AloitussivuSavon maakirjatKuopion pitäjä1695 → Nimihakemisto

Kuopio maakirja 1695

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And:s Peerssonn (Wähmasmekiby) 734

Anders (Röneby) 731

Anders Hindersson (Hirfwilax) 722

Anders Johanssonn (Niufwaniemj) 728, (Wänäjensariby) 735

Anders Matss (Tuusniemi) 734

Anders Ohlssonn (Mietilä) 728

Anders Påhlss (Wänälä) 735

Anders Siffredsson (Jännewirdaby) 725

Bertill Andersson (Syriensarj) 733

Caspar (Hirfwimeki) 722

Christer (Safwilax) 732

Elias Samuelssonn (Safwilax) 732

Erich Jöranss (Punnomekj) 729

Erich Larssonn (Knutilas) 726

Grels Mårtenssonn (Tåifwala) 734

Hans Andersson (Wänälä) 735

Hans Matss (Soinlax) 732

Hemmingh (Karytynby) 727

Hend: (Röneby) 731

Hindrich Jönssonn (Kärmelax) 727

Hindrich Staffansson (Haluna) 724

Ifwar (Putusmekj) 730

Isaak Phlipsson (Sojerfwiby) 733

Jacob Hindersson (Ochtaniemj) 729

Johan (Kartula) 725

Johan Abrahamssonn (Hildulax) 722

Johan Ifwarsson (Safwisarj) 732

Johan Ifwarssons (Ackawesi) 721

Joran Andersson (Hackaralaby) 724

Jöran Andersson (Tåifwilax) 733

Lars Andersson (Hatalaby) 723

Lars Anderssonn (Wähmasmekiby) 735

Lars Hindersson (Hackaralaby) 724, (Kähvoby) 726, (Såtkaniemi) 733

Matz Jacobssonn (Hackaralaby) 724

Matz Josephssonn (Hatalaby) 723

Matz Larsson (Kähvoby) 726

Matz Larssonn (Lamberila) 728

Michel (Jurikamekiby) 725

Mårten Hinderssonn (Tåifwala) 734

Nills Påhlss (Räsälä) 732

Oloff Ohlssonn (Pölliälä) 729

Oloff Staffanssonn (Jonialax) 725

Peer Erichss: (Punnomekj) 729

Peer Jöransson (Hackaralaby) 724

Peer Ohlssonn (Murdolax) 728

Peer Påhlssonn (Wänälä) 735

Peer Siffredss (Ninimekj) 728

Påhl (Haloila) 724, (Kartula) 725, (Wähmasmekiby) 735

Påhl Månssonn (Punnomekj) 729

Påhl Philipssonn (Haloila) 724

Siffred Siffredsson (Jännewirdaby) 725

Staffan (Tåifwala) 733

AAlkuun

Ahoin

Anders Påhlsson (Nillsiäby) 728

Airaxin

Matz Matsson (Airaxela) 721

Peer (Airaxela) 721

Airaxinen

Gabriel Ohlssonn (Airaxela) 721

Peer Andersson (Wähmasmekiby) 734

Peer Larssonn (Airaxela) 721

Andikain

Oloff Anderssonn (Ritoniemi) 732

CAlkuun

Cuolemain

Hindrich Påhlsson (Soinlax) 732

Jöns Matssonn (Tuusniemi) 734

Matz Påhlssonn (Punnomekj) 729

Olof Nilsson (Soinlax) 732

Peer Peersson (Punnomekj) 729

Påhl Peerssonn (Punnomekj) 729

Staffan Staffansson (Punnomekj) 729

Cuosmain

Johan Påhlsson (Urimalax) 735

EAlkuun

Eskelinen

Peer Peerssonn (Hirfwilax) 722, (Lydickälä) 727

FAlkuun

Fougdilain

Peer (Ristawesiby) 731

HAlkuun

Hackarain

Abraham Hinderssonn (Lohilax) 728

Thomas Jöransson (Wästiniemj) 736

Thomas Thomasson (Piexaby) 730

Hakulinen

Hans (Hakulila) 722

Samuel Ohlssonn (Hakulila) 722

Haloinen

Peer Peerssonn (Haloila) 724

Happinen

Oloff (Ritoniemi) 732

Peer (Ritoniemi) 732

Happoin

Anders Ohlsson (Wächmarsallmiby) 736

Hindrich (Littmanemjby) 728

Lars Hindersson (Littmanemjby) 728

Hara

Jonas (Hatzola) 721

Rasmus Erichsson (Hatzola) 721

Hardickainen

Anders Andersson (Littmanemjby) 728

Daniel Anderss: (Littmanemjby) 728

Hardikain

Hindrich Hindrichsson (Wotierfwi) 735

Johan Siffredsson (Jännewirdaby) 725

Hatain

Anders (Hatalaby) 723

Lars Christerssonn (Hatalaby) 723

Hatainen

Påhl (Hatalaby) 723

Heikinen

Hindrich Ohlssonn (Peloniemi) 730

Johan Peerssonn (Peloniemi) 730

Oloff Larssonn (Peloniemi) 730

Peer Thomasson (Piexaby) 730

Heiskain

Zachris (Ristawesiby) 731

Hetain

Hartwik (Ristawesiby) 731

Hindrich Peersson (Ristawesiby) 731

Hillduin

Jöran Peerssonn (Uckonlax) 736

Matz Anderssonn (Enanlax) 721

Peer Christersson (Wähmasmekiby) 734

Hillduinen

Peer Hinderssonn (Hildulax) 722

Hujain

Oloff Ohlsson (Wähmasmekiby) 734

Huskainen

Mårthen (Kartula) 725

Hussu Kasurinen

Hindrich (Ristawesiby) 731

Huttuin

Matz Thomassonn (Kärmelax) 727

Peer Peersson (Kartula) 725

Hyfwärin

Jacob Hinderssonn (Putussalmi) 730

Jöran Eskellssonn (Putussalmi) 730

Påhl (Wächmarsallmiby) 736

Hyttinen

Hindrich Erichssonn (Tuofwilalax) 734

Hålopain

Clemet (Ritoniemi) 732

Michell (Ochtaniemj) 729, (Ritoniemi) 732

Hålopainen

Hindrich (Ritoniemi) 732

Häikain

Michell Matssonn (Kåtasalmj) 727

Häikurinen

Peer Jacobssonn (Hackaralaby) 724

Häiskain

Johan (Mietilä) 728

Lars Matsson (Ryttkeby) 730

Staffan Påhlssonn (Pällosmekjby) 729

Hämäläin

Anders Staffanssonn (Ackawesi) 721

Hätäin

Jöran (Littmanemjby) 728

Hätäinen

Jacob Jöranssonn (Ristawesiby) 731

IAlkuun

Ihalainen

Matz Ohlssonn (Roikonsarj) 732, (Ritoniemi) 732

Ihalembin

Påhl (Putroniemi) 730

JAlkuun

Jullkoin

Anders Anderssson (Julkola) 725

Christer Jönsson (Räimäby) 730

Peer Christersson (Julkola) 725

Peer Ohlssonn (Murdolax) 728

Peer Peerssonn (Lapwetelenlax) 727

Jullkoinen

Johan (Hackaralaby) 724

Johan Thomassonn (Haluna) 724

Matz Thomassonn (Hipanlax) 724

Jullkuin

Christer Påhlssonn (Murdolax) 728

Järfweläin

Påhl Påhlsson (Räsälä) 732

KAlkuun

Kackinen

Peer Påhlssonn (Hirfwilax) 722

Påhl (Hirfwilax) 722

Påhl Hindersson (Pölliälä) 729

Kainulain

Oloff Larssonn (Palonurmj) 730

Kankuin

Hindrich Matsson (Räsälä) 732

Peer Erichsson (Räsälä) 732

Karhuin

Ifwar (Witataipal) 735

Matz Peerssonn (Kärmelax) 727

Oloff Peersson (Talusby) 733

Peer Ohlssonn (Punnomekj) 729

Peer Peerssonn (Talusby) 733

Påhl Peerssonn (Haloila) 724

Staffan Ohlssonn (Kuifwaneniemj) 725

Kartuin

Hans Påhlssonn (Kartula) 725

Peer Peerssonn (Kartula) 725

Peer Påhlssonn (Kartula) 725

Kassurin

Hindrich Matsson (Kasurila) 726

Peer (Hatalaby) 723

Kassurinen

Michell Mårtenssonn (Kasurila) 727

Mårten Ohlssonn (Kasurila) 727

Peer Erichssonn (Kasurila) 727

Kasurin

Jöran Matssonn (Kasurila) 726

Oloff Erichssonn (Hamula) 723

Kasurinen

Hindrich (Ristawesiby) 731

Kasurinen (Hussu Kasurinen)

Hindrich (Ristawesiby) 731

Keinoin

Anders Matssonn (Tuusniemi) 734

Påhl Hindersson (Tuusniemi) 734

Påhl Larsson (Tuusniemi) 734

Kerfwinen

Hans Johanssoon (Hamula) 723

Kinnuin

Erich Nillss: (Såtkaniemi) 733

Hindrich Larssonn (Hamula) 723

Hindrich Staffanssonn (Kärmelax) 727

Kiättuin

Matz Matssonn (Tuofwilalax) 734

Knutinen

Bertill (Kasurila) 726

Christer (Knutilas) 726

Lars Larssonn (Knutilas) 726

Lars Matssonn (Knutilas) 726

Matz (Knutilas) 726

Matz Anderssonn (Hamula) 723

Oloff (Knutilas) 726

Peer Erichssonn (Ninimekj) 728

Kockoin

Hindrich Michellsson (Haluna) 724

Kohein

Mattz Matssonn (Pölliälä) 729

Kollioin

(Kähvoby) 726

Peer Siffredss: (Wähmasmekiby) 734

Krögare

Anders Jacobssonn (Hildulax) 722

Kuckoinen

Hindrich Peerssonn (Hirfwilax) 722

Hindrich Påhlsson (Hirfwilax) 722

Kuolemain

Staffan Ohlssoonn (Kuifwaneniemj) 725

Kåistin

Hindrich Andersson (Wächmarsallmiby) 736

Oloff Påhlsson (Wächmarsallmiby) 736

Kåistinen

Påhl Anderssonn (Enanlax) 721

Kåpoin

Anders (Lamberila) 728

Hindrich Ifwarssonn (Ristawesiby) 731

Oloff (Ristawesiby) 731

Kårdilain

Anders Larsson (Ritoniemi) 732

Kårhoin

Hans Hanssonn (Hirfwimeki) 722

Hans Nillssonn (Ryttkeby) 730

Kårhoinen

Nills Matssonn (Haminalax) 721

Peer Sigfredsson (Sojerfwiby) 733

Phillpus (Sojerfwiby) 733

Påhl Nillssonn (Haminalax) 721

Kårhåin

Michell (Ryttkeby) 730

Kårpel:n

Matz Matsson (Hårsmastenlax) 724

Kärkäin

Peer (Sojerfwiby) 733

Käräin

Matz Matsson (Hårsmastenlax) 724

Matz Matssonn (Kurolanlax) 726

Könöin

Hindrich Larssonn (Hamula) 723

LAlkuun

Laakoin

Påhl Jönssonn (Tåifwala) 734

Laihiain

Jacob Anderssonn (Ristawesiby) 731

Laitin

Lars Hemmingsson (Soinlax) 732

Matz (Wähmasmekiby) 735

Laitinen

Lars Påhlssonn (Wähmasmekiby) 735

Påhl (Pällosmekjby) 729

Lappal:n

Lars (Putusmekj) 730

Mårten (Nillsiäby) 728

Lapwet:

Hind: (Tåifwala) 733

Lapweteläin

Påhl Jönssonn (Kaisaslax) 725

Lillius

Jöns Ohlsson (Cuopioby) 721

Linduin

Anders Anderssonn (Nillsiäby) 729

Olof Ohlsson (Nillsiäby) 729

Påhl Larssonn (Pölliälä) 729

Luckarin

Hindrich Hindersson (Kåifwumekj) 726

Luttinen

And: (Nillsiäby) 728

Anders Anderssonn (Nillsiäby) 729

Lydickain

(Hirfwilax) 722

Lydickäin

Hans (Hatalaby) 723

Johan (Hackaralaby) 724

Oloff Joranssonn (Kartula) 725

Lydickäinen

Hans (Pölliälä) 729

Lydikain

Peer Hanssonn (Lydickälä) 727

Läinoin

Jöns Michelsson (Wähmasmekiby) 734

Oloff Påhlsson (Lapwetelenlax) 727

Läskin

Jons Matssonn (Wotierfwi) 735

Thomas Hansson (Soinlax) 732

Läskinen

Matz Jonsson (Haminalax) 721

MAlkuun

Malin

Nills Nillsson (Wähmasmekiby) 735

Malinen

Grels (Ristawesiby) 731

Matz Michellsson (Wähmasmekiby) 734

Marain

Hindrich Andersson (Kurolanlax) 726

Thomas Påhlssonn (Riutila) 732

Mardickain

Hindrich (Hamula) 723

Markain

Jöran (Kurolanlax) 726

Mietinen

Hindrich Jönsson (Ochtaniemj) 729

Lars (Pölliälä) 729

Lars Ohlssonn (Mietilä) 728

Lars Peerssonn (Wächmarsallmiby) 736

Oloff Ohlssonn (Ochtaniemj) 729

Peer Hindersson (Ochtaniemj) 729

Muckoin

Joran (Kurolanlax) 726

Mustoin

(Kiukanemj) 727

Hans (Ochtaniemj) 729

Mustoinen

Siffred (Tåifwilax) 733

Myckäin

Johan Påhlssonn (Kurolanlax) 726

Påhl Påhlssonn (Kurolanlax) 726

Måna

Hindrich (Tåifwala) 733

Mähoin

Anders Manssonn (Kurolanlax) 726

Mähoinen

Anders Jöranssonn (Räsälä) 732

Oloff Matssonn (Talusby) 733

Mähöinen

Matz Ohlssonn (Kärmelax) 727

Mäkärin

Peer Nillssonn (Talusby) 733

Möncko

Hindrich Peerssonn (Räsälä) 732

Siffred (Räsälä) 732

Mönköin

Hinrich Påhlsson (Ninimekj) 728

Möyköin

Oloff Ohlsson (Wähmasmekiby) 734

NAlkuun

Niskain

Påhl Anderssonn (Jännewirdaby) 725

Nissinen

Jacob Hanssonn (Ristawesiby) 731

OAlkuun

Ollickain

Johan Ohlssonn (Kärsämek) 727

Owaskainen

(Niemisjerfwj) 728

Christer Peersson (Niemisjerfwj) 728

PAlkuun

Paijain

Peer (Hamula) 723

Paldani

(Safwilax) 732

Pardain

Påhl (Haloila) 724

Pardainen

Joseph (Hamula) 723

Parfwiain

Hindrich (Ristawesiby) 731

Swän (Ristawesiby) 731

Paxoin

Peer Peerssonn (Waraslax) 735

Pekurin

Oloff Mårtenssonn (Sängimekj) 733

Pirinen

Peer Ohlssonn (Syfwärila) 733

Pitkäin

Erich (Sängimekj) 733, (Wähkasarj) 735

Mårten (Sängimekj) 733

Oloff Siffredssonn (Kåtasalmj) 727

Pitkäinen

Casper (Sängimekj) 733

Påhl Matsson (Hackaralaby) 724

Pittkäin

Siffred (Kåtasalmj) 727

Pursiain

Hindrich Peerssonn (Haminalax) 722

Påhl Påhlssonn (Kurolanlax) 726

Purtiain

Påhl Påhlssonn (Haminalax) 722

Pällkoin

Oloff Ohlssonn (Worisalo) 736

Päsoin

Anders Larsson (Wotierfwi) 735

RAlkuun

Radickain

Påhl (Hirfwilax) 722

Påhl Påhlssonn (Kärmelax) 727

Radickainen

Michell (Hirfwilax) 722

Raudjain

Peer Påhlsson (Jänisaloby) 725

Rautaparda

Oloff Ohlsson (Ritisenlax) 730

Reinikain

Påhl (Wähmasmekiby) 735

Reinkain

Hindrich Påhlssonn (Wächmarsallmiby) 736

Rekin

Anders (Tåifwilax) 733

Rijsain

Peer Matsson (Haminalax) 721

Rissain

Matz Joranssonn (Wähkalax) 735

Michell (Pölliälä) 729

Roininen

Nills Larssonn (Haminalax) 721

Ruskain

Hindrich Påhlsson (Waraslax) 735

Lars Matsson (Hatalaby) 723

Matz Hindersson (Waraslax) 735

Matz Påhlsson (Hackaralaby) 724

Påhl Hindersson (Waraslax) 735

Råifwas

Nills (Haloila) 724

Räsäin

Anders (Jurikamekiby) 725

Anders Matsson (Kiukanemj) 727

Hindrich Larssonn (Jurikamekiby) 725

Ifwar (Ochtaniemj) 729

Johan Bengdtssonn (Niemisjerfwj) 728

Michel (Jurikamekiby) 725

Nills (Jurikamekiby) 725

Oloff Ohlssonn (Räsälä) 732

Påhl Hindersson (Jurikamekiby) 725

Påhl Ohlssonn (Räsälä) 732

Räsäinen

Bengdt Bengdtssonn (Kärmelax) 727

Johan Ohlssonn (Räsälä) 732

SAlkuun

Safwol:n

Anders Larssonn (Kåifwusarj) 726

Ifwar (Kåifwusarj) 726

Oloff (Kåifwusarj) 726

Safwolain

Ifwar Jöranssonn (Pölliälä) 729

Johan Mårtensson (Wähmasmekiby) 734

Peer Erichsson (Kasurila) 726

Sigwoin

Hindrich Påhlssonn (Hatalaby) 723

Nills Larssonn (Ristawesiby) 731

Sipoinen

Hindrich (Hatalaby) 723

Smålander

Anders (Tuusniemi) 734

Ifwar (Jänisaloby) 725

Johan Matssonn (Risala) 730

Lars Jöranssonn (Risala) 731

Mats Peersson (Jänisaloby) 725

Matz Andersson (Risala) 730

Påhl Andersson (Risala) 730

Siffred Peerssonn (Risala) 731

Småländer

Matz Peerssonn (Ochtaniemj) 729

Soinin

Oloff (Putusmekj) 730

Soininen

Hindrich Ohlssoon (Jonialax) 725

Staffanain

Anders (Haluna) 724

Suomal:

And. (Syriensarj) 733

TAlkuun

Tackinen

Matz Larssonn (Röneby) 731

Taskin

Abraham Larssonn (Tåifwala) 734

Lars Påhlsson (Tåifwala) 734

Taskinen

Peer (Nillsiäby) 728

Peer Matssonn (Tuusniemi) 734

Staffan (Hirfwilax) 722

Tickain

Siffred Nillssonn (Pällosmekjby) 729

Thomas Thomassonn (Hamula) 723

Tijhoin

And Larss: (Wähmasmekiby) 735

Tijhoinen

Matz Anderssonn (Piexaby) 730

Tijlickain

Anders (Enanlax) 721

Michell (Enanlax) 721

Tofwinen

Anders (Haluna) 724

Tomeinen

Michell Matssonn (Enanlax) 721

Tuofwinen

Gabriel Philipssonn (Tuofwilalax) 734

Turuin

Erich (Wähmasmekiby) 735

Hindrich (Putusmekj) 730

Johan (Putusmekj) 730

Johan Jacobsson (Putusmekj) 730

Lars Matsson (Putusmekj) 730

Peer Larsson (Putusmekj) 730

Påhl (Putusmekj) 730, (Tuusniemi) 734

Turunen

Anders (Kartasalo) 727

Tåifwain

Anders Hinderssonn (Kåtasalmj) 727

Bertill Bertillsson (Mielaniemj) 728

Hans Christerssonn (Lohilax) 728

Hindrich (Julkola) 725

Oloff Anderssonn (Tåifwilax) 733

Tållpain

Peer Andersson (Wähkalax) 736

Tåloin

Thomas Anderssonn (Kåifwulax) 726

Tåssawain

Påhl Påhlss: (Wästiniemj) 736

Tölläin

Anders Thomassonn (Utrialax) 735

UAlkuun

Uckoin

Oloff Johanssonn (Karytynby) 727

VWAlkuun

Wainikain

Johan Hinderssonn (Hildulax) 722

Waitinen

Lars (Röneby) 731

Waroin

Anders Påhlssonn (Syriensarj) 733

Christer (Syriensarj) 733

Ifwar (Syriensarj) 733

Wartiaiin

Matz Nillssonn (Röneby) 731

Wartiain

Bertill (Ristawesiby) 731

Nills (Ristawesiby) 731

Oloff Larsson (Wästiniemj) 736

Wartiainen

Oloff Mårtenssonn (Hackaralaby) 724

Vaukoin

Peer (Haminalax) 721

Willjakain

Anders (Worisalo) 736

Wiroin

Johan (Nillsiäby) 728

Wäisäin

Peer Ohlsson (Haloila) 724

Wäisäinen

Matz Swänsson (Hirfwilax) 722

Wäneck

Peer (Kärmelax) 727

Wänäin

Mat Matssonn (Räitiäby) 731

Michell Larssonn (Wänäjensariby) 735

Påhl Hanssonn (Wänälä) 735

Påhl Påhlssonn (Wänälä) 735

Wänäläin

Lars (Kähvoby) 726

Peer (Kähvoby) 726

Wänäläinen

Påhl Hinderssonn (Kärmelax) 727

Wänänen

Michel (Kähvoby) 726

Wäräin

Påhl Hanssonn (Läppärandaby) 728

Wätin

Oloff Anderssonn (Såtkaniemi) 733

Wätäin

Erich (Ristawesiby) 731

Johan Ohlssonn (Röneby) 731

Oloff Ohlssonn (Röneby) 731

Wätäinen

Oloff Ohlssoonn (Talusby) 733

 

Tässä luettelossa on 397 nimeä

Sivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023