AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → Muistiinpanoja kylännimistä

Puumalan maakirjojen muistiinpanoja kylännimistä

Paikannimet

Tälle sivulle on koottu kyliä ja kylien nimiä koskevia huomioita.

Pitäjän talot on maakirjoissa järjestetty pääasiassa kylittäin. Kylien merkinnässä voi olla muitakin ongelmia horjuvan oikeinkirjoituksen lisäksi. Kylän nimi puuttuu kokonaan tai on väärässä kohdassa. Kylällä voi olla aivan eri nimi nykyään, tai kirjuri on käyttänyt kylän sijaan talon tai maastokohteen nimeä. Toisinaan listassa voi olla myös naapuripitäjän kyliä.

Haikarila

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1659 281A
1655 Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 281A
1659 Haickarila Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 454
1662 Haikarila Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 565

Haikola

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1659 Haickarala Kylä kuuluu pitäjään Ruokolahti 456
1662 Haikarila Kylä kuuluu pitäjään Ruokolahti 567

Hamula

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1662 Hamula Kyläjako on muuttunut
Mårten Auvisen kylä vaihtuu 1664 Ryhäläksi (naapurikylä)
567

Himahuuha

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Himahuhaby Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kietävälä 223

Huhtimaa

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Huchtima Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 280B
1659 Huchtiama Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 454
1662 Huchtima Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 565

Hurissalo

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Hurisaloby Kyläjako on muuttunut, katso alempana 228

Kontila, Hurissalo, Ihalainen

Ennen vuoden 1664 maantarkastusta Kontilan kylässä oli neljä maakirjataloa. Tarkastukseen liittyvissä järjestelyissä vain Kontiaisten talo jäi Kontilaan yksinäistaloksi.

Per Hansson Timosen ja Anders Persson Leinosen talojen kyläksi vaihtui Hurissalo ja Mats Pålsson Sollan talon kyläksi vakiintui Ihalainen.

Ihalainen

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1662 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1659,1664 566
1664 Ihalaby Kyläjako on muuttunut, katso alempana 228
1681 Alkuperäinen kylämerkintä väärällä rivillä, vertaa 1675,1687 652

Kontila, Hurissalo, Ihalainen

Ennen vuoden 1664 maantarkastusta Kontilan kylässä oli neljä maakirjataloa. Tarkastukseen liittyvissä järjestelyissä vain Kontiaisten talo jäi Kontilaan yksinäistaloksi.

Per Hansson Timosen ja Anders Persson Leinosen talojen kyläksi vaihtui Hurissalo ja Mats Pålsson Sollan talon kyläksi vakiintui Ihalainen.

Junninmäki

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Junninmäkj Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kitula 225

Kaipaala

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1650 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1648,1655 556
1662 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1659,1664 566

Keriniemi ja Pirttimäki

Kylän muutokset

Kylät sijaitsivat lähekkäin ja kuuluivat samaan jakokuntaan. Kylämerkintöjen alkaessa maakirjoihin 1643 ja henkikirjoihin 1651 rajanveto kylien välillä oli ilmeisen häilyvää.

Kaksi taloista (Johan Johansson Hakulinen ja Anders Olofsson Hakulinen) on ennen maantarkastusta merkitty melko systemaattisesti maakirjoissa Keriniemeen mutta henkikirjoissa Pirttimäkeen

Vuoden 1664 maantarkastuksessa muodostui Keriniemeen neljä maakirjataloa ja Pirttimäkeen kaksi.

Kietävälä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1643 Hurisalo Alkuperäinen kylän nimi on virheellinen, vertaa 1645 145
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1650,1659 281A
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1650,1659 281A
1664 Piskolaby Alkuperäinen kylän nimi on virheellinen, vertaa 1662 230

Kylän muutokset

Kylämerkinnät maakirjoihin alkoivat 1643. Tällöin Puumalan pohjoisosaan muodostui poikkeuksellisen suuri kylä, johon kuului lähes 30 taloa.

Kietävälään kuului taloja Kietävälänvirran pohjois- ja eteläpuolelta ja mm. kirkonseutu kuului samaan kylään.

Maakirjoissa suurkylä säilyi vuoden 1664 maantarkastukseen asti. Siinä yhteydessä kylä jaettiin pienempiin osiin, jotka saivat omat nimensä.

Henkikirjoihin kylien nimiä alettiin merkitä vuodesta 1651 lähtien. Tällöin kirjurit ottivat heti käyttöön myös "Kietävälän osien" nimiä. Siten maakirjoissa Kietävälään merkittyjen talojen henkikirjakylät poikkeavat osittain maakirjakylästä.

Merkinnät henkikirjoissa olivat aluksi kuitenkin hyvin puutteellisia ja epätarkkoja - siis sama talo esiintyy alkuperäisten merkintöjen mukaan eri vuosina nimeltään vaihtelevissa kylissä.

Kietävälästä erillisiksi muodostuvia ajankohdan kyliä olivat Kirkonkylä, Himahuuha eli Auvila, Seppälä, Valtola, Muuramäki, Petäjäniemi, Sopala, Lampila ja Penttilä. Kietävälänvirran pohjoispuolinen osa jäi Kietäväläksi.

Joitakin taloja Suur-Kietävälästä siirtyi myös läheisiin vanhoihin kyliin ja joitakin autioita jaettiin lisämaiksi toisille taloille. Lars Penttisen autiosta tuli kappalaisen pappila.

Maantarkastuksen jälkeinen Kietävälä muodostui vain seitsemästä talosta. Isäntien nimet muuttuivat uudelleenjärjestelyssä eikä vuoden 1664 maakirjassa mainita entisten isäntien nimiä.

Maantarkastuskirjan avulla voidaan kuitenkin selvittää, mitkä vanhan Kietävälän talot jäivät uuteen Kietävälään:

Isäntä 1662 Isäntä 1664 Huomautus
Pål Volmarsson (Auvinen) Per Pålsson Auvinen 1
Henrik Laamanen Mats Henriksson Laamanen
Johan Olofsson Kietäväinen Mårten Giliusson Kietäväinen
Anders Johansson Kietäväinen Per Johansson Kietäväinen (Rustmestare) 2
Mårten Kietäväinen Johan Mårtensson Kietäväinen
Anders Bertilsson Kietäväinen Per Persson Saikkonen 3
Jost Lehvonen (autio) Jost Lehvonen (autio) 4

Huomautukset:

Kun ratsastalo siirtyi 1663 Klaus Johan Baranoffin hallintaan, todettiin aputalon olleen välillä myös Johan Pistolekorsille läänitettynä. Maantarkastuksessa virhe korjattiin.

Aputalon asukkaaksi tuli vuoden 1664 jälkeen Anders Ikonen.

Kirkonkylä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Kyrkiobyn Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kietävälä 222

Kitula

Kylän muutokset

Kitula -nimistä kylää ei nykykartalle ole merkitty, mutta jäänteenä sen sijainnista on Kitulanniemi Puumalansalmen lounaispuolella vastapäätä kirkonseutua. Myös vuoden 1920 kartassa nimi vielä näkyy.

1600-luvun alkupuolen maakirjoissa kylä vaikuttaa varsin suurelta (12 taloa), mutta pienenee maantarkastuksessa 1664, jolloin kylään merkitään vain 5 taloa.

Maantarkastuskirjan avulla voidaan päästä selville, mitkä talot jäivät Kitulaan ja mitkä "siirtyivät" muihin kyliin:

Isäntä 1662 Isäntä 1664 Uusi kylä

KYLÄN NIMI SÄILYY
Lars Olofsson Saikkonen Simon Larsson Luukkonen -
Pål Nilsson Kitunen Henrik Pålsson Kitunen -
Jöns Härkä Mats Jönsson Härkä -
Lars Persson Luukkonen Lars Tomasson Luukkonen -
Mikael Savolainen Bertil Henriksson Luukkonen -

KYLÄN NIMI VAIHTUU
Jöns Matsson Luukkonen Tomas Andersson Luukkonen Junninmäki
Mats Tomasson Luukkonen Mats Tomasson Luukkonen Luukkola
Måns Saikkonen Jöns Månsson Saikkonen Lintusalo
Mårten Reponen Jöran Mårtensson Reponen Repola
Per Rokkanen Johan Persson Rokkanen Rokansalo
Anders Rokkanen Lars Andersson Rokkanen Rokansalo
Lars Rokkanen Abraham Larsson Rokkanen Rokansalo

Vaihtuneista kylännimistä Junninmäki ja Rokansalo eivät ole esiintyneet aikaisemmissa maakirjoissa, mutta henkikirjoissa niistä on merkintöjä jo ennen maantarkastusta. Nimet Luukkola, Lintusalo ja Repola ovat vanhoja maakirjakyliä.

Kun tarkastellaan vaihtuneita kylännimiä kartalta, havaitaan niiden sijoittuvan melko hajanaisesti pitäjän eteläiseen osaan. Niiden väleihin jää muita vanhoja kyliä.

Herää epäilys, että talojen aikaisempi sijoittaminen Kitulaan ei perustu ainakaan kokonaan niiden maantieteelliseen sijaintiin.

Mahdollinen kameraalinen syy voisi olla se, että nämä talot on lueteltu erillisenä ratsastaloryhmänä maakirjassa 1643 kylämerkintöjen alkaessa.

Ratsastalojen verotuskohtelu poikkesi tavanomaisesta ja ehkä oli käytännöllistä koota pitäjän eteläisen osan ratsastaloja yhteen kohtaan kylännimistä piittaamatta. Epäkohta korjattiin 20 vuoden kuluttua maantarkastuksessa.

Kontila

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Condialaby Kyläjako on muuttunut, katso alempana 228

Kontila, Hurissalo, Ihalainen

Ennen vuoden 1664 maantarkastusta Kontilan kylässä oli neljä maakirjataloa. Tarkastukseen liittyvissä järjestelyissä vain Kontiaisten talo jäi Kontilaan yksinäistaloksi.

Per Hansson Timosen ja Anders Persson Leinosen talojen kyläksi vaihtui Hurissalo ja Mats Pålsson Sollan talon kyläksi vakiintui Ihalainen.

Kyllölä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1662 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1659, 1664 566

Lampila

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Lambilaby Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kietävälä 222

Miettula

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Mietula Kyläjako on muuttunut
Johan Henrik Miettusen talon aikaisempi kylä Vesiniemi
226

Muuramäki

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Muramäki Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kietävälä 223

Pellilä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1643 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 145
1645 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 150
1648 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 149
1650 Tellelax Muu paikannimi korvattu kylän nimellä, katso alempana 555
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 280B
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1650,1659 281A
1659 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 454
1662 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 565
1664 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1662,1675 230

Telalahden kymmeneskunnan kylät

Ennen vuoden 1664 maantarkastusta Telalahden kymmeneskunnan kyliä ei maakirjoihin ole merkitty tai nimeä Telalax käytetään kylännimen tapaisesti molemmille kylille.

Kylännimet Pellilä ja Sipilänsaari voidaan hyvin päätellä myöhemmistä maakirjoista: Pellilässä sijaitsivat Pellisten eli Pöllästen talot ja Sipilänsaaressa asui Sipisiä.

Osa kymmeneskunnan taloista oli liitetty Puumalan pappilan maihin jo ennen kylämerkintöjen alkamista. Näiden talojen entiset isännät on lueteltu maakirjoissa 1643-48.

Penttilä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Bängtilä Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kietävälä 222

Petäjäniemi

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Pätäiäniemj Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kietävälä 225

Piskola

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Alkuperäinen kylämerkintä väärällä rivillä, vertaa 1659 281B

Pitkälahti

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Piskoila Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1659 281B

Rokansalo

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Råkansalå Kyläjako on muuttunut
Talot on merkitty aikaisemmin Kitulaan
224

Ryhälä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1643 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1659 145
1645 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1659 150
1648 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1659 149
1650 Alkuperäinen kylän nimi on virheellinen, vertaa 1659 554
1650 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, vertaa 1659 554
1655 Alkuperäinen kylän nimi on virheellinen, vertaa 1659 280A
1655 Pardala Muu paikannimi korvattu kylän nimellä 1659 280B
1664 Ryhälä Kyläjako on muuttunut
Aikaisempi kylä Hamula (naapurikylä)
229

Seppälä

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Säppäläby Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kietävälä 223

Sipilänsaari

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1643 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 145
1645 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 150
1648 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 150
1650 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 555
1655 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 280B
1659 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 454
1662 Alkuperäinen kylämerkintä puuttuu, katso alempana 565

Telalahden kymmeneskunnan kylät

Ennen vuoden 1664 maantarkastusta Telalahden kymmeneskunnan kyliä ei maakirjoihin ole merkitty tai nimeä Telalax käytetään kylännimen tapaisesti molemmille kylille.

Kylännimet Pellilä ja Sipilänsaari voidaan hyvin päätellä myöhemmistä maakirjoista: Pellilässä sijaitsivat Pellisten eli Pöllästen talot ja Sipilänsaaressa asui Sipisiä.

Osa kymmeneskunnan taloista oli liitetty Puumalan pappilan maihin jo ennen kylämerkintöjen alkamista. Näiden talojen entiset isännät on lueteltu maakirjoissa 1643-48.

Sopala

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Sopolanniemj Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kietävälä 227

Sorjola

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1655 Wechmasnäring Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 280B
1659 Näringh Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 454
1662 Näringh Kylä aikaisemmin pitäjässä Juva 565

Valtola

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1664 Waldoila Nykyinen kylä on irrotettu alkuperäisestä kylästä Kietävälä 227

Vesiniemi

Vuosi Paikka Huomautus Sivu
1662 Wesiniemi Kyläjako on muuttunut
Henrik Miettusen talon kyläksi vaihtuu 1664 Miettula
564

Paikannimet

Bängtilä →Penttilä

Condialaby →Kontila

Haickarala →Haikola

Haickarila →Haikarila

Haikarila, →Haikarila, →Haikola

Haikola

Hamula, →Hamula

Himahuhaby →Himahuuha

Himahuuha

Huchtiama →Huhtimaa

Huchtima →Huhtimaa

Huhtimaa

Hurisalo →Kietävälä

Hurisaloby →Hurissalo

Hurissalo

Ihalaby →Ihalainen

Ihalainen

Junninmäki

Junninmäkj →Junninmäki

Kaipaala

Keriniemi ja Pirttimäki

Kietävälä

Kirkonkylä

Kitula

Kontila

Kyllölä

Kyrkiobyn →Kirkonkylä

Lambilaby →Lampila

Lampila

Miettula

Mietula →Miettula

Muramäki →Muuramäki

Muuramäki

Näringh →Sorjola

Pardala →Ryhälä

Pellilä

Penttilä

Petäjäniemi

Piskoila →Pitkälahti

Piskola

Piskolaby →Kietävälä

Pitkälahti

Pätäiäniemj →Petäjäniemi

Rokansalo

Ryhälä, →Ryhälä

Råkansalå →Rokansalo

Seppälä

Sipilänsaari

Sopala

Sopolanniemj →Sopala

Sorjola

Säppäläby →Seppälä

Tellelax →Pellilä

Valtola

Vesiniemi

Waldoila →Valtola

Wechmasnäring →Sorjola

Wesiniemi →Vesiniemi

© Väinö Holopainen 2022