AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1663 ☰ 

Juva maakirja 1663

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 381AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Suriniemj/Suurniemi
Peer Wänäin el:r Peer Kiskin
Larss Lamain
Matz Jönsson Rångain
Mårthen ibm el:r Peer Kiskin
Peer Råiskos hemman
Thomas Immoin
Mårthen Söffringsson Rimpi
Oloff Hansson Tirroin
Hyfwölä/Ronkala [4]
Påål Rångain
Erich ibm
Hendrich Rångain
Petter Hyfwöinen Ödhe
Jöns Pardainen
Pelkila/Pelkilä
Larss Pelkin el:r Lars Philipsson el:r Anders Erichsson Hämäläin
Hendrich och Anders Andersson ibm, Öde
Härkälä/Härkälä
Thomas Härkäin
Eskell ibm eller Peer Pelkin
Philpus Kiskin
Peer Härkäin eller Pelgin
Laukala/Laukkala
Matz Pärnäin el:r Christer Horn
Hendrih Laukoin
Hans Rautiain
Hendrih Herrain Ödhe
Anders Pärnäin brukar i Stoor-Safwolax Pär Pärnäis ödhe
Erich Pärnäin af Lukas Jordh

Sivu 382AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Larss Harmain el:r Oloff
Peer ibm
Pahlos/Palonen
Anders Thomasson Hulkoin Ödhe
Immola/Immola
Oloff Immoin
Johan Rångain
Jöns Immoinen
Mendula/Mäntynen [10]
Anders Kånstj
Kiskilä och Kaskis/Kiiskilä
Johan Kiskinen
Peer Sigfredhsson ibm
Bertell Kiskinen
/Kaskii
Grels Kiskinen
Erich Michelsson Kiskinen
Niels Kiskinen
Petter Wasara
Johan Ruotzalain
Randåla/Kaskii [5]
Larss Randoin Ödhe
Randois/Rantuu
Matz Ojnoin
Påål Martinen
Matz Marain el:r Grels Narin
Peer Kettuin
Jöns Huttuinen
Jönss Härkinen el:r Niels
Jacob Peersson Ödhe
Lautiala/Lauteala
Peer Lautiainen
Christer Harmain
Nemihärkälä/Härkälänniemi
Anders Härkäin el:r Peer
Michel Kiskinen el:r Paria
Kiskiläniemj/Kiiskilänniemi
Påål Kiskinen
Grels Gorgoniesson

Sivu 383AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hendrich Harmain
Peer Lakoinen
Påål Kupsa
Kupsala/Kiiskilänniemi [11]
Erich Jacobsson
Summala/Summala
Larss Michelsson Pardain
Thomas Johansson Pardain
Jacob Wätäin
Petter Immåinen Öde
Mårthen Thomasson Ödhe
Purhoila/Purhola
Lars Larsson Purhoin
Lars Peersson ibm
Simon Tönnesson
Matz Kärkäinen
Olof Keistinen el:r Måns jordh
Arfwedh Kiainen el:r Olof Pärnäin
Tyrinmäkj/Tyrynmäki
Hendrih Wätäinen
Håttila/Hottila
Hendrih Simonsson Håttinen
Hendrih Kerfwinen
Oloff Peersson Kiskin
Kasintaipal/Kasintaipale
Johan Andersson Lautiain
Soiniemj/Soiniemi
Knut Antoinen Ödhe
Michell Lomalain
Oloff Pardainen
Peer Matzsson Täras
Michel Purhoin el:r Simon Aufwinen
Thomas Kåtilain
Oloff Pardainen

Sivu 384AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Matilain el:r Hendrih Leinåinen
Eskell Ruokoinen
Wijsa Matilain el:r Matz Rasain
Kangankylä/Kangas
Peer Hansson el:r Eskel Mardikain
Thomas Mutilain
Isack Muttulain
Peer Rimpi
Peer Immåin
Anders Pärnäins E:a, Ödhe
Kettula/Kettula
Matz Mårthensson Ojnoin
Olof Ulmainen
Anders ibm Ödhe
Pättilä/Pätylä
Knuth Hämäläin
Kurikala/Paatela [5]
Bärtel Kainulain
Hanss Tirroinen
Järfwenpä/Järvenpää
Johan Mutilain
Larss Jöransson Påssa
Anders Hyfwöis Jordh st. af Pelkenma Surnanpä, Ödhe
Hendrih Hyfwöin eller Anders Kunst af Sojanpeldho, Ödhe
Taipal/Taipale
Oloff Andersson Taipal
Simon Christiernj Underlagde Hemman, Under Prästebohlet

Sivu 385AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Männinmäkj/Männynmäki
Niels Pardainen el:r Hendrih Oinoinen
Matz Hendrihsson el:r Påål Ryhäin
Staphan Pardain Ödhe
Oloff ibm Ödhe
Brusius Uckoinen Ödhe
Bärendt Matzsson Grabbe
Yliwesi Pitkälax/Ylivesi
Jacob Peersson Nasack eller Claes Johan Boranauf
Staphan Matzsson Teifwalain
Kaihumäki/Kaihunmäki
Lars Mardikain H:r
Peer Pasainen
Hendrih Putkoin
Christer Andersson Pätyin
Larss Mardikain
Poikola/Poikola
Matz Nielsson Pijk
Cosmala/Kuosmala
Peer Cossmainen
Johan Cossmainen
Påål Tarkiainen
Månss Ollsson
Cossma Tarkiain
Hatzåla/Hatsola
Oloff Oloffsson Turakain
Hendrih Hatzoin eller Bärtel Puttoin
Peer Martinen
Thomas Mukoinen
Olof Tarkiains Enckia
Ollikala/Ollikkala
Lukas Christersson
Matz Lapweteläin

Sivu 386AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hendrih Johan Pedikäin
Patela/Paatela
Thomas Smedh el:r Hendrih Leskinen
Oloff Uckoinen
/Ollikkala [1]
Anders Nulpoinen el:r Larss
Larss Mårthensson
Anderss Ihalain
Jacob Hamuinen
Oloff Lambainen
Eskell Wäisäin
Måns Ollikains Enckia
Peer Bengtsson Wachwain
Turakala/Turakkala
Christer Turakain eller Päär
Oloff Turakain
Pochiais/Pohjois
Olof Siekainen
Matz Ahainen
Michel Mustasu el:r Marain, Ödhe
Bengt Cossmainen
Larss Thomasson Narin Ödhe
Thomas Ikoinen
Olof Andersson Wachwain
Commiss. Erich Lillieskiöldz Sätterij ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin säteri
/Pohjois
Olof Kuifwalain Und:r Sätterij
Thomas Safwolain Und:r Sätterij
Larss Marain Kucko Und:r Sätterij
Matz Kuckoinen Und:r Sätterij
Oloff Kusmain Und:r Sätterij

Sivu 387AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Kettuinen Und:r Sätterij
Lars och Michel Kächköin Und:r Sätterij
Påål Matzsson Narin Und:r Sätterij
Peer Hämäläin Und:r Sätterij
Anders Pekurinen Und:r Sätterij
Mäkiöis/Mäköis
Eskell Kemiläin
Olof Tenhuin
Staphan ibm
Anders Ilmar eller Aufwin
Anders Rasain el:r Eskel Cainulain
Niels Kemeläin
Lars Tenhuinen
Lars Hyffwöinen
Mårthen Wenäläinen el:r Peer Lefwunen
Heinåla/Heinola
Larss Ollsson Heinåin
Olof Nielsson
Larss Pöndinen Ödhe
Item af Nyss Opfunnen Jordh, Ödhe
Simon Cossmain
Mustoila/Koikkala [4]
Abraham Abrahamssonn
Niels Mustoin el:r Hendrih, Öde
Olof och Michel Kuckoinen
Anders Höfwinen
Haloila/Halola
Michel Haloin el:r Peer Michelss

Sivu 388AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Haikarala/Haikarila
Peer Sigfredhsson Kärkj el:r Larss Peersson
Jören Haikarainen
Niels Saikoinen el:r Mårthen Pulkoin Orain Ödhe
Hetajärfwi/Hietajärvi
Anderss Örrö Kettuin
Peer Matzsson Kettuin
Olof Peersson Kettuin
Peer Andersson Kettuin
Peer Matzsson Puhakain
Anders Kånsti
Påål Ryhäin af Eskel Cossmas Jordh
Larss Cossmain
Staphan Monoinen
Lars Fråsti
Matz Cossmain eller Påfwel Huipo
Kaislajärfwi/Kaislajärvi
Johan Härköinen
Simon och Ifwar Matilas Öde
Hanss Nuppoinen
Jacob Ilfwoinen
Ryttmest: Gustaff Tawastz Sätterij: ♦ Gustav Tavastin säteri
Råkola, Ahola, Pälkala, Marala, Simonala
Pajusalmj/Pajusalmi
Simon Heinoin el:r Hendrih
Simon Heinoin el:r Hendrih
Marala/Maarala
Måns Marain
Ollj och Matz Peersson Härkäin

Sivu 389AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Petter Marain el:r Månss
Matz Påålsson och Johan Marain Ödhe
Johan Leskinen Öde
Anders Påålsson Ahoinen
Anders Ahoin el:r Peer Rehuin, Öde
Kalalächden Pällys, Öde
Wijsa Läskinen och Anders Påålsson Ahoins Jordh
Anders Ahoin el:r Peer Rehuin
Maifwala/Maivala
Jören Ihalembin
Peer Condia el:r Peer Brusi
Oloff Hänninen
Hendrich Staphansson Cossma
Grels Cossmainen
Jöns Turkia
Erih Jespersson el:r Påål Caipain
Kilpåila/Kilpola
Matz Schadewitz
Jöran Jöransson Kilpoin
Anders Pulkinen
Matz Kallinen
Oloff Lembinen
Pekurila/Pekurila
Mårthen Pekurin
Anders Ihalain
Lehikola/Lehikkola
Påål Lehikoin el:r Michel
Johan el:r Brusius ibm
Matz ibm

Sivu 390AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars el:r Påål Neula
Ingilä/Inkilä
Matz Thomasson
Thomas, Johan el:r Matz
Hanss Inginen
Wårilax/Vuorilahti
Påål Bengtsson
Philpus Tarkiain
Aufwila/Auvila
Thomass Bärtelsson
Matz Aufwin el:r Larss
Anderss Andersson Aufwin
Oloff Aufwin
Päär Aufwin
Teifwala/Teivaa
Påål Teifwain el:r Oloff
Jöns Länginen
Matz eller Jöns Teifwain
Murdois/Murtois
Oloff Härkäin ähn bekommit af Hend. Hämäl:n
Hendrih Hämäläin
Peer Hämäläins E:a eller Olof
Knut Hendrihsson Hämäläin ähn bekommit af Hendrih Hämäläins hemman
Olof Larsson Oikoinen eller Mårthen Nielsson Ihalain
Hendrih Pafwilain
Knutilamäkj/Knuutilanmäki
Knut Hämäläin
Samuel ibm
Peer Rutthu

Sivu 391AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jönss Pulkin
Thomas Hämäläin eller Thomas Rångainen
Remåjärfwi/Remojärvi
Påål Pafwilain
Niels Pafwilain eller Jöns, Ödhe
Erih Michelsson Ödhe
Abraham Remoin el:r Staphan
Lars Oikarin Ödhe
Peer Tijlikain
Grels Caipiainen Ödhe
Knut Jurfwainen Ödhe
Peer Poutia el:r Nielss Hämäläin, Ödhe
Ollj och Peer Rämäinen Ödhe
Peer Hansson eller Anders Rämäin, Ödhe
Olof Peersson el:r Oloff Ingin
Oloff Rimj
Pylkälä/Pylkkälä
Peer Neula
Christer eller Clemet ibm
Christer Hämäläin el:r Bärtell Pylkäin
Tuchkala/Tuhkala
Matz Muikuinen
Matz Nielsson Solkj
Peer Wänäinen
Hötys/Hyötyy
Matz Cossmasson Hötyläin
Hendrih Hötyläinen
Abraham ibm
Påål Harmainen

Sivu 392AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wesikansa el:r Wårenma/Vuorenmaa
Peer Lambain el:r Påål
Jöns Michelsson ibm
Mårthen Lambain
Matz Matzsson Hirfwoin
Matz Hansson ibm Öde
Peer ibm
Matz Pekurin el:r Matz Påålsson Ropoinen
Peer Leinoinen
Michel ibm el:r Anders Narin, Ödhe
Peer Jönsson Leinoin
Michel Leinoin el:r Tendiä
Larss Lejnoin
Karkiama/Karkeamaa
Erih Kiukass
Eskell Andersson Pöyhöin
Anders ibm
Peer Kurikain el:r Hendrih Peersson, Ödhe
Larss Pöyhäinen
Niels Pöyhäinen el:r Peer Jönsson Kurikain
Narila/Narila
Anderss Narinen
Matz Pöyhäinen
Påål Tarfwain
/Hännilä [1]
Christer Luomain eller Matz Hännis Enckia
Wechmais/Vehmaa
Anderss Pöxäinen
Matz Tijhoin el:r Pöxäinen

Sivu 393AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Larss Hatzoinen el:r Jacob Peersson
Jacob Wäster
Peer Mardikain
Påål Larsson Lamain
Peer Rimpi el:r Lapweteläin, Ödhe
Michel Kiskinen
Michel Hatzoinen
Mårthen Sutar ibm
Hendrih Ochtoinen
Anderss Rimpi
Hendrih Merdha Ödhe
Philpus Kiskinen
Näringh/Näärinki
Niels Tarkiain
Peer Påålsson Ropoin
Peer Cossmainen el:r And. Läskin, Ödhe
Caupi Näringh
Oloff Pennainen el:r Isack Wenäläin
Matz Cossmasson Muiku Ödhe
Johan Cossmasson Lille
Påål Kärkäin Mullj
Påål Jarinen
Påål Härköinen el:r Brusius
Påål Hatzoinen
Jöns Pedikäin Ödhe

Sivu 394AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Aff Pellossniemi Sochn, Pitkälax fierdungh ♦ Pellosniemen hallintopitäjän Pitkälahden neljännes
Mensich Boranåfz Erfwingars Norköpingz besluth frälse ♦ Baranoffin läänitys
Råkala/Ruokola
Larss Matzsson Råckalain
Christer Råckalain el:r Michel
Simon el:r Hans ibm
Hans ibm el:r Christer
Peer Ruokolain el:r Christer
Matz Matzsson el:r Peer, ödhe
Huttuxen peldo Urminnes ödhe
Pulkila/Pulkkila
Påål Päärsson
Peer Päärsson
Bengt Lijmatainen
Bengt Johansson
Yliwesi/Ylivesi
Lars Larsson Kituin
Matz Harmain
Anders Rahuinen
Hanss Jönsson Harmain
Nielss Heilain eller Påhl, ähn Anders Bengtsson
Niels Peersson el:r Jacob Heilain
Peer Hansson Tolfwains ödhe
Matz Caupins ödhe
Hanss Kituins ödhe
Johan Heilainen
Pitkälax/Pitkälahti
Hanss Hansson Korhoinen

Sivu 395AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jons Persson Langinen
Oloff ibm
Månss Pasain eller Jöns
Peer Tolfwain el:r Anderss Pasain
Anders Grelsson Selainen
Peer Jönsson el:r Jöns Peersson
Hanss Ikoin el:r Christer
Påål Matzsson el:r Staphan Ikoin
Anders Kiukas
Hans Bengtsson
Randaby/Pitkälahti [11]
Peer Peersson Härkäin
Påål Matzsson ibm
Matz Pedikäin
Matz Nuppoin
Hendrih ibm
Peer Sakeman
Päär Haloin
Michel Laukarins ödhe el:r Thomas Pedikäin
Hendrih Nopoins ödhe
Nasakens Erfwingars Norköp. Beslutz frelse ♦ Nassokinin läänitys
Sopala/Sopala
Peer Sopainen
Johan ibm
Ryttmester Gustaff Tawast Norköping beslutz frelse ♦ Gustav Tavastin läänitys
Leskelä/Leskelä
Jören Leskin el:r Anders
Johan ibm el:r Matz Läskin
Nasakens Erfwingars Norköp: Beslutz frälse ♦ Nassokinin läänitys
/Leskelä
Jöns Hendrihsson Läskin
Härkälä/Härkälä
Påål Härkäinen

Sivu 396AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer ibm
Wijsala/Viisala
Peer Andersson Leskinen
Pöllölä/Pellilä
Oloff Pölläinen
Lewåla/Lievola
Jöns Lefwåinen
Påål ibm eller Oloff
Hans Hamuinen el:r Anders
Matz Läkiänen el:r Peer
Johan Pärnäs Ödhe
Rasala/Rasala
Peer Rossainen
Jåkela/Jokela
Cossma Håttin el:r Anders Muldain
Påål Pispainen
Lijpsala/Lipsala
Niels Lipsainen
Påål ibm
Jöns ibm
Miettula/Miettula
Anders Råkolainen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8641 Maakirja 1663-1663, sivut 381-393
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8641

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16601664

© Maija-Liisa Laakso 2023