AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1687 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1687

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Laarsson (Piskola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Bengdt Simonsson (Hyllkälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Erich Larsson (Kyrkieby) 630, (Ryhälä) 634

Gabriel (Kyrkieby) 630

Hindrich (Wessniemj) 634

Israel (Kyrkieby) 630

Jacob Laarsson (Piskola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Joh: Johansson (Wessniemj) 634

Johan (Huchtima) 630

Johan Anderss (Magnula) 633

Johan Larsson (Hyllkälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Johan Mårthenson (Kietäwälä) 631

Johan Ohlssonn (Ryhälä) 634

Jöns Matssonn (Piskola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Lars Larssonn (Condiala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Lars Peersson (Hyllkälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Matz Peersson (Killiula) 631

Mårten Hanss: (Hamula) 630

Mårten Peersson (Ihala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Oloff (Hamula) 630

Oluff (Ninisarj) 633

Peer Larss: (Killiula) 631

Peer Ohlssonn (Mietula) 633

Peer Påhlsson (Ihala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Påhl (Kittula) 631

Påhl Wållmarss: (Kietäwälä) 631

Valentin Baltzarsson (Kyrkieby) 630

Valentin Baltzarssonn (Ryhälä) 634

AAlkuun

Achtiain

Jöns Christerss: (Wessniemj) 634

Ahoin

Matz Staffanson (Ryhälä) 634

Anttoin

Matz (Hamula) 630

Asickain

Matz (Hamula) 630

Aufwin

Mårthen (Ryhälä): Capitein Hans Brudgums Erfwingar 636

Peer (Kietäwälä) 631

Peer Peersson (Himahua) 630

BAlkuun

Baranoff

Claes Johan: Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Bengdtin

Påhl (Kittula) 631

Thomas (Soriåla) 634

Brudgum

Hans: Capitein Hans Brudgums Erfwingar 636

CAlkuun

Condiain

Abraham (Condiala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Conduin

Lars (Ihala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

HAlkuun

Haakullin

Påhl Påhlssonn (Kärniemj) 632

Hackulin

Mattz (Kärniemj) 632

Peer (Kärniemj) 632

Hakulin

Anders (Pijrtimakj): Capitein Johan Pistohlkårs 637

Johan (Pijrtimäkj) 633

Hamuin

Brusius (Hamula) 630

Brusius Jacobsson (Hamula) 630

Harckin

Mårten Påhlsson (Ninisarj) 633

Harmain

Mattz (Harmala) 630

Påhl (Harmala) 630

Thomas Philpusson (Harmala) 630

Hatain

Mattz Andersson (Pätäniemj) 633

Hijmain

Anders Andersson (Ryhälä) 634

Himain

Matz (Himahua) 630

Huchkain

Lars Larsson (Huckala) 630

Huijain

Niells Peerssonn (Rokotaipall) 634

Hullckoin

(Magnula) 633

Hullkoin

Johan (Sipilansarj) 634

Lars Larsson (Ninisarj) 633

Huttu

Thomas (Kyllälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Huttuin

Lars (Ollila) 633

Hyllckäin

Lars Larsson (Hyllkälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Hämäl:n

Jöran (Kyllälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Hämäläin

Bertill (Ollila) 633

Eskill (Bengdtila) 630

Händin

Hans (Ninisarj) 633

Härckä

Matz Jönsson (Kittula) 631

IAlkuun

Ihalain

Anders Månsson (Repola) 634

Grels (Lindusalo) 632

Jöns (Repola) 634

Ikoin

Anders (Kietäwälä) 631, (Ikoila): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Ikäheim

Nills (Ryhälä): Capitein Hans Brudgums Erfwingar 636

Ingin

Clemet (Hyllkälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Lars (Hyllkälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Mårten Simonsson (Hyllkälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

JAlkuun

Jauhain

Mårten (Ryhälä) 634

Juckarain

Påhl (Hurusalo): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

KAlkuun

Kackoin

Påhl (Kaipola): Sahl: Jacob Nassakens Erfwingars f: 637

Kaipoin

Johan Larsson (Kaipola) 631

Peer Larsson (Kaipola) 631, (Kaipola): Sahl: Jacob Nassakens Erfwingars f: 637

Kangain

Johan (Mietula) 633

Mårthen (Wessniemj) 635

Siffredh (Pällila): Capitein Johan Pistohlkårs 637

Karfwin

Oluff Hansson (Kaupila) 631

Kaupin

Mattz Laarsson (Kaupila) 631

Kietuin

Oluff (Kuokala) 631

Kietäwäin

Lars (Pijrtimäkj) 633

Matz (Säppälä) 634

Mårten Egidiusson (Kietäwälä) 631

Peer Mattsson (Waldola) 635

Påhl (Hauhola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Thomas (Såpalaniemj) 634

Kiliuin

Anders (Magnula) 633

Killiuin

Christer Hindersson (Magnula) 633

Grels (Magnula) 633

Lars Jönsson (Killiula) 631

Lars Larsson (Magnula) 633

Matz (Ollila) 633

Mårten Jacobsson (Magnula) 633

Peer (Magnula) 633

Peer Matsson (Killiula) 631

Killiun

Grels Hansson (Lindusalo) 632

Killpoin

Mattz Ohlsson (Huchtima) 630

Kiskin

Johan (Ryhälä) 634

Kittuin

Hindrich Påhlsson (Kittula) 631

Kiätawäin

Mattz Andersson (Hauhola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Kiätäwäin

Peer Ohlsson (Säppälä) 634

Kuifwain

Jöns Christersson (Malliala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Kyllain

Hindrich (Kyllälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Kylläin

Hindrich (Kyllälä) 631

Påhl (Kyllälä) 631

Kåttro

Christer (Ninisarj) 633

Kåttrå

Hans (Wessniemj) 635

Hans Johanssonn (Wessniemj) 635

LAlkuun

Laamain

Petter Hindersson (Kietäwälä) 631

Lamain

Peer Peersson (Wessniemj) 634

Lambain

Lars Johansson (Pijrtimäkj) 633

Lambin

Matz (Lambila) 632

Påhl Påhlsson (Lambila) 632

Lappalainen

Jöran (Piskola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Lechwoin

Jöns (Kietäwälä) 631

Leinoin

Anders Peersson (Hurusalo): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Staffan (Ikoila): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Lijkain

Matz (Lindusalo) 632

Lijmatain

Anders (Limattala) 632

Hindrich (Limattala) 632

Johan (Kuokala) 631

Jöran (Piskola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Oluff (Limattala) 632

Petter (Limattala) 632

Lukoin

Matz (Kietäwälä) 631

Luukoin

Anders Mårtensson (Luukoila) 632

Bertill Hindersson (Kittula) 631

Hendrich Ohlsson (Luukoila) 632

Johan (Himahua) 630

Jöns (Junnimäkj) 630

Jöns Jönsson (Luukoila) 632

Lars Christersson (Luukoila) 632

Lars Påhlsson (Kittula) 631

Mattz (Luukoila) 632

Peer Larsson (Huckala) 630

Thomas (Junnimäkj) 630, (Luukoila) 632, (Limattala) 632

Läinoin

Eskill Påhlsson (Hurusalo): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Läskin

Mårten (Harmala) 630

Påhl (Pitkälax): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Läskinen

Grells Grellsson (Huchtima) 630

MAlkuun

Malliamiess

Lars Larsson (Malliala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Påhl (Malliala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Mattin

Abraham (Limattala) 632

Oluff (Limattala) 632

Mietuin

Hindrih Ohlsson (Mietula): Capitein Hans Brudgums Erfwingar 636

Johan Hendersson (Mietula) 633

Oluff Peersson (Mietula) 633

Oluff Peerssonn (Mietula) 633

Mondoin

Påhl (Bengdtila) 630

Mustoin

Thomas (Pällila) 633

Måndoin

(Hauhola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Mäteläin

Lars (Piskola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

NAlkuun

Narrin

Brusius (Huchtima) 630

Oluff (Huchtima) 630

Nassaken

Jacob: Sahl: Jacob Nassakens Erfwingars f: 637

Nauckarin

(Pällila): Capitein Johan Pistohlkårs 637

Petter (Ryhälä) 634

PAlkuun

Paijain

Lars (Piskola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Parckin

Staffan (Ihala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Pardain

(Hyllkälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Parkain

Påhl Jöransson (Malliala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Parkin

Oluff (Kaipola): Sahl: Jacob Nassakens Erfwingars f: 637

Parrj

Nills Mårtenssonn (Luukoila) 632

Partain

Bertill Brusiusson (Kärniemj) 632

Pellin

Oluff (Pällila): Capitein Johan Pistohlkårs 637

Peuckoin

Hindrich Larssonn (Säppälä) 634

Piedickain

Thomas (Pitkälax): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Piskoin

Christer Christersson (Piskola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Lars Andersson (Piskola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Pistohlkårs

Johan: Capitein Johan Pistohlkårs 637

Pitkäharmain

Påhl Peersson (Harmala) 630

Pällin

Peer Öhlsson (Pällila) 634

Pälloin

Hans Simonsson (Wessniemj) 635

RAlkuun

Randalain

Erich Michelsson (Hyllkälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Rustmestar

Peer Johansson (Kietäwälä) 631

Ryhain

Johan (Hamula) 630

Mattz Andersson (Hamula) 630

Råcka

Anders (Lindusalo) 632

Jöns (Säppälä) 634

Råckain

Abraham Hansson (Råkansalo) 634

Crister (Kaipola) 631

Johan (Råkansalo) 634

Lars Andersson (Råkansalo) 634

Mattz (Råkansalo) 634

Räpoin

Jöran (Mietula): Capitein Hans Brudgums Erfwingar 636

Jöran Mårtensson (Repola) 634

Måns (Lindusalo) 632

SAlkuun

Sackoin

Oluff (Ollila) 633

Safwolain

(Kittula) 631

Erich (Såpalaniemj) 634

Saickoin

Lars Mårtensson (Ninimäkj) 633

Matz (Kittula) 631

Peer Peersson (Kiätäwälä): Capitein Hans Brudgums Erfwingar 636

Saikoin

Matz Månsson (Lindusalo) 632

Sincko

Erich Jönsson (Pällila) 633

Sipin

Hindrich (Sipilansarj) 634

Sollain

Bengdt (Hamula) 630

Sollo

Matz (Ihala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Sorioin

Anders (Kaupila) 631

Anders Hansson (Soriåla) 634

Petter (Soriåla) 634

Summain

Hindrich (Rokotaipall) 634

Jöns (Rokotaipall) 634

Sållo

Peer (Ihala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635, (Kyllälä): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

Såria

Måns (Lambila) 632

Säppäläin

Peer Peersson (Malliala): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

TAlkuun

Taifwain

Eskill (Wessniemj) 635

Gustaf (Limattala) 632

Oluff (Wessniemj) 635

Tijmain

Peer Hansson (Hurusalo): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 635

Turckiain

Arfwed (Ninisarj) 633

Peer Peerssonn (Ninisarj) 633

UAlkuun

Uckoin

Staffan (Ryhälä) 634

VWAlkuun

Walldoin

Anders (Waldola) 635

Christer Andersson (Muramekj) 632

Lars (Waldola) 635

Witticka

Hindrich Mårtensson (Lindusalo) 632

Wåckolain

Påhl (Lambila) 632

Wäster

Påhl (Piskola): Öfwersten Sal: H:r Claes Johan Baranofz Erfwingar 636

 

Tässä luettelossa on 226 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023