AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1722 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1722

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  muut 
 -  A  B  C  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  muut

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Narila) 1183

Berendt (Pitkelax) 1191

Clemet (Pulckila) 1191

Erich Christersson (Lautiala) 1177

Erich Mårtenss: (Marala) 1179

Eskell Jörransson (Teifwala) 1197

Hind: Ifwarss: (Pajusallmj) 1191

Hind: Påhlss: (Yliwesi) 1203

Jacob (Remojerfwj) 1193

Johan (Läskälä) 1177

Johan Vallentinson (Mattila) 1179

Mattz (Mäckiöis) 1179, (Narila) 1183

Mattz Thomasson (Aufwila) 1165

Michell Erichsson (Aufwila) 1165

Mårten (Marala) 1179

Olof (Kättula) 1171, (Maifwala) 1181

Olof Månss: (Cuosmala) 1165

Per Mårss: (Worilax) 1201

Pet: Nilsson (Hietajerfwj) 1167

Påhl (Kiskilanemj) 1173

Sigfred (Wähmais) 1199

Simon (Taipall) 1197

Thomas (Summala) 1195

Thomas Olofss: (Härkälä) 1167

Vallent: Baltzarson (Råkola) 1195

AAlkuun

Achmöller

Erich (Järfwenpä) 1169

Ahoin

(Randois) 1193

Anders (Pättilä) 1185

Berendt (Kangais) 1171

Mattz (Kangais) 1171

Assikain

Johan (Järfwenpä) 1169

Lars (Taipall) 1197

Assilain

Eskell (Tuhkala) 1199

Assillain

Påhl (Cuosmala) 1165

Aufwin

And:s (Yliwesi) 1203

Anders (Aufwila) 1165, (Mäckiöis) 1179

Hindrich (Såpala) 1197

Lars (Såpala) 1197

Mattz (Soinemj) 1197

Mattz Mattzsson (Aufwila) 1165

Nills Olofsson (Aufwila) 1165

BAlkuun

Barenholdt

(Pitkelax) 1187

Bengdtin

Påhl Påhlss: (Worilax) 1201

Bruun

Hindrich (Kangais) 1171

Busch

Jean (Murdois) 1181

CAlkuun

Caipain

Carl (Påchiois) 1187

Cosmain

Simon (Påchiois) 1187

Cuosmain

Hindrich (Maifwala) 1181

Michell Johansson (Cuosmala) 1165

Thomas (Cuosmala) 1165

Åke Månsson (Cuosmala) 1165

Cuosmamuicko

Peer Johanss: (Näringe) 1183

GAlkuun

Gewalldiger

Simon (Jåkela) 1169

HAlkuun

Haikarain

(Maifwala) 1181

Hind: (Läskälä) 1177

Hindrich (Maifwala) 1181

Jörran (Läskälä) 1177

Lars (Maifwala) 1181

Hakulin

Matz (Räsälä) 1191

Peer (Kåikala) 1173

Per (Lomala) 1177

Haloin

Jacob (Soinemj) 1197

Lars Michellsson (Kaskis) 1173

Peer Peerson (Pitkelax) 1191

Petter (Remojerfwj) 1193

Staff: (Pitkelax) 1189

Staffan (Soinemj) 1197

Handska

Bengdt (Näringe) 1183

Harckein

Simon (Kaihumekj) 1171

Harmain

Påhl (Yliwesi) 1203

Hatzoin

(Ollikala) 1183

Michell (Wähmais) 1199

Heijlain

Pet: (Råkola) 1195

Heijnoin

Bengt (Karckiama) 1175

Hejnoin

Eskell (Karckiama) 1175

Johan (Heinola) 1169

Nills (Heinola) 1169

Olof (Heinola) 1169

Herrain

Peer (Soinemj) 1197

Hirfwoin

Mattz (Wuorema) 1201

Peer (Wuorema) 1201

Hulckoin

Anders (Härkälä) 1165

Påhl Hindersson (Tuhkala) 1199

Huttuin

Joh: (Soinemj) 1197

Johan (Randois) 1193, (Soinemj) 1197

Hyfwein

Påhl (Pitkelax) 1187

Hynnin

Thomas (Wuorema) 1201

Hyttin

Olof (Kilpola) 1175

Peer Olson (Knutila) 1175

Påhl (Kilpola) 1175

Håttin

Johan Cuosmasson (Håttila) 1167

Simon (Håttila) 1167

Häijlain

Nills Michellss: (Yliwesi) 1203

Häjlain

Frantz (Maifwala) 1181

Hämmäl:

Elias (Påchiois) 1187

Hämmäl:n

Johan Johansson (Remojerfwj) 1193

Knuth Hinderss: (Murdois) 1181

Matz Knutss: (Knutilamekj) 1173

Mårten (Remojerfwj) 1193

Olof (Murdois) 1181

Påhl (Remojerfwj) 1193

Sam: Ers: (Knutilamekj) 1173

Hämmälein

Johan (Knutilamekj) 1173

Hämäl:

Johan (Härkälä) 1167

Jörran Simonss: (Härkälä) 1167

Hämäl:n

Mattz (Patela) 1185

Hämälein

Hindrich Johanss: (Näringe) 1181

Isak Thomass: (Murdois) 1181

Hännin

Erasmus (Teifwala) 1197

Hardwijk Hardwijkss: (Hännilä) 1169

Michell (Wuorema) 1203

Olof (Ollikala) 1183

Peer Olofsson (Maifwala) 1181

Staff: (Påchiois) 1185

Härckein

Carl (Murdois) 1181

Erich (Tuhkala) 1199

Eskell Olsson (Murdois) 1181

Gustaf (Pulckila) 1191

Hardwijk Jonss: (Kaislajerfwj) 1173

Hind: (Haikarala) 1167

Hämming (Härkälä) 1167

Johan (Cuosmala) 1165, (Kaislajerfwj) 1173

Lars (Maifwala) 1181

Olof (Pitkelax) 1189

Peer (Härkälänemj) 1167, (Randois) 1193

Per Hinderss: (Haikarala) 1167

Simon (Maifwala) 1179, (Randois) 1193

Staffan (Maifwala) 1179

Häsein

Jöran (Lauckala) 1175

Hötel:n

Abraham (Hötenby) 1169

Eskell (Hötenby) 1169

Hötöl:

Jacob (Kangais) 1171

Peer (Wuorema) 1203

Hötöl:n

Lars (Wuorema) 1201

Hötölein

Anders (Hötenby) 1169

Sigfred (Hötenby) 1169

Sigfred Andersson (Hötenby) 1169

IAlkuun

Ihalain

Johan Arfwedss: (Ollikala) 1183

Per (Härkälänemj) 1167

Ikoin

(Kåikala) 1173

Anders (Pitkelax) 1189

Christer (Pitkelax) 1189

Hindrich Peerss: (Wähmais) 1199

Johan (Pitkelax) 1189

Mattz Mattzson (Pitkelax) 1189

Mårten (Pitkelax) 1191

Påhl (Pitkelax) 1187

Ikoinen

Johan (Pitkelax) 1189

Illfwoin

(Pälckilä) 1185

Immoin

Johan (Pälckilä) 1185

Lars (Kangais) 1171

Peer (Remojerfwj) 1193, (Surnemj) 1195

Ingin

Johan (Pitkelax) 1189

Simon (Pitkelax) 1187, (Pitkelax) 1189

JAlkuun

Janhuin

And: (Rångala) 1191

KAlkuun

Kaipain

Christ: (Näringe) 1183

Jacob (Remojerfwj) 1193

Kaipoin

Johan (Ahola) 1165

Lars (Tyrimekj) 1197

Mattz (Tyrimekj) 1197

Kammoin

Peer (Männimekj) 1177

Kanckoin

Erich (Rångala) 1191

Lars (Hatzoila) 1169

Kardin

Anders (Surnemj) 1195

Erich (Kilpola) 1175

Kaupin

Johan (Wuorema) 1201

Kettuin

Cuosma (Påchiois) 1187

Johan (Wijsala) 1201

Johan Mattzson (Ahola) 1165

Jöns (Randois) 1193

Mårten (Hietajerfwj) 1167

Nills (Hietajerfwj) 1167

Olof (Hietajerfwj) 1167

Olof Jacobss: (Hietajerfwj) 1167

Pet: (Aufwila) 1165, (Påchiois) 1187

Kilckj

Lars (Jåkela) 1169

Killckj

Gustaf Larss: (Purhoila) 1185

Kiprij

Lars (Remojerfwj) 1193

Kiskin

Anders (Kiskilanemj) 1173

Bertill (Kiskilä) 1171

Hindrich (Warpaisenranda) 1199

Johan (Mäckiöis) 1179

Lars (Ollikala) 1183

Mattz (Kiskilanemj) 1173, (Ollikala) 1183

Nills (Kaskis) 1173

Peer (Hietajerfwj) 1167, (Kiskilanemj) 1173

Staffan (Kiskilanemj) 1173

Kiskinen

Mattz Johansson (Wäijala) 1201

Kiukas

Jacob (Karckiama) 1175

Lars Erss: (Karckiama) 1175

Kockoin

Hindrich (Råkola) 1195

Lars Michellsson (Påchiois) 1187

Mattz (Påchiois) 1187

Kohoin

Matz (Håttila) 1167

Påhl (Pulckila) 1191

Konsti

Anders (Rångala) 1191

Lars (Rångala) 1191

Korhoin

Olof (Yliwesi) 1203

Påhl Eskellss: (Yliwesi) 1203

Kruskopp

Mich: (Hatzoila) 1169

Kuckoin

(Påchiois) 1187

Lars (Wuorema) 1201

Mattz Hinderss: (Påchiois) 1187

Nills (Påchiois) 1185

Olof Michelss. (Påchiois) 1187

Kupsa

(Kiskilanemj) 1173

Kupsain

Hindrich (Kiskilanemj) 1173, (Wäijala) 1201

Påhl (Lomala) 1177

Kåndiain

Anders (Kaihumekj) 1171

Hindrich Erss. (Kaihumekj) 1171

Kåndin

And: Anderss: (Yliwesi) 1203

Anders (Yliwesi) 1203

Erasmus (Maifwala) 1179

Knuth (Maifwala) 1179

Kånsti

Johan Andersson (Härkälä) 1167

Kåssoin

(Hietajerfwj) 1167

Kåstiain

Samuel (Härkälä) 1167

Kåtil:n

Joh: (Mietula) 1181

Per (Mietula) 1181

Kåttro

Anders (Påchiois) 1185

Käkäl:n

Erich (Wuorema) 1201

Kämil:

Michell (Hatzoila) 1169

Kämilein

Michell (Mattila) 1179

Thomas (Håttila) 1167

Kärckämullj

Anders (Näringe) 1181

Peer Perss: (Näringe) 1181

Käritoin

Jacob (Råkola) 1195

Käriäin

Jörran (Yliwesi) 1203

Kättuin

Lars Ohlsson (Yliwesi) 1203

Kättuins

Anders (Hietajerfwj) 1167

LAlkuun

Laitin

Olof Staffanss: (Ahola) 1165

Staffan (Ahola) 1165

Lakoin

Peer Larsson (Kiskilanemj) 1173

Lamain

Lars (Immoila) 1169

Mattz (Immoila) 1169

Sigfred (Wähmais) 1199

Swante (Wähmais) 1199

Lambain

Peer (Näringe) 1183

Lambiein

(Ollikala) 1183

Lambin

Frantz (Pitkelax) 1189

Olof (Kilpola) 1175

Lappalain

Christer (Pylkilä) 1191

Laskin

Petter Anderss: (Läskälä) 1177

Laukain

Brusius (Rångala) 1191

Lautiain

Christer (Lautiala) 1177

Elias (Lautiala) 1177

Lars (Lautiala) 1177

Peer (Lauckala) 1177

Lehikoin

Jöns (Lehikola) 1177

Jöran (Lehikola) 1177

Matz (Lehikola) 1177

Peer (Lehikola) 1177

Lempkin

(Ingilä) 1169

Leskin

Anders (Liefwola) 1177

Hindrich (Patela) 1185

Johan (Kåikala) 1173

Johan Påhlss: (Läskälä) 1177

Jönss Hinderss: (Läskälä) 1177

Wijsa (Pajusallmj) 1191

Wisentzins (Wijsala) 1201

Lijkoin

Mattz (Hietajerfwj) 1167

Lijmatain

Christer (Liefwola) 1177, (Randois) 1193

Erich (Liefwola) 1177

Mattz (Hietajerfwj) 1167

Lillienschiöld

Carll (Påchiois) 1187

Lillj

(Wuorema) 1201

Linduin

Caspar (Näringe) 1183

Lipsain

Jac: (Wähmais) 1199

Jacob (Wähmais) 1199

Jöns (Lipsala) 1177

Påhl Påhlss (Lipsala) 1177

Thomas (Wähmais) 1199

Lukoin

(Soinemj) 1197

Lundin

(Ingilä) 1169

Luukoin

Per (Hietajerfwj) 1167

Läskin

Mattz (Rångala) 1191

Läskinen

Christer (Randois) 1193

MAlkuun

Malin

Hindrich (Pulckila) 1191

Marain

Anders (Marala) 1179

Erich (Påchiois) 1187

Jacob (Kåikala) 1173

Mattz (Marala) 1179

Peer (Marala) 1179

Pehr (Marala) 1179

Mardikain

Petter (Wähmais) 1199

Petter Larsson (Kaihumekj) 1171

Martin

Ifwar (Randois) 1193

Johan (Liefwola) 1177

Sim: (Randois) 1193

Mondoin

Lars (Råkola) 1195

Olof (Råkola) 1195

Muickoin

Joh: (Näringe) 1183

Mullj

Mattz (Pekurila) 1191

Påhl (Wuorema) 1201

Mustoin

Abrah: (Lauckala) 1177

Johan (Hietajerfwj) 1167

Påhl (Lauckala) 1177

Muttul:n

Lars (Kilpola) 1175

Muttulain

Isak (Järfwenpä) 1169

Johan (Järfwenpä) 1169

Myrylein

Sigf: (Tuhkala) 1199

Månoin

Anders (Råkola) 1195

Michell (Råkola) 1195

Mätäl:

Anders (Wähmais) 1199

Möykein

Anders (Ollikala) 1185

NAlkuun

Narin

Lars (Påchiois) 1187

Thomas Grelsson (Randois) 1193

Thomas Mattzson (Påchiois) 1187

Nigreus

(Männimekj) 1179

Nissin

Christer (Kåikala) 1173

Nopoin

Olof (Pitkelax) 1189

Peer (Pitkelax) 1189

Per (Pitkelax) 1191

Staffan (Pitkelax) 1189

Nousiain

Grels (Pälckilä) 1185

Nulpoin

Erich (Lehikola) 1177

Hindrich (Ollikala) 1183

Olof (Ollikala) 1183

Peer (Ollikala) 1183

OAlkuun

Ojnoin

Anders (Mäckiöis) 1179

Mattz (Randois) 1193

Mårten (Mäckiöis) 1179

Sigfred Mårtenss: (Kättula) 1171

Ollikain

Peer (Knutilamekj) 1175

Påhl (Knutilamekj) 1175

Otin

Daniel (Rångala) 1191

PAlkuun

Packarin

Anders (Påchiois) 1187

Pafwil:

Anders (Remojerfwj) 1193

Jöran (Yliwesi) 1203

Lars (Hatzoila) 1169

Pafwilain

Petter (Remojerfwj) 1193

Pajain

Johan (Cuosmala) 1165

Parckin

Johan (Yliwesi) 1203

Mattz (Yliwesi) 1203

Tynis Simonsson (Mattila) 1179

Pardain

(Soinemj) 1197

Jacob Johanss: (Summala) 1195

Parfwin

Johan (Härkälä) 1165

Parkoin

Lars (Marala) 1179

Passoin

Hindrich (Kåsentaival) 1173

Paukoin

Bengdt (Wuorema) 1203

Paunoin

And: (Hietajerfwj) 1167

Johan (Surnemj) 1195

Mattz (Kangais) 1171

Thomas (Surnemj) 1195

Pekurin

Mårten (Pekurila) 1191

Pennain

Isak (Tuhkala) 1199

Mattz Anderss (Narila) 1183

Olof Mattzson (Lauckala) 1177

Per (Tuhkala) 1199

Påhl (Lauckala) 1177

Pernain

Anders (Lauckala) 1177

Anders Mattzson (Lauckala) 1175

Michell (Pälckilä) 1185

Olof (Mattila) 1179

Piedikein

Christer (Pitkelax) 1189

Johan (Ollikala) 1183

Jöns (Pitkelax) 1189

Jörran (Ollikala) 1183

Jörran Jörranss: (Ollikala) 1185

Mattz Mattzson (Pitkelax) 1189

Peer (Aufwila) 1165

Petter (Pitkelax) 1189

Petter Påhlsson (Pitkelax) 1189

Pijk

And: (Påikola) 1185

Berendt (Cuosmala) 1165

Pet: (Påikola) 1185

Pispa

Anders (Kilpola) 1175

Pispain

Anders (Wuorema) 1201

Pistohlsmed

Eskell (Maifwala) 1181

Pohialain

Hans (Yliwesi) 1203

Johan (Pellilä) 1191, (Yliwesi) 1203

Lars (Pellilä) 1191

Nills (Tuhkala) 1199

Poppius

Abrah: (Kaihumekj) 1171

Abraham (Männimekj) 1179

Hindrich (Männimekj) 1177

Puhaka

Bengdt (Heinola) 1169

Puhakain

Mattz (Hietajerfwj) 1167, (Haloila) 1167

Peer (Hietajerfwj) 1167, (Såpala) 1197

Pulckin

Anders Bengtsson (Pitkelax) 1189, (Pulckila) 1191

Johan (Pulckila) 1191

Johan Peers: (Pulckila) 1191

Mattz Anderss: (Remojerfwj) 1193

Påhl Peerson (Pulckila) 1191

Thomas (Remojerfwj) 1193

Purain

Lars (Tuhkala) 1199

Purhoin

And: (Härkälänemj) 1167

Anders (Haikarala) 1167

Axell (Purhoila) 1185

Hindrich (Purhoila) 1185

Johan (Håttila) 1167, (Lauckala) 1177

Lars (Haikarala) 1167, (Lauckala) 1177, (Purhoila) 1185

Thomas (Liefwola) 1177

Putkin

Anders Påhlss: (Narila) 1183

Pyhein

Petter (Warpaisenranda) 1199

Pylckein

Eskell (Pylkilä) 1191

Lars (Remojerfwj) 1193

Pylckin

Christ: (Patela) 1185

Eskell Christerson (Pylkilä) 1191

Påhl (Wuorema) 1201

Pätyn

Christer (Maifwala) 1179, (Ollikala) 1183

Lars (Ollikala) 1183

Pöllein

Sigf: (Surnemj) 1195

Pöyhein

Anders (Karckiama) 1175

Elias (Tuhkala) 1199

Eskell (Karckiama) 1175, (Tuhkala) 1199

Lars (Karckiama) 1175

Peer (Wuorema) 1201

Petter (Hatzoila) 1169

RAlkuun

Rautiain

Anders (Kaihumekj) 1171

Hindrich (Näringe) 1183

Thomas (Summala) 1197

Rimpi

Anders (Kangais) 1171

Rimpin

And: (Kaskis) 1173

Ropoin

Påhl (Karckiama) 1175

Ruokol:

Olof (Råkola) 1195

Thomas Hanss: (Råkola) 1195

Ruokolain

Påhl (Pekurila) 1191

Ruotzalain

Johan (Näringe) 1183

Peer (Näringe) 1183

Ruotzalin

Johan (Kaskis) 1173

Matz Matzson (Kaskis) 1173

Råckain

Mattz (Marala) 1179, (Påchiois) 1187

Råikain

Peer (Haikarala) 1167

Rångain

(Warpaisenranda) 1199

Johan (Pälckilä) 1185, (Surnemj) 1195

Markus (Pahlois) 1185

Matz (Surnemj) 1195

Olof (Surnemj) 1195

Råpoin

Mattz (Wuorema) 1201

Rämoin

(Wähmais) 1199

Räsein

Petter (Räsälä) 1191

Räsiä

Petter (Kåikala) 1173

SAlkuun

Safwolain

Måns (Påchiois) 1187

Saukoin

Anders (Påchiois) 1187

Saxbeck

(Murdois) 1181

Schadevittz

Johan Mattzson (Kilpola) 1175

Schadevitz

Johan Swantess: (Kilpola) 1175

Seilain

Hindrich (Pitkelax) 1189

Sidensnör

Nills (Taipall) 1197

Sinckoin

Hindrich (Påchiois) 1185

Snickarin

Olof (Murdois) 1181

Sorjoin

Christ: (Soinemj) 1197

Lars (Soinemj) 1197

Summain

Johan (Summala) 1195

Per (Haikarala) 1167

Thomas (Summala) 1195

Suninen

Thomas (Härkälänemj) 1167

Sveconius

Fredrich (Wähmais) 1199

Såpain

Eskell (Randois) 1193

Mattz (Wijsala) 1201

Sårfwarin

Olof (Rångala) 1191

Säckin

Påhl (Haloila) 1167

Säijlain

Anders (Yliwesi) 1203

Säppein

Påhl (Mäckiöis) 1179

TAlkuun

Taipalain

Anders (Hatzoila) 1169

Olof Andersson (Taipall) 1197

Tannin

Hindrich (Kaskis) 1171

Lars (Pättilä) 1185, (Wähmais) 1199

Tarckiain

Eskell Olss: (Näringe) 1181

Hindrich (Maifwala) 1181

Peer (Soinemj) 1197

Per (Näringe) 1181

Staffan (Worilax) 1201

Tarckin

Eskell (Wähmais) 1199

Taskin

Erich (Kaskis) 1173

Tawast

Christ: (Ingilä) 1169

Teet

Jacob (Cuosmala) 1165

Teifwain

Erich (Teifwala) 1197

Johan Mattzsson (Teifwala) 1197

Michel (Teifwala) 1197

Nills Mattzsson (Teifwala) 1197

Olof (Teifwala) 1197

Teitin

(Hatzoila) 1169

Tirroin

Olof (Mietula) 1181

Peer (Patela) 1185

Per (Männimekj) 1179

Tukal:

Staff: (Yliwesi) 1203

Tukelain

Lars Andersson (Råkola) 1195

Tuppurain

And: (Pahlois) 1185

Turakain

Axell (Männimekj) 1179

Hindrich (Remojerfwj) 1193

Johan (Hatzoila) 1169

Oloff Peersson (Turakala) 1197

Tålska

Johan (Hatzoila) 1169

UAlkuun

Uckoin

(Patela) 1185

Mattz (Mattila) 1179, (Patela) 1185

Ujmj

Simon (Yliwesi) 1203

VWAlkuun

Wahl

Johan (Wähmais) 1199

Waldoin

Bert (Påchiois) 1187

Walldoin

Bert: (Kättula) 1171

Wanhain

Bengdt (Ollikala) 1183

Warjus

Erich (Lipsala) 1177

Wasara

And: (Kaskis) 1173

Anders (Kaskis) 1173

Lars (Kättula) 1171

Petter (Kaskis) 1173

Witikain

Peer (Näringe) 1183

Wäijal:

Erich (Rångala) 1191

Sigfred (Wähmais) 1199

Wäijalain

Petter Sigfredsson (Wäijala) 1201

Wänelein

Isak (Kaskis) 1173

Wänäl:n

Elias (Näringe) 1183

Påhl Peersson (Tuhkala) 1199

Wänälein

Hans (Pitkelax) 1189

Wästerin

Anders Peerss: (Wähmais) 1199

Per (Wähmais) 1199

Wätein

Jacob (Håttila) 1167

Johan (Summala) 1197

Wättein

Eskel (Kåikala) 1173

muutAlkuun

_____

P___: (Pitkelax) 1189

 

Tässä luettelossa on 512 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023