AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1701 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1701

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Hans: (Lefwola) 881

Hindrich (Ruokola) 894

Hindrich Hinders: (Pajusallmj) 888

Isack Thomas: (Murdois) 883

Johan Peerson (Lefwola) 881

Johan Påhlssonn (Kiskilänemj) 879

Lars Anders: (Maifwala) 883

Mattz Mattzs: (Tukela) 892

Mattz Thomas. (Aufwila) 875

Måns Ohls. (Cuosmala) 875

Petter (Maifwala) 882

Påhl Brusius: (Maifwala) 882

Påhl Michell Ehrs:s (Lehikola) 881

Påhl Påhls: (Lipsala) 881

Sigfred (Wähmais) 892

Simon (Taipall) 891

Thomas Eskillson (Suurnemj) 890

Valentin Baltarson (Ruokola) 894

AAlkuun

Achmöll:

(Jerfwenpä) 877

Ahoin

Anders Påhls: (Randois) 889

Mattz Phillips. (Kangais) 878

Olof Phillips: (Marala) 882

Asikain

Lars (Taipall) 891

Asillain

Eskill (Tukela) 891

Auf:

Mattz (Soinemj) 891

Simon Peers: (Soinemj) 891

Auf:n

Mattz Anders: (Mäkiöis) 882

Peer (Aufwila) 875

Aufuin

Anders (Aufwila) 875

Aufwin

Mattz Mattzs: (Aufwila) 875

Måns (Aufwila) 875

Niells Ohlsson (Aufwila) 875

Påhl Påhls. (Härkälänemj) 876

BAlkuun

Baronofz

Claes Johan (Pitkelax) 886

Bengtin

(Lehikola) 881

Påhl Påhls: (Wuorilax) 893

Brunerj

Abraham (Wähmais) 892

CAlkuun

Cuosma

Michell Johans. (Cuosmala) 875

Åke (Cuosmala) 875

Cuosmain

(Pohiois) 886

Hind: (Maifwala) 883

Mattz (Cuosmala) 875

Påhl (Maifwala) 883

Simon (Pohiois) 886

Cuosmamuiko

Peer Johans: (Näringe) 884

FAlkuun

Fråstj

Hind: (Hietajerf:) 876

GAlkuun

Giewallier

Simon (Jåkela) 894

Grabbe

Berendt (Männimekj) 881

HAlkuun

Haickarain

Lars (Maifwala) 882

Haikarain

Hindrich (Läskälä) 881

Simon (Haikarala) 876

Hakullin

Påhlson (Kåikala) 879

Halin

Lars (Marala) 882

Haloin

Lars Michels: (Kaskis) 878

Peer (Remojerf:) 889, (Yliwässj) 894

Peer Michells. (Halloila) 876

Peer Peers: (Pitkelax) 888

Staff: (Soinemj) 891

Hannin

And:s (Wuorenma) 893

Hariulain

Påhl Påhls: (Hötenby) 877

Hatzoin

(Ollikala) 884

Michell (Wähmais) 892

Hauska

(Näringe) 884

Heijlain

Jören (Pitkelax) 887

Niells Michells: (Yliwässj) 895

Peer Jönson (Pitkelax) 887

Påhl (Yliwässj) 895

Heijnoin

Simon (Pajusallmj) 888

Heilain

Påhl (Pitkelax) 887

Heinoin

(Karkiama) 880, (Remojerf:) 889

Christ: (Heinola) 877

Joh: (Heinola) 877

Lars Ohls. (Heinola) 877

Olof (Heinola) 877

Hejlain

Frantz (Maifwala) 883

Niells (Maifwala) 883

Herrain

Christ: (Laukala) 880

Hindrich (Kiskilänemj) 879

Mattz Hinders: (Yliwässj) 894

Peer Michells: (Soinemj) 891

Hirf:

Peer (Wuorenma) 893

Hullckoin

Dafwid (Härkälä) 875

Hullkoin

And:s (Härkälä) 875, (Pahlois) 885

Huttuin

Johan (Randois) 889, (Soinemj) 890

Hyf:n

Erich (Rångala) 888

Hyttin

Peer Ohls: (Knutila) 879

Påhl (Killpoila) 879

Hått:

Påhl (Ollikala) 884

Håttin

Cuosma (Jåkela) 894

Essaias Cuosmas. (Håttila) 876

Johan Cuosmas. (Håttila) 876

Hämelein

Johan Johans: (Remojerf:) 890

Hämmel:

Mattz Mattzson (Tukela) 891

Hämmelein

Hindrich Johanson (Näringe) 883

Hämäl:

(Pohiois) 886

Hämäl:n

(Yliwässj) 894

And:s (Pällkilä) 885

Cnuth Hinders: (Murdois) 883

Johan (Wuorenma) 893

Jöns (Murdois) 883

Lars Samuelss: (Knutilamekj) 879

Olof Peers: (Murdois) 883

Peer Peers: (Pohiois) 886

Samuell Ehrss: (Knutilamekj) 879

Hämälein

Hind: (Remojerf:) 889

Mattz (Pohiois) 885

Hännin

Olof Jacobs: (Ollikala) 884

Peer (Maifwala) 883

Staffan Ohls: (Maifwala) 883

Hänninen

Hardwick (Hännilä) 877

Härckein

And:s (Härkälä) 875

Peer (Härkälä) 875

Härkein

And:s (Wähmais) 892

Brusius (Näringe) 884

Eskill Ohls: (Murdois) 883

Hämming (Härkälä) 875

Johann (Härkälä) 876

Jöran (Haikarala) 876

Lars Peerson (Haikarala) 876

Mattz Mattzs. (Härkälänemj) 876

Olof (Pitkelax) 887

Peer Erichs: (Pällkilä) 885

Peer Niellss: (Randois) 889

Påhl (Härkälä) 876

Sigf: Påhls: (Pitkelax) 887

Simon (Maifwala) 882, (Randois) 889

Hötel:n

(Wuorenma) 894

Peer Abrahams: (Hötenby) 877

Hötellein

Isack (Hötenby) 877

Sigfredh (Hötenby) 877

IAlkuun

Ihal:n

Jöran Arfweds: (Ollikala) 884

Ihallain

(Pahlois) 885

Ikoin

And:s (Pitkelax) 887

Christ:r (Pitkelax) 888

Christer (Pitkelax) 887

Hans Bengdts: (Pitkelax) 887

Hind: (Wähmais) 892

Joh: (Pitkelax) 887

Mattz Mattzs: (Pitkelax) 887

Mårthen (Pitkelax) 888

Immoin

(Suurnemj) 890

Lars (Kangais) 878

Peer Pers: (Kangais) 878

Petter Johans: (Immoila) 877

Thomas (Suurnemj) 890

Ingin

Olof Påhls. (Tukela) 891

Påhl Påhls. (Tukela) 891

Simon (Pitkelax) 887

Iskanj

Anders (Cuosmala) 875

JAlkuun

Jarin

Påhl (Näringe) 884

KAlkuun

Kaipain

(Ahola) 875, (Kangais) 878

Joh: (Tyrimekj) 891

Påhl Påhls: (Näringe) 884

Kallin

Mattz (Killpoila) 880

Kardin

(Suurnemj) 890

Kaupin

Joh: (Wuorenma) 893

Lars (Näringe) 884

Keckoin

Mattz Hinders. (Pohiois) 886

Olof Michels. (Pohiois) 886

Kerckein

Hind: Joh: (Kaislajerf:) 879

Kerkemullj

Peer Peers: (Näringe) 883

Keskin

Erich Mårthenson (Kaskis) 878

Påhl Peers: (Såpala) 894

Kiettuin

(Pohiois) 886

Peer (Aufwila) 875

Killkj

Lars (Purhoila) 885

Killpoin

Christer (Killpoila) 880

Jöran (Killpoila) 879

Kinkoin

Lars Hinders: (Pohiois) 885

Niells (Pohiois) 885

Kipri

Lars (Remojerf:) 889, (Tukela) 892

Kiski

Peer (Hietajerf:) 876

Kiskin

(Ollikala) 884

Anders (Kiskilänemj) 879

Bertill (Kiskillä) 878

Greels (Mäkiöis) 882

Hindrich (Warpaisenranda) 892

Lars (Ollikala) 884

Mattz Johans: (Waijala) 893

Michell (Wähmais) 892

Niells Greelss. (Kaskis) 878

Niells Ohls: (Kaskis) 878

Staffan (Kiskilänemj) 879

Kiukas

Jöns (Pitkelax) 887

Lars Ehrson (Karkiama) 880

Kondiain

Hindrich Erichs. (Kaihumekj) 878

Kooth

(Remojerf:) 889

Kuck:

(Pohiois) 886

Mattz (Rångala) 888

Kuckoin

Erich (Soinemj) 890

Eskill (Soinemj) 890

Lars Greelsson (Hatzoila) 877

Kuifwal:

Olof (Pohiois) 886

Kupsa

(Kiskilänemj) 879

Kupsain

(Lomala) 881

Påhl Hinderss: (Kiskilänemj) 879

Kåck:

Mattz (Pohiois) 886

Kåikal:n

Erich (Wuorenma) 893

Kåndiain

Cnuth (Maifwala) 882

Johan (Kättula) 878

Rasmus (Maifwala) 882

Kårhoin

Eskill Ohls: (Yliwässj) 895

Jören Hans: (Yliwässj) 895

Kåtel:n

Thomas (Soinemj) 891

Kåtillain

(Mietilä) 883

Käckoin

Lars Michells: (Pohiois) 886

Kämil:

Thom: (Håttila) 876

Kämil:n

Eskill (Kåikala) 879

Mich: (Pättilä) 885

Kämiläin

Michell (Hatzoila) 877

Kämmil:n

Eskill (Mäkiöis) 882

Michell Niels: (Mattila) 882

Niells (Mäkiöis) 882

Käriein

(Pulkila) 888

Peer (Pulkila) 888

Kätt:

Mårthen (Hietajerf:) 876

Olof (Hietajerf:) 876

Kättuin

And:s (Hietajerf:) 876

Jöns (Randois) 889

Lars (Hietajerf:) 876, (Purhoila) 885

Lars Ohls: (Yliwässj) 895

Olof (Hietajerf:) 876

Olof Jacobs. (Hietajerf:) 876

LAlkuun

Laakoin

Peer Larss: (Kiskilänemj) 879

Laitin

Olof (Ahola) 875

Staff: (Ahola) 875

Lamain

Greels Jacobs: (Lomala) 881

Lars Lars: (Suurnemj) 890

Mattz (Immoila) 877

Mattz Peerson (Remojerf:) 889

Påhl (Wähmais) 892

Sigfredh (Wähmais) 892

Lamb:

Jöns (Wuorenma) 893

Laukain

Peer (Laukala) 880

Lautiain

Lars Peerss: (Lautiala) 881

Lef:n

Jöns (Lefwola) 881

Leijnoin

Michell (Wuorenma) 893

Lemkin

Fred: (Ingila) 877

Lijmat:n

Christer (Randois) 889

Mattz (Hietajerf:) 876

Lijmatain

Olof Jacobs: (Yliwässj) 895

Lillieskiölld

(Pohiois) 886

Lillj

(Wuorenma) 893

Lipsain

Jöns (Lipsala) 881

Ljkain

Petter (Lefwola) 881

Luuk:

(Hietajerf:) 876

Luukoin

Påhl (Tukela) 892

Låndia

(Killpoila) 880

Läihkoin

Jöns (Lehikola) 881

Lämbiäin

Jöran Pehrs: (Maifwala) 882

Olof (Killpoila) 880, (Ollikala) 884

Påhl (Wuorenma) 893

Längein

Anders (Kåikala) 879

Jöns (Pitkelax) 887, (Teifwala) 891

Läskin

(Rångala) 888, (Randois) 889

And:s (Wijsala) 893

Anders (Läskälä) 881, (Lefwola) 881

Hindrich (Pattela) 885

Ifwar (Wijsala) 893

Johan (Kåikala) 879

Jöns Hinders: (Läskälä) 881

Mattz Johans: (Läskälä) 881

Peer (Läskälä) 881

Påhl (Lefwola) 881

Wijsa (Wijsala) 893

MAlkuun

Marain

And:s (Kåikala) 879

Erich (Marala) 882, (Pohiois) 886

Joh: (Kåikala) 879

Jöns (Marala) 882

Mattz (Marala) 882

Måns Påhls: (Marala) 882

Petter (Marala) 882

Mardick:

Olof Peers: (Wähmais) 892

Mardickain

Peer Lars. (Kaihumekj) 878

Mart:

Ifwar (Randois) 889

Simon (Randois) 889

Martin

Michell (Randois) 889

Martinen

Johan (Hietajerf:) 876

Muhein

Lars (Ollikala) 884

Mullj

Påhl (Näringe) 884, (Wuorenma) 893

Thomas (Mattila) 882

Mustoin

Johan (Hietajerf:) 876

Peer (Laukala) 880

Muttullain

Isack (Jerfwenpä) 877

Mutullain

Thomas (Kangais) 878

Måndoin

Christer Hans: (Ruokola) 894

Mässo

Peer (Tukela) 892

NAlkuun

Narin

Lars (Pohiois) 886

Lars Thomas: (Pohiois) 885

Thom: Anders: (Wuorenma) 894

Thomas Greellss: (Randois) 889

Thomas Mattzs: (Pohiois) 886

Neula

Lars Påhls: (Lehikola) 881

Neulain

Peer (Pyllkälä) 888

Nigrej

Carll (Männimekj) 881

Nissin

Christer (Kåikala) 879

Frantz (Kangais) 878

Lars (Wuorenma) 893

Nous.

Grels (Pällkilä) 885

Nullpoin

Anders (Ollikala) 884

Erich (Ollikala) 884

Nuppein

Olof (Pitkelax) 887

Peer (Pitkelax) 887

Nåpp:

Peer (Pitkelax) 887

OAlkuun

Oijkarin

Peer (Wuorenma) 893

Oinoin

(Mäkiöis) 882, (Rångala) 888

Joh: Joh:son (Männimekj) 881

Mattz (Kättula) 878, (Randois) 889

Sigfred (Kättula) 878

Ojkarin

Peer Ehrs: (Teifwala) 891

Olickain

(Ollikala) 884

Ollick:

Mattz (Knutilamekj) 879

Otin

Daniel (Rångala) 888

Otinen

(Pällkilä) 885

PAlkuun

Pafwil:n

Anders (Wuorenma) 894

Hind: (Knutilamekj) 879

Jören (Yliwässj) 895

Pafwillain

Jacob Påhls: (Remojerf:) 889

Jören (Pitkelax) 886

Peer Peerson (Cuosmala) 875

Pajain

(Pitkelax) 886

Parckin

Mattz (Yliwässj) 894

Pardain

Jacob Johans: (Summala) 890

Olof Peerson (Soinemj) 890

Thomas Johans: (Summala) 890

Parkin

Anders Peers: (Yliwässj) 894

Johan (Yliwässj) 894

Thom: Simons: (Mattila) 882

Partain

(Soinemj) 891

Pasein

Eskill (Karkiama) 880

Pasoin

Joh: (Ollikala) 885

Paunoin

Johan (Suurnemj) 890

Pekerin

Anders (Pohiois) 886

Pennain

Olof Mattzs: (Laukala) 880

Påhl (Laukala) 880

Pernain

And:s (Laukala) 880

Anders (Laukala) 880

Erich (Laukala) 880

Mattz (Laukala) 880

Olof (Mattila) 882

Pesoin

Johan Anders: (Marala) 882

Piedick:

Peer (Pitkelax) 887

Piedick:n

Jören Jörens: (Ollikala) 885

Piedickein

(Aufwila) 875, (Pitkelax) 887

Mattz Mattzs: (Pitkelax) 887

Olof (Ollikala) 884

Peer Påhls: (Pitkelax) 887

Påhl Mattzs: (Pitkelax) 887

Staff: (Pitkelax) 887

Piedikein

Thomas Mattzs: (Pitkelax) 887

Pijk

And:s (Poikola) 885

Pistohlsmed

Eskill (Maifwala) 883

Pittkein

Joh: (Killpoila) 880

Pohialain

Hans (Pällilä) 888

Niells (Tukela) 891

Puhakain

Lars (Hietajerf:) 876

Niells Mattzs. (Hietajerf:) 876

Pullck:

Anders Bengdts: (Pulkila) 888

Pullckin

Eskill (Ahola) 875

Johan (Pulkila) 888

Pullk:

Anders Bengdts: (Pitkelax) 887

Pullkin

(Pulkila) 888

Jöns (Pulkila) 888

Peer (Pulkila) 888

Peer Peers: (Pulkila) 888

Purh:

(Laukala) 880

Purhoin

Lars (Purhoila) 885

Purhonen

Lars (Haikarala) 876

Putkoin

Anders Påhls: (Narila) 884

Puttkoin

Bertill Mattzs. (Hatzoila) 877

Pyllckein

Eskill Christers: (Pyllkälä) 888

Pyllkein

Påhl (Wuorenma) 893

Päkurin

Jacob (Päkurila) 888

Mårthen (Päkurila) 888

Olof (Remojerf:) 889

Pännoin

Mattz Anders: (Narila) 884

Päsoin

And:s (Pitkelax) 887

Hindrich (Kasentaipall) 879

Jöns (Pitkelax) 887

Pättin

Anders Ehrs: (Pättilä) 885

Pätyin

And:s (Ollikala) 884

Christer (Maifwala) 882

Pöhiä

Lars (Karkiama) 880

Pöl:n

Joh: (Härkälä) 875

Pöllein

Lars (Pällilä) 888

Pöndin

Lars Mårthens: (Wähmais) 892

Måns Måns: (Mattila) 882

Pöyhiäin

Eskill Anders. (Karkiama) 880

RAlkuun

Rautiain

Erich (Kangais) 878

Thomas (Summala) 890

Remoin

(Wähmais) 892

Dafwid (Remojerf:) 890

Rijkoin

Påhl (Männimekj) 881

Rimpi

(Kaskis) 878

Olof (Remojerf:) 889

Peer Mattzs. (Kangais) 878

Påhl (Suurnemj) 890

Rimpin

Påhl (Karkiama) 880

Rosenou

(Wähmais) 892

Ruokol:

Peer Anders: (Mietilä) 883

Ruokol:n

And:s (Ruokola) 894

Hans Hans: (Ruokola) 894

Lars Anders: (Ruokola) 894

Michell (Ruokola) 894

Ruotzalain

Johan (Kaskis) 878

Råckain

Johan (Haikarala) 876

Rångain

Hindrich (Rångala) 888

Mattz (Warpaisenranda) 892

Mårten (Suurnemj) 890

Olof (Suurnemj) 890

Peer (Rångala) 888

Råponen

Mattz (Wuorenma) 893

Rämoin

Abraham Ehrs: (Remojerf:) 889

Johan (Remojerf:) 889

Staffan Mattzs: (Remojerf:) 889

Räsein

Eskill (Ollikala) 885

Mattz (Hatzoila) 877

Peer Michells: 888

Påhl (Randois) 889

Räsiä

Peer (Kåikala) 879

SAlkuun

Safwol:n

Måns (Pohiois) 886

Saukoin

And:s (Pohiois) 886

Schadewitz

Mattz (Killpoila) 880

Swante (Killpoila) 880

Scharstenius

(Murdois) 883

Sinckoin

Hindrich (Pohiois) 885

Soijkoin

Hindrich Peers: (Yliwässj) 894

Sorioin

Christer (Soinemj) 890

Lars (Soinemj) 891

Sållkj

Erich (Tukela) 892

Såpain

Hindrich (Såpala) 894

Såppain

Johan Hinders: (Såpala) 894

Säppein

Peer (Mäkiöis) 882

TAlkuun

Taipal:

And:s (Hatzoila) 877

Taipalain

Olof Anders: (Taipall) 891

Tarckiain

And:s (Pulkila) 888

Jöns Jöns. (Cuosmala) 875

Tarkiain

Anders (Tukela) 892

Eskill Ohls: (Näringe) 883

Hindrich (Maifwala) 883

Hindrich Peers: (Soinemj) 890

Mattz (Wuorilax) 893

Nielss (Hatzoila) 877

Staff (Maifwala) 883

Staffan (Wuorilax) 893

Tarkiein

Anders (Pyllkälä) 888

Teet

(Cuosmala) 875

Teifw:

Niells Mattzs: (Teifwala) 891

Teifwain

Anders Ohls: (Teifwala) 891

Mattz (Haikarala) 876

Olof (Kaihumekj) 878

Teifwanen

Michell (Teifwala) 891

Tirroin

Hans (Männimekj) 881

Mattz (Pattela) 885

Olof (Suurnemj) 890

Peer (Pattela) 885

Turakain

(Remojerf:) 890

Olof Peers: (Turakala) 891

Turckain

Lars (Näringe) 884

Ohl Ohls. (Hatzoila) 877

Tållfwain

Jören Marckuson (Yliwässj) 894

Täif:

Lars (Wuorenma) 893

UAlkuun

Uckoin

Mattz (Mattila) 882

Ukoin

Thomas Brusius: (Pattela) 885

VWAlkuun

Waljn

Abraham (Teifwala) 891

Wanhain

Bengdt (Ollikala) 884

Wasara

(Kaskis) 878

Peer Anders: (Kaskis) 879

Waukoin

Olof Hinders: (Pohiois) 886

Weijal:n

Peer Sigfreds: (Waijala) 893

Weijsein

Lars (Wuorenma) 894

Wijsal:n

(Wijsala) 893

Witickain

Peer (Näringe) 884

Wänein

Aron (Remojerf:) 889

Wänelein

Påhl Peers: (Tukela) 892

Wänäl:n

Hans (Pitkelax) 887

Mattz (Männimekj) 881

Olof (Näringe) 884

Påhl (Pitkelax) 887

Wänälein

Olof (Näringe) 884

Wästerin

Anders Peerson (Wähmais) 892

Wätein

Jacob (Håttila) 876

Joh: (Tyrimekj) 891

Johan (Summala) 890

 

Tässä luettelossa on 484 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023