AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1671 ☰ 

Juva maakirja 1671

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 629AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Krckioby/Kirkonkylä
Lagt Under Jåckas Prestebohl
Männinmecki/Männynmäki
Hindrich Johansson Oinoin

Sivu 630AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Berendt Mårthensson Grabbe Lijfztijdz Förlähning
Påål Påålsson Ryhäin
Kaihumecki/Kaihunmäki
Peer Laarssonn Mardickain

Sivu 631AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Erichsson Kondiain medh Hindrich Puttkins Hemman
Michell Larsson Paasoin
Wechmais/Vehmaa
Reinhölt Roosenou Capit:, medh Mårthen Suters Hemman, sitt Drag: hemman tillhielp

Sivu 632AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Dito Capit: opt: Michell Hatzeins ödhe
Sigfridus Gustafwi Herr, opt: Anders Rimppis ödhe
Michell Sigfredhsson Kiskin medh Lars Hatzoins ödhe

Sivu 633AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Martensson Pöndinen
Oloff Peersson Mardickain
Anders Peersson Westerinen
Hindrich Peersson Jackoinen
Påål Peersson Laamain

Sivu 634AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Poickola/Poikola
Mattz Nielsson Pijk Ländzman
Pättilä/Pätylä
Anders Christersson Pettin medh Hielpejorden
Kettulla/Kettula
Oloff Oloffsson optagit Hindrich Hyfwäins ödhe

Sivu 635AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Mårthensson Oinoin medh Anders Ullmains Uhrminnes ödhe
Kangais/Kangas
Peer Peersson Immoin
Frantz Hendersson Nissinen

Sivu 636AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Jacobsson Muttulain
Mattz Philpusson Ahoin
Peer Mattsson Rimppi
Järfwenpä/Järvenpää
Leonhart Aichmöllör Capitein
Johan Johansson Muttulain

Sivu 637AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Taipall/Taipale
Simon Christierni Kyrckioheerden I Piexemecki, Herr
Oloff Andersson Taipall

Sivu 638AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Patela/Paatela
Peer Hansson Tirroinen swarar för Bertill Kemilains ödhe
Thomas Brussiusson Uckoin
Hindrich Läskins ödhe

Sivu 639AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Immåila/Immola
Peer Johansson Rångain
Surniemi/Suurniemi
Mårten Mårthensson Rångoin
Lars Larsson Lamain
Påål Mårthensson Rimppi
Thomas Johansson Immoin

Sivu 640AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Hansson Tirroin
Warpaisenranda/Varparanta
Hindrich Hendersson Kiskin medh Mattz Rångains Jordh
Rångala/Ronkala
Johan Mårtensson Paunoin el:r Matz

Sivu 641AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jören Erichsson Rångain
Hindrich Hindersson Dito
Erich Oloffsson Hyfwerin opt Peer Hyfwerins ödhe

Sivu 642AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Laukala/Laukkala
Christer Hindersson Härrain medh Hans Rautianen ödhe
Peer Erichsson Lanckain medh Erich Pernins Jordh
Mattz Peersson Peernain medh Anders Peernain i Randasalmi

Sivu 643AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Härckelä/Härkälä
Peer Peerssonn Härckinen
Thomas Oloffss: Härckäin
Hindrich Peersson Peellgin

Sivu 644AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Segfredhsson Haaloin
Pahloisby/Palonen
Anders Larsson Hullkoin på Anders Thomasson Hullkoins ödhe
Pällkilä/Pelkilä
Peer Eskillssonn Härckeinen medh Hindrich och Anders Pällkins ödhe

Sivu 645AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Erichsson Hämäläin
Wäijala/Veijala
Peer Segfredhsson Wäijalain
Lars Johansson Kiskinen
Killkilä/Kiiskilä
Bertill Monsson Kijskinen

Sivu 646AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kaskis/Kaskii
Johan Hansson Ruotzalain medh ett annat hemman till sitt hemmans förbättringh
Niels Oloffssonn Kijskinen
Lars Michellsson Haaloin ahntagit Lars Randois ödhe

Sivu 647AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erich Michellssonn Kijskinen
Niels Greelsson Dito
Peer Anderss:n Wasara

Sivu 648AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tirimecki/Tyrynmäki
Johan Hendersson Wätäin
Lautiala/Lauteala
Lars Peersson Lautiain medh 1 SkMk Christer Hammains ödhes Jordh till förbättringh
Håttila/Hottila
Johan Cuosmasson Håttin

Sivu 649AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Peersson Wäätäin
Mattila/Mattila
Sijmon Töönessonn

Sivu 650AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Purhåla/Purhola
Lars Larsson Purhoinen
Lars Peersson Purhoinen
Summala/Summala
Thomas Johanssonn Pardain

Sivu 651AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Johansson Pardain opt: Lars Pardains ödhe
Johan Johansson Wätäin
Härckeläniemi/Härkälänniemi
Mattz Mattsson Härckäin
Pål Paalssonn Aufwinen

Sivu 652AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kiskiläniemi/Kiiskilänniemi
Gorgorius Erichss Kiskinen
Johan Påålsson Kijskinen
Hindrich Anderssonn Herrain
Peer Larsson Laakoinen

Sivu 653AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Hinderssonn Kupsainen
Låmala/Luomala
Greels Jacobssonn Laamain med Michell Lamains ödhe som han till hielpp bekommit hafwer
Kaskentaipall/Kasintaipale
Johan Andersson Laitinen

Sivu 654AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pohiois/Pohjois
Lars Thomassonn Marinen
Hindrich Larsson Kuckoin
Oloff Anderssonn Suickoin
Oloff Andersson Wachwoin

Sivu 655AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Meckiös/Mäköis
Niels Michellssonn Kämälain
Eskill Staffanssonn Kämälainen medh Niels Kämäläins ödhe sampt Mårten Wänälains ödhe
Mattz Andersson Aufwinen
Oloff Larssonn Tenhuin medh Lars Tenhuins ödhe

Sivu 656AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Soiniemi/Soiniemi
Oloff Peerssonn Pardain
Lars Mårthensson Såria på Pendins Hem:n
Hindrich Peersson Tarckiain på Knuth Anttoins ödhe
Hietaierfwi/Hietajärvi
Niels Mattsson Puhackain

Sivu 657AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mårthen Peersson Kettuin
Oloff Jacobsson Dito
Anders Anderssonn Kettuin medh Peer Kettuins ödhe
Kaislaiäfwi/Kaislajärvi
Hindrich Johansson Herckein

Sivu 658AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wijsala/Viisala
Anders Peerssonn Leskinen
Paijusallmj/Pajusalmi
Hindrich Sijmonssonn Harmain medh Sijmon Heinoins Jordh
Randois/Rantuu
Jacob Greelssonn Maarain

Sivu 659AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sijmon och Ifwar Marttins ödhe
Anders Påålssonn Ahoin på Markus Raasains ödhe

Sivu 660AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Johanssonn Martinen
Michell Erichssonn Marttinen el:r Mattz Mårtensson Oinoin
Marala/Maarala
Oloff Philipssonn Ahoin medh Påål Ahoins ödhe
Måns Pålssonn Maarain

Sivu 661AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Månssonn Marain
Halola/Halola
Peer Michellsson Haloin
Haikarala/Haikarila
Hendrich Jönsson Haikarin

Sivu 662AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Larsson Roiskoin
Lars Peersson Karckäin

Sivu 663AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Mårtenssonn Pullkein
Koickala/Koikkala
Peer Månsson Marain opt: nu aff Mattz, Påål och Johan Maarains ödhe medh Jacob Peerssons ödhe
Eskill Segfredhsson Kämälain optagit Michell Marains ödhe

Sivu 664AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Jönsson Längäin
Anders Thomasson Mustoin opt: Niels Mustoins ödhe
Heinola/Heinola
Lars Oloffsson Häinoin

Sivu 665AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Nielssonn Dito
Pittkelax/Pitkälahti
Under Welb: Maijor Claes Baranofz Rustienst
Mattz Mattssonn Tåijain till Drag: Rustningz Förbättringh
Worilax/Vuorilahti
Påål Påålssonn Bengtinen

Sivu 666AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Staffanssonn Tarkiainen
Auwila/Auvila
Michell Thomasson medh den Hielp Jorden i Hadtzoila
Anders Andersson Aufwinen medh Peer Kettuins ödhe

Sivu 667AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Niels Oloffssonn Aufwinen
Mattz Matsson Aufwinen
Peer Påålssonn Dito

Sivu 668AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Täifwala/Teivaa
Jöns Jönsson Längäin opt: Jöns Langains ödhe medh 1 Crono Öde
Anders Oloffssonn Teifwain
Peer Oloffsson Oickarain

Sivu 669AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Niels Mattssonn Täifwain
Michell Michellsson Teifwoin
Ollikala/Ollikkala
Bengdt Peerssonn Wachwoin medh Andrers Rasains ödhe honom wedh Generall Munstringen till hielp gifwit ähr

Sivu 670AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Andersson Ihalain el:r Arfwedh
Luukas Christersson Ollickain medh Mattz Lapweteläins och Måns Ollickains ödhe som han på Generall Munstringen 661 till sin Drag: Rustningz förbättring bekommit hafwer
Oloff Jacobssonn Hammuinen medh en halff aff Påål Hattzoins ödhe
Jörren Jörensson Pitkein
Oloff Peerssonn Lambain medh En halff Påål Hattssoins ödhe
Påål Larsson Nullpoin

Sivu 671AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Martensson Nullpoin
Eskill Eskillsson Weisein el:r Staffan Påhlsson Tarkiain
Hatzoila/Hatsola
Niels Johansson Tarckiain
Mattz Oloffsson Räiseinen

Sivu 672AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Thomasson Mustoin
Oloff Oloffss Turrakainen
Bertill Mattsson Pudtkoin

Sivu 673AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Näringh/Näärinki
Eskill Cossmasson Tarkiain
Peer Påhlsson Kärkämulli
Hindrich Johansson Hämäläin Opt: Jöns Pedickäins ödhe

Sivu 674AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Matzson Cossmamuicko
Anders Påhlsson Kärkäin medh Petter Rimpis ödhe som han till sin Drag: Rustningz förbettring bekommit
Oluff Jacobsson Weneläin medh Kaupi Näring ödhe

Sivu 675AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Påhlsson Ropoin
Laars Larsson Caupinen Opt: Anders Leskins Öde att hålla dragoun före
Påhl Olufsson Jarain

Sivu 676AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Turackala/Turakkala
Oluff Peersson Turackain medh Oluff Turackains ödhe
Maijfwala/Maivala
Jören Persson Lambinen
Knuth Fillpusson Kondiain

Sivu 677AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Staphan Ollsson Hämäläin
Hindrich Staphansson Cossmain
Jöns Greelsson Cossmain
Nils Ollsson Heilainen el:r Staphan Tarckiain

Sivu 678AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Murdois/Murtois
Oluff Peersson Kemiläin mz: hielpejorden ifrån Remojärfwiby
Eskill Oluffzson Härkäin medh hielpejorden
Knuth Hindrichsson Hämäläin medh hielpejorden

Sivu 679AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Jönsson Hämäläin
Cuossmala/Kuosmala
Måns Ollsson Cossmain
Matz Johansson Dito

Sivu 680AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Jönsson Tarkiain
Peer Laarsson Pafwilain Antagit 4 SkatteMk:r undan Måns Ollssons Rustienst

Sivu 681AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lehikola/Lehikkola
Jöran Påhlsson Lehikoin oppå Johan Matzson Lehikoins ödhe
Michell Ersson Sahl: Leut:, Enckia
Laars Påhlsson Neula

Sivu 682AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ingilä/Inkilä
Matz Thomasson Pistol Smedh
Knutilamäkj/Knuutilanmäki
Samuel Knutzson Hämäläin
Hindrich Blasiusson Pafwilain
Laars Samuelsson Hämäläin

Sivu 683AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pullckila/Pulkkila
Peer Johansson Pullkinen
Knutila/Knuutila
Peer Ollsson Hyttinen
Tuckela/Tuhkala
Oluff Påhlsson Inginen
Matz Nilsson Solcki

Sivu 684AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Matzson Luukoin Opt: aff Matz Muukoins ödhe
Påhl Peersson Wänäinen
Matz Påhlsson Tuchkalain
Remojärfwi/Remojärvi
Oluff Staphansson Pekurin

Sivu 685AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Gustaff Erichsson Silf:rarm
Abram Erichsson Remoin
Dawedh Andersson Remoin

Sivu 686AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Påhlsson Pafwilain medh Nils Pafwilains ödhe
Johan Johansson Wanhain Opt: Knut Jurfwains el:r Matz Hafwes ödhe

Sivu 687AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Hindersson Remåin Opt: Greels Kaipains Ödhe
Oluff och Peer Rimpins ödhe
Pyllckälä/Pylkkälä
Peer Påhlsson Neula

Sivu 688AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Grellsson Pylkäin
Pekurila/Pekurila
Mårthen Staphansson Pekurin medh Anders Pekurins hemman som han Tillhielp bekommit haf:r
Killpoila/Kilpola
Oluf Peersson Lambinen medh Hielpe jorden ifrån Remojärfwij

Sivu 689AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Matzson Kallinen
Jöran Jöransson Kilpoin
Christer Mårthensson Killpoin medh Hindrich Andersson Suttkoin

Sivu 690AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Skadewidz Cornet
Hyötenby/Hyötyy
Jacob Andersson Hytiläin medh Matz ibm:s och Johan Lilles ödhe Tillhielp
Peer Abramsson Hötyläin

Sivu 691AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Påhlsson Harmain
Karkiama/Karkeamaa
Laars Erichsson Kiukass
Eskill Andersson Pöhäin

Sivu 692AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Eskill Nilsson Pöyhöin
Matz Påhlsson Ropoin medh Peer Kurkins ödhe
Anders Andersson Pöyhöin
Wårenma/Vuorenmaa
Peer Philpusson Oikarin

Sivu 693AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Frandzson Hirfwoin
Påhl Påhlsson Lambainen
Jöns Michellsson Lambain

Sivu 694AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Mårthensson Tarfwoinen
Laars Peersson Läinoin Opt: Michell Läinoins ödhe
Thomas Andersson Narain
Lars Mårtensson Nissinen
Mattz Peersson Martikain

Sivu 695AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Påhlsson Ikoin
Narila/Narila
Anders Påålsson Tarwain
Mattz Oloffssonn Paunoin

Sivu 696AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hännilä/Hännilä
Christer Mattzson Hanninen
Frällsse ♦ Läänitykset
Walb:ne Erich Jäspersson Lillieskiöldz Frallsse ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Pohioisby/Pohjois
Lars Michellsson Käykoin
Mattz Kuckoins Ödhe
Oloff Kufwalains och Peer Hämäleins Ödhe

Sivu 697AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Safwolain och Påål Noroins Ödhe
Lars Marains Kuckoins Ödhe
Anders Peckurins Ödhe

Sivu 698AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Cuosmain och Peer Kettuins Ödhe
Oloff Michellsson Kecköin Ödhe
Peer Peersson Hämäläin
Sijmon Cuosmains Ödhe

Sivu 699AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Hinderssonn Keehkein
Mattila/Mattila
Måns Månsson Pöndinen
Oloff Mattsson Pernainen

Sivu 700AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Michellsson Rasainen
Soinniemi/Soiniemi
Peer Michellssonn Tirroins Ödhe
Sijmon Peerssonn Aufwinen el:r Johan Michellssonn Purhoinen

Sivu 701AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Oloffsson Kottilain medh 2 SkMk:r Oloff Pardains Ödhe
Eskill Kuckoins Uhrminnes ödhe
Hietaierwi/Hietajärvi
Mattz Andersson Lijmattain

Sivu 702AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Konttins Ödhe
Hindrich Larsson Frost
Lars och Eskill Kosoins Ödhe

Sivu 703AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Mattsson Kettuin
Marala/Maarala
Johan Andersson Paasoin
Maifwala/Maivala
Påål Brusisson Kaipain

Sivu 704AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Anderssons Ödhe
Sahl: Welb: Jacob Nazakens Erf:r ♦ Nassokinin läänitys
Ahola/Ahola
Lagt under Ahola Sättegårdh

Sivu 705AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Staffan Johansson Laitinen
Eskill Påålsson Pullkinen
Randois/Rantuu
Jöns Jönsson Huttuinen
Peer Nielsson Harckein

Sivu 706AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Läskelä/Leskelä
Anders Johansson Läskinen
Jöns Hendersson Dito
Mattz Johansson Dito
Härckelä/Härkälä
Påål Påålsson Harckäin medh Per Harckeins Ödhe

Sivu 707AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Miettilä/Miettula
Peer Andersson Ruokolain
Läfwola/Lievola
Anders Hanssonn Hänninen
Oloff Påålsson Lefwoinen
Peer Hendersson Dito medh Johan Pernains Ödhe
Jöns Jönsson Lefwoinen
Såpoila/Sopala
Påål Peerssonn Keistinen

Sivu 708AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Johanssonn Soppain
Rasala/Rasala
Peer Michellssonn Rasainen
Laukala/Laukkala
Oloff Larssonn Häinoinen

Sivu 709AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Oloffsson Dito
Wijsala/Viisala
Wijsa Peerssonn Läskinen
Jockela/Jokela
Cuosma Hattin och Pijspas Ödhe el:r Lars Kocki
Pölläla/Pellilä
Lars Eskillssonn Pölläin

Sivu 710AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lipssala/Lipsala
Påål Påålsson och Jöns Lipsain medh Påål och Jöns Lipsains Ödhe
Sahl: Leut: Michell Erichsonns Enkie Fruu ♦ Mikael Erikssonin läänitys
Håttila/Hottila
Johan Cuosmassonn Hattin for Oloff Peerssonn Kiskins ödhe
Remoierfwi/Remojärvi
Mattz Peerssonn Leinoinen
Randois/Rantuu
Peer Larssonn Kaipainen Innehafwer occh Skattar förr i Puumala
Welb: Jöns Rosenscmittz Fr: ♦ Jöns Rosenschmidtin läänitys
Patela/Paatela
Peer Hanssonn Tirroinen

Sivu 712AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cuosmala/Kuosmala
Michell Johansson Hämäläin
Tukala/Tuhkala
Niels Nielssonn Hämäläin opt: Oloffz ödhe
Welb: Claes Johan Baranoufz Frällsse ♦ Baranoffin läänitys
Pitkelax/Pitkälahti
Jöns Månsson Paasoinen

Sivu 713AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Mattsson Pedickein
Mattz Staffansson Ikoinen
Hans Bengdtsson Ikoins Ödhe
Segfredh Peerssonn Herckeinen

Sivu 714AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Bengtsson Pullkins Ödhe
Oloff Kaickoins Ödhe
Jöns Andersson Kiukas
Peer Jönsson Längoin
Peer Mattsson Råpoin el:r Hindrich Råpoins Ödhe

Sivu 715AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pååll Mattsson Pedickein
Mattz Mattsson Dito
Påål Mattssonn Wänäin
Anders Greelsson Säilandh

Sivu 716AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Jönsson ibm
Christer Hansson Uckoin
Påål Peersson Haloinen
Yliwessi/Ylivesi
Hindrich Peersson Sååckinen

Sivu 717AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Hinderssonn Härkäin
Påål Nielsson Heiluinen

Sivu 718AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Peerssonn Parckinen
Peer Peersson Tolffwainen
Oloff Jacobssonn Lijmatain medh Anders Bengtssons Ödhe

Sivu 719AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Peersson Häilainen
Eskill Oloffssonn Korhoinen
Jörren Hansson Korhoinen
Laars Oloffsson Kittuinen
Pullkilä/Pulkkila
Jöns Bengdtsson Pullkinen

Sivu 720AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Peerssonn Pullkinen
Peer Peerssonn Käriäin
Anders Bengdtsson Pullkinen

Sivu 721AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Rokola/Ruokola
Laars Andersson Råckolain
Michell Peersson ibm
Hans Hansson ibm

Sivu 722AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Hansson Mondoin
Walentin Baltzarss:n medh Huttulains Peldo Uhrminnes Ödhe, Amptman

Sivu 723AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Koickala/Koikkala
Peer Hansson Noppoinen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8666 Savon maakirja 1671-1671, sivut 629-723
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8666

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16641681

© Maija-Liisa Laakso 2023