AlkuSavon maakirjatKuopion pitäjä → 1695  ☰ 

Kuopio maakirja 1695

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 721AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Airaxela/Airaksela
Peer Airaxin nu Matz Matsson Airaxin
Gabriel Ohlssonn Airaxinen
Peer Larssonn Dito
Ackawesi/Akonvesi
Anders Staffanssonn Hämäläin
Johan Ifwarssons Erfwingar
Cuopioby/Kuopio
Under Cuopio Prästebohl
Jöns Ohlsson Lillius
Enanlax/Enonlahti
Matz Anderssonn Hillduin
Påhl Anderssonn Kåistinen
Michell Tijlickain Michel el:r Anders Tijlickain
Michell Matssonn Tomeinen
Hatzola/Hatsala
Rasmus Erichsson Hara el: Jonas
Haminalax/Haminalahti
Nills Larssonn Roininen
Matz Jonsson Läskinen
Påhl Nillssonn Kårhoinen
Nills Matssonn Kårhoinen
Peer Matsson Rijsain el:r nu Peer Vaukoin

Sivu 722AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Peerssonn Pursiain el:r Påhl Påhlssonn Purtiain
Hildulax/Hiltulanlahti
Johan Abrahamssonn
Anders Jacobssonn Krögare
Peer Hinderssonn Hillduinen
Johan Hinderssonn Wainikain
Hirfwimeki/Hirvimäki
Hans Hanssonn Kårhoin el:r H:r Caspar
Hakulila/Hakulila
Samuel Ohlssonn Hakulinen el:r Hans Hakulinen
Hirfwilax/Hirvilahti
Peer Peerssonn Eskelinen
Michell Radickainen
Peer Påhlssonn Kackinen el:r nu Påhl Kackinen
Staffan Taskinen el:r Matz Swänsson Wäisäinen
Hindrich Peerssonn Kuckoinen el:r Hindrich Påhlsson Dito
Anders Hindersson el:r Påhl Radickain el:r Lydickain

Sivu 723AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hatalaby/Haatala
Lars Christerssonn Hatain
Lars Matsson Ruskain
Hindrich Påhlssonn Sigwoin el:r Hindrich Sipoinen
Anders Hatain el:r Lars Andersson
Peer Kassurin el:r Hans Lydickäin
Påhl Hatainen
Matz Josephssonn Smedh
Hamula/Hamula
Hindrich Larssonn Könöin el: Kinnuin
Thomas Thomassonn Tickain
Hindrich Mardickain el:r Peer Paijain
Oloff Erichssonn Kasurin
Joseph Pardainen
Hans Johanssoon Kerfwinen
Matz Anderssonn Knutinen

Sivu 724AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hackaralaby/Hakkarala
Oloff Mårtenssonn Wartiainen
Lars Hindersson och Johan Lydickäin
Påhl Matsson Pitkäinen
Johan Jullkoinen el: Peer Jöransson
Matz Jacobssonn
Peer Jacobssonn Häikurinen
Joran Andersson el:r Matz Påhlsson Ruskain
Haluna/Haluna
Hindrich Staffansson nu Anders Tofwinen
Hindrich Michellsson Kockoin el:r Anders Staffanain
Johan Thomassonn Jullkoinen
Hipanlax/Hipanlahti
Matz Thomassonn Jullkoinen
Hårsmastenlax/Horsmastenlahti
Matz Matsson Käräin el: Matz Matsson Kårpel:n
Haloila/Halola
Peer Peerssonn Haloinen
Påhl Philipssonn
Påhl Pardain el:r Nills Råifwas
Påhl Peerssonn Karhuin
Peer Ohlsson Wäisäin el:r Påhl

Sivu 725AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Julkola/Julkula
Anders Anderssson Jullkoin
Peer Christersson Jullkoin el:r Hindrich Tåifwain
Jännewirdaby/Jännevirta
Johan Siffredsson Hardikain
Siffred och Anders Siffredssöner
Påhl Anderssonn Niskain
Jurikamekiby/Juurikkamäki
Michel och Anders Räsäin
Hindrich Larssonn Räsäin
Nills el:r Påhl Hindersson Räsäin
Jänisaloby/Jänissalo
Peer Påhlsson Raudjain
Ifwar och Mats Peersson Smålander
Jonialax/Juonianlahti
Hindrich Ohlssoon Soininen el:r Oloff Staffanssonn
Kaisaslax/Kaislastenlahti
Påhl Jönssonn Lapweteläin
Kuifwaneniemj/Kuivaniemi
Staffan Ohlssoonn Kuolemain
Staffan Ohlssonn Karhuin
Kartula/Karttula
Oloff Joranssonn Lydickäin
Peer Peerssonn Kartuin
Hans Påhlssonn Dito
Peer Påhlssonn Kartuin el: Påhl
Peer Peersson Huttuin el:r Johan
Mårthen Huskainen

Sivu 726AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kåifwulax/Koivulahti
Thomas Anderssonn Tåloin
Knutilas/Nuutila
Lars Larssonn Knutinen
Lars Matssonn Knutinen el:r Erich Larssonn
Oloff och Christer Knutinen el:r Matz Knutinen
Kurolanlax/Kurolanlahti
Johan Påhlssonn Myckäin
Hindrich Andersson Marain
Påhl Påhlssonn Myckäin
Jöran Markain el: Joran Muckoin
Påhl Påhlssonn Pursiain
Anders Manssonn Mähoin
Matz Matssonn Käräin
Kåifwusarj/Koivusaari
Ifwar el:r Oloff Safwol:n
Anders Larssonn Safwol:n
Kähvoby/Kehvo
Lars el:r Peer Wänäläin
Matz Larsson el: Lars Hindersson
Michel Wänänen el:r Kollioin
Kåifwumekj/Koivumäki
Hindrich Hindersson Luckarin
Kasurila/Kasurila
Jöran Matssonn Kasurin
Bertill Knutinen
Hindrich Matsson Kassurin
Peer Erichsson Safwolain

Sivu 727AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Erichssonn Kassurinen
Michell Mårtenssonn Dito
Mårten Ohlssonn Dito
Kåtasalmj/Kotasalmi
Anders Hinderssonn Tåifwain
Michell Matssonn Häikain el:r Siffred Pittkäin
Oloff Siffredssonn Pitkäin
Karytynby/Keyritty
Oloff Johanssonn Uckoin el: Hemmingh
Kärsämek/Kärsämäki
Johan Ohlssonn Ollickain
Kiukanemj/Kiukoonniemi
Anders Matsson Räsäin el:r Mustoin
Kartasalo/Kartansalo
Anders Turunen
Kärmelax/Käärmelahti
Påhl Påhlssonn Radickain
Matz Ohlssonn Mähöinen
Påhl Hinderssonn Wänäläinen
Bengdt Bengdtssonn Räsäinen
Hindrich Staffanssonn Kinnuin
Matz Thomassonn Huttuin
Matz Peerssonn Karhuin
Peer Wäneck el:r Hindrich Jönssonn
Lydickälä/Lyytikkälä
Peer Hanssonn Lydikain
Peer Peerssonn Eskelinen
Lapwetelenlax/Lapvetelänlahti
Oloff Påhlsson Läinoin
Peer Peerssonn Jullkoin

Sivu 728AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lamberila/Lamperila
Anders Kåpoin el: Matz Larssonn
Lohilax/Lohilahti
Abraham Hinderssonn Hackarain
Hans Christerssonn Tåifwain
Läppärandaby/Leppäranta
Påhl Hanssonn Wäräin
Littmanemjby/Litmaniemi
Anders Andersson Hardickainen
Daniel Anderss: d: el: Jöran Hätäin
Lars Hindersson Happoin el:r Hindrich d:
Murdolax/Murtolahti
Peer Ohlssonn Jullkoin
Peer Ohlssonn Nybbyggiare
Christer Påhlssonn Jullkuin
Mielaniemj/Melaniemi
Bertill Bertillsson Tåifwain
Mietilä/Miettilä
Lars Ohlssonn Mietinen el:r Anders Ohlssonn
Johan Häiskain
Niufwaniemj/Niuvanniemi
Anders Johanssonn Capitein
Niemisjerfwj/Niemisjärvi
Christer Peersson Owaskainen
Johan Bengdtssonn Räsäin el:r Owaskainen
Nillsiäby/Nilsiä
Anders Påhlsson Ahoin el: And: Luttinen
Johan Wiroin el:r Mårten Lappal:n
Peer Taskinen
Ninimekj/Niinimäki
Peer Erichssonn Knutinen
Hinrich Påhlsson Mönköin el: Peer Siffredss

Sivu 729AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Nillsiäby/Nilsiä
Olof Ohlsson Linduin el:r Anders Anderssonn Linduin
Anders Anderssonn Luttinen
Ochtaniemj/Ohtaanniemi
Peer Hindersson Mietinen
Oloff Ohlssonn Mietinen
Hindrich Jönsson Dito nu Jacob Hindersson
Matz Peerssonn Småländer
Hans Mustoin el:r Ifwar Räsäin nu Michell Hålopain
Pällosmekjby/Pellosmäki
Siffred Nillssonn Tickain
Staffan Påhlssonn Häiskain el: Påhl Laitinen
Punnomekj/Punnonmäki
Påhl Månssonn
Påhl Peerssonn Cuolemain
Matz Påhlssonn Dito
Staffan Staffansson Dito
Peer Peersson Cuolemain el:r Erich Jöranss
Peer Ohlssonn Karhuin el:r Peer Erichss:
Pölliälä/Pöljä
Påhl Larssonn Linduin
Påhl Hindersson Kackinen
Mattz Matssonn Kohein
Lars Mietinen
Michell Rissain el:r Oloff Ohlssonn
Ifwar Jöranssonn Safwolain
Hans Lydickäinen

Sivu 730AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peloniemi/Pelonniemi
Hindrich Ohlssonn Heikinen
Johan Peerssonn Heikinen
Oloff Larssonn Heikinen
Piexaby/Pieksä
Thomas Thomasson Hackarain
Peer Thomasson Heikinen
Matz Anderssonn Tijhoinen
Palonurmj/Palonurmi
Oloff Larssonn Kainulain
Putroniemi/Putroniemi
Påhl Ihalembin
Putussalmi/Puutossalmi
Jacob Hinderssonn Hyfwärin
Jöran Eskellssonn Hyfwärin
Putusmekj/Puutosmäki
Lars Matsson Turuin el: Johan d:
Johan Jacobsson Turuin el: Ifwar
Lars Lappal:n el:r Påhl Turuin
Oloff Soinin el:r Hindrich Turuin nu Peer Larsson Dito
Ryttkeby/Rytky
Hans Nillssonn Kårhoin el:r Michell Kårhåin
Lars Matsson Häiskain
Ritisenlax/Ritisenlahti
Oloff Ohlsson Rautaparda
Räimäby/Räimä
Christer Jönsson Jullkoin
Risala/Rissala
Matz Andersson Smålander
Påhl Andersson Dito
Johan Matssonn Dito

Sivu 731AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Jöranssonn Dito
Siffred Peerssonn Dito
Räitiäby/Reittiö
Mat Matssonn Wänäin
Röneby/Ryönä
Johan Ohlssonn Wätäin el: Anders
Matz Nillssonn Wartiaiin
Oloff Ohlssonn Wätäin
Matz Larssonn Tackinen
Johan Ohlssonn Wätäin el: Hend:
Lars Waitinen
Ristawesiby/Riistavesi
Hindrich Ifwarssonn Kåpoin nu Oloff
Bertill Wartiain el:r Nills d:
Hindrich el:r Swän Parfwiain
Jacob Jöranssonn Hätäinen
Hindrich Hussu Kasurinen
Jacob Anderssonn Laihiain
Hindrich Peersson Hetain el:r Hartwik nu Erich Wätäin
Grels Malinen el:r nu Peer Fougdilain
Zachris Heiskain
Nills Larssonn Sigwoin
Jacob Hanssonn Nissinen

Sivu 732AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Roikonsarj/Roikansaari
Matz Ohlssonn Ihalainen
Ritoniemi/Ritoniemi
Oloff Anderssonn Andikain
Anders Larsson Kårdilain
Michell el:r Clemet Hålopain
Oloff el:r Peer Happinen
Hindrich Hålopainen
Matz Ohlssonn Ihalainen
Räsälä/Räsälä
Påhl Ohlssonn Räsäin el: Nills Påhlss
Hindrich Peerssonn Möncko el: Siffred
Hindrich Matsson Kankuin el: Peer Erichsson Kankuin
Påhl Påhlsson Järfweläin
Anders Jöranssonn Mähoinen
Johan Ohlssonn Räsäinen
Oloff Ohlssonn Räsäin
Riutila/Riuttala
Thomas Påhlssonn Marain
Safwilax/Savilahti
Elias Samuelssonn el: Sahl. Paldani E:a
Sahl: H:r Christerss Enckia
Safwisarj/Savisaari
Sahl: Johan Ifwarssons Erfwingar
Soinlax/Soinlahti
Lars Hemmingsson Laitin
Olof Nilsson Cuolemain
Thomas Hansson Läskin el: Hans Matss
Hindrich Påhlsson Cuolemain

Sivu 733AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sängimekj/Sänkimäki
Mårten Pitkäin el:r Erich Pitkäin
Oloff Mårtenssonn Pekurin
Casper Pitkäinen
Syfwärila/Syvärilä
Peer Ohlssonn Pirinen
Sojerfwiby/Suojärvi
Phillpus Kårhoinen
Peer Sigfredsson Kårhoinen
Isaak Phlipsson el:r Peer Kärkäin
Syriensarj/Syrjänsaari
Anders Påhlssonn Waroin
Ifwar Waroin och Christer Waroin
Bertill Andersson el:r And. Suomal:
Såtkaniemi/Sotkanniemi
Erich Nillss: Kinnuin nu Lars Hindersson
Oloff Anderssonn Wätin
Talusby/Tallus
Oloff Matssonn Mähoinen
Peer Nillssonn Mäkärin
Oloff Ohlssoonn Wätäinen
Oloff Peersson Karhuin
Peer Peerssonn Karhuin
Tåifwilax/Tuovilanlahti
Siffred Mustoinen
Anders Rekin el: Jöran Andersson
Oloff Anderssonn Tåifwain
Tåifwala/Toivala
H:r Hindrich Månas Erfw: el: Hind: Lapwet:
Sahl: H: Staffans Enckia

Sivu 734AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Grels Mårtenssonn
Mårten Hinderssonn
Påhl Jönssonn Laakoin
Lars Påhlsson Taskin el: Abraham Larssonn Taskin
Tuusniemi/Tuusniemi
Jöns Matssonn Cuolemain
Anders Matssonn Keinoin
Peer Matssonn Taskinen
Anders Smålander
Påhl Larsson Keinoin nu Anders Matss
Påhl Hindersson Keinoin nu Påhl Turuin
Tafwisalmi/Tavinsalmi
Tafwisallmj Ladugård med des Tårp:re
Tuofwilalax/Tuovilanlahti
Gabriel Philipssonn Tuofwinen
Matz Matssonn Kiättuin
Hindrich Erichssonn Hyttinen
Wähmasmekiby/Vehmasmäki
Johan Mårtensson Safwolain
Peer Andersson Airaxinen
Peer Siffredss: Kollioin nu And:s Peerssonn
Matz Michellsson Malinen
Jöns Michelsson Läinoin
Oloff Ohlsson Möyköin
Oloff Ohlsson Hujain
Peer Christersson Hillduin

Sivu 735AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Anderssonn nu And Larss: Tijhoin
Erich Turuin el:r Påhl Reinikain
Lars Påhlssonn Laitinen el: Påhl
Nills Nillsson Malin el:r Matz Laitin
Witataipal/Viitataival
Ifwar Karhuin
Utrialax/Utrianlahti
Anders Thomassonn Tölläin
Wänäjensariby/Venäjänsaari
Michell Larssonn Wänäin
Capit: Anders Johanssonn
Wänälä/Väänälä
Påhl Hanssonn Wänäin
Påhl Påhlssonn Wänäin
Hans Andersson el:r Anders Påhlss
Peer Påhlssonn
Waraslax/Kaaraslahti
Påhl Hindersson Ruskain
Peer Peerssonn Paxoin
Hindrich Påhlsson Ruskain
Matz Hindersson Ruskain
Wähkasarj/Vehkasaari
Erich Pitkäin
Urimalax/Urimolahti
Johan Påhlsson Cuosmain
Wotierfwi/Vuotjärvi
Anders Larsson Päsoin
Jons Matssonn Läskin
Hindrich Hindrichsson Hardikain
Wähkalax/Vehkalahti
Matz Joranssonn Rissain

Sivu 736AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Andersson Tållpain
Wästiniemj/Västinniemi
Oloff Larsson Wartiain
Thomas Jöransson Hackarain nu Påhl Påhlss: Tåssawain
Worisalo/Vuorisalo
Oloff Ohlssonn Pällkoin
Anders Willjakain
Uckonlax/Ukonlahti
Jöran Peerssonn Hillduin
Wächmarsallmiby/Vehmersalmi
Påhl Hyfwärin
Lars Peerssonn Mietinen
Hindrich Påhlssonn Reinkain
Hindrich Andersson Kåistin
Oloff Påhlsson Kåistin
Anders Ohlsson Happoin
Fiskerijen ♦ Kalastamot
Ristawesi Fiskerj

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8713 Maakirja 1695-1695, sivut 721-737
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8713
Mikrofilmi ES2635

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16801722

© Väinö Holopainen 2022