluf Pakars Öde
Pylckälä By/Pylkkälä
Oluf Pylckeinen
Clemedt Ibidem
Erich Hindrichzson Hämäläin
Tuchkala By/Tuhkala
Oluf Tuchkalain
Nillss Solckj
Peer Peersonn och Peer Larsonn Teinuss Ödhe
Hööty By/Hyötyy
Madz Cossmasonn Höötyläin
Jöns Oickarin
Hindrich Ibidem
Abraham Hötyläin
Wärenmäki By/Vuorenmaa
Peer Lambainen

Sivu 117AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jönss Michiellsonn Lambain
Mårten Lambain
Madz Hirfwåin
Peer Hirfwain
Larss Pekurin
Peer Leinoin
Peer Jönsonn Leinoin
Michiell Leinoins Öde
Madz Hansonn Hirfwåin
Karkiama By/Karkeamaa
Lars Lambainen eller Erich Kiuckoin
Eschill Peuhoin
Anders Ibidem
Larss Peuhoin
Nillss Peuhoin
Peer Kurikain
Narila By/Narila
Anderss Narinen
Påål Tarfwainen
Hännilä By/Hännilä
Christer Laamain
Madz Hennins Enkia
Wechmais By/Vehmaa
Anderss Pöxenen
Madz Ibidem
Larss Hatzonen
Jacob Westerin

Sivu 118AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Mardikain
Påål Larsonn Laamain
Peer Rimppi
Philpus Kischinen
Nillss Wechmain
Michiell Hatzoinen
Mårten Ibidem
Hindrich Jacobzsonn Achtinen
Anders Rimppins Öde
Oluf och Staphan Carfwins Öde
Näringh By/Näärinki
Nillss Tarkiain
Larss Nousiain
Peer Cousmain
Jacob Näringh
Oluf Pennonen
Madz Cousmain
Jönss Ibidem
Mårten Tommesonn eller Påål Kiärckäin
Påål Ifwarain
Anderss Wäneläin
Påål Hatzonens Öde
Pommala Kiyrckiegiäldh ♦ Puumalan kirkkopitäjästä
Såriåla By/Sorjola [8]
Hanss Andersonn Såriain
Anders Hansonn
Påål Såriain
Larss Andersonn Såriain
Larss Rothinen
Mårten Såickain af Markus Rastains Jordh
Månss Såriain
Christer Cousmain

Sivu 119AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wälbördigh Jacob Nasakz Frällsse af Jockas Sochn ♦ Nassokinin läänitys
Sätterij Ägor: Ahola, Pudtkala, Marais, Simula, Rahula
Dehr Under Lydha Eftershrefne Bönder
Randois By/Rantuu
Jönss Huttuinen
Nillss Härckäin
Jacob Peersonn
Peer Kiettuin
Såpala By/Sopala
Hindrich Såpainen eller Peer Johan Såpain
Lauckala/Laukkala
Larss Heinoinen
Peer Heinoinen
Paiusallmi/Pajusalmi
Simon Heinoinen
Läskälä/Leskelä
Jöran eller Hindrich Leschinen
Johan Leschinen
Madz Leschinen
Härckälä/Härkälä
Påål Härckäin
Peer Härckäin
Wijsala/Viisala
Peer Andersonn Leschinen

Sivu 120AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pöllälä/Pellilä
Oluf Pölläinen
Lefwola/Lievola
Jönss Lefwoinen
Påål Lefwoinen
Hanss Hamuinen
Madz Lehikoinen
Johan Pärnäinen
Rasala/Rasala
Peer Rasainen
Jokela/Jokela
Cossai Håttins Öde
Pispala Öde
Lipsala/Lipsala
Nillss Lipsåinen
Påål Lipsåinen
Jönss Lipsåinen
Mäkiös By/Mäköis
Morthen Wänäläinen
Miettula/Miettula
Hindrich Kierfwinen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8584 Savonlinnan läänin maakirja 1646-1646, sivut 106-120
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8584

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16441648

© Maija-Liisa Laakso 2022