AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1627 ☰ 

Puumala maakirja 1627

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 120BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pardala by ♦ Partalan kymmenes
Ei kylätietoa
Lars Wetteinenen
Nilss Korhåinen
Mårthen Wttriainen
Anders Baak
Grels Leijnnekainen
Christer ibm
Peer Håttaka
Pååll Cammåin
Anders Nilsson
Hendrih ibm
Lars Leijnnekäin
Pååll Hamuinen
Jöns Grelsson Pardain
Anders Larsson Lamainen
Jöns Matzssons E:
Lars Pardainen
Johan Mårthensson
Grels Pardainen
Anders Pamuinen
Anders Mehöinen
Hendrich Wättäinen
Jöns Hemelleinen
Hendrih Hyfuerinen
Thomas Hattainen
Oluf Heijkurinen
Peer Hyfuerinen
Peer Gresson Pardain
Philpus Partainen
Jöns Sårfuainen
Henrih Peersson Pardain
Peer Ryhehinen
Jöns ibm
Matz Såmalainen

Sivu 121AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Jacopsson
Stafan Hamuinen
Jöns Peersson
Caupi Jacopsson
Matz Hamuinen
Jöns Herköinen
Matz Pöriäinen
Pååll Ahttiainen
Bengt Sulliu
Anders Häifue
Lars Pörieinen
Pååll Wettäinen
Oluf ibm
Mihell Wckåinen
Pååll Pardainen el:r Råssisson
Caupi ibm
Peer Hyfuerinen
Arfuedh Hamuinen
Ryttare ♦ Ratsastalot, Partalan kymmenes
Johan Jönsson Pardain
Staffan Erihsson
Johan Cammoin
Jöns Jönsson Cammoin
Anders Peersson Wättäinen
Anders Himainen
Peer Wijhawainåinen
Peer Månsson Lapuettelein
Michell Wckåinen

Sivu 121BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lamala T ♦ Laamalan kymmenes
Tönne Hackullinen
Jöns Ragwaldh ss:
Mårthen Peersson Keetewein
Matz Ragwaldh ss:
Anders Hackullinen
Matz Rassmusson Lamain
Oluf Lamainen
Anders Biörnsson
Peer Täijfuainen
Henrih Arfuidhss:
Jöns Ahttiainen
Egidius Keeteweinen
Hendih Kanungin
Peer Pulckinen
Peer Kuttinen
Lauri Lambinen
Pååll Peerss: ibm
Pååll Larsson Wijhålain
Pååll Påållsson Lambin
Peer Grelsson Wijholainen
Peer Andersson Lewije
Peer Olufsson Harmain
Pååll Harmainen
Philpus ibm
Jöns Wijhtinen
Lars Andersson Hackulin
Johan Lamainen
Hans Hapalainen
Christopher Kiettewein
Pååll Keiteweinen
Lasse Pöykeins E:
Peer Aufuinen

Sivu 122AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oluf Ketteweinen
Oluf Peersson Waldåin
Anders Täijfuainen
Peer Måndåinen
Jöns ibm
Peer Leskinen
Oluf Mattinen
Påska Bengtinen
Pååll Ketteweinen
Bertill Hattainen
Mihell Smålander
Hendh Kijskinen
Pååll Peersson Mettuinen
Mihell Bengtinen
Laurj ibm
Amundh Lamainen
Oluf Matzss: Hackullinen
Måns Saijkåinen
Hendih Meettuinen
Peer Hackullinen
Oluf Kietteweinen
Hendih Bengtinen
Hendh Mettuinen
Johan Peersson
Ryttare ♦ Ratsastalot, Laamalan kymmenes
Hans Dijricksson
Lauri Waldåinen

Sivu 122BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lijndussalo by ♦ Lintusalon kymmenes
Lars Kåckåinen
Ands Lukukåinen
Peer Hukainen
Jöns Lukainen
Anders Wijssass: Hukain
Peer Peersson
Peer Matzss: Lukåin
Oluf Hansson ibm
Mårthen Jönsson
Peer Larsson ibm
Matz Henrihss: Härkä
Matz Matzss: Lukåin
Lauri Hanins E:
Lauri Hulckånen
Oluf Karfuinen
Peer Thomasson Wittikainen
Lars Larsson Saikåinen
Jöns Hendihss: Killiunen
Matz Matzsson Limattainen
Mårthen Repåinen
Måns Ihallainen
Suni Repåins E:
Peer Summain
Lauri Ollinen
Oluf Paijainen
Lauri Kårhåinen
Mårthen Killiuinen
Lars Hendersson ibm
Nilss ibm
Jöns Jönsson ibm
Knutt Kallinen
Anders Rockainen
Anders Hendersson ibm

Sivu 123AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Jönsson Killiuinen
Grels Killiuinen
Laurt Kaupinen
Anders Heijkurinen
Lars ibm
Peer Huiainen
Pååll Kittuinen
Måns Kiliuns E:
Matz Thomasson Kåckåinen
Anders Peersson Kittuinen
Eskell Lapuetteläinen
Hendih Rehuinen
Matz Hemällein
Ihanus Killiuins E:
Peer Swensson
Christer Mårthensson Lukåin
Lasse Killiuinen
Lasse Huiainen
Anders Thomasson Lukåin
Peer Peersson Råckainen
Lars Larsson ibm
Peer Månsson
Nilss Pålsson Lijmatainen
Jöns Harkä
Peer Turkiainen
Hendh ibm
Anders Peersson Lijmatain
Peer Månsson Killiuinen
Lars Lukåinen
Matz Andersson Lijkainen
Jacop Hendersson Lijmatain
Jöns Olufsson
Abram Abramsson

Lähde:

Karjalan voutikuntien tilejä - 6110 Viipurin, Savonlinnan ja Kymenkartanon läänien maakirja 1627-1627, sivut 120-123
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 6110

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16261629

© Maija-Liisa Laakso 2023