AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1627 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1627

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  K  L  M  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  K  L  M  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abram Abramsson (Lijndussalo by) 123A

Anders Biörnsson (Lamala T) 121B

Anders Nilsson (Pardala by) 120B

Caupi Jacopsson (Pardala by) 121A

Hans Dijricksson (Lamala T): Ryttare 122A

Henrih Arfuidhss: (Lamala T) 121B

Johan Mårthensson (Pardala by) 120B

Johan Peersson (Lamala T) 122A

Jöns Jacopsson (Pardala by) 121A

Jöns Matzsson (Pardala by) 120B

Jöns Olufsson (Lijndussalo by) 123A

Jöns Peersson (Pardala by) 121A

Jöns Ragwaldh ss: (Lamala T) 121B

Matz Ragwaldh ss: (Lamala T) 121B

Mårthen Jönsson (Lijndussalo by) 122B

Peer Månsson (Lijndussalo by) 123A

Peer Peersson (Lijndussalo by) 122B

Peer Swensson (Lijndussalo by) 123A

Staffan Erihsson (Pardala by): Ryttare 121A

AAlkuun

Ahttiainen

Jöns (Lamala T) 121B

Pååll (Pardala by) 121A

Aufuinen

Peer (Lamala T) 121B

BAlkuun

Baak

Anders (Pardala by) 120B

Bengtinen

Hendih (Lamala T) 122A

Laurj (Lamala T) 122A

Mihell (Lamala T) 122A

Påska (Lamala T) 122A

CAlkuun

Cammoin

Johan (Pardala by): Ryttare 121A

Jöns Jönsson (Pardala by): Ryttare 121A

Cammåin

Hendrih (Pardala by) 120B

Pååll (Pardala by) 120B

HAlkuun

Hackulin

Lars Andersson (Lamala T) 121B

Hackullinen

Anders (Lamala T) 121B

Oluf Matzss: (Lamala T) 122A

Peer (Lamala T) 122A

Tönne (Lamala T) 121B

Hamuinen

Arfuedh (Pardala by) 121A

Matz (Pardala by) 121A

Pååll (Pardala by) 120B

Stafan (Pardala by) 121A

Hanins

Lauri (Lijndussalo by) 122B

Hapalainen

Hans (Lamala T) 121B

Harkä

Jöns (Lijndussalo by) 123A

Harmain

Peer Olufsson (Lamala T) 121B

Harmainen

Philpus (Lamala T) 121B

Pååll (Lamala T) 121B

Hattainen

Bertill (Lamala T) 122A

Thomas (Pardala by) 120B

Heijkurinen

Anders (Lijndussalo by) 123A

Lars (Lijndussalo by) 123A

Oluf (Pardala by) 120B

Hemelleinen

Jöns (Pardala by) 120B

Hemällein

Matz (Lijndussalo by) 123A

Herköinen

Jöns (Pardala by) 121A

Himainen

Anders (Pardala by): Ryttare 121A

Huiainen

Lasse (Lijndussalo by) 123A

Peer (Lijndussalo by) 123A

Hukain

Anders Wijssass: (Lijndussalo by) 122B

Hukainen

Peer (Lijndussalo by) 122B

Hulckånen

Lauri (Lijndussalo by) 122B

Hyfuerinen

Hendrih (Pardala by) 120B

Peer (Pardala by) 120B, (Pardala by) 121A

Håttaka

Peer (Pardala by) 120B

Häifue

Anders (Pardala by) 121A

Härkä

Matz Henrihss: (Lijndussalo by) 122B

IAlkuun

Ihallainen

Måns (Lijndussalo by) 122B

KAlkuun

Kallinen

Knutt (Lijndussalo by) 122B

Kanungin

Hendih (Lamala T) 121B

Karfuinen

Oluf (Lijndussalo by) 122B

Kaupinen

Laurt (Lijndussalo by) 123A

Keetewein

Mårthen Peersson (Lamala T) 121B

Keeteweinen

Egidius (Lamala T) 121B

Keiteweinen

Pååll (Lamala T) 121B

Ketteweinen

Oluf (Lamala T) 122A

Pååll (Lamala T) 122A

Kiettewein

Christopher (Lamala T) 121B

Kietteweinen

Oluf (Lamala T) 122A

Kijskinen

Hendh (Lamala T) 122A

Kiliun

Måns (Lijndussalo by) 123A

Killiuin

Ihanus (Lijndussalo by) 123A

Killiuinen

Grels (Lijndussalo by) 123A

Jöns Jönsson (Lijndussalo by) 122B

Lars Hendersson (Lijndussalo by) 122B

Lasse (Lijndussalo by) 123A

Mårthen (Lijndussalo by) 122B

Nilss (Lijndussalo by) 122B

Peer Jönsson (Lijndussalo by) 123A

Peer Månsson (Lijndussalo by) 123A

Killiunen

Jöns Hendihss: (Lijndussalo by) 122B

Kittuinen

Anders Peersson (Lijndussalo by) 123A

Pååll (Lijndussalo by) 123A

Korhåinen

Nilss (Pardala by) 120B

Kuttinen

Peer (Lamala T) 121B

Kåckåinen

Lars (Lijndussalo by) 122B

Matz Thomasson (Lijndussalo by) 123A

Kårhåinen

Lauri (Lijndussalo by) 122B

LAlkuun

Lamain

Matz Rassmusson (Lamala T) 121B

Lamainen

Amundh (Lamala T) 122A

Anders Larsson (Pardala by) 120B

Johan (Lamala T) 121B

Oluf (Lamala T) 121B

Lambin

Pååll Påållsson (Lamala T) 121B

Lambinen

Lauri (Lamala T) 121B

Pååll Peerss: (Lamala T) 121B

Lapuettelein

Peer Månsson (Pardala by): Ryttare 121A

Lapuetteläinen

Eskell (Lijndussalo by) 123A

Leijnnekainen

Christer (Pardala by) 120B

Grels (Pardala by) 120B

Leijnnekäin

Lars (Pardala by) 120B

Leskinen

Peer (Lamala T) 122A

Lewije

Peer Andersson (Lamala T) 121B

Lijkainen

Matz Andersson (Lijndussalo by) 123A

Lijmatain

Anders Peersson (Lijndussalo by) 123A

Jacop Hendersson (Lijndussalo by) 123A

Lijmatainen

Nilss Pålsson (Lijndussalo by) 123A

Limattainen

Matz Matzsson (Lijndussalo by) 122B

Lukainen

Jöns (Lijndussalo by) 122B

Lukukåinen

Ands (Lijndussalo by) 122B

Lukåin

Anders Thomasson (Lijndussalo by) 123A

Christer Mårthensson (Lijndussalo by) 123A

Matz Matzss: (Lijndussalo by) 122B

Oluf Hansson (Lijndussalo by) 122B

Peer Larsson (Lijndussalo by) 122B

Peer Matzss: (Lijndussalo by) 122B

Lukåinen

Lars (Lijndussalo by) 123A

MAlkuun

Mattinen

Oluf (Lamala T) 122A

Meettuinen

Hendih (Lamala T) 122A

Mehöinen

Anders (Pardala by) 120B

Mettuinen

Hendh (Lamala T) 122A

Pååll Peersson (Lamala T) 122A

Måndåinen

Jöns (Lamala T) 122A

Peer (Lamala T) 122A

OAlkuun

Ollinen

Lauri (Lijndussalo by) 122B

PAlkuun

Paijainen

Oluf (Lijndussalo by) 122B

Pamuinen

Anders (Pardala by) 120B

Pardain

Henrih Peersson (Pardala by) 120B

Johan Jönsson (Pardala by): Ryttare 121A

Jöns Grelsson (Pardala by) 120B

Peer Gresson (Pardala by) 120B

Pardainen

Caupi (Pardala by) 121A

Grels (Pardala by) 120B

Lars (Pardala by) 120B

Pååll (Pardala by) 121A

Pååll Råssisson (Pardala by) 121A

Partainen

Philpus (Pardala by) 120B

Pulckinen

Peer (Lamala T) 121B

Pörieinen

Lars (Pardala by) 121A

Pöriäinen

Matz (Pardala by) 121A

Pöykeins

Lasse (Lamala T) 121B

RAlkuun

Rehuinen

Hendih (Lijndussalo by) 123A

Repåin

Suni (Lijndussalo by) 122B

Repåinen

Mårthen (Lijndussalo by) 122B

Rockainen

Anders (Lijndussalo by) 122B

Anders Hendersson (Lijndussalo by) 122B

Ryhehinen

Jöns (Pardala by) 120B

Peer (Pardala by) 120B

Råckainen

Lars Larsson (Lijndussalo by) 123A

Peer Peersson (Lijndussalo by) 123A

SAlkuun

Saijkåinen

Måns (Lamala T) 122A

Saikåinen

Lars Larsson (Lijndussalo by) 122B

Smålander

Mihell (Lamala T) 122A

Sulliu

Bengt (Pardala by) 121A

Summain

Peer (Lijndussalo by) 122B

Såmalainen

Matz (Pardala by) 120B

Sårfuainen

Jöns (Pardala by) 120B

TAlkuun

Turkiainen

Hendh (Lijndussalo by) 123A

Peer (Lijndussalo by) 123A

Täijfuainen

Anders (Lamala T) 122A

Peer (Lamala T) 121B

VWAlkuun

Waldåin

Oluf Peersson (Lamala T) 122A

Waldåinen

Lauri (Lamala T): Ryttare 122A

Wckåinen

Michell (Pardala by): Ryttare 121A

Mihell (Pardala by) 121A

Wetteinenen

Lars (Pardala by) 120B

Wettäinen

Oluf (Pardala by) 121A

Pååll (Pardala by) 121A

Wijhawainåinen

Peer (Pardala by): Ryttare 121A

Wijholainen

Peer Grelsson (Lamala T) 121B

Wijhtinen

Jöns (Lamala T) 121B

Wijhålain

Pååll Larsson (Lamala T) 121B

Wittikainen

Peer Thomasson (Lijndussalo by) 122B

Wttriainen

Mårthen (Pardala by) 120B

Wättäinen

Anders Peersson (Pardala by): Ryttare 121A

Hendrich (Pardala by) 120B

 

Tässä luettelossa on 184 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023