AlkuSavon maakirjatKuopion pitäjä → 1680  ☰ 

Kuopio maakirja 1680

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 492AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cuopioby/Kuopio
Lagdt und: Cuopio Prestebohl
Jöns Ohlss: Lillius Lensman
Safwilax/Savilahti
Hans Peersson Taskinen med sin B:r Staphan Peerss: Taskin
Christer Gabrielis H:r Cappelan
Hatzoila/Hatsala
Jönas Ohlsson Lillius Lens:n
Safwisari/Savisaari
Johan Ifwarsson Befalningaz:n
Niufwaniemi/Niuvanniemi
Anders Johanssonn Capit:
Julkola/Julkula
Anders Christersson Julkuinen
Sigfredh Staphansson Tidins Encka
Kaisaslax/Kaislastenlahti
Påhl Jönsson Lapwetelein
Rytkeby/Rytky
Hans Nielsson Karhoinen
Madtz Hansson Heiskainen
Haminalax/Haminalahti
Lars Nielsson Ronninen
Matz Jönsson Leskinen
Niels Nielsson Korhoinen
Matz Sigfredhsson Weinikain
Matz Peersson Risainen
Påhl Påhlsson Pursiain
Hildulalax/Hiltulanlahti
Abraham Ohlssonn Krögare
Anders Jacobsson Dito
Peer Hindrichsson Hilduin

Sivu 493AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Hendersson Wainikain
Ritisenlax/Ritisenlahti
Oloff Ohlsson Rautaparda
Hirfwimäki/Hirvimäki
Mathias Henrici H:r kyrckieherde uthi Läppäwirda
Pellosmäki/Pellosmäki
Sigfredh Nielsson Tuckain
Påhl Staphansson Heiskain
Wechmasmäki/Vehmasmäki
Peer Jönsson Julkoin
Peer Andersson Airaxinen Nybygge
Peer Sigfredhsson Kollionen
Matz Michelsson Malinen
Jöns Michelsson Leinoin
Oloff Ohlsson Myckein
Olof Ohlsson Heinoin
Swen Ohlsson Hyfwerin
Lars Andersson Tihoin
Peer Peersson Peckurinen
Påhl Peersson Laitin
Niels Nielsson Mallinen
Airaxela/Airaksela
Peer Madtsson Airaxinen
Oloff Johansson Dito
Peer Larsson Dito
Punnonmäki/Punnonmäki
Anders Michelsson Cuolemain
Peer Påhlsson Cuolemain
Måns Påhlssonn Dito
Staphan Michelsson Dito
Erich Jörensson Turroin
Peer Ohlssonn Kerhuin

Sivu 494AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Soilax/Soinlahti
Påhl Bertillsson Tarfwinen
Niels Michelsson Cuolemain
Hans Matssonn Taskinen
Påhl Staphansson Cuolemain
Kuifwaniemi/Kuivaniemi
Staphan Ohlsson
Witataipail/Viitataival
Ifwar Påhlsson Karhuin
Kartula/Karttula
Jören Hansson Lydickein
Peer Peersson Kartuin
Hans Påhlsson Dito
Påhl Påhlsson Dito
Johan Peersson Huttuin
Matz Ohlsson Hakulin
Kåifwulax/Koivulahti
Påhl Thomasson Tohjoinen
Utrialax/Utrianlahti
Anders Thomasson Tolloin
Knutila/Nuutila
Lars Larsson Knutin medh sin Bror Matz Larssonn
Erich Larsson
Olof Ohlsson Knutinen
Tallusby/Tallus
Oloff Madtssonn Mächkäin
Niels Madtsson Mäkerinen
Oloff Ohlssoin Wätein
Oloff Peersson Karhu
Peer Peersson Dito
Kuifwaniemi/Kuivaniemi
Staphan Ohlsson Karhuin
Lydikälä/Lyytikkälä
Peer Peersson Lydikäin
Peer Peersson Eeskelein

Sivu 495AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hakulila/Hakulila
Peer Ohlssonn Cuolemain med Hans Påhlsson Hakulin
Nemisjerfwi/Niemisjärvi
Peer Hindersson Åfwiskainen
Johan Bengtsson Räsäin
Hirfwilax/Hirvilahti
Thomas Matsson Hackoinen
Anders Andersson Kackinen
Peer Påhlsson Kackinen
Madtz Suensson Weins Enckia
Hendrich Påhlsson Kackinen
Anders Hendersson Dito
Wänäjäsarj/Venäjänsaari
Hans Michelsson Wänäläin
Anders Johansson Capit:
Läpwätälälax/Lapvetelänlahti
Oloff Påhlsson Leinoin
Peer Peersson Julkoinen
Lamberilä/Lamperila
Matz Larsson Rautiain
Kurolanlax/Kurolanlahti
Joahn Påhlsson Myckeinen
Hendrich Andersson Marain
Påhl Påhlsson Myckeinen
Hatalaby/Haatala
Christer Larsson Hatain
Lars Matsson Rijskain giort Ny Åcker
Hendrich Påhlsson Sippoin
Lars Andersson Hatain
Sigfredh Peersson Dito
Anders Jönsson
Madtz Josephsson Smedh

Sivu 496AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Toifwilalax/Tuovilanlahti
Jören Jörensson Tofwinen
Anders Sigfredhsson Räckinen
Anders Ohlsson Tofwinen
Koifwusafwj/Koivusaari
Ifwar Larsson Safwolain
Lars Larsson Dito
Wänäläby/Väänälä
Staphan Påhlsson Wänein
Påhl Påhlsson Dito
Anders Påhlsson Dito
Peer Påhlsson Dito
Kechwoiby/Kehvo
Anders Andersson Kackinen
Lars Hindersson Wänens
Cnuth Nielsson Kallin medh sin Mågh
Kurolanlax/Kurolanlahti
Olof Staphanssonn
Anders Michelsson Kuroinen
Måns Matsson Mähoinen
Matz Eeskelssonn Kuroinen
Räimäby/Räimä
Jöns Peersson Julkuinen medh sin Son Casper Jönsson Dito
Hamula/Hamula
Lars Hendersson Kinnuin
Thomas Thomsson Tickain
Hendrich Mårthensson Wardiain
Oloff Erichsson Kusurinen
Christer Ohlsson Hamuin
Hans Jönsson Karfwinen
Matz Andersson Cnutinen

Sivu 497AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pölliä/Pöljä
Påhl Larsson Linduin
Påhl Hindersson Karckoinen
Matz Hendersson Käppåin
Hans Hendersson Hirfwuin
Oloff Hendersson Käijoinen
Matz Matsson Dito
Christer Påhlsson Tåifwain
Kåifwumäki/Koivumäki
Hendrich Hendrichsson Lukarin
Sängimäki/Sänkimäki
Erich Hendrichsson Pitkein
Mårthen Pitkein
Jöns Sigfredhsson Dito
Kaereslax/Kaaraslahti
Olof Andersson Clemetin
Niels Staphansson Pekuri medh Peer Peersson Pöxeinen
Påhl Påhlsson Ruskain
Hendrich Matsson Ruskains Encka
Kasurila/Kasurila
Anders Matsson Hussoi medh sin Bror Jören Matsson Kasurin
Matz Peersson Dito medh Olof Pönins Jordh
Hendrich Matsson Kasurinen
Matz Thomssonn Kasurinen
Peer Erichsson Safwolain
Påhl Erichsson Kasurinen
Mårthen Mårthensson Dito
Mårthen Ohlssonn Dito

Sivu 498AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hackarala/Hakkarala
Oloff Mårthensson Wardiain
Lars Larsson Lakakoin
Jöns Jönsson Lakoin
Jören Jörensson Hakarin
Jacob Jörensson Dito
Thomas Eerichsson Dito
Jören Andersson Knutin
Risala/Rissala
Michel Thomsson Rijsoin medh Peer Thomsson Dito
Anders Påhlsson Dito
Johan Matsson Dito
Lars Jörensson Dito
Sigfredh Peersson Dito
Toifwola/Toivala
Peer Fabritius Probsten H:r
Påhl Andersson Toifwain
Grels Mårthensson Dito
Hendrich Mårthensson
Jöns Jönsson Lakoin
Lars Peersson Tackinen
Jännewirda/Jännevirta
Hindrich Hindersson Hardikain
Sigfredh Ohlsson Dito
Påhl Andersson Niskain
Pellonniemj/Pelonniemi
Oloff Peersson Heikinen
Peer Jönsson Heiknen medh sin B:r Bertill Häikinen

Sivu 499AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Larsson Heikinen
Kåttasalmi/Kotasalmi
Hendrich Hendersson Toifwain
Påhl Matsson Winnikainen
Oloff Sigfredhsson Pitkein
Murdolax/Murtolahti
Peer Ohlsson Jalkainen
Oloff Ohlsson Dito Nybyggiare
Christer Påhlsson Jalkainen Nyby:g:e
Wekasarj/Vehkasaari
Matz Peersson Keto
Haluna/Haluna
Hendrich Påhlsson Staphanain
Piexeby/Pieksä
Thomas Zachariesson Heikinen
Oloff Peersson Hårtainen
Ninimäki/Niinimäki
Peer Cnuthsson Cnutinen
Hendrich Peersson Moukoin
Nilsiäby/Nilsiä
Oloff Påhlsson Ahoin
Lars Andersson Linduin
Peer Peersson Taskinen
Anders Andersson Linduinen
Anders Andersson Luttinen
Syfweriby/Syvärilä
Johan Ohlsson Pirinen medh Mårthen Pirins Ödhe
Kärytynby/Keyritty
Jöns Ohlsson Wckoinen medh Olof Hemmingsson Lukarin
Suojerfwi/Suojärvi
Hendrich Hendrichsson Korhoin
Sigfredh Peersson Kårhoin
Philpus Peersson Kårhoin

Sivu 500AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Urimalachdenby/Urimolahti
Johan Påhlsson Cuossmain
Räitiäby/Reittiö
Matz Matsson Weneinen
Karsamäki/Kärsämäki
Niels Påhlsson Hackarain
Pallonurmi/Palonurmi
Oloff Larsson Kainulain
Wotijerfwiby/Vuotjärvi
Anders Larsson Pasoin
Jöns Matsson Leskinen
Hendrich Hendrichsson Hardikainen
Hipanlax/Hipanlahti
Peer Peersson Julkoinen
Wechkalax/Vehkalahti
Anders Påhlsson Hätäinen
Peer Andersson Tålpain
Ackonweszi/Akonvesi
Mårthen Staphansson Hämelein
Johan Ifwarss:n Befalningzman
Westiniemi/Västinniemi
Lars Nielsson Wartiainen
Thomas Jörensson Hackarain
Rönäby/Ryönä
Johan Peersson Lakoinen
Matz Nielsson Wartiainen
Oloff Ohlsson Wätein
Madtz Larsson Takineen
Oloff Andersson Wätein
Clemet Thomsson Waitinen
Låhilaxby/Lohilahti
Hendrich Hendrichsson Hakarin medh sin Broor Abraham
Christer Hansson Tofwinen

Sivu 501AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Syriäsaari/Syrjänsaari
Påhl Påhlsson Waroinen
Påhl Nielsson Dito
Anders Matsson Småhlender
Mielaniemi/Melaniemi
Bertel Jönsson Tofwinen Nemd
Ristawesszi/Riistavesi
Ifwar Hendrichsson Kopoin
Suen Hendrichsson Parfwiain
Niels Nielsson Martiain medh sin Broor Bertill
Jören Påhlsson Hätinen
Hendrich Hartwichsson
Jacob Andersson Lefwoin
Hartwih Peersson Hietain
Grels Nielsson Malinen
Hendrich Påhlsson Käckelinen
Anders Larsson Sigweinen medh sin Broder Niels Sigwainen
Hans Peersson Nissinen
Läppäranda/Leppäranta
Påhl Hansson Wareinen
Tuusniemi/Tuusniemi
Oloff Matsson Käineinen med sin Broor Hans Matssonn
Hans Jönsson Dito
Eeskell Eeskelsson Turuinen
Lars Hendersson Dito
Påhl Hendersson Dito

Sivu 502AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Matsson Keijneinen medh Oloff Larsson Keitinen
Ockaniemj/Ohtaanniemi
Peer Hendersson Mietinen
Oloff Hendersson
Hendrich Jönsson Dito
Matz Peersson Smolender
Hans Madtsson Mustoin
Kiukaniemi/Kiukoonniemi
Anders Matsson Mustoin
Jurikamäki/Juurikkamäki
Oloff Swensson Räseinen medh Michell Suensson
Måns Ohlsson Räsäinen
Anders Ohlsson Dito
Kartasalo/Kartansalo
Hendrich Johansson Turuinen
Litmahniemi/Litmaniemi
Anders Andersson Hartickainen
Daniel Andersson Dito
Lars Hendrichsson Happoinen
Jänissalo/Jänissalo
Peer Påhlsson Rahuinen
Peer Peersson Smohlender
Worisaloby/Vuorisalo
Oloff Ohlsson Pelkoinen
Matz Mustoinen
Putroniemi/Putroniemi
Oloff Clemetsson Hålpainen
Uckonlax/Ukonlahti
Jören Peersson Hilduin
Soikasarj/Roikansaari
Oloff Ohlsson Ihalain
Harmaistenlax/Horsmastenlahti
Matz Matsson Käineinen

Sivu 503AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wächmarsalmj/Vehmersalmi
Staffan Andersson Kanckuinen
Anders Andersson Hilduin
Hendrich Påhlsson Reinikain
Anders Hendersson Kåisiein medh sin Broor Hendrich Hendrichssonn
Påhl Hendrichsson Kåisinen
Anders Andersson Antikain
Ritoiniemi/Ritoniemi
Oloff Andersson Antikain
Lars Michelsson Kårdilain
Anders Clemetsson Hållopain
Peer Matsson Hapoinen
Hendrich Clemetsson Hållopain
Oloff Jönson Sachlinen
Mieitiläby/Miettilä
Oloff Larsson Mietin medh sin Broor Petter
Oloff Larsson Hallickain
Räsäläby/Räsälä
Påhl Ohlsson Räsein
Sigfredh Eerichsson Mahain
Eerich Matsson Kankuinen medh Bror
Påhl Ohlsson Jerfwelein
Jören Andersson Mehoin
Swen Andersson Räsäin
Oloff Andersson Dito
Enanlax/Enonlahti
Matz Ohlsson Heiskain
Anders Hendrichsson Kåstinen
Michell Michelsson Tillikain

Sivu 504AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michell Matsson Tomain
Jonialax/Juonianlahti
Staffan Ohlsson Sonninen
Putusalmi/Puutossalmi
Erich Hendrichsson Hyfwerin
Eskell Jönsson Dito
Såtkaniemi/Sotkanniemi
Erich Nielsson Kinnuinen
Oloff Andersson Mietinen
Putusmäki/Puutosmäki
Lars Matsson Turoinen
Johan Jacobsson Dito
Jacob Jacobsson Turuin
Ifwar Jacobsson
Riutula/Riuttala
Thomas Påhlsson Marainen
Tafwisalmi/Tavinsalmi
Tafwisalmi Ladugårdh medh 5 Tårpare
Tofwilalax/Tuovilanlahti
Philpus Erichsson Tofwinen
Matz Matsson Kietoin
Erich Hendrichsson Hyttinen
Kärmälax/Käärmelahti
Peer Påhlsson Radikain
Matz Ohlsson Mähoin
Påhl Hendrichsson Wänelein
Matz Bengsson Räsoin medh sin Bror Bengt Bengtsson
Staffan Hindrichsson Kinuin
Thomas Matsson Huttuin
Matz Peersson Karhuin
Hendrich Jönsson Karfwinen medh sin Broor Peer Jonsson
Haloilaby/Halola
Peer Philiphsson Haloin medh sin Sonn Carel Peerssonn
Philphus Philiphsson Haloin medh sin Sonn Philippus och sin B:r son Michel Michelsson
Påhl Påhlsson Pardainen hust: Anna Justens Mågh
Oloff Påhlsson Wäsein
Peer Påhlsson Karhuin
Fiskerijen ♦ Kalastamot
Ristawessi Fiskerij
Muruo Fiskerij

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8688 Maakirja 1680-1680, sivut 492-505
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8688
Mikrofilmi LT1181-2

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16721695

© Väinö Holopainen 2022