AloitussivuSavon maakirjatKuopion pitäjä → 1664 ☰ 

Kuopio maakirja 1664

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 81AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cuopioby/Kuopio
Lagt under Cuopio Prestegårdh
Jonas Olufsson Lillius Lendtzman
Safwilax/Savilahti
Hanss Persson Taskinen medh Br
Staffan Persson Taskinen
Christer Gabrielis H:n Cappellan
Hatzola/Hatsala
Jonas Olufsson Lillius Lendtzman
Safwisari/Savisaari
Johan Ifwarsson Befalningzman
Niufwaniemj/Niuvanniemi
Anders Johansson Captein
Julkula/Julkula
Anders Christersson Julkuinen
Sigfredh Staffanson Tidins Enkia
Kaislaislaxby/Kaislastenlahti
Påhl Jönsson Lapweteläinen
Rytköby/Rytky
Hanss Nilsson Kårhonen
Madtz Hansson Heiskainen
Haminalax/Haminalahti
Larss Nilsson Roininen
Madtz Jönsson Leskinen
Nilss Nilsson Kårhoinen
Madtz Sigfredhsson Wainikainen
Påhl Påhlsson Pursiainen
Madtz Persson Rissainen
Hildulalaxby/Hiltulanlahti
Abram Olufsson Kroare

Sivu 82AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Jacobsson Dito
Per Hindersson Hilduinen
Johan Hindersson Wainikainen
Ritisenlax/Ritisenlahti
Oluff Olofsson Rautaparda
Hirfwimäki/Hirvimäki
Mathias Henrici H:n Kyrkoherde i Leppäwirda
Pellosmäki/Pellosmäki
Sigfredh Nilsson Tuchkainen
Påhl Staffansson Heiskainen
Wehmasmäki/Vehmasmäki
Per Jönsson Julkuinen
Per Andersson Airaxinen
Per Sigfredsson Kollionen
Madtz Michelsson Malinen
Nilss Nilsson Malinen
Jönss Michelsson Leinoinen
Oluff Oluffson Mykyinen
Oluff Oluffsson Kajoinen
Swen Olufsson Hyfwärinen
Larss Andersson Tihjoinen
Peer Persson Pekurinen
Påhl Persson Laitinen
Airaxelaby/Airaksela
Peer Madtsson Airaxinen
Oluff Johansson Dito
Peer Larsson Dito
Punnonmäki/Punnonmäki
Anderss Michelsson Colemain
Per Påhlsson Colemainen

Sivu 83AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Månss Påhlsson Dito
Staffan Michelsson Dito
Erich Jöransson Turunen
Per Oluffsson Karhunen
Soilax/Soinlahti
Påhl Bertilsson Tarwanen
Nilss Michelsson Kolemainen
Hanss Madtzsson Taskinen
Påhl Staffansson Colemainen
Kuifwaniemi/Kuivaniemi
Staffan Olufsson Colemainen
Staffan Oluffsson Karhunen
Wijtataipal/Viitataival
Ifwar Påhlsson Karhunen
Kartulaby/Karttula
Jöran Hansson Lydikäinen
Peer Persson Kartuinen
Hanss Påhlsson Kartuinen
Påhl Påhlsson Kartuinen
Johan Persson Huttuinen
Matz Olufsson Hakulinen
Kåifwulax/Koivulahti
Påhl Thomasson Toloinen
Utrialax/Utrianlahti
Anders Thomasson Toloinen
Knutila/Nuutila
Lars Larsson Knutinen Medh son Madtz Larsson
Oluff Olufsson Knutinen
Erich Larsson Knutinen
Tallusby/Tallus
Oluff Madtzsson Mähöinen
Nilss Matdzsson Mäkärainen

Sivu 84AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Olofsson Watainen
Oluf Persson Karhuinen
Per Persson Dito
Lydikäläby/Lyytikkälä
Peer Hansson Lydikäinen
Per Persson Eskelinen
Hakulila/Hakulila
Peer Olofsson Colemainen
Larss Påhlsson Hakulinen
Nemisjerfwi/Niemisjärvi
Peer Hendrichsson Åfwaskainen
Johan Bengtsson Räsäinen
Hirfwilaxby/Hirvilahti
Thomas Madtzsson Haikoinen
Anders Anderssson Kettuin
Per Påhlsson Kackinen
Madtz Swensson Wäinss Enckia
Hindrich Påhlsson Kackinen
Anders Hindersson Kackinen
Wenäiäsari/Venäjänsaari
Hanss Michelsson Wenäläinen
Andersss Johansson Captein
Lapwetelälax/Lapvetelänlahti
Oluff Påhlsson Leinoinen
Per Persson Julkuinen
Lamberilä/Lamperila
Madtz Larsson Rautiainen
Kurolanlax/Kurolanlahti
Johan Påhlsson Myckäinen
Hindrich Andersson Marainen
Påhl Påhlsson Myckäinen
Hatalaby/Haatala
Christer Larsson Hatainen

Sivu 85AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Larss Madtzsson Ruskainen
Henrich Påhlsson Sopoinen
Larss Andersson Hatainen
Sigfredh Persson Dito
Anders Jonsson Heikinen
Madtz Josepsson Smedh
Tofwilalaxby/Tuovilanlahti
Joren Jörensson Thofwinen
Anderss Sigfredhsson Rekinen
Anderss Olofsson Tofwinen
Koifwusafwoi/Koivusaari
Ifwar Larsson Safwolain
Larss Larsson Dito
Wänäläby/Väänälä
Staffan Påhlsson Wänäinen
Påhl Påhlsson Dito
Anderss Påhlsson Dito
Per Påhlsson Dito
Kehwoiby/Kehvo
Anderss Andersson Kackinen
Larss Hindersson Wänäinen
Knut Nilsson Kollin med Mogh
Kurolanlax/Kurolanlahti
Oluff Staffansson Huskainen
Anderss Michelsson Kuroinen
Månss Madtzsson Mähöinen
Madtz Eskielsson Kuroinen
Räimäby/Räimä
Jönss Persson Julkuinen medh Son Casper Jönsson Dito
Hamulaby/Hamula
Larss Hindersson Kinnuinen
Thomas Thomasson Tickainen
Hindrich Mårtensson Wardiain

Sivu 86AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluff Ericksson Kasurinen
Christer Olufsson Hamuinen
Hanss Jönsson Kerfwinen
Madtz Andersson Knutinen
Pöliäby/Pöljä
Påhl Larsson Linduinen
Påhl Hindersson Kockoinen
Madtz Hindersson Keijoinen
Hanss Hindersson Hirfwuinen
Oluff Hinderssoin Keijoinen
Madtz Madtzsson Keijoinen
Christer Påhlsson Toifwainen
Koifwumäcki/Koivumäki
Hindrich Hindersson Luckarinen
Sängimäki/Sänkimäki
Erick Hindersson Pitkäinen
Mårthen Jönsson Pitkäinen
Jönss Sigfredsson Dito
Kaereslax/Kaaraslahti
Oluff Anderssson Clemetinen
Nilss Staffansson Pekarinen med Per Persson Pöxäinen
Påhl Madtzon Ruskainen
Hindrich Matdzsson Ruskains E:a
Kasurilaby/Kasurila
Anderss Madtzsson Hussoi med Br Jöran Madtzon Cassurinen
Madtz Persson Dito medh Oluf Pennäins Jordh
Per Ericksson Safwolainen
Henrich Madtzsson Kasurinen och Madtz Thomasson Kasurinen
Påhl Ericksson Cassurinen
Mårten Mårtensson Dito
Mårten Olufsson Dito

Sivu 87AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hackaralaby/Hakkarala
Oluff Mårtensson Wardiain
Larss Larsson Lakakoinen
Jönss Jönsson Lakoinen
Jöran Jöransson Hackarainen
Jacob Jöransson Dito
Thomas Ericksson Hackarain
Jöran Anderssson Knutinen
Rissala/Rissala
Michell Thomasson Rissain och Per Thomasson Rissainen
Anders Påhlsson Rissain
Johan Madtzson Rissain
Larss Jöransson Dito
Sigfredh Persson Dito
Toifwalaby/Toivala
Peer Fabriius H:r Probsten
Påhl Andersson Toifwain
Grelss Mårtensson Dito
Hindrich Mårtensson Dito
Jönss Jönsson Lakoinen
Lars Persson Tackinen
Jännewirda/Jännevirta
Hindrich Hindersson Hardikain
Sigfredh Oluffsson Dito
Påhl Andersson Niskainen
Pellonnjemi/Pelonniemi
Oluff Persson Heikinen
Per Jönsson Heikinen Med Br Bertill Heikinen
Larss Larsson Heikinen
Kåtasalmiby/Kotasalmi
Henrich Hindersson Toifwain
Påhl Madtzson Winikain
Oluff Sigfredsson Pitkein

Sivu 88AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Murdolax/Murtolahti
Peer Olufsson Jalkainen
Oluff Olofsson Dito
Christer Påhlsson Jalkain
Wehkasari/Vehkasaari
Madtz Persson Keto
Halunaby/Haluna
Hindrich Påhlsson Staffanain
Piexäby/Pieksä
Thomas Zachariasson Heikinen
Oluff Persson Hårtainen
Madtz Andersson Tijhoinen
Ninimäki/Niinimäki
Per Knutsson Knutinen
Henrich Peersson Mönköin
Nilsiäby/Nilsiä
Oluff Påhlsson Ahoinen
Larss Andersson Linduinen
Per Persson Taskinen
Anders Andersson Linduin
Anderss Andersson Luttinen
Syfwäriby/Syvärilä
Johan Olofsson Pirinen Medh Mårten Pirins Öde
Käyrytynby/Keyritty
Jöns Olofsson Uckoinen medh Oluff Hemmingss:n Luckarinen
Suojerfwiby/Suojärvi
Henrich Hendrichss:n Kårhoin
Sigfredh Persson Kårhoinen
Philpus Persson Kårhoin
Urimålahdenby/Urimolahti
Johan Påhlsson Cuossmain
Reitiäby/Reittiö
Madtz Madtzsson Wänäinen

Sivu 89AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Karsamäki/Kärsämäki
Nilss Påhlsson Hackarainen
Palonurmiby/Palonurmi
Oluff Larsson Kainulainen
Wotijerfwiby/Vuotjärvi
Anderss Larsson Pasainen
Jönss Matzsson Leskinen
Hindrich Hindersson Hardikain
Hipanlax/Hipanlahti
Per Persson Julkuinen
Wehkalax/Vehkalahti
Anderss Påhlsson Hätinen
Per Anderss Tolpainen
Ackonwesi/Akonvesi
Mårten Staffansson Hämälin
Johan Ifwarsson Befal:n.
Wästinemiby/Västinniemi
Larss Nisson Wartiainen
Thomas Jöranssonn Hackarain
Rönäby/Ryönä
Johan Perss Lakoinen
Madtz Nilsson Wartiainen
Oluff Olufsson Wätäin
Madtz Larsson Tackinen
Oluff Andersson Wätäin
Clemet Thomasson Waitinen
Lohilaxby/Lohilahti
Hindrich Andersson Hackarain m Br Abram Hindersson
Christer Hansson Tofwinen
Syriäsari/Syrjänsaari
Påhl Påhlsson Waroinen
Påhl Nilsson Dito
Anders Madtzsson Småland

Sivu 90AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mielaniemi/Melaniemi
Bertill Jönsson Tofwinen
Ristawesiby/Riistavesi
Ifwar Hindersson Kopoin
Swen Hindersson Parfwiain
Nils Ohlsson Wartiainen med Son Bertill Nilsson
Jöran Påhlsson Hätinen
Hindrich Hartwiksson Hietain
Jacob Andersson Laihainen
Hartwik Persson Hårtainen
Grelss Nielsson Malinen
Henrich Pålsson Kekälinen
Anderss Larsson Sigfwoinen m Br Nils Sigfwoinen
Handss Persson Nissinen
Läppäranda/Leppäranta
Påhl Hansson Waroinen
Tuusniemi/Tuusniemi
Oluff Madtzon Keinäinen m Bror Jönss Madtzsson
Hanss Jönsson Dito
Eskiel Eskelsson Turuinen
Larss Hindersson Turuinen
Påhl Hindersson Dito
Anderss Madtzsson Kejnänen och Oluff Larss:n Keijnäinen
Octaniemi/Ohtaanniemi
Per Hindersson Mietinen
Oluff Hindersson Dito
Hindrich Jönsson Dito
Madtz Persson Smålander
Hanss Madtzon Mustoinen
Kiukaniemi/Kiukoonniemi
Anderss Madtzon Mustoinen

Sivu 91AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jurikamäki/Juurikkamäki
Oluff Swensson Räsäinen medh Michell Swensson
Månss Olofsson Räsäinen
Anderss Olufsson Dito
Kartasalo/Kartansalo
Henrich Johansson Turuinen
Litmaniemi/Litmaniemi
Anderss Andersson Hartikainen
Daniell Anderssson Hartikainen
Larss Hindersson Happoinen
Jänissalo/Jänissalo
Per Påhlsson Rahuinen
Per Persson Smålander
Worisaloby/Vuorisalo
Oluff Olufsson Pelkoinen
Madtz Madtzsson Mustoinen
Puttroniemi/Putroniemi
Oluff Clemetsson Hålopainen
Soikansariby/Roikansaari
Oluff Olofsson Ihalainen
Uckonlax/Ukonlahti
Joran Persson Hilduinen
Hårmaistenlaxby/Horsmastenlahti
Madtz Madtzsson Keinäinen
Wehmarsalmiby/Vehmersalmi
Staffan Andersson Kankuinen
Anderss Andersson Hilduinen
Hinrich Påhlsson Reinikainen
Anderss Hindersson Kåistinen m Bror Henrich Hindersson
Påhl Hindersson Kåistinen

Sivu 92AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anderss Andersson Andikain
Ritoiniemiby/Ritoniemi
Oluff Andersson Antikainen
Larss Michelsson Kårdilain
Anderss Clemetsson Hålopainen
Hinrich Clemetsson Hålopain
Per Madtzon Happoinen
Oluff Jönsson Sallinen
Mietiläby/Miettilä
Oluff Larsson Mietinen m Br Per Larsson
Oluff Larsson Hallikainen
Räsäläby/Räsälä
Påhl Olofsson Räsäinen
Sigfredh Ericksson Mahain
Erich Madtzsson Kankuinen m Br Henrich Kankuinen
Påhl Olofsson Järfwelain
Jöran Anderssoin Mähöinen
Swen Andersson Räseinen
Oluff Andersson Dito
Enanlax/Enonlahti
Madtz Olufsson Heiskainen
Anderss Hindersson Kåistin
Michell Michelsson Tilikain
Michel Madtzon Tomainen
Jonialax/Juonianlahti
Staffan Olofsson Soininen
Putusalmi/Puutossalmi
Erick Hindersson Hyfwärin
Eskiell Jöransson Dito
Sotkaniemi/Sotkanniemi
Erick Nilsson Kinnuinen
Oluff Andersson Mietinen

Sivu 93AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Putusmäki/Puutosmäki
Larss Madtzsson Turuinen
Johan Jacobsson Turuinen
Jacob Jacobsson Turuinen
Ifwar Jacobsson Turuinen
Riutalaby/Riuttala
Thomas Påhlsson Marainen
Tafwisalmi/Tavinsalmi
Tafwisalm Ladugårdh
Tofwilalaxby/Tuovilanlahti
Philpus Ericksson Tofwinen
Madtz Madtzsson Ketoinen
Erick Hindersson Lyttinen
Kermelaxby/Käärmelahti
Peer Påhlsson Ratikainen
Madtz Olofsson Mähoinen
Påhl Hindersson Wenäläin
Madtz Bengtsson Rässäin medh Br Bengt Bengtsson
Staffan Hindersson Kinnuin
Thomas Madtzsson Hyttuin
Hindrich Jönsson Kärfwinen m Br Peer Jönsson
Madtz Persson Karhuinen
Halolaby/Halola
Per Philpusson Haloinen medh Son Carel Persson
Philpus Philpusson Haloin med Son Philip och Brs Son Michell Michelsson
Påhl Påhlsson Pardainen hustru Anna, hustrus Mågh
Oluff Påhlsson Wäiseinen
Per Påhlsson Karhuinen

Sivu 94AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Fiskerien ♦ Kalastamot
Rijstawesi Fiskie
Muruo Fiskierij

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8644 Savon maakirja 1664-1664, sivut 81-94
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8644
Mikrofilmi ES2625

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16581672

© Väinö Holopainen 2023