AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1663 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1663

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ö 
 -  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ö

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamssonn (Mustoila) 387

Anders (Leskelä): Ryttmester Gustaff Tawast Norköping beslutz frelse 395, (Lewåla): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Anders Bengtsson (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Bengt Johansson (Pulkila): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Brusius (Näringh) 393

Christer (Råkala): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394, (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Erich Jacobsson (Kupsala) 383

Erih Jespersson (Maifwala) 389

Erih Michelsson (Remåjärfwi) 391

Grels Gorgoniesson (Kiskiläniemj) 382

Hans (Råkala): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Hans Bengtsson (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Hendrih (Mustoila) 387, (Pajusalmj) 388

Hendrih Peersson (Karkiama) 392

Jacob Peersson (Randois) 382, (Wechmais) 393

Johan (Ingilä) 390

Jöns (Remåjärfwi) 391, (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Jöns Peersson (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Lars Philipsson (Pelkila) 381

Larss 386, (Aufwila) 390

Larss Mårthensson 386

Larss Peersson (Haikarala) 388

Lukas Christersson (Ollikala) 385

Matz (Ingilä) 390

Matz Hendrihsson (Männinmäkj) 385

Matz Matzsson (Råkala): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Matz Thomasson (Ingilä) 390

Michel (Lehikola) 389, (Råkala): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Måns (Purhoila) 383

Månss (Marala) 389

Månss Ollsson (Cosmala) 385

Mårthen Thomasson (Summala) 383

Niels (Randois) 382

Niels Peersson (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Olof Nielsson (Heinåla) 387

Olof Peersson (Remåjärfwi) 391

Oloff (Laukala) 382, (Teifwala) 390, (Lewåla): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Peer (Nemihärkälä) 382, (Råkala): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394, (Lewåla): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Peer Brusi (Maifwala) 389

Peer Hansson (Kangankylä) 384, (Remåjärfwi) 391

Peer Jönsson (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Peer Päärsson (Pulkila): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Påhl (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Påål (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Påål Bengtsson (Wårilax) 390

Påål Matzsson (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Påål Päärsson (Pulkila): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Päär (Turakala) 386

Simon Christiernj (Taipal) 384

Simon Tönnesson (Purhoila) 383

Staphan (Remåjärfwi) 391

Thomas (Ingilä) 390

Thomass Bärtelsson (Aufwila) 390

AAlkuun

Ahainen

Matz (Pochiais) 386

Ahoin

Anders (Marala) 389

Anders Påålsson (Marala) 389

Ahoinen

Anders Påålsson (Marala) 389

Antoinen

Knut (Soiniemj) 383

Aufwin

(Mäkiöis) 387

Anderss Andersson (Aufwila) 390

Matz (Aufwila) 390

Oloff (Aufwila) 390

Päär (Aufwila) 390

Aufwinen

Simon (Soiniemj) 383

BAlkuun

Boranauf

Claes Johan (Yliwesi Pitkälax) 385

Boranåf

Mensich: Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

CAlkuun

Cainulain

Eskel (Mäkiöis) 387

Caipain

Påål (Maifwala) 389

Caipiainen

Grels (Remåjärfwi) 391

Caupin

Matz (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Condia

Peer (Maifwala) 389

Cossma

Eskel (Hetajärfwi) 388

Hendrich Staphansson (Maifwala) 389

Cossmain

Larss (Hetajärfwi) 388

Matz (Hetajärfwi) 388

Simon (Heinåla) 387

Cossmainen

Bengt (Pochiais) 386

Grels (Maifwala) 389

Johan (Cosmala) 385

Peer (Cosmala) 385, (Näringh) 393

FAlkuun

Fråsti

Lars (Hetajärfwi) 388

GAlkuun

Grabbe

Bärendt Matzsson (Männinmäkj) 385

HAlkuun

Haikarainen

Jören (Haikarala) 388

Haloin

Michel (Haloila) 387

Peer Michelss (Haloila) 387

Päär (Randaby): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Hamuinen

Hans (Lewåla): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Jacob 386

Harmain

Christer (Lautiala) 382

Hanss Jönsson (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Hendrich (Kiskiläniemj) 383

Larss (Laukala) 382

Matz (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Peer (Laukala) 382

Harmainen

Påål (Hötys) 391

Hatzoin

Hendrih (Hatzåla) 385

Hatzoinen

Larss (Wechmais) 393

Michel (Wechmais) 393

Mårthen (Wechmais) 393

Påål (Näringh) 393

Hatzoinen (Sutar Hatzoinen)

Mårthen (Wechmais) 393

Heilain

Jacob (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Nielss (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Heilainen

Johan (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Heinoin

Simon (Pajusalmj) 388

Heinåin

Larss Ollsson (Heinåla) 387

Herrain

Hendrih (Laukala) 381

Hirfwoin

Matz Hansson (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Matz Matzsson (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Peer (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Horn

Christer (Laukala) 381

Huipo

Påfwel (Hetajärfwi) 388

Hulkoin

Anders Thomasson (Pahlos) 382

Huttuinen

Jöns (Randois) 382

Hyffwöinen

Lars (Mäkiöis) 387

Hyfwöin

Anders (Järfwenpä) 384

Hendrih (Järfwenpä) 384

Hyfwöinen

Petter (Hyfwölä) 381

Håttin

Cossma (Jåkela): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Håttinen

Hendrih Simonsson (Håttila) 383

Hämäl:n

Hend. (Murdois) 390

Hämäläin

Anders Erichsson (Pelkila) 381

Christer (Pylkälä) 391

Hendrih (Murdois) 390

Knut (Knutilamäkj) 390

Knut Hendrihsson (Murdois) 390

Knuth (Pättilä) 384

Nielss (Remåjärfwi) 391

Olof (Murdois) 390

Peer: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 387, (Murdois) 390

Samuel (Knutilamäkj) 390

Thomas (Knutilamäkj) 391

Hänninen

Matz 392

Oloff (Maifwala) 389

Härkinen

Jönss (Randois) 382

Härkäin

Anders (Nemihärkälä) 382

Eskell (Härkälä) 381

Matz Peersson (Marala) 388

Ollj Peersson (Marala) 388

Oloff (Murdois) 390

Peer (Härkälä) 381

Peer Peersson (Randaby): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Påål Matzsson (Randaby): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Thomas (Härkälä) 381

Härkäinen

Peer (Härkälä): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Påål (Härkälä): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 395

Härköinen

Johan (Kaislajärfwi) 388

Påål (Näringh) 393

Höfwinen

Anders (Mustoila) 387

Hötyläin

Matz Cossmasson (Hötys) 391

Hötyläinen

Abraham (Hötys) 391

Hendrih (Hötys) 391

IAlkuun

Ihalain

Anders (Pekurila) 389

Anderss 386

Mårthen Nielsson (Murdois) 390

Ihalembin

Jören (Maifwala) 389

Ikoin

Hanss (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Staphan (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Ikoinen

Thomas (Pochiais) 386

Ilfwoinen

Jacob (Kaislajärfwi) 388

Ilmar

Anders (Mäkiöis) 387

Immoin

Oloff (Immola) 382

Thomas (Suriniemj) 381

Immoinen

Jöns (Immola) 382

Immåin

Peer (Kangankylä) 384

Immåinen

Petter (Summala) 383

Ingin

Oloff (Remåjärfwi) 391

Inginen

Hanss (Ingilä) 390

JAlkuun

Jarinen

Påål (Näringh) 393

Jurfwainen

Knut (Remåjärfwi) 391

KAlkuun

Kainulain

Bärtel (Kurikala) 384

Kallinen

Matz (Kilpåila) 389

Keistinen

Olof (Purhoila) 383

Kemeläin

Niels (Mäkiöis) 387

Kemiläin

Eskell (Mäkiöis) 387

Kerfwinen

Hendrih (Håttila) 383

Kettuin

Anderss (Hetajärfwi) 388

Olof Peersson (Hetajärfwi) 388

Peer (Randois) 382

Peer Andersson (Hetajärfwi) 388

Peer Matzsson (Hetajärfwi) 388

Kettuin (Örrö Kettuin)

Anderss (Hetajärfwi) 388

Kettuinen

Peer: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 387

Kiainen

Arfwedh (Purhoila) 383

Kilpoin

Jöran Jöransson (Kilpåila) 389

Kiskin

Oloff Peersson (Håttila) 383

Peer (Suriniemj) 381

Philpus (Härkälä) 381

Kiskinen

Bertell (Kiskilä och Kaskis) 382

Erich Michelsson 382

Grels 382

Johan (Kiskilä och Kaskis) 382

Michel (Nemihärkälä) 382, (Wechmais) 393

Niels 382

Philpus (Wechmais) 393

Påål (Kiskiläniemj) 382

Kituin

Hanss (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Lars Larsson (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Kiukas

Anders (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Kiukass

Erih (Karkiama) 392

Korhoinen

Hanss Hansson (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Kucko

Larss: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 386

Kucko (Marain Kucko)

Larss: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 386

Kuckoinen

Matz: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 386

Michel (Mustoila) 387

Olof (Mustoila) 387

Kuifwalain

Olof: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 386

Kunst

Anders (Järfwenpä) 384

Kupsa

Påål (Kiskiläniemj) 383

Kurikain

Peer (Karkiama) 392

Peer Jönsson (Karkiama) 392

Kusmain

Oloff: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 386

Kånsti

Anders (Hetajärfwi) 388

Kånstj

Anders (Mendula) 382

Kåtilain

Thomas (Soiniemj) 383

Kächköin

Lars: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 387

Michel: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 387

Kärkj

Peer Sigfredhsson (Haikarala) 388

Kärkäin Mullj

Påål (Näringh) 393

Kärkäinen

Matz (Purhoila) 383

LAlkuun

Lakoinen

Peer (Kiskiläniemj) 383

Lamain

Larss (Suriniemj) 381

Påål Larsson (Wechmais) 393

Lambain

Jöns Michelsson (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Mårthen (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Peer (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Lambainen

Oloff 386

Langinen

Jons Persson (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Oloff (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Lapweteläin

(Wechmais) 393

Matz (Ollikala) 385

Laukarin

Michel (Randaby): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Laukoin

Hendrih (Laukala) 381

Lautiain

Johan Andersson (Kasintaipal) 383

Lautiainen

Peer (Lautiala) 382

Lefwunen

Peer (Mäkiöis) 387

Lefwåinen

Jöns (Lewåla): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Påål (Lewåla): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Lehikoin

Brusius (Lehikola) 389

Johan (Lehikola) 389

Matz (Lehikola) 389

Påål (Lehikola) 389

Leinoin

Michel (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Peer Jönsson (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Leinoinen

Michel (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Peer (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Leinåinen

Hendrih (Soiniemj) 384

Lejnoin

Larss (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Lembinen

Oloff (Kilpåila) 389

Leskin

Johan (Leskelä): Ryttmester Gustaff Tawast Norköping beslutz frelse 395

Jören (Leskelä): Ryttmester Gustaff Tawast Norköping beslutz frelse 395

Leskinen

Hendrih (Patela) 386

Johan (Marala) 389

Peer Andersson (Wijsala): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Lijmatainen

Bengt (Pulkila): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Lille

Johan Cossmasson (Näringh) 393

Lillieskiöld

Erich: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 386

Lipsainen

Jöns (Lijpsala): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Niels (Lijpsala): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Påål (Lijpsala): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Lomalain

Michell (Soiniemj) 383

Luomain

Christer 392

Läkiänen

Matz (Lewåla): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Länginen

Jöns (Teifwala) 390

Läskin

And. (Näringh) 393

Jöns Hendrihsson: Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 395

Matz (Leskelä): Ryttmester Gustaff Tawast Norköping beslutz frelse 395

Läskinen

Wijsa (Marala) 389

MAlkuun

Marain

(Pochiais) 386

Johan (Marala) 389

Matz (Randois) 382

Matz Påålsson (Marala) 389

Måns (Marala) 388

Petter (Marala) 389

Marain Kucko

Larss: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 386

Mardikain

Eskel (Kangankylä) 384

Lars (Kaihumäki) 385

Larss (Kaihumäki) 385

Peer (Wechmais) 393

Martinen

Peer (Hatzåla) 385

Påål (Randois) 382

Matila

Ifwar (Kaislajärfwi) 388

Simon (Kaislajärfwi) 388

Matilain

Peer (Soiniemj) 384

Wijsa (Soiniemj) 384

Merdha

Hendrih (Wechmais) 393

Monoinen

Staphan (Hetajärfwi) 388

Muiku

Matz Cossmasson (Näringh) 393

Muikuinen

Matz (Tuchkala) 391

Mukoinen

Thomas (Hatzåla) 385

Muldain

Anders (Jåkela): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Mullj

Påål (Näringh) 393

Mullj (Kärkäin Mullj)

Påål (Näringh) 393

Mustasu

Michel (Pochiais) 386

Mustoin

Niels (Mustoila) 387

Mutilain

Johan (Järfwenpä) 384

Thomas (Kangankylä) 384

Muttulain

Isack (Kangankylä) 384

NAlkuun

Narin

Anders (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Grels (Randois) 382

Larss Thomasson (Pochiais) 386

Påål Matzsson: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 387

Narinen

Anderss (Narila) 392

Nasack

Jacob Peersson (Yliwesi Pitkälax) 385

Nasaken

: Nasakens Erfwingars Norköp. Beslutz frelse 395, : Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 395

Neula

Lars (Lehikola) 390

Peer (Pylkälä) 391

Påål (Lehikola) 390

Nopoin

Hendrih (Randaby): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Nulpoinen

Anders 386

Nuppoin

Hendrih (Randaby): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Matz (Randaby): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Nuppoinen

Hanss (Kaislajärfwi) 388

Näringh

Caupi (Näringh) 393

OAlkuun

Ochtoinen

Hendrih (Wechmais) 393

Oikarin

Lars (Remåjärfwi) 391

Oikoinen

Olof Larsson (Murdois) 390

Oinoinen

Hendrih (Männinmäkj) 385

Ojnoin

Matz (Randois) 382

Matz Mårthensson (Kettula) 384

Ollikain

Måns 386

Orain

Mårthen (Haikarala) 388

Orain (Pulkoin Orain)

Mårthen (Haikarala) 388

PAlkuun

Pafwilain

Hendrih (Murdois) 390

Niels (Remåjärfwi) 391

Påål (Remåjärfwi) 391

Pardain

Larss Michelsson (Summala) 383

Oloff (Männinmäkj) 385

Staphan (Männinmäkj) 385

Thomas Johansson (Summala) 383

Pardainen

Jöns (Hyfwölä) 381

Niels (Männinmäkj) 385

Oloff (Soiniemj) 383

Paria

(Nemihärkälä) 382

Pasain

Anderss (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Månss (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Pasainen

Peer (Kaihumäki) 385

Pedikäin

Hendrih Johan (Ollikala) 386

Jöns (Näringh) 393

Matz (Randaby): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Thomas (Randaby): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Pekurin

Matz (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Mårthen (Pekurila) 389

Pekurinen

Anders: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 387

Pelgin

(Härkälä) 381

Pelkin

Anders Andersson (Pelkila) 381

Hendrich (Pelkila) 381

Larss (Pelkila) 381

Peer (Härkälä) 381

Pennainen

Oloff (Näringh) 393

Pijk

Matz Nielsson (Poikola) 385

Pispainen

Påål (Jåkela): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Poutia

Peer (Remåjärfwi) 391

Puhakain

Peer Matzsson (Hetajärfwi) 388

Pulkin

Jönss (Knutilamäkj) 391

Pulkinen

Anders (Kilpåila) 389

Pulkoin Orain

Mårthen (Haikarala) 388

Purhoin

Lars Larsson (Purhoila) 383

Lars Peersson (Purhoila) 383

Michel (Soiniemj) 383

Putkoin

Hendrih (Kaihumäki) 385

Puttoin

Bärtel (Hatzåla) 385

Pylkäin

Bärtell (Pylkälä) 391

Christer (Pylkälä) 391

Clemet (Pylkälä) 391

Påssa

Larss Jöransson (Järfwenpä) 384

Pärnä

Johan (Lewåla): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Pärnäin

Anders (Laukala) 381, (Kangankylä) 384

Erich (Laukala) 381

Matz (Laukala) 381

Olof (Purhoila) 383

Pär (Laukala) 381

Pätyin

Christer Andersson (Kaihumäki) 385

Pölläinen

Oloff (Pöllölä): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Pöndinen

(Heinåla) 387

Larss (Heinåla) 387

Pöxäinen

(Wechmais) 392

Anderss (Wechmais) 392

Pöyhäinen

Larss (Karkiama) 392

Matz (Narila) 392

Niels (Karkiama) 392

Pöyhöin

Anders (Karkiama) 392

Eskell Andersson (Karkiama) 392

RAlkuun

Rahuinen

Anders (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Randoin

Larss (Randåla) 382

Rasain

Anders (Mäkiöis) 387

Matz (Soiniemj) 384

Rautiain

Hans (Laukala) 381

Rehuin

Peer (Marala) 389

Remoin

Abraham (Remåjärfwi) 391

Rimj

Oloff (Remåjärfwi) 391

Rimpi

Anderss (Wechmais) 393

Mårthen Söffringsson (Suriniemj) 381

Peer (Kangankylä) 384, (Wechmais) 393

Ropoin

Peer Påålsson (Näringh) 393

Ropoinen

Matz Påålsson (Wesikansa el:r Wårenma) 392

Rossainen

Peer (Rasala): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Ruokoinen

Eskell (Soiniemj) 384

Ruokolain

Peer (Råkala): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Ruotzalain

Johan 382

Rutthu

Peer (Knutilamäkj) 390

Ryhäin

Påål (Männinmäkj) 385, (Hetajärfwi) 388

Råckalain

Christer (Råkala): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Hans (Råkala): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Larss Matzsson (Råkala): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Simon (Råkala): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Råisko

Peer (Suriniemj) 381

Råkolainen

Anders (Miettula): Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse 396

Rångain

Erich (Hyfwölä) 381

Hendrich (Hyfwölä) 381

Johan (Immola) 382

Matz Jönsson (Suriniemj) 381

Mårthen (Suriniemj) 381

Påål (Hyfwölä) 381

Rångainen

Thomas (Knutilamäkj) 391

Rämäin

Anders (Remåjärfwi) 391

Rämäinen

Ollj (Remåjärfwi) 391

Peer (Remåjärfwi) 391

SAlkuun

Safwolain

Thomas: Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij 386

Saikoinen

Niels (Haikarala) 388

Sakeman

Peer (Randaby): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Schadewitz

Matz (Kilpåila) 389

Selainen

Anders Grelsson (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Siekainen

Olof (Pochiais) 386

Smedh

Thomas (Patela) 386

Solkj

Matz Nielsson (Tuchkala) 391

Sopainen

Johan (Sopala): Nasakens Erfwingars Norköp. Beslutz frelse 395

Peer (Sopala): Nasakens Erfwingars Norköp. Beslutz frelse 395

Sutar Hatzoinen

Mårthen (Wechmais) 393

TAlkuun

Taipal

Oloff Andersson (Taipal) 384

Tarfwain

Påål (Narila) 392

Tarkiain

Cossma (Cosmala) 385

Niels (Näringh) 393

Olof (Hatzåla) 385

Philpus (Wårilax) 390

Tarkiainen

Påål (Cosmala) 385

Tawast

Gustaff: Ryttmest: Gustaff Tawastz Sätterij: 388, : Ryttmester Gustaff Tawast Norköping beslutz frelse 395

Teifwain

Jöns (Teifwala) 390

Matz (Teifwala) 390

Påål (Teifwala) 390

Teifwalain

Staphan Matzsson (Yliwesi Pitkälax) 385

Tendiä

(Wesikansa el:r Wårenma) 392

Tenhuin

Olof (Mäkiöis) 387

Staphan (Mäkiöis) 387

Tenhuinen

Lars (Mäkiöis) 387

Tijhoin

Matz (Wechmais) 392

Tijlikain

Peer (Remåjärfwi) 391

Tirroin

Oloff Hansson (Suriniemj) 381

Tirroinen

Hanss (Kurikala) 384

Tolfwain

Peer (Pitkälax): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 395

Peer Hansson (Yliwesi): Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse 394

Turakain

Christer (Turakala) 386

Oloff (Turakala) 386

Oloff Oloffsson (Hatzåla) 385

Turkia

Jöns (Maifwala) 389

Täras

Peer Matzsson (Soiniemj) 383

UAlkuun

Uckoinen

Brusius (Männinmäkj) 385

Oloff (Patela) 386

Ulmainen

Anders (Kettula) 384

Olof (Kettula) 384

VWAlkuun

Wachwain

Olof Andersson (Pochiais) 386

Peer Bengtsson 386

Wasara

Petter 382

Weijalain

Peer Sigfredhsson (Kiskilä och Kaskis) 382

Wenäläin

Isack (Näringh) 393

Wenäläinen

Mårthen (Mäkiöis) 387

Wäisäin

Eskell 386

Wänäin

Peer (Suriniemj) 381

Wänäinen

Peer (Tuchkala) 391

Wäster

Jacob (Wechmais) 393

Wätäin

Jacob (Summala) 383

Wätäinen

Hendrih (Tyrinmäkj) 383

ÖAlkuun

Örrö Kettuin

Anderss (Hetajärfwi) 388

 

Tässä luettelossa on 473 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023