AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1648 ☰ 

Puumala maakirja 1648

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 146AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lindusalo Tiendh ♦ Lintusalon kymmenes
Kockoila By/Kokkola
Lars Kockoinen
Huhkala/Huuhkaala
Larss Peersonn Huchkainen
Johan Peerson ibidem
Anders Wijsason ibidem
Lukoila/Luukkola
Oluf Larssonn Luckoinen
Christer ibidem
Hindrich Jönssonn ibidem
Jöns Påålsonn ibidem Påstbonde
Anders Påålssonn ibidem
Ninisari/Niinisaari
Anders Erichsonn Munck
Staphan H:r Kyrkioherde
Madz Härköinen
Michiell Hulckoinen
Bertill Turkiainen
Peer Hendersson ibidem
Limattala/Liimattala
Mårten Lijmatainen
Hindrich ibidem
Jacob ibidem
Anders Madzsonn ibidem
Jöns Madzon ibidem
Anders Staphansson Pettyinen
Magnola/Maunola
Lars Callinen
Jacob Mårtenson Kiliuinen
Peer Jönsson
Grelss ibidem
Hindrich Ibidem
Måns Kuttinen

Sivu 147AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Repoila/Repola
Anders Ihalainen
Killiula/Kiljula
Swen Peerssonn Kiliuinen
Madz Peerssonn ibidem
Lars Jönsonn ibidem
Ollickala/Ollila
Anders Gabrielssonn Lijkainen
Madz Hämmäläinen
Jöran Hämmäläinen
Råko Taifwall/Ruokotaipale
Peer Huiainen
Jöns Peerssonn Summainen
Caupila/Kauppila
Hans Karfwoinen
Måns Caupinen
Lars ibidem
Lindusalo/Lintusalo
Nills Peersonn Kiliuinen
Peer Witikainen
Swen Peerssonn Kiliuinen
Madz Lijkainen
Lars Peersonn Lukoinen
Madz Jönsson Härkä
Kittula/Kitula
Lars O: Saijkoinen
Påål Nillssonn Kituinen
Lars Peersonn Lukoinen
Michiell Safwolainen
Jöns Madzon Lukoinen
Madz Thomasson ibidem
Jöns Härkä
Mårten Repoinen
Måns Saijkoinen
Peer Råckainen
Anders Råckainen

Sivu 148AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lamala Tiendh ♦ Laamalan kymmenes
Keriniemi/Keriniemi
Johann Johanssonn Hakulinen
Påål Thomasson ibidem
Oluf Olufzon ibidem
Jöran Pellinen
Michiell Nillssonn Smolander
Anders O: Hakulinen
Kiettäwälä/Kietävälä
Påål Wålmarsson
Johan O: Kietäuäinen
Anders Biörnsson ibidem
Erich Lagerkrandz Frelsse ♦ Erik Lagerkrantsin läänitys
/Kietävälä
Cossma J: Ketäuäinen
Grelss Lukoinen
Biörn P: Kietäuäinen
Bertill Haatainen Påstbonde
Påål Påålssonn Lambinen
Laamalan kymmenes (jatkoa)
Jöns Häifwa
Anders O: Lamainen
Påål Wåldoinen
Lars Päiköinen
Madz C: Kietäuäinen
Hindrich B: Lamainen
Påål Måndoinen
Påål Påskason Bengtinen
Gabriell H:r
Lars Bengtinen
Anders A: Ibidem
Peer Påålsson ibidem
Jöns Lambinen
Jöran Laitinen
Mietula/Miettula
Peer Mietuinen
Påål Peersson ibidem
Johan Kangainen
Jöns Härkä af Larss och Peer Läskinens iordh
Madz Olufzon Kiätäinen
Jöran Laitinen

Sivu 149AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Harmala/Harmaala
Pilpus Harmainen
Peer Olufzon ibidem
Peer Poolsson ibidem
Pirttimäki/Pirttimäki
Peer Peersson Hakulinen
Kietäwälä/Kietävälä
Peer Aufwinen
Mårten Kietäuäinen
Madz O: ibidem
Anders Christerson Waldoinen
Peer Kanunginen
Jost Lafuoinen Under Jacob Nasakz Ryttare hemman efter Kongl: bref
Wesiniemi/Vesiniemi
Peer Lamainen
Lars Ahtiainen
Samuell Taifuainen
Anders Neki
Hindrich Mietinen
Mårten Larssonn Saijkoinen
Peer Nillssonn Lamainen
Parttala Tiendh ♦ Partalan kymmenes
/Ryhälä [1]
Peer, Knut och Påål Partainen
Anders Himainen
Mårten Janhuinen
Jöns Lapueteläinen
Hamula/Hamula
Jacob Hamuinen
Madz Såmalainen
Carll Dirichzon
Anders Ryhäinen
Bengdt Suliu
Morten Aufwinen
Kyllälä/Kyllölä
Påål Kyllöinen
Telalax Tiendh ♦ Telalahden kymmenes
/Pellilä [1]
Oluf Madzonn Pellinen
Oluf Olufzonn ibidem

Sivu 150AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Anderssonn ibidem
/Sipilänsaari [1]
Hindrich Hansson Sipinen
Ei kylätietoa
Under Pomala Prästebohl ♦ Puumalan pappilaan liitetyt tilat
Lars Peersson och Larss Larsson Lukoinen
Anders Caupinen och Mårten Repoins iordh
Johan Caupinen och Mårten Reponen
Anders, Johan, Peer och Lars Lamains
Peer och Påål Mietins
Anders Cossmains och Rosi Lamains
Påål Harmains
Peer Coikalains och Helfwaldins
Påål, Johann och Oluf Måndåins
Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn ♦ Jääsken kihlakunnasta
Mårten och Michill Ollikains
Hindrich Poolssonn Taifuainen
Oluf Peerssonn Kietäuäinen
Oluf Waldåins
Oluf, Peer och Anderss Pellins
Måns och Lars Kempins
Peer Teräwäins
Påål, Hindrich, Johan, Philpus och Caupi Walkoins Jordh
Simån Mårtenssonn och Johan J
Anders Wanhain eller Lars Sipinen
Hindrich Saikoinen
Mans Mielikäinen
Wälbör: Jacob Nasakz Frelse ♦ Nassokinin läänitys
Caipoila/Kaipaala
Påål och Peer Caipoinen
Cossma Håttinen
Hans Caipoinen
Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn ♦ Baranoffin läänitys
Piskoila By/Piskola
Christer Christerssonn Piskoinen
Anders Hanssonn ibidem
Christer Suma
Kauniss Anttiss Öde
Larss Piskoinen och Jönss Lappalainen
Peter Sallas Öde
Hylköilä/Hylkylä
Larss Hylcköinen medh Oluf
Peer Clemetsonn ibidem
Simån Larsson Ibidem
Clemet Inginen
Bengdt Inginen
Mårthen ibidem
Hauhola/Hauhala
Hindrich Kietäuäinen
Jöns Madzon ibidem
Ikoila/Ikola
Påål Jönssonn Ikoinen
Maliala/Maljala
Thomas Maliassmes
Caupi Maliasmes
Lars ibidem
Peer Hanssonn Kächköinen
Påål Maliassmes
Condiala/Kontila
Lars Condiainen
Hans Timmoinen
Peter Leinoinen
Påål Salla medh Jönss Ihalainen
Hurisalo/Hurissalo
Hindrich Jukarainen
Påål Larssonn Leinoinen

Sivu 152AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Kyllöins Öde Lappensaar
Ähnn Urminnes Öde
Jons Jönssonn Lappalainen
Ihalala/Ihalainen
Larss Andersson Ihalainen
Staphann ibidem
Hans Hanssonn Kiähköinen
Kyllöilä/Kyllölä
Madz Christersonn Kyllöinen
Peter Sålla
Madz Olufzon Corhoinen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8594 Savonlinnan läänin tili-, maa- ja tositekirja 1648-1648, sivut 146-153
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8594

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16451650

© Maija-Liisa Laakso 2023