AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä1671 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1671

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Bengtsson (Yliwessi) 718

Jacob Peersson (Koickala) 663

Jöns Rosenscmitt (Welb: Jöns Rosenscmittz Fr:) 710

Lars Andersson (Maifwala) 704

Matz (Rångala) 640

Michell Erichsson (Sahl: Leut: Michell Erichsonns Enkie Fruu) 710

Michell Ersson (Lehikola) 681

Michell Thomasson (Auwila) 666

Måns Ollsson (Cuossmala) 680

Oloff (Tukala) 712

Oloff Oloffsson (Kettulla) 634

Sigfridus Gustafwi (Wechmais) 632

Sijmon Töönessonn (Mattila) 649

Simon Christierni (Taipall) 637

Walentin Baltzarss:n (Rokola) 722

AAlkuun

Ahoin

Anders Påålssonn (Randois) 659

Mattz Philpusson (Kangais) 636

Oloff Philipssonn (Marala) 660

Påål (Marala) 660

Aichmöllör

Leonhart (Järfwenpä) 636

Anttoin

Knuth (Soiniemi) 656

Aufwinen

Anders Andersson (Auwila) 666

Mattz Andersson (Meckiös) 655

Mattz Matsson (Auwila) 667

Niels Oloffssonn (Auwila) 667

Peer Påålssonn (Auwila) 667

Pål Paalssonn (Härckeläniemi) 651

Sijmon Peerssonn (Soinniemi) 700

BAlkuun

Baranof

Claes (Pittkelax) 665

Baranouf

Claes Johan (Welb: Claes Johan Baranoufz Frällsse) 712

Bengtinen

Påål Påålssonn (Worilax) 665

CAlkuun

Caupinen

Laars Larsson (Näringh) 675

Cossmain

Hindrich Staphansson (Maijfwala) 677

Jöns Greelsson (Maijfwala) 677

Matz Johansson (Cuossmala) 679

Måns Ollsson (Cuossmala) 679

Cossmamuicko

Peer Matzson (Näringh) 674

Cuosmain

Oloff (Pohioisby) 698

Sijmon (Pohioisby) 698

FAlkuun

Frost

Hindrich Larsson (Hietaierwi) 702

GAlkuun

Grabbe

Berendt Mårthensson (Männinmecki) 630

HAlkuun

Haaloin

Lars Michellsson (Kaskis) 646

Peer Segfredhsson (Härckelä) 644

Hafwe

Matz (Remojärfwi) 686

Haikarin

Hendrich Jönsson (Haikarala) 661

Haloin

Peer Michellsson (Halola) 661

Haloinen

Påål Peersson (Pitkelax) 716

Hammain

Christer (Lautiala) 648

Hammuinen

Oloff Jacobssonn (Ollikala) 670

Hanninen

Christer Mattzson (Hännilä) 696

Harckein

Peer Nielsson (Bönder i Randois) 705

Per (Härckelä) 706

Harckäin

Påål Påålsson (Härckelä) 706

Harmain

Hindrich Sijmonssonn (Paijusallmj) 658

Påhl Påhlsson (Hyötenby) 691

Hattin

Cuosma (Jockela) 709

Johan Cuosmassonn (Håttila) 710

Hattssoin

Påål (Ollikala) 670

Hattzoin

Påål (Ollikala) 670

Hatzein

Michell (Wechmais) 632

Hatzoin

Lars (Wechmais) 632

Heilainen

Nils Ollsson (Maijfwala) 677

Heiluinen

Påål Nielsson (Yliwessi) 717

Heinoin

Sijmon (Paijusallmj) 658

Herckein

Hindrich Johansson (Kaislaiäfwi) 657

Herckeinen

Segfredh Peerssonn (Pitkelax) 713

Herrain

Hindrich Anderssonn (Kiskiläniemi) 652

Hirfwoin

Peer Frandzson (Wårenma) 693

Hullkoin

Anders Larsson (Pahloisby) 644

Anders Thomasson (Pahloisby) 644

Huttuinen

Jöns Jönsson (Bönder i Randois) 705

Hyfwerin

Erich Oloffsson (Rångala) 641

Peer (Rångala) 641

Hyfwäin

Hindrich (Kettulla) 634

Hytiläin

Jacob Andersson (Hyötenby) 690

Matz (Hyötenby) 690

Hyttinen

Peer Ollsson (Knutila) 683

Håttin

Johan Cuosmasson (Håttila) 648

Häilainen

Johan Peersson (Yliwessi) 719

Häinoin

Lars Oloffsson (Heinola) 664

Oloff Nielssonn (Heinola) 665

Häinoinen

Oloff Larssonn (Laukala) 708

Peer Oloffsson (Laukala) 709

Hämälein

Peer (Pohioisby) 696

Hämäläin

Anders Erichsson (Pällkilä) 645

Hindrich Johansson (Näringh) 673

Jöns Jönsson (Murdois) 679

Knuth Hindrichsson (Murdois) 678

Laars Samuelsson (Knutilamäkj) 682

Michell Johansson (Cuosmala) 712

Niels Nielssonn (Tukala) 712

Peer Peersson (Pohioisby) 698

Samuel Knutzson (Knutilamäkj) 682

Staphan Ollsson (Maijfwala) 677

Hänninen

Anders Hanssonn (Läfwola) 707

Härckeinen

Peer Eskillssonn (Pällkilä) 644

Härckinen

Peer Peerssonn (Härckelä) 643

Härckäin

Mattz Mattsson (Härckeläniemi) 651

Thomas Oloffss: (Härckelä) 643

Härkäin

Eskill Oluffzson (Murdois) 678

Mattz Hinderssonn (Yliwessi) 717

Härrain

Christer Hindersson (Laukala) 642

Hötyläin

Peer Abramsson (Hyötenby) 690

IAlkuun

Ihalain

Anders Andersson (Ollikala) 670

Arfwedh (Ollikala) 670

Ikoin

Hans Bengdtsson (Pitkelax) 713

Mattz Påhlsson (Wårenma) 695

Ikoinen

Mattz Staffansson (Pitkelax) 713

Immoin

Peer Peersson (Kangais) 635

Thomas Johansson (Surniemi) 639

Inginen

Oluff Påhlsson (Tuckela) 683

JAlkuun

Jackoinen

Hindrich Peersson (Wechmais) 633

Jarain

Påhl Olufsson (Näringh) 675

Jurfwain

Knut (Remojärfwi) 686

KAlkuun

Kaickoin

Oloff (Pitkelax) 714

Kaipain

Greels (Remojärfwi) 687

Påål Brusisson (Maifwala) 703

Kaipainen

Peer Larssonn (Randois) 710

Kallinen

Påhl Matzson (Killpoila) 689

Karckäin

Lars Peersson (Haikarala) 662

Kecköin

Oloff Michellsson (Pohioisby) 698

Keehkein

Mattz Hinderssonn (Pohioisby) 699

Keistinen

Påål Peerssonn (Såpoila) 707

Kemilain

Bertill (Patela) 638

Kemiläin

Oluff Peersson (Murdois) 678

Kettuin

Anders Anderssonn (Hietaierfwi) 657

Lars Mattsson (Hietaierwi) 703

Mårthen Peersson (Hietaierfwi) 657

Oloff Jacobsson (Hietaierfwi) 657

Peer (Hietaierfwi) 657, (Auwila) 666, (Pohioisby) 698

Kijskinen

Bertill Monsson (Killkilä) 645

Erich Michellssonn (Kaskis) 647

Johan Påålsson (Kiskiläniemi) 652

Niels Greelsson (Kaskis) 647

Niels Oloffssonn (Kaskis) 646

Killpoin

Christer Mårthensson (Killpoila) 689

Kilpoin

Jöran Jöransson (Killpoila) 689

Kiskin

Hindrich Hendersson (Warpaisenranda) 640

Michell Sigfredhsson (Wechmais) 632

Oloff Peerssonn (Håttila) 710

Kiskinen

Gorgorius Erichss (Kiskiläniemi) 652

Lars Johansson (Wäijala) 645

Kittuinen

Laars Oloffsson (Yliwessi) 719

Kiukas

Jöns Andersson (Pitkelax) 714

Kiukass

Laars Erichsson (Karkiama) 691

Kocki

Lars (Jockela) 709

Kondiain

Hindrich Erichsson (Kaihumecki) 631

Knuth Fillpusson (Maijfwala) 676

Konttin

Anders (Hietaierwi) 702

Korhoinen

Eskill Oloffssonn (Yliwessi) 719

Jörren Hansson (Yliwessi) 719

Kosoin

Eskill (Hietaierwi) 702

Lars (Hietaierwi) 702

Kottilain

Thomas Oloffsson (Soinniemi) 701

Kuckoin

(Pohioisby) 697

Eskill (Soinniemi) 701

Hindrich Larsson (Pohiois) 654

Mattz (Pohioisby) 696

Kufwalain

Oloff (Pohioisby) 696

Kupsainen

Påål Hinderssonn (Kiskiläniemi) 653

Kurkin

Peer (Karkiama) 692

Kämälain

Eskill Segfredhsson (Koickala) 663

Niels Michellssonn (Meckiös) 655

Kämälainen

Eskill Staffanssonn (Meckiös) 655

Kämäläin

Niels (Meckiös) 655

Käriäin

Peer Peerssonn (Pullkilä) 720

Kärkäin

Anders Påhlsson (Näringh) 674

Kärkämulli

Peer Påhlsson (Näringh) 673

Käykoin

Lars Michellsson (Pohioisby) 696

LAlkuun

Laakoinen

Peer Larsson (Kiskiläniemi) 652

Laamain

Greels Jacobssonn (Låmala) 653

Påål Peersson (Wechmais) 633

Laitinen

Johan Andersson (Kaskentaipall) 653

Staffan Johansson (Under Ahola Sättägardh) 705

Lamain

Lars Larsson (Surniemi) 639

Michell (Låmala) 653

Lambain

Jöns Michellsson (Wårenma) 693

Oloff Peerssonn (Ollikala) 670

Lambainen

Påhl Påhlsson (Wårenma) 693

Lambinen

Jören Persson (Maijfwala) 676

Oluf Peersson (Killpoila) 688

Lanckain

Peer Erichsson (Laukala) 642

Langain

Jöns (Täifwala) 668

Lapweteläin

Mattz (Ollikala) 670

Lautiain

Lars Peersson (Lautiala) 648

Lefwoinen

Jöns Jönsson (Läfwola) 707

Oloff Påålsson (Läfwola) 707

Peer Hendersson (Läfwola) 707

Lehikoin

Johan Matzson (Lehikola) 681

Jöran Påhlsson (Lehikola) 681

Leinoinen

Mattz Peerssonn (Remoierfwi) 710

Leskin

Anders (Näringh) 675

Leskinen

Anders Peerssonn (Wijsala) 658

Lijmatain

Oloff Jacobssonn (Yliwessi) 718

Lijmattain

Mattz Andersson (Hietaierwi) 701

Lille

Johan (Hyötenby) 690

Lillieskiöld

Erich Jäspersson (Walb:ne Erich Jäspersson Lillieskiöldz Frallsse) 696

Lipsain

Jöns (Lipssala) 710

Påhl (Lipssala) 710

Påhl Påhlsson (Lipssala) 710

Luukoin

Peer Matzson (Tuckela) 684

Läinoin

Laars Peersson (Wårenma) 694

Michell (Wårenma) 694

Längoin

Peer Jönsson (Pitkelax) 714

Längäin

Anders Jönsson (Koickala) 664

Jöns Jönsson (Täifwala) 668

Läskin

Hindrich (Patela) 638

Läskinen

Anders Johansson (Läskelä) 706

Jöns Hendersson (Läskelä) 706

Mattz Johansson (Läskelä) 706

Wijsa Peerssonn (Wijsala) 709

MAlkuun

Maarain

Jacob Greelssonn (Randois) 658

Johan (Koickala) 663

Mattz (Koickala) 663

Måns Pålssonn (Marala) 660

Påål (Koickala) 663

Marain

Jöns Månssonn (Marala) 661

Lars (Pohioisby) 697

Michell (Koickala) 663

Peer Månsson (Koickala) 663

Mardickain

Oloff Peersson (Wechmais) 633

Peer Laarssonn (Kaihumecki) 630

Marinen

Lars Thomassonn (Pohiois) 654

Martikain

Mattz Peersson (Wårenma) 694

Martinen

Påål Johanssonn (Randois) 660

Marttin

Ifwar (Randois) 659

Simon (Randois) 659

Marttinen

Michell Erichssonn (Randois) 660

Mondoin

Christer Hansson (Rokola) 722

Mustoin

Anders Thomasson (Koickala) 664

Lars Thomasson (Hatzoila) 672

Niels (Koickala) 664

Muttulain

Johan Johansson (Järfwenpä) 636

Thomas Jacobsson (Kangais) 636

Muukoin

Matz (Tuckela) 684

NAlkuun

Narain

Thomas Andersson (Wårenma) 694

Nazaken

Jacob (Sahl: Welb: Jacob Nazakens Erf:r) 704

Neula

Laars Påhlsson (Lehikola) 681

Peer Påhlsson (Pyllckälä) 687

Nissinen

Frantz Hendersson (Kangais) 635

Lars Mårtensson (Wårenma) 694

Noppoinen

Peer Hansson (Koickala) 723

Noroin

Påål (Pohioisby) 697

Nullpoin

Lars Martensson (Ollikala) 671

Påål Larsson (Ollikala) 670

Näring

Kaupi (Näringh) 674

OAlkuun

Oickarain

Peer Oloffsson (Täifwala) 668

Oikarin

Peer Philpusson (Wårenma) 692

Oino

Hindrich Johansson (Männinmecki) 629

Oinoin

Mattz Mårtensson (Randois) 660

Mattz Mårthensson (Kettulla) 635

Ollickain

Luukas Christersson (Ollikala) 670

Måns (Ollikala) 670

PAlkuun

Paasoin

Johan Andersson (Marala) 703

Michell Larsson (Kaihumecki) 631

Paasoinen

Jöns Månsson (Pitkelax) 712

Pafwilain

Hindrich Blasiusson (Knutilamäkj) 682

Jacob Påhlsson (Remojärfwi) 686

Nils (Remojärfwi) 686

Peer Laarsson (Cuossmala) 680

Parckinen

Anders Peerssonn (Yliwessi) 718

Pardain

Jacob Johansson (Summala) 651

Lars (Summala) 651

Oloff (Soinniemi) 701

Oloff Peerssonn (Soiniemi) 656

Thomas Johanssonn (Summala) 650

Paunoin

Johan Mårtensson (Rångala) 640

Mattz Oloffssonn (Narila) 695

Peckurin

Anders (Pohioisby) 697

Pedickein

Mattz Mattsson (Pitkelax) 715

Pååll Mattsson (Pitkelax) 715

Thomas Mattsson (Pitkelax) 713

Pedickäin

Jöns (Näringh) 673

Peellgin

Hindrich Peersson (Härckelä) 643

Peernain

Anders (Laukala) 642

Mattz Peersson (Laukala) 642

Pekurin

Anders (Pekurila) 688

Mårthen Staphansson (Pekurila) 688

Oluff Staphansson (Remojärfwi) 684

Pendin

(Soiniemi) 656

Pernain

Johan (Läfwola) 707

Pernainen

Oloff Mattsson (Mattila) 699

Pernin

Erich (Laukala) 642

Pettin

Anders Christersson (Pättilä) 634

Pijk

Mattz Nielsson (Poickola) 634

Pijspa

(Jockela) 709

Pistol Smedh

Matz Thomasson (Ingilä) 682

Pitkein

Jörren Jörensson (Ollikala) 670

Pudtkoin

Bertill Mattsson (Hatzoila) 672

Puhackain

Niels Mattsson (Hietaierfwi) 656

Pullkein

Peer Mårtenssonn (Haikarala) 663

Pullkin

Anders Bengtsson (Pitkelax) 714

Pullkinen

Anders Bengdtsson (Pullkilä) 720

Eskill Påålsson (Under Ahola Sättägardh) 705

Jöns Bengdtsson (Pullkilä) 719

Peer Johansson (Pullckila) 683

Påål Peerssonn (Pullkilä) 720

Purhoinen

Johan Michellssonn (Soinniemi) 700

Lars Larsson (Purhåla) 650

Lars Peersson (Purhåla) 650

Puttkin

Hindrich (Kaihumecki) 631

Pylkäin

Christer Grellsson (Pyllckälä) 688

Pällkin

Anders (Pällkilä) 644

Hindrich (Pällkilä) 644

Pöhäin

Eskill Andersson (Karkiama) 691

Pölläin

Lars Eskillssonn (Pölläla) 709

Pöndinen

Lars Martensson (Wechmais) 633

Måns Månsson (Mattila) 699

Pöyhöin

Anders Andersson (Karkiama) 692

Eskill Nilsson (Karkiama) 692

RAlkuun

Raasain

Markus (Randois) 659

Randoin

Lars (Kaskis) 646

Rasain

Andrers (Ollikala) 669

Rasainen

Mattz Michellsson (Mattila) 700

Peer Michellssonn (Rasala) 708

Rautianen

Hans (Laukala) 642

Remoin

Abram Erichsson (Remojärfwi) 685

Dawedh Andersson (Remojärfwi) 685

Remåin

Johan Hindersson (Remojärfwi) 687

Rimpi

Petter (Näringh) 674

Rimpin

Oluff (Remojärfwi) 687

Peer (Remojärfwi) 687

Rimppi

Anders (Wechmais) 632

Peer Mattsson (Kangais) 636

Påål Mårthensson (Surniemi) 639

Roiskoin

Lars Larsson (Haikarala) 662

Roosenou

Reinhölt (Wechmais) 631

Ropoin

Matz Påhlsson (Karkiama) 692

Peer Påhlsson (Näringh) 675

Ruokolain

Peer Andersson (Miettilä) 707

Ruotzalain

Johan Hansson (Kaskis) 646

Ryhäin

Påål Påålsson (Männinmecki) 630

Råckolain

Hans Hansson (Rokola) 721

Laars Andersson (Rokola) 721

Michell Peersson (Rokola) 721

Rångain

Hindrich Hindersson (Rångala) 641

Jören Erichsson (Rångala) 641

Mattz (Warpaisenranda) 640

Peer Johansson (Immåila) 639

Rångoin

Mårten Mårthensson (Surniemi) 639

Råpoin

Hindrich (Pitkelax) 714

Peer Mattsson (Pitkelax) 714

Räiseinen

Mattz Oloffsson (Hatzoila) 671

SAlkuun

Safwolain

Thomas (Pohioisby) 697

Silf:rarm

Gustaff Erichsson (Remojärfwi) 685

Skadewidz

Matz (Killpoila) 690

Smedh (Pistol Smedh)

Matz Thomasson (Ingilä) 682

Solcki

Matz Nilsson (Tuckela) 683

Soppain

Hindrich Johanssonn (Såpoila) 708

Suickoin

Oloff Anderssonn (Pohiois) 654

Suter

Mårthen (Wechmais) 631

Suttkoin

Hindrich Andersson (Killpoila) 689

Såria

Lars Mårthensson (Soiniemi) 656

Sååckinen

Hindrich Peersson (Yliwessi) 716

Säilandh

Anders Greelsson (Pitkelax) 715

Peer Jönsson (Pitkelax) 716

TAlkuun

Taipall

Oloff Andersson (Taipall) 637

Tarckiain

Hindrich Peersson (Soiniemi) 656

Niels Johansson (Hatzoila) 671

Staphan (Maijfwala) 677

Tarfwoinen

Lars Mårthensson (Wårenma) 694

Tarkiain

Eskill Cossmasson (Näringh) 673

Jöns Jönsson (Cuossmala) 680

Staffan Påhlsson (Ollikala) 671

Tarkiainen

Mattz Staffanssonn (Worilax) 666

Tarwain

Anders Påålsson (Narila) 695

Teifwain

Anders Oloffssonn (Täifwala) 668

Teifwoin

Michell Michellsson (Täifwala) 669

Tenhuin

Lars (Meckiös) 655

Oloff Larssonn (Meckiös) 655

Tirroin

Oloff Hansson (Surniemi) 640

Peer Michellssonn (Soinniemi) 700

Tirroinen

Peer Hansson (Patela) 638

Peer Hanssonn (Patela) 710

Tolffwainen

Peer Peersson (Yliwessi) 718

Tuchkalain

Matz Påhlsson (Tuckela) 684

Turackain

Oluff (Turackala) 676

Oluff Peersson (Turackala) 676

Turrakainen

Oloff Oloffss (Hatzoila) 672

Tåijain

Mattz Mattssonn (Pittkelax) 665

Täifwain

Niels Mattssonn (Täifwala) 669

UAlkuun

Uckoin

Christer Hansson (Pitkelax) 716

Thomas Brussiusson (Patela) 638

Ullmain

Anders (Kettulla) 635

VWAlkuun

Wachwoin

Bengdt Peerssonn (Ollikala) 669

Oloff Andersson (Pohiois) 654

Wanhain

Johan Johansson (Remojärfwi) 686

Wasara

Peer Anderss:n (Kaskis) 647

Weisein

Eskill Eskillsson (Ollikala) 671

Weneläin

Oluff Jacobsson (Näringh) 674

Westerinen

Anders Peersson (Wechmais) 633

Wäijalain

Peer Segfredhsson (Wäijala) 645

Wänäin

Påål Mattssonn (Pitkelax) 715

Wänäinen

Påhl Peersson (Tuckela) 684

Wänälain

Mårten (Meckiös) 655

Wätäin

Johan Hendersson (Tirimecki) 648

Johan Johansson (Summala) 651

Wäätäin

Jacob Peersson (Håttila) 649

 

Tässä luettelossa on 398 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020