AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1639 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1639

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Carell Dirichzsson (Pardala Tiendh) 134B

Hanss Dirichsson: Ryttare 135B

Jönss Påållsson (Lindusalo T:dh) 135B

Jören Ollssons 135B

Larss Matthiae (Lamala T:dh) 135A

Madz Christersson (Lamala T:dh) 134B

Madz Ragwalldsson (Lamala T:dh) 134B

Staffan Erihsson: Ryttare 136A

AAlkuun

Achtiainen

Larss: Ryttare 136A

Aufuin

Peer Påållsson: Ryttare 136A

Aufwuin

Jåhan (Efter:ne af Telalax lyder under Pumala Sochn) 134B

BAlkuun

Bengdtinen

Påska (Lamala T:dh) 135A

Bengtinen

Henrich (Lamala T:dh) 135A

Larss (Lamala T:dh) 135A

CAlkuun

Cammoin

Peer Andersson (Pardala T:dh) 136A

Camoin

Jåhan Mårthensson (Pardala T:dh) 136A

Jönss Stafuensson (Pardala T:dh): Ryttare 136A

Camoinen

Jönss Jönsson (Pardala T:dh): Ryttare 136B

Caupinen

Larss Larsson (Lindusalo T:dh) 135A

Månss Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Cottra

Christer (Lamala T:dh) 134B

HAlkuun

Hackulinen

Oluf Madzsson (Lamala T:dh) 134B

Peer Peersson: Ryttare 136A

Pååll Tönnesson (Lamala T:dh) 134B

Hackulinen Lefuiä

Anders (Lamala T:dh) 134B

Haiuinen

Arfwedh (Pardala Tiendh) 134B

Hakulinen

Larss Andersson (Lamala T:dh) 135A

Hamuinen

Cauppi (Pardala Tiendh) 134B

Harmainen

Peer Ollsson (Lamala T:dh) 134B

Peer Påållsson (Lamala T:dh) 134B

Philipus (Lamala T:dh) 134B

Hatainen

Bertill (Lamala T:dh) 135A

Heikurinen

Jöns (Pardala T:dh): Ryttare 136B

Hemeleinen

Madz (Lindusalo T:dh) 135B

Herkein

Peer Madzsson (Lindusalo T:dh) 135B

Himainen

Anders (Pardala T:dh) 136A

Huchkain

Jåhan Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Hucka

Jöns Madzsson: Ryttare 135B

Hucka (Lukoinen Hucka)

Jöns Madzsson: Ryttare 135B

Hujain

Madz (Pardala T:dh): Ryttare 136B

Hujainen

Peer (Lindusalo T:dh) 135B

Hukain

Larss Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Hullkoinen

Lars (Lindusalo T:dh) 135A

Hyfuerin

Peer Bertillsson (Pardala T:dh) 136A

Hyfuärin

Peer Peersson (Pardala T:dh) 136A

Häijfua

Anders (Pardala Tiendh) 134B

Härkä

Jöns: Ryttare 135B

IAlkuun

Ihalainen

Måns (Lindusalo T:dh) 135B

JAlkuun

Jauhjainen

Mårthen (Pardala Tiendh) 134B

KAlkuun

Kallinen

Larss (Lindusalo T:dh) 135B

Kanungin

Peer Hendersson: Ryttare 136A

Kanunginen

Jåhan (Lamala T:dh) 135A

Karfuinen

Hans (Lindusalo T:dh) 135B

Kietänein

Oluf Månsson: Ryttare 136A

Kietäuein

Anders Biörnsson (Lamala T:dh) 134B

Kietäuäin

Egidius (Lamala T:dh) 134B

Kietäwäin

Johan Peersson (Lamala T:dh) 135A

Jåhan Ollsson (Lamala T:dh) 135A

Mårthen (Lamala T:dh) 134B

Peer Ollsson (Lamala T:dh) 135A

Kiliuinen

Grels Jönsson (Lindusalo T:dh) 135A

Killiäinen

Peer Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Swen Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Killuinen

Abraham Ihanusson (Lindusalo T:dh) 135B

Jacob Mårthensson (Lindusalo T:dh) 135B

Lars Henrichsson (Lindusalo T:dh) 135B

Lars Jönsson (Lindusalo T:dh) 135B

Peer Jönsson (Lindusalo T:dh) 135B

Peer Swensson (Lindusalo T:dh) 135B

Kituinen

Pååll Nielsson: Ryttare 135B

Knutin

Peer (Lamala T:dh) 135A

Kockoin

Larss Larsson (Lindusalo T:dh) 135A

Korhoinen

Hans Ollsson (Lindusalo T:dh) 135B

Niels (Pardala T:dh) 136A

Kånst

Anders (Pardala T:dh) 136A

LAlkuun

Lamain

Henrih Henrihsson (Lamala T:dh) 134B

Oluf Ollsson (Lamala T:dh) 134B

Lamainen

Peer: Ryttare 136A

Lambainen

Jöns Larsson (Lamala T:dh) 134B

Lambinen

Pååll Peersson (Lamala T:dh) 135A

Lapwettelein

Jöns Månsson (Pardala Tiendh) 134B

Lefuiä

Anders (Lamala T:dh) 134B

Lefuiä (Hackulinen Lefuiä)

Anders (Lamala T:dh) 134B

Lehwåin

Jåhan Peersson (Efter:ne af Telalax lyder under Pumala Sochn) 134B

Leinikeinen

Larss (Pardala T:dh) 136A

Lijkainen

Anders Gabrielsson (Lindusalo T:dh) 135B

Madz Andersson (Lindusalo T:dh) 135B

Limattain

Anders (Lindusalo T:dh) 135A

Anders Peersson (Lindusalo T:dh) 135B

Hendrich (Lindusalo T:dh) 135A

Madz Madzsson (Lindusalo T:dh) 135A

Mårthen Nielsson (Lindusalo T:dh) 135A

Lukain

Anders Peersson (Lindusalo T:dh) 135A

Mårthen Jönsson (Lindusalo T:dh) 135A

Oluf Hansson (Lindusalo T:dh) 135A

Lukoin

Larss Peersson: Ryttare 135B

Lukoinen

Grels (Lamala T:dh) 135A

Madz Thåmasson: Ryttare 135B

Lukoinen Hucka

Jöns Madzsson: Ryttare 135B

Låikainen

Knut (Lindusalo T:dh) 135B

Löppein

Dauidh: Ryttare 136A

MAlkuun

Mickoinen

Luckas: Ryttare 136A

Miettinen

Henrih: Ryttare 136A

Miettuinen

Peer Peersson (Lamala T:dh) 135A

Pååll Peersson (Lamala T:dh) 135A

Muhoinen

Anders (Pardala T:dh) 136A

Munck

Anders Erichzsson (Lindusalo T:dh) 135B

Måndoin

Pååll Jönsson (Lamala T:dh) 135A

NAlkuun

Nijrainen

Lars: Ryttare 136A

Peer: Ryttare 136A

PAlkuun

Pardainen

And: (Pardala T:dh) 136A

Brusius: Ryttare 136A

Cauppi (Pardala T:dh) 136A

Grels (Pardala Tiendh) 134B

Wållmar (Pardala Tiendh) 134B

Pellinen

Oluf Madzsson (Efter:ne af Telalax lyder under Pumala Sochn) 134B

Oluf Ollsson (Efter:ne af Telalax lyder under Pumala Sochn) 134B

Peer Andersson (Efter:ne af Telalax lyder under Pumala Sochn) 134B

Pöriäinen

Larss (Pardala Tiendh) 134B

Pöycköinen

Larss (Lamala T:dh) 135A

RAlkuun

Repoinen

Mårthen: Ryttare 135B

Ryhäinen

Anders (Pardala Tiendh) 134B

Råckainen

Larss Larsson: Ryttare 135B

Råkain

Peer Månsson: Ryttare 136A

SAlkuun

Safuolain

Michell Erichzsson: Ryttare 135B

Saikoin

Larss Larsson (Lindusalo T:dh) 135A

Månss: Ryttare 136A

Mårthen: Ryttare 136A

Saikoinen

Lars Ollsson: Ryttare 135B

Smålander

Michell Nielsson (Lamala T:dh) 134B

Sorfwainen

Jönss (Pardala T:dh) 136A

Suliu

Bengt (Pardala Tiendh) 134B

Sulpå

Oluf (Pardala T:dh): Ryttare 136B

Sulpå (Wättainen Sulpå)

Oluf (Pardala T:dh): Ryttare 136B

Summainen

Peer (Lindusalo T:dh) 135B

Såmalainen

Madz (Pardala T:dh) 136A

TAlkuun

Turkia

Henrih: Ryttare 135B

Turkiain

Bertill Peersson (Lindusalo T:dh) 135B

UAlkuun

Uckoin

Brusius Michellsson (Pardala T:dh): Ryttare 136A

Oluf Madzsson: Ryttare 136A

VWAlkuun

Waldoin

Anders Christersson: Ryttare 136A

Waldoinen

Pååll Ollsson (Lamala T:dh) 135A

Wihauain

Anders (Pardala T:dh): Ryttare 136B

Witickainen

Peer (Lindusalo T:dh) 135A

Wättainen Sulpå

Oluf (Pardala T:dh): Ryttare 136B

Wätäin

Anders Andersson (Pardala T:dh): Ryttare 136B

Lars (Pardala T:dh) 136A

Michell Peersson (Pardala T:dh) 136A

 

Tässä luettelossa on 148 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023