AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1648 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1648

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Carll Dirichzon (Hamula) 149

Gabriell 148

Johan J 150

Oluf (Hylköilä) 150

Peer Jönsson (Magnola) 146

Påål Wålmarsson (Kiettäwälä) 148

Simån Mårtenssonn 150

Staphan (Ninisari) 146

AAlkuun

Ahtiainen

Lars (Wesiniemi) 149

Aufwinen

Morten (Hamula) 149

Peer (Kietäwälä) 149

BAlkuun

Baranof

Mensich (Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn) 150

Bengtinen

Anders A: 148

Lars 148

Peer Påålsson 148

Påål Påskason 148

CAlkuun

Caipoinen

Hans (Caipoila) 150

Peer (Caipoila) 150

Påål (Caipoila) 150

Callinen

Lars (Magnola) 146

Caupinen

Anders 150

Johan 150

Lars (Caupila) 147

Måns (Caupila) 147

Coikalain

Peer 150

Condiainen

Lars (Condiala) 150

Corhoinen

Madz Olufzon (Kyllöilä) 152

Cossmain

Anders 150

HAlkuun

Haatainen

Bertill 148

Hakulinen

Anders O: (Keriniemi) 148

Johann Johanssonn (Keriniemi) 148

Oluf Olufzon (Keriniemi) 148

Peer Peersson (Pirttimäki) 149

Påål Thomasson (Keriniemi) 148

Hamuinen

Jacob (Hamula) 149

Harmain

Påål 150

Harmainen

Peer Olufzon (Harmala) 149

Peer Poolsson (Harmala) 149

Pilpus (Harmala) 149

Helfwaldin

150

Himainen

Anders 149

Huchkainen

Anders Wijsason (Huhkala) 146

Johan Peerson (Huhkala) 146

Larss Peersonn (Huhkala) 146

Huiainen

Peer (Råko Taifwall) 147

Hulckoinen

Michiell (Ninisari) 146

Hylcköinen

Larss (Hylköilä) 150

Peer Clemetsonn (Hylköilä) 150

Simån Larsson (Hylköilä) 150

Håttinen

Cossma (Caipoila) 150

Häifwa

Jöns 148

Hämmäläinen

Jöran (Ollickala) 147

Madz (Ollickala) 147

Härkä

Jöns (Kittula) 147, (Mietula) 148

Madz Jönsson (Lindusalo) 147

Härköinen

Madz (Ninisari) 146

IAlkuun

Ihalainen

Anders (Repoila) 147

Jönss (Condiala) 150

Larss Andersson (Ihalala) 152

Staphann (Ihalala) 152

Ikoinen

Påål Jönssonn (Ikoila) 150

Inginen

Bengdt (Hylköilä) 150

Clemet (Hylköilä) 150

Mårthen (Hylköilä) 150

JAlkuun

Janhuinen

Mårten 149

Jukarainen

Hindrich (Hurisalo) 150

KAlkuun

Kangainen

Johan (Mietula) 148

Kanunginen

Peer (Kietäwälä) 149

Karfwoinen

Hans (Caupila) 147

Kauniss

Antti (Piskoila By) 150

Kempin

Lars 150

Måns 150

Ketäuäinen

Cossma J: 148

Kietäuäinen

Anders Biörnsson (Kiettäwälä) 148

Biörn P: 148

Hindrich (Hauhola) 150

Johan O: (Kiettäwälä) 148

Jöns Madzon (Hauhola) 150

Madz C: 148

Madz O: (Kietäwälä) 149

Mårten (Kietäwälä) 149

Oluf Peerssonn 150

Kiliuinen

Grelss (Magnola) 146

Hindrich (Magnola) 146

Jacob Mårtenson (Magnola) 146

Lars Jönsonn (Killiula) 147

Madz Peerssonn (Killiula) 147

Nills Peersonn (Lindusalo) 147

Swen Peerssonn (Killiula) 147, (Lindusalo) 147

Kituinen

Påål Nillssonn (Kittula) 147

Kiähköinen

Hans Hanssonn (Ihalala) 152

Kiätäinen

Madz Olufzon (Mietula) 148

Kockoinen

Lars (Kockoila By) 146

Kuttinen

Måns (Magnola) 146

Kyllöin

Peer (Hurisalo) 152

Kyllöinen

Madz Christersonn (Kyllöilä) 152

Påål (Kyllälä) 149

Kächköinen

Peer Hanssonn (Maliala) 150

LAlkuun

Lafuoinen

Jost (Kietäwälä) 149

Lagerkrandz

Erich (Erich Lagerkrandz Frelsse) 148

Laitinen

Jöran 148, (Mietula) 148

Lamain

Anders 150

Johan 150

Lars 150

Peer 150

Rosi 150

Lamainen

Anders O: 148

Hindrich B: 148

Peer (Wesiniemi) 149

Peer Nillssonn (Wesiniemi) 149

Lambinen

Jöns 148

Påål Påålssonn 148

Lappalainen

Jons Jönssonn (Hurisalo) 152

Jönss (Piskoila By) 150

Lapueteläinen

Jöns 149

Leinoinen

Peter (Condiala) 150

Påål Larssonn (Hurisalo) 150

Lijkainen

Anders Gabrielssonn (Ollickala) 147

Madz (Lindusalo) 147

Lijmatainen

Anders Madzsonn (Limattala) 146

Hindrich (Limattala) 146

Jacob (Limattala) 146

Jöns Madzon (Limattala) 146

Mårten (Limattala) 146

Luckoinen

Anders Påålssonn (Lukoila) 146

Christer (Lukoila) 146

Hindrich Jönssonn (Lukoila) 146

Jöns Påålsonn (Lukoila) 146

Oluf Larssonn (Lukoila) 146

Lukoinen

Grelss 148

Jöns Madzon (Kittula) 147

Lars Peersonn (Lindusalo) 147, (Kittula) 147, 150

Larss Larsson 150

Madz Thomasson (Kittula) 147

Läskinen

Larss (Mietula) 148

Peer (Mietula) 148

MAlkuun

Maliasmes

Caupi (Maliala) 150

Lars (Maliala) 150

Maliassmes

Påål (Maliala) 150

Thomas (Maliala) 150

Mielikäinen

Mans 150

Mietin

Peer 150

Påål 150

Mietinen

Hindrich (Wesiniemi) 149

Mietuinen

Peer (Mietula) 148

Påål Peersson (Mietula) 148

Munck

Anders Erichsonn (Ninisari) 146

Måndoin

Johann 150

Påål 150

Måndoinen

Påål 148

Måndåin

Oluf 150

NAlkuun

Nasak

Jacob (Wälbör: Jacob Nasakz Frelse) 150

Neki

Anders (Wesiniemi) 149

OAlkuun

Ollikain

Michill 150

Mårten 150

PAlkuun

Partainen

Knut 149

Peer 149

Påål 149

Pellin

Anderss 150

Oluf 150

Peer 150

Pellinen

Jöran (Keriniemi) 148

Oluf Madzonn 149

Oluf Olufzonn 149

Peer Anderssonn 150

Pettyinen

Anders Staphansson (Limattala) 146

Piskoinen

Anders Hanssonn (Piskoila By) 150

Christer Christerssonn (Piskoila By) 150

Larss (Piskoila By) 150

Päiköinen

Lars 148

RAlkuun

Repoin

Mårten 150

Repoinen

Mårten (Kittula) 147

Reponen

Mårten 150

Ryhäinen

Anders (Hamula) 149

Råckainen

Anders (Kittula) 147

Peer (Kittula) 147

SAlkuun

Safwolainen

Michiell (Kittula) 147

Saijkoinen

Lars O: (Kittula) 147

Måns (Kittula) 147

Mårten Larssonn (Wesiniemi) 149

Saikoinen

Hindrich 150

Salla

Peter (Piskoila By) 150

Påål (Condiala) 150

Sipinen

Hindrich Hansson 150

Lars 150

Smolander

Michiell Nillssonn (Keriniemi) 148

Suliu

Bengdt (Hamula) 149

Suma

Christer (Piskoila By) 150

Summainen

Jöns Peerssonn (Råko Taifwall) 147

Sålla

Peter (Kyllöilä) 152

Såmalainen

Madz (Hamula) 149

TAlkuun

Taifuainen

Hindrich Poolssonn 150

Samuell (Wesiniemi) 149

Teräwäins

Peer 150

Timmoinen

Hans (Condiala) 150

Turkiainen

Bertill (Ninisari) 146

Peer Hendersson (Ninisari) 146

VWAlkuun

Waldoinen

Anders Christerson (Kietäwälä) 149

Waldåins

Oluf 150

Walkoin

Caupi 150

Hindrich 150

Johan 150

Philpus 150

Påål 150

Wanhain

Anders 150

Witikainen

Peer (Lindusalo) 147

Wåldoinen

Påål 148

 

Tässä luettelossa on 207 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021