AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1681 ☰ 

Juva maakirja 1681

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 579AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyrckieby/Kirkonkylä
Lagdt under Jåckas Prästebohl
Männimäkj/Männynmäki
Hindrich Johansson Aniain
Påhl Påhlsson Ryhäin
Berendt Grabbe nu Axell Turakain
Kaihumäkj/Kaihunmäki
Peer Laarsson Mardickain
Hindrich Erichsson Condiain mz Hindrich Puttkins Hem:n
Michell Laarsson Passain
Wechmais/Vehmaa
Capit: Rosenouss E:a med Mårthen Suthars ödhe
Michell Hatzains Ödhe
Sigfridus Gustavi H:r, Opt: Anders Remoins Öde
Michell Sigfredsson Kiskin med Laars Hatzoins Ödhe, nu Anders Härkäin
Laars Mårthensson Pöndin el:r Johan
Oloff Peersson Mardickain
Anders Peersson Westarin

Sivu 580AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Peersson Jakoin nu Achtiains E:a
Påhl Peersson Lamain nu Sigfredh
Poickola/Poikola
Matz Pijck Länssman
Pättilä/Pätylä
Anders Erichsson Pättin medh hielpejord
Kettula/Kettula
Olof Ollsson Opt: Hindrich Hywäins Ödhe
Matz Mårthensson Oinoin mz Anders Ullmains Urmines Ödhe, nu Sigfredh Mårthensson
Kangais/Kangas
Peer Peersson Immoin
Frantz Hendersson Nissinen
Thomas Isacksson Muttulain nu Peer Kaipain
Matz Fillpusson Achoin el:r Matz
Peer Matzson Rimpi el:r Peer Nissin
Järfwenpä/Järvenpää
Leonhardt Aichmöller Capit:
Johan Muttulain nu Johan Abramss
Taipall/Taipale
Oloff Andersson Taipall
Simon Kyrckioherden I Piexemäkj
Pattela/Paatela
Peer Hansson Tirroin
Dito Peer Tirroin
Thomas Brusisson Uckoin

Sivu 581AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Leskins Ödhe
Immoila/Immola
Peer Johansson Immoin
Suurnemj/Suurniemi
Mårten Mårthensson Rångain nu Oloff
Laars Laarsson Lamain
Thomas Johansson Immoin
Påhl Rimpj el:r Tönnes Axellsson
Oloff Hansson Tirroin öde
Warpaisenranda/Varparanta
Hindrich Kiskin mz: Matz Rångains jord
Rångala/Ronkala
Johan Paunoin el:r Matz Kanckuin
Hindrich Hindersson Rångain
Peer Erichsson Rängain
Erich Ollsson Hyfwäin el:r Peer ibind Ödhe
Laukala/Laukkala
Christer Herrain nu Anders Pernain
Matz Peersson Pernain nu Anders Pernain I Randasalmj Sochn
Peer Erichsson Laukain mz: Erich Pernains Jordh
Härkälä/Härkälä
Peer Peersson Herkein
Thomas Oloffsson Herkein

Sivu 582AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Peersson Pelgin
Peer Sigfredsson Haloin Postbonde
Palois/Palonen
Anders Thomasson Hullkoin på Anders Hullkoins Öde
Pällkilä/Pelkilä
Peer Erichsson Herkein mz: Hindrich och Anders Pelgins Nu Matz Ottin
Anders Erichsson Hemelein
Weijala/Veijala
Peer Sigfredsson Weijalein
Matz Johansson Kiskinen
Kijskilä/Kiiskilä
Bertill Mänsson Kiskin
Kaskis/Kaskii
Nills Olofsson Kiskin
Erich Michellsson Kiskin nu Rimpi
Johan Hansson Routzalain
Lars Michellsson Haloin
Nills Greelsson Kiskin
Peer Andersson Wasarain
Tyrimäkj/Tyrynmäki
Johan Andersson Wätäin
Lautiala/Lauteala
Laars Peersson Lautiain medh 2 SkMk Christer Hammoins Jordh

Sivu 583AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Håttila/Hottila
Johan Cossmasson Håttin
Jacob Peersson Wätäin el:r Nills Kämiläin
Johan Cossmasson Håttin
Mattila/Mattila
Simon Thomasson el:r Matz Arfwedsson
Purhoila/Purhola
Laars Laarsson Purhoin
Laars Purhoin el:r Killkj
Summala/Summala
Thomas Johansson Pardain
Jacob Johansson Pardain allt Laars Pardains Ödhe
Johan Johansson Wätäin el:r Thomas Rautiain
Härkälänemj/Härkälänniemi
Matz Matzsson Herkein
Påhl Påhlsson Aufwin
Kiskilänemj/Kiiskilänniemi
Gorgorius Andersson
Johan Påhlsson Kiskinen
Peer Laarsson Laakoin el:r Kupssa
Hendrich Andersson Herrain nu Anders Kiskin
Påhl Hendersson Kupssain
Låchmala/Luomala
Greels Jacobsson Låhmain mz: Michell Lohmains Öde som han tillhielp bekommit haf:r

Sivu 584AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kassentaipall/Kasintaipale
Johan Andersson Lautiain
Påhiois/Pohjois
Laars Thomasson Narin
Hindrich Laarsson Kuckoin
Hindrich Suikoin el:r Staffan Hännin
Oloff Andersson Waukoin
Mäkiöis/Mäköis
Matz Andersson Aufwin
Eskill Staffansson Kemiläin mz: Nilss Kämiläins Ödhe sampt Mårten Wänäläins Öde nu Hindrich Härkäin
Nills Michellsson Kämiläin nu Mårten Oinoin
Oloff Laarsson Thenhuin med Laars Tenhuins Öde nu Påhl Condiain
Soiniemj/Soiniemi
Olof Peersson Pardain
Laars Mårthensson Soriain på Pöndins hem:n
Eskill Kuckoins Ödhe
Hindrich Peersson Tarkiain på Cnuth Antoins Ödhe
Hietajerfwj/Hietajärvi
Laars och Eskill Kåsoins Ödhe
Nills Matzson Puhakain
Mårten Peersson nu Olof Kettuin
Olof Jacobsson Kettuin el:r Olof
Olof Jacobsson Dito nu Anders Kettuin

Sivu 585AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kaislajärf/Kaislajärvi
Hindrich Johansson Härckin nu Jöns
Randois/Rantuu
Thomas Greelsson Narinen
Simon och Ifwar Marttins Öde
Michell Marttin el:r Matz Oinoin Ödhe
Påhl Johansson Rassain nu Matz Härckäin
Anders Påhlsson Ahoin på Markus Rasoins Öde nu Christer Lijmatain
Wijssala/Viisala
Anders Peersson Leskinen Öde
Pajusalmj/Pajusalmi
Hindrich Hindersson el:r Simon Heinoin medh Simon Heinoins Jordh
Maarala/Maarala
Måns Påhlsson Marain
Olof Fillpusson Ahoin mz: Påhl Ahoins Öde nu Abram Haloin
Jöns Månsson Marrain el:r Matz ibm
Halloila/Halola
Peer Michellsson Haloin
Haikarala/Haikarila
Hindrich Jönsson Haickarin
Laars Peersson Roikoin
Laars Peersson Herckein el:r Jören
Peer Pullkin nu Jören Haloin
Koickala/Koikkala
Peer Månsson Marain Opt: nu af Matz Påhlsson och Johan Marains Öde medh Peer Påhlssons Öde

Sivu 586AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Thomasson Maarain Opt: Nills Maarains Öde el:r Ikoinen, Ödhe
Eskill Sigfredsson Kemiläin Opt: Michel Maarains Öde, Ödhe
Anders Jönsson Längäin
Heinoila/Heinola
Laars Olofsson Heinoin
Olof Nillsson Heinoin
Pittkälax/Pitkälahti
Matz Toijain till Drag: Rustning förbettringh, Öde
Claes Johan Baranofz Rustningh
Wuorilax/Vuorilahti
Påhl Påhlsson Bengdtin
Matz Tarckiain el:r Staffan Matzson
Aufwila/Auvila
Michell Thomasson mz: d: Jordh i Hatzoila
Anders Andersson Aufwin mz: Peer Kettuins Öde
Måns Olofsson Aufwin el:r Nills
Peer Påhlsson Aufwin nu Hindrich Hyttin
Matz Matzson Aufwin
Teifwala/Teivaa
Jöns Jönsson Längäin Opt: Jöns Längäins Öde med ett Crono Öde
Anders Ollsson Teifwain
Peer Ollofsson Oickarin

Sivu 587AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michell Michellsson Teifwain
Nills Matzson Teifwain
Ollickala/Ollikkala
Bengdt Laarsson Wachwain mz: Anders Kosoins Öde honom wed Gen: Munst: bekommit haf:r till hielp nu Laars Wachwoin
Anders Andersson Ihalain el:r Arfwedh
Luckas Christersson Ollickain el:r Laars Johansson Kiskin som han på Gen: Munst: bekommit haf:r mz: Matz Lapweteläins och Måns Ollickains Öde
Olof Jacobsson Hannoin mz 1/2 af Påhl Hatzoins Öde
Oloff Peersson Lambain mz: 1/2 af Påhl Hatzoins Öde nu Olof Turakain
Laars Mårthensson Nullpoin
Eskill Eskillsson Wäisäin el:r Staffan Påhlsson
Jören Jörensson Pittkäin
Påhl Laarsson Nullpoin
Hatzoila/Hatsola
Nills Johansson Tarkiain Öde
Matz Olofsson Reissein
Laars Thomasson Mustoin
Oloff Ollsson Turakain

Sivu 588AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bertill Matzson Puttkoin
Näringh/Näärinki
Eskill Cuossmasson Tarkiain
Peer Påhlsson Kärkein Mullj
Brusius Påhlsson Härckäin mz: Peer Rimpis Öde, som han till sin Drag: Rust:ngz förbett:gh bekommit haf:r
Laars Laarsson Kaupinen Opt: Anders Leskins Öde att holla Drag: före nu Isack Wänäläin
Påhl Olofzsson Jaarain
Peer Johansson Kuosma Muiko
Hindrich Johansson Hämäläin Opt: Jöns Piedickäins Öde
Olof Isacksson Wänäläin mz: Kaupi Näringz Öde nu Hindrich Lillius
Påhl Påhlsson Ropoin nu Bengdt Hauska
Turakala/Turakkala
Olof Peersson Turakain med Olof Turakains Öde
Maifwala/Maivala
Jören Peersson Lambinen
Knuth el:r Rasmus Phillpusson Condia
Staffan Ollsson Hännin
Hindrich Staffansson Cuosmain

Sivu 589AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Greelsson Cuosmain
Påhl Brusisson nu Hindrich Haickarain
Lars Andersson
Nills Heilain el:r Staffan Tarckiain
Murdois/Murtois
Olof Peersson Kemiläin med hielpejorden ifrån Remojerfwj
Jöns Jönsson Hämäläin el:r Phillpus
Eskill Ollofsson Härckein el:r Christer medh Hielpe Jorden nu Carll Eskillsson
Knuth Hindersson Hemel: mz: Hielpe Jorden
Kuosmala/Kuosmala
Måns Ollsson Kosmain
Jöns Jönsson Tarkiain
Matz Johansson Kåssmain nu H:r Anders E:a, Ödhe
Michell Johansson Cuossmain Ödhe
Peer Peersson Pafwilain Antagit 4 SkMk:r undan Måns Olofssons Rust: nu Anders Asilain
Lehikola/Lehikkola
Jören Påhlsson Lehikoin på Johan Lehikoins Öde
Michell Erichsson Sahl: Leut:, E:a, nu Kyrckioheerden H:r Matzes E:a

Sivu 590AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Laars Påhlsson Neula el:r Bengdtin
Ingilä/Inkilä
Matz Thomasson Pistolsmedh
Knutilamäkj/Knuutilanmäki
Samuell Knutzson Hämäläin
Hindrich Pafwilain el:r Jören Laarsson
Laars Samuelsson Hämäläin
Pullkila/Pulkkila
Peer Johansson Pullckin
Knutila/Knuutila
Peer Ollsson Hyttin
Tuckela/Tuhkala
Nills Nilsson Hämäläin Opt: Olof Ramus Öde
Olof Påhlsson Ingin Opt: af Hind: Orain, Ödhe
Peer Månsson Luuckoin Opt: af Matz Muckoins Öde, nu Erich Sollckj
Matz Påhlsson Tuchkalain el: Laars Kipriein
Peer Luckarin Ödhe
Påhl Peersson Wänäläin
Remojärfwj/Remojärvi
Gustaff Sillfwerarm
Abram Erichsson Remoin
Olof Staffansson Peckurin el:r Hindrich Hämäläin

Sivu 591AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Staffansson Remoin
Johan Johansson Opt: Knuth Hafwes Öde
Oloff Peersson Rimpis Öde el:r Laars Kiprieins Öde
Dawedh Andersson Remoin Under H:r Sigfridz Hem:n i Wächmais
Jacob Påhlsson Pafwil: medh Nills Pafwilains Öde
Matz Peersson Lahmain el: Heinoin
Pyllckelä/Pylkkälä
Christer Clemetsson Pyllkäin
Peer Påhlsson Neulain el: Laars Häckin
Peckurila/Pekurila
Mårthen Staffansson Pekurin med Anders Peckurins Hem:n tillhielp
Killpoila/Kilpola
Jören Jörensson Killpoin el:r Olof Johansson nu Påhl Hyttin
Christer Killpoin el:r Swantte Skadewidz
Matthias Skadewidz Cornet
Olof Peersson Lambinen med Hielpe jorden ifrån Remojärfwj
Matz Påhlsson Kallinen
Hothenby/Hyötyy
Jacob Hansson Hytiläin mz: Matz Hötiläin och Johan Illes Öde tillhielp

Sivu 592AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Abramhamsson Hytiläin
Påhl Påhlsson Harmain
Karkiama/Karkeamaa
Laars Erichsson Kiukas
Eskill Andersson Pöyhäin
Anders Andersson Dito nu Olof Hurskain
Matz Påhlsson Ropoin mz: Peer Kurkis Öde
Eskill Nillsson Pöyhäin nu Bengdt Heinoin
Wuorenma/Vuorenmaa
Peer Phillpusson Oickarin nu Michell Leinoin
Laars Mårthensson Tarfwoin nu Erich Mustoin
Peer Frantzson Hirfwoin el:r Käckäläin
Påhl Påhlsson Lambain nu Hindrich Lilius, Ödhe Opt:
Matz Påhlsson Mardikain nu Laars Lestus, Ödhe
Matz Påhlsson Ikoin el:r Michell Mullj, Ödhe
Laars Mårthensson Nissin el:r Johan Caupi
Laars Peersson Leinoin Opt: Michell Leinoins Öde nu Bengt Wänäin, Ödhe
Thomas Andersson Nårein Ödhe

Sivu 593AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Michellsson Lambiein Ödhe
Narila/Narila
Anders Påhlsson Puttkin
Matz Oloffsson Paunoin
Hännilä/Hännilä
Christer Matzson Hännin
Frällsse ♦ Läänitykset
Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Pohiois/Pohjois
Laars Michellsson Kächköin
Matz Kächköins Öde
Oloff Kuifwalains och Peer Hämäl:s Öde
Thomas Safwolains och Påhl Noroins Öde
Laars Maarains Kuckoins Öde
Anders Peckurins Öde
Peer Kuosmains och Peer Kettuins Öde
Olof Michellsson Kächköins Ödhe
Peer Peersson Hämäläin
Simon Kuosmains Öde
Matz Hindersson Kächköin

Sivu 594AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattila/Mattila
Måns Månsson Pöndinen
Oloff Matzson Pernain
Matz Michellsson Rasainen
Soiniemj/Soiniemi
Peer Michellsson Töröins Öde
Simon Peersson Aufwinen
Thomas Olofsson Kotilain medh 2 SkMk:r Pawilains Öde
Hietajerf:/Hietajärvi
Matz Andersson Lijmatain
Anders Kettuins Öde
Hindrich Laarsson Fråst
Laars Matzson Kettuin
Maarala/Maarala
Johan Andersson Paasain
Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: ♦ Nassokinin läänitys
Under Ahola Sättegårdh/Ahola
Lagdt under Ahola Sättegårdh
Staffan Johansson Laitin
Eskill Påhlsson Pullkin
Bönder
Randois/Rantuu
Jöns Jönsson Huttuin
Peer Nillsson Härkäin

Sivu 595AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Leskelä/Leskelä
Anders Johansson Leskinen
Jöns Hindersson Dito
Matz Johansson Dito
Härkälä/Härkälä
Påhl Påhlsson Härkäin med Peer Härkäins Öde
Miettilä/Miettula
Peer Andersson Rokol:
Liefwoila/Lievola
Anders Hansson Hännin
Oloff Påhlsson Lefwoin
Peer Hindersson Dito medh Johan Pernains Öde
Jöns Jönsson Lefwoin
Sopala/Sopala
Påhl Peersson Keistin
Johan Hindersson Sopain
Rassala/Rasala
Peer Michellsson Rasain
Lauckala/Laukkala
Oloff Laarsson Heinoin
Peer Påhlsson Dito el:r Mustoin
Wissala/Viisala
Wissa Peersson Leskinen
Jåckela/Jokela
Cuosma Håttin el:r Pispas Öde nu Laars Käckj
Pöllälä/Pellilä
Laars Eskillsson Pölläin
Lipsala/Lipsala
Påhl Påhlsson och Jöns Lipsain

Sivu 596AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sahl: Leut: Michell Erichzsons E:a ♦ Mikael Erikssonin läänitys
Randois/Rantuu
Peer Laarsson Kaipain innehaf:r och skattar här före i Pumala ½ skatteMk, 1/8 M:ll
Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: ♦ Baranoffin läänitys
Pittkelax/Pitkälahti
Jöns Månsson Passain
Thomas Matzson Piedickäin
Matz Matzson Ikoin
Hans Bengdtsson Ikoins Öde
Sigfredh Påhlsson Härkäin
Anders Bengdtsson Pullkins Öde
Oloff Kächkoins Öde
Jöns Andersson Kiukas
Peer Jönsson Langoin
Peer Matzson Ropoin el:r Hindrich Ropoins Öde
Påhl Matzson Piedikäin
Matz Matzson Dito

Sivu 597AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Matzson Wänäin
Anders Greelsson Seiloin el:r Påhl Dito
Peer Jönsson ibind
Christer Hansson Uckoin
Påhl Peersson Haloin
Yliwessj/Ylivesi
Hindrich Peersson Säckin
Matz Hindersson Herrain
Påhl Nillsson Heilain
Anders Peersson Parkinen
Peer Peersson Tollfwain
Oloff Jacobsson Lijmatain medh Anders Bengdtssons Öde
Johan Peersson Heilain
Eskill Ollsson Korhuin
Jören Hansson Korhoin
Laars Oloffsson Kittuin
Rokola/Ruokola
Laars Andersson Rokolain
Michell Peersson ibind
Hans Hansson ibindh
Christer Hansson Måndoin

Sivu 598AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Valentin Baltzarsson medh Huttulapeldo Öde
Pullkila/Pulkkila
Jöns Bengdtsson Pullkin
Påhl Peersson Dito
Peer Peersson Kiäräin
Anders Bengdtsson Pullkin
Koickala/Koikkala
Peer Hansson Nåpoin

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8690 Maakirja 1681-1681, sivut 579-598
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8690

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16711691

© Maija-Liisa Laakso 2023