AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1730 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1730

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Johansson (Håttila2) 1386

Anders Ohlsson (Cuosmala1) 1384

Anders Sigfredss. (Kangais2) 1392

Berendt (Kangais5) 1392

Christer (Marala4) 1400

Christer Mattss. (Hännilä1) 1390

Erick Mårt:ss. (Marala3) 1400

Grels Larsson (Worenma3) 1424

Gustaf Johansson (Knutilamekj1) 1394

Hans Johansson (Yliwesi3) 1426

Hendrich Michelsson (Aufwila1) 1384

Hendrick Ifwarsson (Wisala2) 1424

Hendrick Johansson (Kaislaierfwi1) 1394

Hendrik Hardwijss: (Hännilä1) 1390

Hendrik Pettersson (Haikarala3) 1388

Joh. Joh:ss. (Läskelä1) 1396

Joh. Matss. (Teifwala5) 1420

Joh. Walentinss. (Mattila2) 1400

Johan (Järfwenpä2) 1390, (Pitkelax10) 1410

Johan Perssonn (Liefwola3) 1396

Jöns Jönss. (Cuosmala2) 1384

Jör: Michelss. (Teifwala4) 1420

Jör: Ohlss. (Ollikala8) 1406

Lars (Näringe1) 1402

Lars Andersson (Maifwala8) 1402

Lars Johansson (Kåikala3) 1394

Lars Mårt:ss. (Soinemj2) 1418

Mattz Matss. (Härkälänemi1) 1386

Mattz Matsson (Kaskis3) 1392

Mattz Thomasson (Aufwila1) 1384

Michel Erss. (Lehikola) 1396

Nils Nilsson (Aufwila3) 1384

Olof (Hetaierfwi4) 1386, (Maifwala7) 1402

Olof Perss. (Turakala1) 1420

Olof Staffansson (Ahola2) 1384

Petter (Kiskilänemi1) 1392

Påhl Påhlss. (Kiskilänemi2) 1392

Påhl Påhlsson (Lipsala1) 1396

Sachrias (Rokola3) 1416

Samuel Erickss. (Knutilamekj2) 1394

Sigfr: Anderss: (Hötenby2) 1390

Sigfred Andersson (Hötenby1) 1390

Simon (Taipal2) 1420

Simon Ericksson (Jokela1) 1390

Thomas Eskellsson (Surnemj5) 1418

Thomas Grelsson (Randois1,2) 1414

Thomas Ohlsson (Härkälä3) 1386

Walentin (Rokola5) 1416

Åke Månsson (Cuosmala1) 1384

AAlkuun

Achmöller

Erick (Järfwenpä1) 1390

Ahoin

(Randois5) 1414

Mattz Philipsson (Kangais5) 1392

Aniain

Johan (Rångala4) 1414

Asil:

Eskel (Tuchkala1) 1420

Assikain

Johan (Järfwenpä1) 1390

Aufwin

Anders (Aufwila2) 1384, (Mäckiöis1) 1400, (Yliwesi6) 1426

Jöns (Maifwala6) 1402

Lars (Såpala1) 1420

Mattz (Mäckiöis1) 1400

Mattz Mattzsson (Aufwila5) 1384

Måns (Aufwila3) 1384

Påhl (Härkälänemi2) 1386

Simon (Soinemj6) 1418

BAlkuun

Barck

Erick (Haikarala2) 1388

Barnhold

(Pitkelax2) 1408

Bengtin

Per (Lehikola3) 1396

Per Persson (Worilax1) 1424

Påhl Påhlsson (Worilax1) 1424

Brunneri

Abrah: (Wächmais8) 1422

Bruun

Johan (Kangais3) 1392

CAlkuun

Clementiof

(Murdois3) 1402

Cuosmain

Abraham (Maifwala4) 1402

Hend: (Maifwala4) 1402

Mattz (Cuosmala3) 1384

Petter (Näringe9) 1404

Simon (Pochiois12) 1408

FAlkuun

Fabritius

Erick (Pochiois6,7,8,9) 1408, (Pochiois10) 1408

Ficke

Gustaf (Remojerfwi9) 1416

Finne

(Wächmais1,2,3) 1422

Fråsti

Hendrik (Hetaierfwi8) 1388

HAlkuun

Haikarain

Hend: (Maifwala3) 1402

Hendr. (Pellilä1) 1414

Johan (Aufwila4) 1384

Jörran (Läskelä3) 1396

Påhl (Maifwala3) 1402

Simon (Haikarala1) 1388

Hakul:

Matz Matss. (Räsälä1) 1414

Hakulin

Per (Kåikala1) 1394

Påhl (Lomala1) 1396

Hal:

Mårt: (Pitkelax1) 1408

Hallin

Jacob (Soinemj7) 1418

Halloin

Petter (Halloila1) 1388

Haloin

(Marala2) 1400, (Yliwesi6) 1426

Lars Michelsson (Kaskis4) 1392

Per (Remojerfwi1) 1414

Petter Persson (Pitkelax19) 1412

Staff: (Pitkelax3) 1408

Staffan (Pitkelax9) 1410

Hardikain

Gustaf (Rångala1) 1414

Harmain

Christer (Laukala2) 1396

Hendr. (Kiskilänemi3) 1392

Mattz (Yliwesi2) 1426

Påhl Påhlsson (Hötenby2) 1390

Staffan (Yliwesi2) 1426

Heikin

Per (Pitkelax16) 1410

Heil:

Matz (Rokola4) 1416

Heilain

Frantz (Maifwala8) 1402

Nils (Maifwala5) 1402

Nils Michelss. (Yliwesi7) 1426

Petter (Pitkelax17) 1412

Påhl (Pitkelax16) 1410

Heinoin

(Laukala4) 1396, (Remojerfwi7) 1416

Bengt (Karckiama5) 1396

Christer (Heinola2) 1388

Eskell (Karckiama4) 1396

Lars (Heinola1) 1388

Nills (Heinola2) 1388

Simon (Paiusalmi1) 1412

Herrain

Petter (Soinemj5) 1418

Hirfwoin

Per (Worenma4) 1424

Hulkoin

Anders (Männimekj3) 1400

Daniel (Härkälä4) 1386

Lars (Härkälä1) 1384

Påhl Hinderss. (Tuchkala6) 1422

Hupsain

Påhl (Kiskilänemi5) 1394

Hurskain

Olof (Karckiama4) 1396

Huttuin

Hendrich (Aufwila4) 1384

Joh. (Soinemj6) 1418

Hytin

Per (Knuttila1) 1394

Hyttin

Johan (Hötenby1) 1390

Håttin

Johan (Håttila2) 1386

Håttjn

Essaias (Håttila1) 1386

Hämäl:

Cnut (Murdois4) 1402

Hendr. (Murdois4) 1402

Jöns (Murdois2) 1402

Michel Matss. (Knutilamekj2) 1394

Nils (Tuchkala1) 1420

Per (Worenma4) 1424

Hämälain

Olof (Murdois1) 1402

Hämäläin

(Yliwesi4) 1426

Hendrick (Remojerfwi4) 1416

Hindrick Johanss. (Näringe3) 1404

Joh: Philipss. (Maifwala1) 1400

Johan Johansson (Remojerfwi8) 1416

Jören Simonsson (Härkälä5) 1386

Lars (Knutilamekj1) 1394

Petter (Pochiois11) 1408

Påhl (Remojerfwi4) 1416

Hän:

Erasm. (Teifwala2) 1420

Hännin

Olof (Ollikala4) 1404

Petter (Maifwala7) 1402

Simon (Kaihumekj3) 1390

Staffan (Maifwala7) 1402

Härk:

Brusius (Näringe6) 1404

Eskel (Murdois3) 1402

Gustaf (Murdois2) 1402

Thomas (Näringe6) 1404

Härkein

(Pälkilä1) 1406, (Pitkelax8) 1410

Anders (Härkälä2) 1386

Aron (Cuosmala2) 1384

Lars (Maifwala6) 1402

Lars Persson (Haikarala4) 1388

Mattz (Haikarala4) 1388

Petter (Randois6) 1414

Härkäin

Johan (Härkälä5) 1386

Lars (Kaislaierfwi1) 1394

Mattz (Randois7) 1414

Hötöläin

Abraham (Hötenby3) 1390

Anders (Worenma10) 1424

Eskel (Hötenby3) 1390

Jacob (Kangais1) 1392

IAlkuun

Ihal:

Per (Härkälänemi2) 1386

Ihalain

Jörren Anderss. (Ollikala6) 1404

Ikoin

(Kåikala2) 1394

And: (Pitkelax6) 1410

Anders (Pitkelax8) 1410

Christer (Pitkelax18) 1412

Hendr. Perss. (Wächmais1,2,3) 1422

Joh: (Yliwesi8) 1426

Johan (Pitkelax11) 1410

Mattz Matss. (Pitkelax5) 1410

Petter (Pitkelax18) 1412

Ikäheinoin

Michel (Immoila1) 1390

Ilfwoin

Anders (Pälkilä2) 1406

Mattz (Härkälä4) 1386

Immoin

Mark: (Näringe7) 1404

Petter (Immoila1) 1390, (Kangais1) 1392, (Rångala2) 1414

Thomas (Surnemj4) 1418

Ingin

Olof (Tuchkala2) 1420

Simon (Pitkelax2) 1408

JAlkuun

Janhuin

Anders (Rångala4) 1414

Jara

Hendr: (Kaihumekj1) 1390

Jarin

Th: (Näringe7) 1404

KAlkuun

Kaipoin

Christ: (Näringe4) 1404

Jacob (Remojerfwi2,3) 1416

Påhl (Näringe8) 1404

Kallin

Mattz (Kilpoila5) 1396

Kammoin

Petter (Männimekj1) 1396

Kanckuin

(Rångala1) 1414

Kapaiakoin

Mattz (Tyrinmekj1) 1420

Kardin

Erich (Kilpoila3) 1396

Kaskin

Mattz (Wäijala2) 1422

Kaupin

Lars (Näringe4) 1404

Kemil:

Nils (Mäckiöis3) 1400

Kemilein

Eskel (Mäckiöis2) 1400

Kettuin

(Aufwila2) 1384

Anders (Hetaierfwi7) 1388

Johan (Wisala1) 1422

Johan Mattss. (Ahola1) 1384

Lars Ohlss. (Yliwesi8) 1426

Mattz (Ahola1) 1384

Mårt: (Hetaierfwi5) 1386

Nils (Hetaierfwi3) 1386

Olof (Hetaierfwi5) 1386

Per Nilss. (Hetaierfwi3) 1386, (Hetaierfwi4) 1386

Kexler

(Pätilä1) 1406

Kilcki

Lars (Jokela1) 1390

Kilpoin

Jörr. (Kilpoila1) 1394

Kipri

Lars (Tuchkala4) 1422

Kiskin

(Ollikala2) 1404

Bertell (Kiskilä1) 1392

Erick Mårtensson (Kaskis2) 1392

Grels (Kiskilänemi1) 1392, (Mäckiöis4) 1400

Hendr. (Warpaisenranda1) 1422

Lars (Ollikala1) 1404

Mattz (Ollikala1) 1404

Nils (Kaskis1) 1392, (Kaskis5) 1392

Olof (Ollikala1) 1404

Per (Hetaierfwi8) 1388

Kiuka

Jacob (Karckiama1) 1396

Lars Ericksson (Karckiama1) 1396

Kohoin

Hendrik (Håttila1) 1386

Kreutlein

(Kilpoila1) 1394

Kruskop

Hend: (Hatzoila4) 1388

Kuckoin

Erick (Soinemj4) 1418

Lars (Pochiois2) 1408

Mattz (Pochiois14) 1408

Olof (Pochiois13) 1408

Kupsain

Hendrick (Wäijala1) 1422, (Wäijala2) 1422

Per (Kiskilänemi4) 1394

Kåckoin

Anders (Rokola5) 1416

Lars Michellss. (Pochiois5) 1408

Kåifwistoin

Joh. (Wächmais7) 1422

Kånd:

Hendr: (Kaihumekj2) 1390

Kåndia

Anders Anderss. (Yliwesi9) 1426

Kåndiain

Anders (Maifwala2) 1402, (Yliwesi1) 1424

Erasmus (Maifwala2) 1402

Joh: (Kättula1) 1390

Thomas (Worenma8) 1424

Kårhoin

Olof (Yliwesi10) 1426

Påhl Eskelss. (Yliwesi5) 1426

Kåssoin

(Hetaierfwi1) 1386

Kåstiain

Samuel (Härkälä3) 1386

Kåtro

And: (Pochiois2) 1408

Fredr. (Hatzoila1) 1388

Lars (Purhoila1) 1406

Kåttil:

(Soinemj7) 1418

Käriäin

Jörran (Yliwesi9) 1426

KärkäMullj

Per Perss: (Näringe2) 1402

Käroin

(Pulkila1) 1412

Petter (Pulkila4) 1412

Kättuin

Lars (Hetaierfwi9) 1388

LAlkuun

Laitin

Staffan (Ahola2) 1384

Lakoin

Per Perss: (Kiskilänemi4) 1394

Lamain

Lars (Surnemj3) 1418

Sigfred (Wächmais7) 1422

Lambin

(Ollikala7) 1406

Jörran Perss. (Maifwala1) 1400

Olof (Kilpoila4) 1396

Lappal:

Christer (Pylckälä1) 1412

Lautiain

Anders Erss: (Lautiala1) 1396

Christ: Larss: (Lautiala1) 1396

Johan (Kasentaipal1) 1394

Petter (Laukala3) 1396

Lehikoin

Jörr: (Lehikola3) 1396

Mattz (Lehikola) 1396

Leifwoin

Olof (Liefwola2) 1396

Leinoin

(Worenma1) 1424

Lemkin

(Ingilä1) 1390

Lengin

Anders (Kåikala5) 1394

Lijkoin

(Liefwola1) 1396

Lilli

(Worenma5,6) 1424

Lillienschöld

(Pochiois6,7,8,9) 1408

Lillius

Hendr. (Näringe5) 1404

Limatain

Christ: (Randois5) 1414

Erick (Liefwola3) 1396

Mattz (Hetaierfwi6) 1386

Lind

Petter (Taipal2) 1420

Linduin

Caspar (Näringe5) 1404

Lipsain

Chr: (Wächmais8) 1422

Jacob (Wächmais4) 1422

Joh. (Cuosmala3) 1384

Lomain

Grels (Lomala1) 1396

Luukoin

Lars (Hatzoila1) 1388

Läskin

And: (Randois7) 1414

Anders (Wisala1) 1422

Ifwar (Wisala2) 1424

Joh: Joh:ss. (Läskelä2) 1396

Johan (Kåikala2) 1394

Jöns Hinderss. (Läskelä2) 1396

Mattz (Läskelä3) 1396

Petter Andersson (Läskelä1) 1396

Påhl (Liefwola4) 1396

Wisa (Paiusalmi1) 1412

MAlkuun

Maliain

Clemet (Pulkila4) 1412

Marain

Jacob (Kåikala4) 1394

Johan (Kåikala1) 1394, (Kåikala4) 1394

Mattz (Marala4) 1400

Måns (Marala1) 1400

Påhl (Marala1) 1400

Mardik:

Christ: (Kättula1) 1390

Per (Kaihumekj1) 1390

Mardikain

(Remojerfwi1) 1414, (Worenma8) 1424

Olof (Wächmais9) 1422

Per (Wächmais9) 1422

Martin

Ifwar (Randois3) 1414

Johan (Liefwola1) 1396

Michel (Randois4) 1414

Simon (Randois3) 1414

Mukoin

Joh: (Näringe9) 1404

Mullj

Anders (Näringe2) 1402

Axell (Mattila2) 1400

Påhl (Worenma9) 1424

Mustoin

Abraham (Laukala5) 1396

Johan (Ahola3) 1384, (Hetaierfwi9) 1388

Lars (Hatzoila3) 1388

Påhl (Laukala5) 1396

Muttulain

Isak (Järfwenpä2) 1390

Johan (Järfwenpä2) 1390

Påhl (Ollikala6) 1404

Thomas (Kangais4) 1392

Myrel:

Nils (Tuchkala2) 1420

Måndoin

Christ: (Rokola4) 1416

Olof (Rokola1) 1416

Månoin

Michel (Rokola2) 1416

Mässo

Petter (Tuchkala3) 1420

NAlkuun

Nandelst:

(Patela3) 1406

Nandelstet

(Cuosmala4) 1384, (Knutilamekj3) 1394, (Patela4) 1406

Narin

Lars (Pochiois1) 1408

Mattz (Randois1,2) 1414

Thomas Matsson (Pochiois10) 1408

Nissin

Lars (Worenma2) 1424

Noppoin

Lars Ohlsson (Pitkelax12) 1410

Petter (Pitkelax12) 1410, (Pitkelax19) 1412

Nordberg

(Maifwala5) 1402

Nulpoin

Anders (Ollikala5) 1404

Erick (Ollikala3) 1404, (Ollikala5) 1404

OAlkuun

Oikar:

(Teifwala3) 1420

Ojnoin

And: (Mäckiöis3) 1400

Olof (Kättula2) 1390

Sigfred (Kättula2) 1390

Ollikain

Matz (Knutilamekj3) 1394

Petter (Rokola2) 1416

Otin

(Pälkilä1) 1406

PAlkuun

Pafwil:

(Cuosmala4) 1384

Lars (Hatzoila3) 1388

Pafwilain

Petter (Remojerfwi5) 1416

Påhl (Remojerfwi5) 1416

Pajain

Johan (Tuchkala5) 1422

Pajuin

Hendr. (Hatzoila2) 1388

Pardain

Mattz (Mattila1) 1400

Olof (Soinemj1) 1418

Parfwin

Johan (Härkälä2) 1386

Parkin

Anders Petterss. (Yliwesi3) 1426

Hendr: (Marala2) 1400

Matz (Yliwesi4) 1426

Paunoin

Hendrick (Narila2) 1404

Johan (Surnemj4) 1418, (Surnemj5) 1418

Pedikein

Jörren Jörss: (Ollikala8) 1406

Pekur:

Per (Wächmais6) 1422

Pekurin

(Worenma7) 1424

Jacob (Pekurila1) 1412

Lars (Worenma9) 1424

Mårt: (Kilpoila5) 1396

Pellin

(Pellilä1) 1414

Pennain

Mattz Anderss. (Narila2) 1404

Petter (Tuchkala3) 1420

Pernain

Anders (Laukala2) 1396

Anders Matsson (Laukala1) 1396

Olof (Mattila3) 1400

Piedckein

Jörren (Ollikala7) 1406

Piedik:

Per (Pitkelax11) 1410

Piedikein

Matz Matss. (Pitkelax14) 1410

Påhl (Pitkelax13) 1410

Staff: (Pitkelax10) 1410

Thomas (Pitkelax4) 1410

Pijk

Anders (Påikola1) 1406

Petter (Påikola1) 1406

Pispain

Anders (Worenma5,6) 1424

Poppius

(Männimekj1) 1396

Abraham (Männimekj2) 1396

Puhaka

Mattz (Hetaierfwi1) 1386

Nils (Hetaierfwi2) 1386

Per Perss. (Såpala2) 1420

Puhakain

Bengt (Heinola1) 1388

Claes (Kiskilänemi2) 1392, (Kiskilänemi3) 1392

Pulkin

Anders (Pulkila3) 1412, (Pulkila5) 1412

Anders Bengdtsson (Pitkelax7) 1410

Eskell (Ahola3) 1384

Johan (Pulkila5) 1412

Jöns (Pulkila2) 1412

Peter (Pulkila1) 1412

Petter Petterss. (Pulkila3) 1412

Thomas (Remojerfwi6) 1416

Purhoin

Anders (Härkälänemi1) 1386, (Haikarala1) 1388

Johan (Håttila3) 1386

Lars (Laukala3) 1396, (Ollikala3) 1404, (Purhoila1) 1406

Lars Axelss. (Purhoila2) 1406

Thomas (Liefwola4) 1396

Pustin

Samuel (Kaskis1) 1392

Putkin

Anders Pålsson (Narila1) 1404

Bertel (Hatzoila4) 1388

Mattz (Narila1) 1404

Pylkein

Christ: (Patela1) 1406, (Patela2) 1406

Eskell Christersson (Pylckälä2) 1412

Mårt: (Knuttila1) 1394

Pässoin

(Marala3) 1400

Hendr. (Kasentaipal1) 1394

Mattz (Pulkila2) 1412

Måns (Pitkelax3) 1408

Pätyin

Anders (Pätilä1) 1406

Lars (Ollikala4) 1404

Pöllein

Joh. (Härkälä1) 1384

Sigfred (Surnemj1) 1416

Pöndin

Lars (Wächmais5) 1422

Pöyhein

Anders Andersson (Karckiama2) 1396

Elias (Tuchkala4) 1422

Eskell (Karckiama5) 1396

Olof Persson (Worenma2) 1424

RAlkuun

Rautiain

Erick (Kangais2) 1392, (Summala3) 1418

Remoin

Abraham (Remojerfwi2,3) 1416

Rikoin

Påhl (Männimekj3) 1400

Rimpi

(Kaskis6) 1392

Christi (Worenma10) 1424

Olof (Remojerfwi6) 1416

Petter (Kangais3) 1392, (Kaskis5) 1392

Påhl (Surnemj1) 1416

Rokol:

(Miettula1) 1402

Hans (Rokola3) 1416

Rokolain

Påhl (Pekurila1) 1412

Ruotzal:

Per (Näringe8) 1404

Ruotzalain

Johan (Kaskis3) 1392

Råckain

Lars (Haikarala2) 1388, (Liefwola2) 1396

Mattz (Pochiois4) 1408

Nils (Laukala4) 1396

Petter (Haikarala2) 1388

Råikoin

Petter (Liefwola1) 1396

Rång:

Joh: (Pachlois1) 1406

Rångain

Hendrick (Rångala2) 1414

Johan (Surnemj2) 1418

Mattz (Surnemj3) 1418

Olof (Surnemj2) 1418

Petter (Rångala3) 1414

Räpoin

Påhl (Karckiama3) 1396

Rässäin

(Mattila4) 1400

Petter (Kåikala3) 1394

Räsäin

Eskel (Ollikala9) 1406

Mattz (Hatzoila2) 1388

Petter Michelss. (Räsälä1) 1414

SAlkuun

Schadewitz

Joh. (Kilpoila2) 1394

Matz (Kilpoila3) 1396

Swante (Kilpoila2) 1394

Schulte

(Lipsala1) 1396

Sejlain

Anders (Yliwesi10) 1426

Jörren (Pitkelax17) 1412

Shvartz

(Murdois1) 1402

Sidensnöhr

Claes (Remojerfwi7) 1416

Sinck:

Hendr. (Pochiois3) 1408

Solki

Clemet (Tuchkala5) 1422

Sorrjoin

Chr: (Soinemj2) 1418

Summain

Hendrick (Mattila1) 1400

Thomas Thomasson (Summala1,2) 1418

Såikain

Hendrick (Yliwesi1) 1424

Såpain

Johan (Såpala2) 1420

Johan Hendrikss. (Hetaierfwi7) 1388

Såppain

Hendrick (Såpala1) 1420

Säckin

Påhl (Halloila1) 1388

TAlkuun

Taipalain

Olof Anderss. (Taipal1) 1420

Tannin

Swante (Wächmais4) 1422

Tarkiain

Eskel (Wächmais5) 1422

Eskell (Näringe1) 1402

Hendr: (Soinemj3) 1418

Johan (Worilax2) 1424

Petter (Soinemj1) 1418

Påhl (Soinemj3) 1418

Staffan (Worilax2) 1424

Taskin

Erick (Kaskis2) 1392

Teif:

Michel Erss. (Teifwala3) 1420

Teifwain

Anders (Teifwala2) 1420

Jöns Jönss. (Teifwala1) 1420

Lars (Worenma3) 1424

Mattz (Haikarala3) 1388

Michel (Teifwala4) 1420

Nils (Teifwala5) 1420

Olof (Kaihumekj3) 1390

Teinus

Anders (Pitkelax6) 1410

Teitin

Michel (Kaihumekj2) 1390

Olof (Taipal1) 1420

Tillman

(Pätilä1) 1406

Tirroin

Mattz (Patela1) 1406, (Patela2) 1406, (Pitkelax1) 1408

Olof (Miettula1) 1402

Per (Männimekj2) 1396

Petter (Patela1) 1406

Tuchkal:n

Staffan (Yliwesi5) 1426

Tukain

Abrah. (Pochiois3) 1408

Lars Anderss. (Rokola1) 1416

Tuppurain

Anders (Pachlois1) 1406

Turakain

Axel (Männimekj2) 1396

Hendrick (Remojerfwi9) 1416

Olof (Hatzoila5) 1388, (Turakala1) 1420

UAlkuun

Uckoin

Mattz (Mattila3) 1400

Th: (Patela3) 1406

Uimis

Mattz (Yliwesi7) 1426

VWAlkuun

Wahl

(Ingilä1) 1390

Waitin

Eskell (Kåikala5) 1394

Wald:

Bert. (Pochiois11) 1408

Wanhain

Bengt (Ollikala2) 1404

Warius

Erick (Worenma1) 1424

Wasara

Petter (Kaskis6) 1392

Weman

(Teifwala1) 1420

Wäijal:

(Warpaisenranda1) 1422

Petter Hendrickss. (Wäijala1) 1422

Wäijal:n

Erick (Rångala3) 1414

Wäijalain

Petter (Kangais4) 1392

Wänäin

Hans (Pitkelax15) 1410

Wänäläin

Påhl Matsson (Pitkelax15) 1410

Påhl Perss. (Tuchkala6) 1422

Wäpsa

Bertel (Ollikala9) 1406

Wäsein

Thomas (Worenma7) 1424

Wäst:

Anders Perss. (Wächmais6) 1422

Wätäin

Jacob (Håttila3) 1386

Johan (Summala3) 1418, (Tyrinmekj1) 1420

 

Tässä luettelossa on 532 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023