AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1639 ☰ 

Puumala maakirja 1639

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 134BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pardala Tiendh ♦ Partalan kymmenes
Ei kylätietoa
Cauppi Hamuinen
Larss Pöriäinen
Carell Dirichzsson
Anders Häijfua
Anders Ryhäinen
Arfwedh Haiuinen
Bengt Suliu
Wållmar Pardainen
Mårthen Jauhjainen
Jöns Månsson Lapwettelein
Grels Pardainen
Efter:ne af Telalax lyder under Pumala Sochn ♦ Telalahden kymmenes
Jåhan Peersson Lehwåin
Jåhan Aufwuin
Peer Andersson Pellinen
Oluf Ollsson ibm
Oluf Madzsson ibm
Lamala T:dh ♦ Laamalan kymmenes
Pååll Tönnesson Hackulinen
Anders Hackulinen Lefuiä
Michell Nielsson Smålander
Mårthen Kietäwäin
Oluf Madzsson Hackulinen
Christer Cottra
Anders Biörnsson Kietäuein
Egidius Kietäuäins E.
Madz Ragwalldsson Förymbdh 638
Jöns Larsson Lambainen
Peer Ollsson Harmainen
Peer Påållsson ibm
Philipus ibm
Henrih Henrihsson Lamain
Oluf Ollsson ibm
Madz Christersson

Sivu 135AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Larss Pöycköinen
Pååll Jönsson Måndoin
Larss Matthiae Her
Bertill Hatainen
Grels Lukoinen
Larss Bengtinen
Pååll Peersson Miettuinen
Peer Peersson ibm
Pååll Ollsson Waldoinen
Peer Ollsson Kietäwäin
Johan Peersson ibm
Jåhan Ollsson ibm
Pååll Peersson Lambinen
Henrich Bengtinen
Larss Andersson Hakulinen
Jåhan Kanunginen
Peer Knutin Uthfattigh tiggiare
Påska Bengdtinen
Lindusalo T:dh ♦ Lintusalon kymmenes
Larss Larsson Kockoin
Larss Peersson Hukain
Jåhan Peersson Huchkain
Oluf Hansson Lukain
Mårthen Jönsson ibm
Anders Peersson ibm
Lars Hullkoinen
Peer Witickainen
Larss Larsson Saikoin Uthf:
Madz Madzsson Limattain
Hendrich ibm
Anders ibm
Grels Jönsson Kiliuinen
Mårthen Nielsson Limattain
Larss Larsson Caupinen
Månss Peersson ibm
Peer Peersson Killiäinen
Swen Peersson ibm

Sivu 135BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Madz Andersson Lijkainen
Hans Karfuinen
Abraham Ihanusson Killuinen
Jacob Mårthensson ibm
Madz Hemeleinen
Anders Gabrielsson Lijkainen
Peer Hujainen
Peer Summainen
Måns Ihalainen
Peer Swensson Killuinen
Anders Peersson Limattain
Hans Ollsson Korhoinen
Bertill Peersson Turkiain
Peer Jönsson Killuinen
Larss Kallinen
Lars Jönsson Killuinen
Anders Erichzsson Munck
Lars Henrichsson Killuinen
Knut Låikainen
Peer Madzsson Herkein
Jönss Påållsson Lentzman
Under Pumala Prestebool
Under Sullkawala Prestebooll
Läänitykset
Jören Ollssons Sätterijt Pardalaniemj
Ligger till Jäskis Heredh
Ryttare ♦ Ratsastalot
Lars Ollsson Saikoinen
Michell Erichzsson Safuolain
Larss Peersson Lukoin
Pååll Nielsson Kituinen
Madz Thåmasson Lukoinen
Mårthen Repoinen
Jöns Madzsson ibm Hucka
Henrih Turkia
Larss Larsson Råckainen
Hanss Dirichsson
Jöns Härkä

Sivu 136AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Peersson Hackulinen
Larss Achtiainen
Peer Hendersson Kanungin
Mårthen Saikoin
Månss ibm
Henrih Miettinen
Peer Påållsson Aufuin
Anders Christersson Waldoin
Oluf Månsson Kietänein
Brusius Pardainen
Staffan Erihsson
Oluf Madzsson Uckoin
Luckas Mickoinen
Peer Månsson Råkain
Peer Nijrainen
Peer Lamainen
Lars Nijrainen Udj Dauidh Löppeinss stelle
Desse effter:ne af Pumala Sochn lyder till Sullkawa Cappelgieldh ♦ Sulkavan kappeliseurakunnasta
Pardala T:dh ♦ Partalan kymmenes, Sulkavan seurakunta
Peer Andersson Cammoin
Larss Leinikeinen Utfattig
Anders Muhoinen
Anders Kånst Utfattigh
Madz Såmalainen
Cauppi Pardainen Udj And:
Jönss Sorfwainen
Michell Peersson Wätäin
Jåhan Mårthensson Camoin
Peer Bertillsson Hyfuerin
Niels Korhoinen
Lars Wätäin
Anders Himainen
Peer Peersson Hyfuärin
Ryttare ♦ Ratsastalot, Partalan kymmenes, Sulkavan seurakunta
Brusius Michellsson Uckoin
Jönss Stafuensson Camoin

Sivu 136BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Heikurinen Madz Hujain i stelle
Jönss Jönsson Camoinen
Anders Andersson Wätäin
Anders Wihauain
Oluf Wättainen Sulpå

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8558 Maakirja 1639-1639, sivut 134-136
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8558

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16381640

© Maija-Liisa Laakso 2023