AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1687 ☰ 

Puumala maakirja 1687

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 630AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengdtila/Penttilä
Påhl Mondoin el:r Eskill Hämäläin
Himahua/Himahuuha
Peer Peersson Aufwin
Johan Luukoin el:r Matz Himain
Huchtima/Huhtimaa
Mattz Ohlsson Killpoin nu Johan
Grells Grellsson Läskinen
Oluff el:r Brusius Narrin
Huckala/Huuhkaala
Lars Larsson Huchkain
Peer Larsson Luukoin
Hamula/Hamula
Brusius Jacobsson Hamuin
Dito Brusius Hamuin el:r Oloff
Bengdt Sollain el:r Matz Anttoin
Matz Asickain el:r Mårten Hanss:
Johan el:r Mattz Andersson Ryhain
Harmala/Harmaala
Thomas Philpusson Harmain
Påhl el:r Mattz Harmain
Påhl Peersson Pitkäharmain nu Mårten Läskin
Junnimäkj/Junninmäki
Thomas el: Jöns Luukoin
Kyrkieby/Kirkonkylä
Sal: H:r Gabriel el:r H:r Israel
Erich Larssons E:a el:r Valentin Baltzarss
Under Dito Prästebohl
Under Dito Capplans Bohl

Sivu 631AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kietäwälä/Kietävälä
Johan Mårthenson el:r Matz Lukoin
Peer Johansson Rustmestar
Peer Aufwin el:r Påhl Wållmarss:
Mårten Egidiusson Kietäwäin
Petter Hindersson Laamain
Jöns Lechwoin el:r Anders Ikoin
Kuokala/Kokkola
Oluff Kietuin el:r Johan Lijmatain
Killiula/Kiljula
Peer Matsson Killiuin
Matz Peerssons ödhe
Lars Jönsson Killiuin el:r Peer Larss:
Kittula/Kitula
Matz Jönsson Härckä
Hindrich Påhlsson Kittuin nu Påhl
Lars Påhlsson Luukoin
Matz Saickoin el:r Påhl Bengdtin
Bertill Hindersson Luukoin eller Safwolain
Kaupila/Kauppila
Anders Sorioin
Mattz Laarsson Kaupin und: een åbo (yhd kaarella edelliseen)
Oluff Hansson Karfwin
Kaipola/Kaipaala
Johan Larsson Kaipoin nu Crister Råckain
Peer Larsson Kaipoin ödhe
Kyllälä/Kyllölä
Hindrich el:r Påhl Kylläin

Sivu 632AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kärniemj/Keriniemi
Mattz Hackulin
Peer el:r Mattz Hackulin En åbo (yhd kaarella edelliseen)
Påhl Påhlssonn Haakullin
Bertill Brusiusson Partain
Lambila/Lampila
Påhl Wåckolain Ländzman
Matz Lambin
Påhl Påhlsson Lambin el:r nu Måns Såria
Luukoila/Luukkola
Anders Mårtensson Luukoin
Hendrich Ohlsson Luukoin
Lars Christersson Luukoin En åbo (yhd kaarella edelliseen)
Nills Mårtenssonn Parrj
Jöns Jönsson Luukoin
Thomas el:r Mattz Luukoin
Limattala/Liimattala
Gustaf Taifwain el:r Thomas Luukoin
Oluff el:r Abraham Mattin
Hindrich el:r Petter Lijmatain gästig:
Oluff el:r Anders Lijmatain
Lindusalo/Lintusalo
Grels Ihalain el:r Anders Råcka
Grels Hansson Killiun
Hindrich Mårtensson Witticka
Matz Lijkain el:r Måns Räpoin
Matz Månsson Saikoin
Muramekj/Muuramäki
Christer Andersson Walldoin

Sivu 633AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Magnula/Maunola
Peer el:r Grels Killiuin
Anders Kiliuins E:a el:r Johan Andersson
Christer Hindersson Killiuin
Lars Larsson Killiuin el:r Hullckoin
Mårten Jacobsson Killiuin
Mietula/Miettula
Johan Kangain
Johan Hendersson Mietuin
Oluff Peerssonn Mietuin En åbo (yhd kaarella seuraavaan)
Peer Ohlssonn el:r Dito Mietuin
Ninimäkj/Niinimäki
Lars Mårtensson Saickoin
Ninisarj/Niinisaari
Peer Peerssonn Turckiain
Mårten Påhlsson Harckin
Hans Händin el:r Arfwed Turckiain
Christer Kåttro el:r Oluff
Lars Larsson Hullkoin
Ollila/Ollila
Lars Huttuin el:r Oluff Sackoin, nu Matz Killiuin
Bertill Hämäläin
Pätäniemj/Petäjäniemi
Mattz Andersson Hatain
Pijrtimäkj/Pirttimäki
Lars Johansson Lambain
Johan Hakulin el:r Lars Kietäwäin
Pällila/Pellilä
Thomas Mustoin el:r Erich Jönsson Sincko

Sivu 634AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Öhlsson Pällin
Rokotaipall/Ruokotaipale
Hindrich el:r Jöns Summain
Niells Peerssonn Huijain
Råkansalo/Rokansalo
Johan el:r Mattz Råckain
Lars Andersson Råckain
Abraham Hansson Råckain
Repola/Repola
Jöns el:r Anders Månsson Ihalain
Jöran Mårtensson Räpoin
Ryhälä/Ryhälä
Sal: Erich Larssons Enckia el:r Valentin Baltzarssonn
Matz Staffanson Ahoin el:r Johan Ohlssonn
Johan Kiskin el:r Petter Nauckarin
Anders Andersson Hijmain Påstbonde
Mårten Jauhain el:r Staffan Uckoin
Säppälä/Seppälä
Matz Kietäwäin el:r Jöns Råcka
Peer Ohlsson Kiätäwäin
Hindrich Larssonn Peuckoin
Soriåla/Sorjola
Anders Hansson Sorioin
Petter Sorioin el:r Thomas Bengdtin
Sipilansarj/Sipilänsaari
Hindrich Sipin el:r Johan Hullkoin
Såpalaniemj/Sopala
Erich Safwolain nu Thomas Kietäwäin
Wessniemj/Vesiniemi
Peer Peersson Lamain el:r Hindrich
Jöns Christerss: Achtiain nu Joh: Johansson

Sivu 635AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hans Johanssonn Kåttrå en åboo (yhdistetty kaarella seuraavaan)
Mårthen Kangain el:r Hans Kåttrå
Eskill el:r Oluff Taifwain
Hans Simonsson Pälloin
Waldola/Valtola
Lars el:r Anders Walldoin
Peer Mattsson Kietäwäin
Ewärdeligh Frälsse
Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar ♦ Baranoffin läänitys
Condiala/Kontila
Lars Larssonn el:r Abraham Condiain
Hurusalo/Hurissalo
Peer Hansson Tijmain
Anders Peersson Leinoin
Påhl Juckarain
Eskill Påhlsson Läinoin
Hyllkälä/Hylkylä
Lars Larsson Hyllckäin
Lars Peersson el:r Johan Larsson
Erich Michelsson Randalain
Clemet Ingin nu Pardain
Bengdt Simonsson el:r Lars Ingin
Mårten Simonsson Ingin
Hauhola/Hauhala
Påhl Kietäwäin el:r Måndoin
Mattz Andersson Kiätawäin
Ihala/Ihalainen
Mårten Peersson el:r Lars Conduin
Matz Sollo el:r Peer Påhlssonn
Staffan Parckin el:r Peer Sållo

Sivu 636AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ikoila/Ikola
Anders Ikoin el:r Staffan Leinoin
Kyllälä/Kyllölä
Peer Sållo el:r Hindrich Kyllain
Jöran Hämäl:n el:r Thomas Huttu
Malliala/Maljala
Påhl Malliamiess
Lars Larsson Malliamiess
Jöns Christersson Kuifwain
Peer Peersson Säppäläin
Påhl Jöransson Parkain
Pitkälax/Pitkälahti
Påhl Läskin nu Thomas Piedickain
Piskola/Piskola
Lars Paijain el:r Jöns Matssonn
Påhl Wäster el:r Jören Lijmatain
Lars Andersson Piskoin
Christer Christersson Piskoin
Jöran Lappalainen el:r Anders Laarsson
Lars Mäteläin el:r Jacob Laarsson
Norrköpingin päätöksen mukaiset läänitykset
Capitein Hans Brudgums Erfwingar ♦ Hans Brudgumin läänitys
Kiätäwälä/Kietävälä
Peer Peersson Saickoin
Mietula/Miettula
Hindrih Ohlsson Mietuin el:r Jöran Räpoin
Ryhälä/Ryhälä
Mårthen Aufwin el:r Nills Ikäheim

Sivu 637AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Capitein Johan Pistohlkårs ♦ Johan Pistolekorsin läänitys
Pijrtimakj/Pirttimäki
Anders Hakulin
Pällila/Pellilä
Oluff Pellins ödhe el:r Siffredh Kangain, nu Nauckarin
Sahl: Jacob Nassakens Erfwingars f: ♦ Nassokinin läänitys
Kaipola/Kaipaala
Peer Larsson Kaipoin
Oluff Parkin
Påhl Kackoin

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8696 Maakirja 1687-1687, sivut 630-637
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8696

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16811691

© Maija-Liisa Laakso 2023