AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1648 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1648

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Carll Dirichzon (Hamula, Parttala Tiendh) 149

Gabriell 148

Johan J (Telalax Tiendh) 150

Oluf (Hylköilä, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Peer Jönsson (Magnola, Lindusalo Tiendh) 146

Påål Wålmarsson (Kiettäwälä, Lamala Tiendh) 148

Simån Mårtenssonn (Telalax Tiendh) 150

Staphan (Ninisari, Lindusalo Tiendh) 146

AAlkuun

Ahtiainen

Lars (Wesiniemi) 149

Aufwinen

Morten (Hamula, Parttala Tiendh) 149

Peer (Kietäwälä) 149

BAlkuun

Baranof

Mensich (Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Bengtinen

Anders A: 148

Lars 148

Peer Påålsson 148

Påål Påskason 148

CAlkuun

Caipoinen

Hans (Caipoila, Telalax Tiendh): Wälbör: Jacob Nasakz Frelse 150

Peer (Caipoila, Telalax Tiendh): Wälbör: Jacob Nasakz Frelse 150

Påål (Caipoila, Telalax Tiendh): Wälbör: Jacob Nasakz Frelse 150

Callinen

Lars (Magnola, Lindusalo Tiendh) 146

Caupinen

Anders (Telalax Tiendh) 150

Johan (Telalax Tiendh) 150

Lars (Caupila, Lindusalo Tiendh) 147

Måns (Caupila, Lindusalo Tiendh) 147

Coikalain

Peer (Telalax Tiendh) 150

Condiainen

Lars (Condiala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Corhoinen

Madz Olufzon (Kyllöilä, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 152

Cossmain

Anders (Telalax Tiendh) 150

HAlkuun

Haatainen

Bertill: Erich Lagerkrandz Frelsse 148

Hakulinen

Anders O: (Keriniemi, Lamala Tiendh) 148

Johann Johanssonn (Keriniemi, Lamala Tiendh) 148

Oluf Olufzon (Keriniemi, Lamala Tiendh) 148

Peer Peersson (Pirttimäki) 149

Påål Thomasson (Keriniemi, Lamala Tiendh) 148

Hamuinen

Jacob (Hamula, Parttala Tiendh) 149

Harmain

Påål (Telalax Tiendh) 150

Harmainen

Peer Olufzon (Harmala) 149

Peer Poolsson (Harmala) 149

Pilpus (Harmala) 149

Helfwaldin

(Telalax Tiendh) 150

Himainen

Anders (Parttala Tiendh) 149

Huchkainen

Anders Wijsason (Huhkala, Lindusalo Tiendh) 146

Johan Peerson (Huhkala, Lindusalo Tiendh) 146

Larss Peersonn (Huhkala, Lindusalo Tiendh) 146

Huiainen

Peer (Råko Taifwall, Lindusalo Tiendh) 147

Hulckoinen

Michiell (Ninisari, Lindusalo Tiendh) 146

Hylcköinen

Larss (Hylköilä, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Peer Clemetsonn (Hylköilä, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Simån Larsson (Hylköilä, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Håttinen

Cossma (Caipoila, Telalax Tiendh): Wälbör: Jacob Nasakz Frelse 150

Häifwa

Jöns 148

Hämmäläinen

Jöran (Ollickala, Lindusalo Tiendh) 147

Madz (Ollickala, Lindusalo Tiendh) 147

Härkä

Jöns (Kittula, Lindusalo Tiendh) 147, (Mietula) 148

Madz Jönsson (Lindusalo, Lindusalo Tiendh) 147

Härköinen

Madz (Ninisari, Lindusalo Tiendh) 146

IAlkuun

Ihalainen

Anders (Repoila, Lindusalo Tiendh) 147

Jönss (Condiala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Larss Andersson (Ihalala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 152

Staphann (Ihalala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 152

Ikoinen

Påål Jönssonn (Ikoila, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Inginen

Bengdt (Hylköilä, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Clemet (Hylköilä, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Mårthen (Hylköilä, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

JAlkuun

Janhuinen

Mårten (Parttala Tiendh) 149

Jukarainen

Hindrich (Hurisalo, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

KAlkuun

Kangainen

Johan (Mietula) 148

Kanunginen

Peer (Kietäwälä) 149

Karfwoinen

Hans (Caupila, Lindusalo Tiendh) 147

Kauniss

Antti (Piskoila By, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Kempin

Lars (Telalax Tiendh) 150

Måns (Telalax Tiendh) 150

Ketäuäinen

Cossma J:: Erich Lagerkrandz Frelsse 148

Kietäuäinen

Anders Biörnsson (Kiettäwälä, Lamala Tiendh) 148

Biörn P:: Erich Lagerkrandz Frelsse 148

Hindrich (Hauhola, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Johan O: (Kiettäwälä, Lamala Tiendh) 148

Jöns Madzon (Hauhola, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Madz C: 148

Madz O: (Kietäwälä) 149

Mårten (Kietäwälä) 149

Oluf Peerssonn (Telalax Tiendh) 150

Kiliuinen

Grelss (Magnola, Lindusalo Tiendh) 146

Hindrich (Magnola, Lindusalo Tiendh) 146

Jacob Mårtenson (Magnola, Lindusalo Tiendh) 146

Lars Jönsonn (Killiula, Lindusalo Tiendh) 147

Madz Peerssonn (Killiula, Lindusalo Tiendh) 147

Nills Peersonn (Lindusalo, Lindusalo Tiendh) 147

Swen Peerssonn (Killiula, Lindusalo Tiendh) 147, (Lindusalo, Lindusalo Tiendh) 147

Kituinen

Påål Nillssonn (Kittula, Lindusalo Tiendh) 147

Kiähköinen

Hans Hanssonn (Ihalala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 152

Kiätäinen

Madz Olufzon (Mietula) 148

Kockoinen

Lars (Kockoila By, Lindusalo Tiendh) 146

Kuttinen

Måns (Magnola, Lindusalo Tiendh) 146

Kyllöin

Peer (Hurisalo, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 152

Kyllöinen

Madz Christersonn (Kyllöilä, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 152

Påål (Kyllälä, Parttala Tiendh) 149

Kächköinen

Peer Hanssonn (Maliala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

LAlkuun

Lafuoinen

Jost (Kietäwälä) 149

Lagerkrandz

Erich: Erich Lagerkrandz Frelsse 148

Laitinen

Jöran 148, (Mietula) 148

Lamain

Anders (Telalax Tiendh) 150

Johan (Telalax Tiendh) 150

Lars (Telalax Tiendh) 150

Peer (Telalax Tiendh) 150

Rosi (Telalax Tiendh) 150

Lamainen

Anders O: 148

Hindrich B: 148

Peer (Wesiniemi) 149

Peer Nillssonn (Wesiniemi) 149

Lambinen

Jöns 148

Påål Påålssonn: Erich Lagerkrandz Frelsse 148

Lappalainen

Jons Jönssonn (Hurisalo, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 152

Jönss (Piskoila By, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Lapueteläinen

Jöns (Parttala Tiendh) 149

Leinoinen

Peter (Condiala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Påål Larssonn (Hurisalo, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Lijkainen

Anders Gabrielssonn (Ollickala, Lindusalo Tiendh) 147

Madz (Lindusalo, Lindusalo Tiendh) 147

Lijmatainen

Anders Madzsonn (Limattala, Lindusalo Tiendh) 146

Hindrich (Limattala, Lindusalo Tiendh) 146

Jacob (Limattala, Lindusalo Tiendh) 146

Jöns Madzon (Limattala, Lindusalo Tiendh) 146

Mårten (Limattala, Lindusalo Tiendh) 146

Luckoinen

Anders Påålssonn (Lukoila, Lindusalo Tiendh) 146

Christer (Lukoila, Lindusalo Tiendh) 146

Hindrich Jönssonn (Lukoila, Lindusalo Tiendh) 146

Jöns Påålsonn (Lukoila, Lindusalo Tiendh) 146

Oluf Larssonn (Lukoila, Lindusalo Tiendh) 146

Lukoinen

Grelss: Erich Lagerkrandz Frelsse 148

Jöns Madzon (Kittula, Lindusalo Tiendh) 147

Lars Peersonn (Lindusalo, Lindusalo Tiendh) 147, (Kittula, Lindusalo Tiendh) 147, (Telalax Tiendh) 150

Larss Larsson (Telalax Tiendh) 150

Madz Thomasson (Kittula, Lindusalo Tiendh) 147

Läskinen

Larss (Mietula) 148

Peer (Mietula) 148

MAlkuun

Maliasmes

Caupi (Maliala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Lars (Maliala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Maliassmes

Påål (Maliala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Thomas (Maliala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Mielikäinen

Mans (Telalax Tiendh) 150

Mietin

Peer (Telalax Tiendh) 150

Påål (Telalax Tiendh) 150

Mietinen

Hindrich (Wesiniemi) 149

Mietuinen

Peer (Mietula) 148

Påål Peersson (Mietula) 148

Munck

Anders Erichsonn (Ninisari, Lindusalo Tiendh) 146

Måndoin

Johann (Telalax Tiendh) 150

Påål (Telalax Tiendh) 150

Måndoinen

Påål 148

Måndåin

Oluf (Telalax Tiendh) 150

NAlkuun

Nasak

Jacob (Telalax Tiendh): Wälbör: Jacob Nasakz Frelse 150

Neki

Anders (Wesiniemi) 149

OAlkuun

Ollikain

Michill (Telalax Tiendh) 150

Mårten (Telalax Tiendh) 150

PAlkuun

Partainen

Knut (Parttala Tiendh) 149

Peer (Parttala Tiendh) 149

Påål (Parttala Tiendh) 149

Pellin

Anderss (Telalax Tiendh) 150

Oluf (Telalax Tiendh) 150

Peer (Telalax Tiendh) 150

Pellinen

Jöran (Keriniemi, Lamala Tiendh) 148

Oluf Madzonn (Telalax Tiendh) 149

Oluf Olufzonn (Telalax Tiendh) 149

Peer Anderssonn (Telalax Tiendh) 150

Pettyinen

Anders Staphansson (Limattala, Lindusalo Tiendh) 146

Piskoinen

Anders Hanssonn (Piskoila By, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Christer Christerssonn (Piskoila By, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Larss (Piskoila By, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Päiköinen

Lars 148

RAlkuun

Repoin

Mårten (Telalax Tiendh) 150

Repoinen

Mårten (Kittula, Lindusalo Tiendh) 147

Reponen

Mårten (Telalax Tiendh) 150

Ryhäinen

Anders (Hamula, Parttala Tiendh) 149

Råckainen

Anders (Kittula, Lindusalo Tiendh) 147

Peer (Kittula, Lindusalo Tiendh) 147

SAlkuun

Safwolainen

Michiell (Kittula, Lindusalo Tiendh) 147

Saijkoinen

Lars O: (Kittula, Lindusalo Tiendh) 147

Måns (Kittula, Lindusalo Tiendh) 147

Mårten Larssonn (Wesiniemi) 149

Saikoinen

Hindrich (Telalax Tiendh) 150

Salla

Peter (Piskoila By, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Påål (Condiala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Sipinen

Hindrich Hansson (Telalax Tiendh) 150

Lars (Telalax Tiendh) 150

Smolander

Michiell Nillssonn (Keriniemi, Lamala Tiendh) 148

Suliu

Bengdt (Hamula, Parttala Tiendh) 149

Suma

Christer (Piskoila By, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Summainen

Jöns Peerssonn (Råko Taifwall, Lindusalo Tiendh) 147

Sålla

Peter (Kyllöilä, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 152

Såmalainen

Madz (Hamula, Parttala Tiendh) 149

TAlkuun

Taifuainen

Hindrich Poolssonn (Telalax Tiendh) 150

Samuell (Wesiniemi) 149

Teräwäins

Peer (Telalax Tiendh) 150

Timmoinen

Hans (Condiala, Telalax Tiendh): Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn 150

Turkiainen

Bertill (Ninisari, Lindusalo Tiendh) 146

Peer Hendersson (Ninisari, Lindusalo Tiendh) 146

VWAlkuun

Waldoinen

Anders Christerson (Kietäwälä) 149

Waldåins

Oluf (Telalax Tiendh) 150

Walkoin

Caupi (Telalax Tiendh) 150

Hindrich (Telalax Tiendh) 150

Johan (Telalax Tiendh) 150

Philpus (Telalax Tiendh) 150

Påål (Telalax Tiendh) 150

Wanhain

Anders (Telalax Tiendh) 150

Witikainen

Peer (Lindusalo, Lindusalo Tiendh) 147

Wåldoinen

Påål 148

 

Tässä luettelossa on 207 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023