AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1681 ☰ 

Puumala maakirja 1681

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 645AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyrkieby/Kirkonkylä
Sahl: Gabrielis E:a el:r H:r Israel
Erich Larssons E:a el:r Valentin Baltzarsonn
Under Pumala Prästebohlet
Under Dito Caplansbohl
Lambila/Lampila
Påhl Wokolain Lenssman
Matz Lambin
Påhl Påhlsson Lambin
Bengtilä/Penttilä
Påhl Måndoin el:r Eskill Hämäläin
Lukoila/Luukkola
Anders Mårthensson Lukoin
Hindrich Ollsson Lukoin
Laars Christersson Lukoin Een åboo (yhd kaarella edelliseen)
Nills Mårthensson Parrj ödhe
Jöns Jönsson Lukoin
Thomas Lukoin el:r Matz Ollsson Lukoin
Ketäwälä/Kietävälä
Johan Mårthensson el:r Matz Lukoin
Peer Johansson Rustmestar

Sivu 646AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Aufwin el:r Påhl Wållmarss:
Mårten Egidiusson Kietäwäin
Peer Hindersson Laamain
Joust Lechwoin el:r Anders Ikoin
Muramäkj/Muuramäki
Anders Christersson Walldoin
Säppälä/Seppälä
Matz Ketäwein el:r Jöns Råcka
Peer Ollsson Kietäwein
Hindrich Laarsson Peukein
Himahua/Himahuuha
Peer Peersson Aufwin
Johan Greelsson Lukoin
Kokala/Kokkola
Olof Kittuin el:r Johan Limatain
Huchtima/Huhtimaa
Matz Ollsson Killpoin
Greels Greelsson Leskin
Olof el:r Brusius Narin
Kiliula/Kiljula
Peer Mattsson Killiuin
Laars Jönsson Killiuin
Matz Peerssons öde
Kitula/Kitula
Matz Jönsson Härke

Sivu 647AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Påhlsson Kituin
Matz Saikoin el:r Påhl Bengtin
Laars Thomasson Lukoin Påstbondhe
Bertel Hindersson Lukoin
Råkotaipall/Ruokotaipale
Hindrich el:r Jöns Summain
Nills Peersson Huiain
Ninimäkj/Niinimäki
Laars Mårthensson Saikoin
Limattala/Liimattala
Gustaf Tåifwain el:r Thomas Lukoin
Olof el:r Abram Mattin
Hindrich el:r Petter Limatain
Oloff Andersson Limatain
Såriola/Sorjola
Anders Hansson Sorioin
Peer Sorioin el:r Thomas Bengtin
Råkansalo/Rokansalo
Johan el:r Mattz Råckain
Laars Andersson Råckain
Abraham Laarsson Råckain
Ållila/Ollila
Laars Huttuin el:r Oloff Saikoin

Sivu 648AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Böriel Hämäläin
_agnula/Maunola
Anders Kiliuins E:a el:r Johan Anderss
Peer el:r Greels Killiuin
Christer Hindersson Killiuin
Laars Laarsson Kallin
Mårthen Jacobsson Killiuin
Repola/Repola
Jöns el:r Anders Månsson ödhe
Jören Mårthensson Repoin
Caupila/Kauppila
Anders Laarsson Sorioin
Matz Laarsson Kaupin Een åboo (yhd kaarella edelliseen)
Oloff Hansson Karfwin
Ninisarj/Niinisaari
Peer Peersson Turkiain
Christer Kåtro el:r Olof
Laars Laarsson Hullkoin
Mårten Påhlsson Häckin
Hans Henduin el:r Arfwed Turkiain

Sivu 649AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
__dusalo/Lintusalo
Greels Ihalain el:r Anders Råka
Greels Swensson Killiuin
Hindrich Mårtensson Witika ödhe
Matz Lijkain el:r Måns Repoin
Matz Månsson Saikoin ödhe
Petenemj/Petäjäniemi
Matz Andersson Haatain
Junnimäkj/Junninmäki
Thomas el:r Jöns Lukoin
Huhkala/Huuhkaala
Laars Peersson Huchkain
Peer Laarsson Lukoin
Caipola/Kaipaala
Johan Laarsson Kaipoin
Peer Laarsson Kaipoin ödhe
Kyllälä/Kyllölä
Hindrich el:r Påhl Kyllein
Kärnemj/Keriniemi
Oloff el:r Matz Hakulin
Peer el:r Matz Hakulin Een åboo (yhd kaarella edelliseen)
Påhl Påhlsson Hakulin
Bertill Brusiusson Partain
Pijrtimäkj/Pirttimäki
Laars Johansson Lambain
Johan Hakulin el:r Laars Kietäwäin

Sivu 650AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
__tula/Miettula
Johan Kangain
Johan Hendersson Mietuin
Olof Peersson Mietuin Een åboo (yhd kaarella seuraavaan)
Peer Ollsson el:r Dito Mietuin
Ryhälä/Ryhälä
Sahl: Erich Laarssons E:a el:r Valentin Baltzarss:
Matz Staffansson Aufwin
Sigfredh Ilfwoin el:r Johan Kiskin, ödhe
Anders Andersson Himain Påstb:
Mårten Janhuin el:r Staffan Uckoin
Wäsnemj/Vesiniemi
Peer Peersson Laamain
Jöns Christersson Achtiain ödhe Sk 682
Eskill el:r Oloff Taifwain
Hans Johansson Kåtro en åboo (yhdistetty kaarella seuraavaan)
Mårten Kanungin el:r Hans Kåtro
Hans Simonsson Pöllein
Hamula/Hamula
Brusius Jacobsson Hamuin
Dito Brusius Hamuin el:r Olof

Sivu 651AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengt Suliu el:r Matz Knutsson Antoin, ödhe
Matz Asilain el:r Mårthen Hansson
Johan el:r Matz Andersson Ryhäin
Pällilä/Pellilä
Thomas Mustoin el:r Erich Jönsson Sinkoin
Peer Olufzson Pellin
Harmala/Harmaala
Thomas Philipsson Harmain ödhe
Påhl Persson Harmain el:r Matz Perss:
Påhl Peersson Pittkäharmain
Sipiläsarj/Sipilänsaari
Hindrich Sipin el:r Johan Hullkoin
Sopolanemj/Sopala
Erich Safwolain el:r Johan Aufwin
Walldola/Valtola
Laars el:r Anders Walldoin
Peer Matsson Kietäwein

Sivu 652AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Allodiall Frällsse
Baranoffin läänitys
__tkelax/Pitkälahti
Oloff Leskin el:r Thomas Pehikein
Piskola/Piskola
Laars Paiain el:r Joust Matsson
Påhl Westerfinck el:r Jören Limatain
Laars Andersson Piskoin
Christer Christersson Piskoin
Jören Lappalain el:r Anders Laarsson
Laars Metelein el:r Jacob Larsson
Maliala/Maljala
Påhl Thomasson Maliamiess
Laars Laarsson Dito
Jöns Christersson Kuifwain
Peer Hendersson Säppälin el:r Peer Peersson
Påhl Jörensson Parkin
Condiala/Kontila
Laars Laarsson el:r Abraham Condia
Hurisalo/Hurissalo
Peer Hansson Tijmoin
Anders Peersson Leinoin
Påhl Erichsson Juckarain
Eskell Påhlsson Leinoin
/Ihalainen [2]
Mårten Peersson el:r Laars Conduin
Ihala/Ihalainen
Matz Sålla el:r Peer Påhlsson
Staffan Parkin
__koila/Ikola
Anders Ikoin el:r Staffan Leinoin
__lkelä/Hylkylä
Laars Laarsson Hyllkein
Laars Peersson el:r Johan Laarsson
Erich Michelsson Randalain
Clemet Ingins E:a el:r Anders Sutharj el:r Pardain

Sivu 653AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengt Simonsson el:r Laars Bengdtsson Ingin
Mårthen Simonsson Ingin
Hauhoila/Hauhala
Påhl Kietewäin el:r Matz Mondoin
Matz Andersson Kietäwein
Kyllälä/Kyllölä
Peer Sålla el:r Hindrich Kyllä
Jören Hämäläin el:r Thomas Huttuin
Norkiöpingz Beslutz Frällsse
Capit: Hans Brudgums Frällsse ♦ Hans Brudgumin läänitys
Kietäwälä/Kietävälä
Peer Peersson Saikoin
Mietula/Miettula
Hindrih Olsson Mietuin ödhe opt:
Ryhälä/Ryhälä
Mårten Aufwin el:r Nills Ikäheimoin
Capit: Sahl: Johan Pistolkårs Erf:r ♦ Johan Pistolekorsin läänitys
Pyrtimäkj/Pirttimäki
Anders Ollsson Hakulin
Pällilä/Pellilä
Olof Pellins öde el:r Sigfred Kangain
Sahl: Jacob Nasakens Erfwingars f: ♦ Nassokinin läänitys
Caipola/Kaipaala
Peer Laarsson Kaipoin
Påhl Kaipoin el:r Olof Parkin
Påhl Thomasson Käckoin

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8690 Maakirja 1681-1681, sivut 645-653
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8690

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16751687

© Maija-Liisa Laakso 2023