AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1738  ☰ 

Puumala maakirja 1738

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 593AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengtilä/Penttilä
Per Måndoin nu Eskill Hämäläin
Himahuha/Himahuuha
Johan Aufwin nu Thomas Thomasson
Johan Luckoin nu Mattz D:o
Huchtima/Huhtimaa
Mattz Kilpeläin nu Anders Simonsson, öde
Grels Läskin nu Påhl Dito, opt:
Per Narin nu Hind: Kainulain
Huhkala/Huuhkaala
Bertil Waldoin nu Jöran Sålla
Lars Huckain nu Lars Ihalain
Hamula/Hamula
Joh: Nyrhin nu Hind: Sårjoin
Bruss: Hännin nu Hind: Härkein
Mattz Antoin nu Mattz Tuchkuin, öde
Mattz Assikain nu Per Härkein
Mattz Ryhein nu Johan Kåndiain
Harmala/Harmaala
Johaan Kilpoin nu Michel Leinoin
Mattz Harmain nu D:o Mattz, öde

Sivu 594AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pitkä Harmain nu D:o Harmain, öde
Hurisalo/Hurissalo
Per Timoin nu Lars Pardain
Anders Leinoin nu Mattz Jukarain
Påhl Jukarain nu Pehr D:o
Eskill Leinoin nu Lars Jukarain
Hylkälä/Hylkylä
Lars Hylkein nu Mattz Ingin
Johan Haloin nu Mattz Pitkein, opt: 733, sk:r 739
Erich Piedikein nu Per Tjimoin, öde
Jöran Ingin nu Johan Hämäläin
Bert: Pardain nu And: Witika, öde
Johan Ingin nu d:o Johan
Hauhola/Hauhala
Anders Månoin nu Johan Andersson
Mårt: Kietäwäin nu Lars Kåndiain
Junnimäkj/Junninmäki
Anders Lukoin nu Johan Mattsson
Ihala/Ihalainen
Anders Hujain nu Hind: Leinoin

Sivu 596AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Per Persson nu Mårt: Måndoin
Staffan Parckoin nu Anders Sålla
Ikoila/Ikola
Staffan Lamain nu Hans Måndoin
Kyrckioby/Kirkonkylä
Israels E:a, nu Föraren Carl Jack
Michels E:a, nu Probst: Orraeii hem:n
Lagt under Präste Bohl
Lagt under Cappellans Bohl
Kietäwelä/Kietävälä
Thomas Lukoin nu Mattz Hatain
Per Johansson nu Johan Kietäwäin
Påhl Wållmarsson nu Virg: Kietäwäin
Mårt: Kietäwäin nu Hind: Peukoin
Per Lamain nu Hind: Johansson
Påhl Ikoin nu Johan Ikoin
Mattz Lamain nu Mattz Kietäwäin
Kåckola/Kokkola
Jöran Limatain nu Capit: Törne

Sivu 597AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kiliula/Kiljula
Mattz Killjuin nu Erich Dito
Lars Killjuin nu Dito Lars
Per Killjuin nu Erich Bertilsson
Kitula/Kitula
Hind: Kiuka nu Anders Lukoin
Hind: Kituin nu Lendzm. Hind: Romanus
Lars Lukoin nu Lars Larsson
Lukoin nu Mattz Arpoin
Bertill Lukoin nu Lars Hindrichsson
Kaupila/Kauppila
Anders Sorjoin nu Jacob Dito
Olof Karfwin nu Mattz Killjuin
Mattz Kaupin nu Jacob Sorjoin
Kaipola/Kaipaala
Johan Kaipoin nu Michel Eskilsson
Per Kaipoin nu Grels Läskin
Johan Lambin nu Christer Sårjoin, opt: 1737
Påhl Kaipoin nu Hind: Saukoin

Sivu 598AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Parckoin nu Christ: Wirolain
Kyllälä/Kyllölä
Påhl Killjuin nu Mattz Mattsson
Johan Kyllöin nu Dito Johan
Jöran Hämäl: nu Mattz Thomasson
Kärinemj/Keriniemi
Mattz Hakulin nu Daniel Kietäwäin
Påhl Hakulin nu Dito Påhl
Bert: Pardain nu Påhl Hakulin
Kåndiala/Kontila
Abram Kåndiain nu Johan Dito
Lambila/Lampila
Mattz Lambin nu Christer Sårjoin
Christer Kåttro nu Thomas Mietin
Påhl Lambin nu Mån Sårjoins h:o, opt:
Lukoila/Luukkola
Mårt: Kiuka nu Mattz Hindrichsson
Hans Lukoin nu Jacob Kiuka
Lars Lukoin nu D:o Kiuka
Jacob Lukoin nu Johan Johansson

Sivu 599AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matts Lukoin nu Matts Liutin
Nils Pirri nu D:o Liutu
Limatala/Liimattala
Abram Mattin nu D:o Abram
Abram Mattin
Olof Limatain nu Matts Johansson
Gust: Terfwoin nu Matts Lukoin
Hind: Limatain nu Per Dito
Lindusalo/Lintusalo
Per Råcka nu Lars Håttin
Swen Killjuin nu Christer D:o
Jöran Witiko nu Jöran Summain
Måns Räpoin nu Dito Måns h:o
Lars Saukoin nu Johan Kyllöin
Muramekj/Muuramäki
Anders Waldoin nu Matts Jöransson
Magnola/Maunola
Per Killjuin nu Dito Pehr
Johan Kiljuin nu Johan Johansson
Erich Killjuin nu Jacob D:o
Lars Killjuin nu Hans Karfwin

Sivu 600AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Kähäräin nu Per Pursiain
Mietula/Miettula
Johan Kangain nu Anders Sorjoin
Hind: Mietuin nu Mårt: Lukoin
Per Mietuin nu Hindrich Persson
Hindrich Räpoin nu Matts Läskin, opt:
Hindrich Mietuin nu Matts Jöransson
Maliala/Maljala
Thomas Maliain nu Johan Måndoin
Jöns Kuifwain nu Joseph Måndoin
Lars Kähärä nu Jacob Uikain, opt:
Pähr Säppein nu Michel Ikoin, opt:
Pähr Kåndiain nu Johan Måndoin
Ninimäkj/Niinimäki
Lars Saukoin nu Matts Räpoin
Ninisarj/Niinisaari
Per Turkiain nu Lars Heikin
Påhl Härkein nu Påhl Lukoins h:o
Samuel Turdiain nu Abr: Lukoin
Matts Kåttro nu Elias Kåndiain, opt:
Matts Hulkoin nu Matts Christersson
Ollila/Ollila
Lars Huttuin nu Bengt Kiljuin

Sivu 601AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bert: Hämäläin nu Matts Dito
Pätäiänemj/Petäjäniemi
Anders Hatain nu Johan Johansson
Pirtimäkj/Pirttimäki
Johan Haukain nu Grels Läskin
Mårten Kietäwäin nu Johan Råckain
Anders Hakulin nu Per Hamuin
Pöllälä/Pellilä
Johan Sinckoin nu Per Pölläin
Per Pölläin nu Per Lukoin
Naukarins öde
Pitkälax/Pitkälahti
Påhl Läskin nu Matts Karfwin
Piskoila/Piskola
Mårten Petin nu Anders Piskoin
Anders Limatain nu Påhl Måndoin
Lars Piskoin nu Matts Dito
Christer Piskoin nu Per Dito
Anders Lappalain nu Anders Andersson
Lars Mätäin nu Lars Sålla
Rokotaipal/Ruokotaipale
Jöns Summain nu Thomas h:o D:o
Nils Hujain nu Matts Jöransson

Sivu 602AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Råkansalo/Rokansalo
Per Råckain nu Per Killjuin
Abram Råckain nu Hind: Räpoin
Lars Råckain nu Erich Summain
Räpoila/Repola
Grels Ihalain nu Olof Räpoin
Hindrich Räpoin nu Matts Dito
Ryhälä/Ryhälä
Staffan Kuifwain nu Per Wirolain
Johan Ohlsson nu Matts Bengtin
Anders Hujain nu Matts Ingin, opt:
Mårten Lukoin nu Påhl Råinin, opt:
Samuel Killjuin nu Thomas Räpoin, opt:
Måns Räpoin nu Hans Ikäheinon
Säppälä/Seppälä
Matts Kietäwäin nu Matts Haloin
Samuel Peukoin nu Olof Liutu
Hindrich Peukoin nu Thomas Waldoin
Sårjola/Sorjola
Hindrich Marander nu Per Ryhein
Bengt Ihalain nu Johan Hakulin

Sivu 602AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sipilänsarj/Sipilänsaari
Hindrich Sipin nu Simon Hulkoins h:o
Såpalanemj/Sopala
Erich Safwolain nu Cappellans Bohl
Wäsnemj/Vesiniemi
Per Lamain nu Anders Lukoin
Johan Christersson nu Johan Kainulain
Jöns Kåttro nu Johan Dito
Mårten Kangain nu Johan Lukoin
Ohlof Teifwain nu Mårten Kåndiain
Mårten Witika nu Thomas Limatain
Waldoila/Valtola
Lars Waldoin nu Anders Dito
Per Kietäwäin nu Anders Waldoin

Lähde:

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8817 Maakirja 1738-1738, sivut 593-603
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8817

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin1730

© Maija-Liisa Laakso 2022