AlkuSavon maakirjatKuopion pitäjä → 1672  ☰ 

Kuopio maakirja 1672

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 523BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cuopioby/Kuopio
Lagt under Cuopio Prester bohlgårdh
Jonas Olufsson
Hans Peersson Taskin
Staphan Peerss. Djto
Christierni Enckia
Jonas Olufss. Lendz.
Anders Johansson
Johan Ifwardhsson
Anders Julkuin
Hend. Tåifwainen
Kaislalax/Kaislastenlahti
Påål Jönsson Lapwät.
Rytkynby/Rytky
Hans Kårhåinen
Matz Hansson Heiskain
Haminalax/Haminalahti
Lars Nilson Råinin
Matz Joensson Leskin
Nils Nilsson Kårhoin
Matz Sigfredhss. Waj.
Hend. Pål. Pursiain
Matz Peersson Rissain
Hildulanlax/Hiltulanlahti
Abraham Olufsson
Anders Jacobsson
Peer Hilduinen
Johan Wainikainen
Ritislax/Ritisenlahti
Oluf O. Rautapard.
Hirfwimäki/Hirvimäki
Mathias Henrjcj Herr
Sigfredh Tuchkain
Påål Heiskain
Wechmasmäki/Vehmasmäki
Peer Jönsson Julkuin
Peer A. Airaxinen
Mattz Michelss Malin
Peer Sigfredhss: Collioin
Nils Nilson Malin
Jöns Leinoin
Oluf Möykyinen
Oluf O. Kajoin
Swen Hyfwärin

Sivu 524AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars A. Tijhåin
Peeer Pekurinen
Påål Peersson Laitinen
Airaxile/Airaksela
Peer Matzsson Airaxin
Oluf Ihanusson Djto
Peer Larsson Airaxin
Punnonmäki/Punnonmäki
Mons Collemain
Anders Michelsson
Peer Påålss. Collemain
Staphan Michelsson
Påål Staphansson
Erich Jönsson Turuin
Peer O. Karhuin
Soinlax/Soinlahti
Påål Tarfwåinen
Nils Collemain
Hans Matzsson Taskin
Kuifvaniemi/Kuivaniemi
Staphan O. Collemain
Staphan O. Karhuin
Wiitataifwal/Viitataival
Ifwardh Karhuin
Kartulaby/Karttula
Jöran Hansson Lydikäin
Peer Påålsson Karkuin
Hans Påålsson Djto
Peer Peersson Karkuin
Johan Peersson Huttuin
Matz Ol. Hakulinen
Koifvulax/Koivulahti
Påål Thomasson Tålåin
Anders Thomasson Djto
Knutilaby/Nuutila
Lars Larsson Knutin
Matz Larsson Djto
Oluf O. Knutinen
Erich Larsson Knutin
Tallusby/Tallus
Oluf Matzsson Mähöin
Nils Matzsson Mäkär.
Oluf O. Wätäin
Oluf Peersson Karhuin
Peer Peersson Djto
Thomas Marainen

Sivu 524BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lydikäläby/Lyytikkälä
Peer Hansson Lydikäin
Peer Peersson Eskelin
Hakulila/Hakulila
Peer O Collemain
Hans Påålsson Hakulin
NiemisJärf/Niemisjärvi
Peer Hend. Owaskain
Johan Bengtsson Räsäin
Hirfvilax/Hirvilahti
Thomas Matzon Hajk.
And. A Huttuin
Peer Pålsson Kakin
Hend. Påålss. Djto
Lars Jäppinen
Påål Lydikäinen
Wenäinsari/Venäjänsaari
Hans Michelsson Wenäl.
And. Johansson
Lamberij/Lamperila
Matz Larsson Rautiain
Lapwetelänlax/Lapvetelänlahti
Oluf Påålss. Leinoin
Peer Peersson Julkuin
Kurolanlax/Kurolanlahti
Matz Eskelsson Kuroin
Mons Matzon Mähöin
Johan Påålsson Wijnikain
And. Michelsson Kuroin
Hend. A. Marain
Påål Myckäin
Påål Pursiain
Hatalaby/Haatala
Lars Christersson Hatain
Lars Matzon Ruskain
Hend. Påålsson Sipåin
Lars And. Hatain
Sigfredh Hatain
Påål Hatainen
Matz Josep.ssn
Tofwilanlax/Tuovilanlahti
Jöran Tofwisses Enckia
And. Reikinen
And. O. Tofwinen
Koifvusari/Koivusaari
Ifward Larsson Safwolain
Lars Larsson Djto
Wänäläby/Väänälä
Staphan Påål. Wänäin
Påål Påålsson Djto

Sivu 525AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
And. Påålsson Wänäin
Peer Påålsson Djto
Kechwåiby/Kehvo
Peer Wenäläinen
Lars Hend. Wänäin
Michel Wänäinen
Räimä/Räimä
Jöns Peersson Julkuin
Hamulaby/Hamula
Lars Hend. Kinnuin
Thomas Tickainen
Hend. Wardiainen
Oluf Grelsson Kasur.
Peer Påålss. Paiain
Christer Hamuin
Hans Jönsson Kerfwin
Pölliä/Pöljä
Påål Linduin
Påål Hend. Kackin
Matz Hend. Keioinen
Lars Larsson Mietin
Oluf Keioinen
Matz Matzsson Keijoin
Christer Påålsson Toif.
Hend. Lukarin
Sängimäki/Sänkimäki
Erich Pitkäinen
Mårthen Pitkäinen
Jöns Pitkäinen
Kareslax/Kaaraslahti
Oluf A. Lemettin
Nils Staphansson Pek.
Peer Peerssson Pöxäin
Påål Matzsson Rusk.
Hend. Ruskain
Kasurila/Kasurila
And. Matzsson Kasurin
Jöran Matzsson Djto
Bertill Knutin
Peer Erichss. Safwol.
Hend Matzsson Kasur.
Matz Thomasson Djto
Påål Erichsson Kas.

Sivu 525BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mårthen Matzon Kasurin
Mårthen O. Kasurin
Hackarala/Hakkarala
Mårthen O. Wardiain
Lars Larsson Lakoin
Jöns Jönsson Lakoin
Jöran Hackarain
Jacob Hackarain
Thomas Erichss. Djto
Jöran And. Knutin
Rissalaby/Rissala
Michell Rissainen
Peer Thomasson Djto
And. Rissain
Johan Matzsson Rissain
Lars Jönsson Djto
Sigfredh Peersson Djto
Toifvala/Toivala
Gabrielis Enkia
Påål And. Toifwainen
Grels Mårthensson
Hend. Toifwainen
Jöns Jönsson Lakoinen
Lars Peersson Takinen
Jännewirda/Jännevirta
Hend. Hardikainen
Michell O Hardikain
Oluf Sigfredh Djto
Påål And. Niskain
Peloinniemi/Pelonniemi
Oluf Peersson Hejkin
Peer Jönsson Heikinen
Bertill Jonsson Djto
Lars Larsson Hejkinen
Kotasalmi/Kotasalmi
Hend. Toifwainen
Påål Wijnikainen
Oluf Sigfredhsson
Murdolax/Murtolahti
Peer Olufss. Jalkain
Christer Påålss. Djto
Oluf Ol Jalkainen
Haluna/Haluna
Hend. Pålsson Staphain
Wechkasari/Vehkasaari
Matz Peerss. Keto

Sivu 526AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Piexäby/Pieksä
Thomas Heikinen
Oluf Hårtanainen
Matz A. Tihjoin
Knuth Peersson Knutin
Nilsiäby/Nilsiä
Oluf Ahoinen
Johan Olufsson Pirin
Lars Linduinen
Peer Peersson Taskin
And A. Luttinen
Oluf O Wätäinen
Syfwäriby/Syvärilä
Johan O. Pirinen
Keyritty/Keyritty
Johan O. Uckoinen
Oluf Hem. Lukarin
SoJärfwi/Suojärvi
Hend. Kårhåinen
Sigfredh Kårhåinen
Philpus Kårhåin
Urimalax/Urimolahti
Johan Pålsson Kosmain
Reittua/Reittiö
Matz Matzsson Wänäin
Karsanmäki/Kärsämäki
Nils Påålss. Hakarain
Palonurmi/Palonurmi
Oluf Kainulainen
WotiJarfvi/Vuotjärvi
And. Larss. Pasain
Jöns M. Leskin
Hend. Hardikainen
Hipanlaxi/Hipanlahti
Peer Peerss. Julkuin
Wechkalax/Vehkalahti
And. Hätinen
Peer And. Tålpain
Akoinwesi/Akonvesi
Johan Ifwardhsson
Mårthen Hämäläin
WestinNiemi/Västinniemi
Lars Nilson Wardiain
Thomas Joransson Hak.
Rönäby/Ryönä
Johan Peerss. Lakoin
Matz Nilson Wardiain
Oluf O Wätäin
Matz Larsson Takin
Oluf A. Wäitäises Enkia
Clemet Wätäinen
Lohilax/Lohilahti
Hend. Hakarainn
Abraham Hakarain
Christer Tofwises Enkia

Sivu 526BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Syriäsari/Syrjänsaari
Påål Påålsson Waroin
Nils Påålss. Djto
And. Smolender
Melaniemi/Melaniemi
Bertill Bertillsson Tof.
Rijstawesi/Riistavesi
Ifwardh Kopåinen
Swen Parfwiainen
Nils Nilson Wardiain
Bertill Nilson Djto
Jöran Peersson Hätinen
Hend. Hietainen
Jacob Laihiainen
Hardwick Peerss. Hetain
Grels Malinen
Påål Kekäläinen
And. Sichwoinen
Nils Sichwoinen
Hans Peersson Nissin
Påål Hanson Waroin
TuusNiemi/Tuusniemi
Oluf Matzsson Keinäin
Jöns Matzsson Djto
Hans Jönsson
Eskell Eskellss. Turuin
Lars Hend.sson
Påål Turuinen
And. Matzsson Keinäin
Oluf Larsson Djto
Ochtaniemi/Ohtaanniemi
Peer Mietinen
Oluf Mietinen
Hend. Jönsson Djto
Matz Peersson Smoland.
Ifward Räsäinen
Kiuckaniemi/Kiukoonniemi
Anders Mustoin
Jurickamäki/Juurikkamäki
Oluf Swensson Räsäin
Michell Swensson Djto
Mons Olufsson Räsäin
Anders Oluf Räsäin
Kartasalo/Kartansalo
Hendrich Turuinen

Sivu 527AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Litmaniemi/Litmaniemi
And. Anderss. Hardikain
Daniel Hardikain
Lars Hend. Happåin
JänisSalo/Jänissalo
Peer Påålss. Rahuin
Ifwardh Pålsson Smol.
Putroniemi/Putroniemi
Påål Ihalembj
Worisalo/Vuorisalo
Oluf Oluf Pelkäin
Matz Mustoinen
Råikansari/Roikansaari
Oluf Olufss. Ihalainen
Uckonlax/Ukonlahti
Jöran Peersson Hilduin
Hårsmaslax/Horsmastenlahti
Matz Matzon Keinäin
Wehmersalmi/Vehmersalmi
Staphan A. Kankuin
And. Hilduinen
Hend. Reinikainen
And. Hend. Koistin
Hend. Koistin
Påål Kåistinen
And. Andikainen
Ritåniemi/Ritoniemi
Oluf A. Andikainen
Lars Kårdilainen
And. Hålapainen
Hend Clemetsson
Peer Matzsson Happåin
Oluf Jönsson Sallinen
Mietilä/Miettilä
Oluf Mietinen
Oluf Hallikainen
Hend. Mönköinen
Räsälä/Räsälä
Påål Oluf Räsäin
Sigfredh Mahainen
Erich Kankuin
Hend. Matzsson Djto
Påll Järfweläin
Jöran And. Mähöin
Swen A. Räsäin
Oluf A. Djto
Enånlax/Enonlahti
Matz Olufsson Heiskain
Påål And. Kåistin

Sivu 527BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michel Tilikainen
Jonianlax/Juonianlahti
Michel Thomahainen
Stahan O. Soininen
Putusmäki/Puutosmäki
Lars Matzsson Turuin
Johan Jacobsson
Ifwardh Jacobsson
Jacob Turuinen
Såtkaniemi/Sotkanniemi
Hend Erichsson Kinnuin
Oluf And. Mietinen
Puutussalmi/Puutossalmi
Påål Erichsson Hyfwärin
Hend. Erichss. Enkia
Jöran Eskelsson Hyfuärin
Tawinsalmi/Tavinsalmi
Ladugården medh 5 tårpar
Tofvilanlax/Tuovilanlahti
Philpus Tofwinen
Matz Matzsson Keto
Erich Hyttinen
Kärmelax/Käärmelahti
Peer Påålsson Radikain
Matz O. Mähöinen
Påål Hend. Wenäläin
Matz Bengtsson Räsäin
Bengt Bengtsson Djto
Hend. Kinnuin
Thomas Matzsson Hytt.
Hend. Kerfwinen
Peer Kerfwinen
Matz Peerss. Karhuin
Haloilaby/Halola
Peer Philpussson
Carl Haloinen
Philpus Halåinen
Philpus Philipisson
Påål Pardainen
Oluf Pålss. Wäjsäin
Peer Pålss. Karhuin

Sivu 528AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Fiskerien ♦ Kalastamot
Rijstawesi
Murue

Lähde:

Pohjanmaan läänin tilejä - 9158 Kajaanin vapaaherrakunnan läänintili- ja maakirja 1672-1672, sivut 523-528
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 9158
Mikrofilmi ES2472

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16641680

© Väinö Holopainen 2022