AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1681 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1681

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Laarsson (Piskola): Allodiall Frällsse 652

Anders Månsson (Repola) 648

Bengt Simonsson (__lkelä): Allodiall Frällsse 653

Erich Laarsson (Ryhälä) 650

Erich Larsson (Kyrkieby) 645

Gabriel (Kyrkieby) 645

Israel (Kyrkieby) 645

Jacob Larsson (Piskola): Allodiall Frällsse 652

Johan Anderss (_agnula) 648

Johan Laarsson (__lkelä): Allodiall Frällsse 652

Johan Mårthensson (Ketäwälä) 645

Joust Matsson (Piskola): Allodiall Frällsse 652

Jöns (Repola) 648

Laars Laarsson (Condiala): Allodiall Frällsse 652

Laars Peersson (__lkelä): Allodiall Frällsse 652

Matz Peersson (Kiliula) 646

Matz Perss: (Harmala) 651

Mårten Peersson: Allodiall Frällsse 652

Mårthen Hansson (Hamula) 651

Olof (Ninisarj) 648, (Hamula) 650

Peer Ollsson (__tula) 650

Peer Peersson (Maliala): Allodiall Frällsse 652

Peer Påhlsson (Ihala): Allodiall Frällsse 652

Påhl Wållmarss: (Ketäwälä) 646

Valentin Baltzarss: (Ryhälä) 650

Walentin Baltzarsson (Kyrkieby) 645

AAlkuun

Achtiain

Jöns Christersson (Wäsnemj) 650

Antoin

Matz Knutsson (Hamula) 651

Asilain

Matz (Hamula) 651

Aufwin

Johan (Sopolanemj) 651

Matz Staffansson (Ryhälä) 650

Mårten (Ryhälä): Capit: Hans Brudgums Frällsse 653

Peer (Ketäwälä) 646

Peer Peersson (Himahua) 646

BAlkuun

Baranoff

Claus Johan: Allodiall Frällsse 652

Bengtin

Påhl (Kitula) 647

Thomas (Såriola) 647

Brudgum

Hans: Capit: Hans Brudgums Frällsse 653

CAlkuun

Condiain

Abraham (Condiala): Allodiall Frällsse 652

Conduin

Laars: Allodiall Frällsse 652

HAlkuun

Haatain

Matz Andersson (Petenemj) 649

Hakulin

Anders Ollsson (Pyrtimäkj): Capit: Sahl: Johan Pistolkårs Erf:r 653

Johan (Pijrtimäkj) 649

Matz (Kärnemj) 649

Oloff (Kärnemj) 649

Peer (Kärnemj) 649

Påhl Påhlsson (Kärnemj) 649

Hamuin

Brusius Jacobsson (Hamula) 650

Harmain

Påhl Persson (Harmala) 651

Thomas Philipsson (Harmala) 651

Henduin

Hans (Ninisarj) 648

Himain

Anders Andersson (Ryhälä) 650

Huchkain

Laars Peersson (Huhkala) 649

Huiain

Nills Peersson (Råkotaipall) 647

Hullkoin

Johan (Sipiläsarj) 651

Laars Laarsson (Ninisarj) 648

Huttuin

Laars (Ållila) 647

Thomas (Kyllälä): Allodiall Frällsse 653

Hyllkein

Laars Laarsson (__lkelä): Allodiall Frällsse 652

Häckin

Mårten Påhlsson (Ninisarj) 648

Hämäläin

Böriel (Ållila) 648

Eskill (Bengtilä) 645

Jören (Kyllälä): Allodiall Frällsse 653

Härke

Matz Jönsson (Kitula) 646

IAlkuun

Ihalain

Greels (__dusalo) 649

Ikoin

Anders (Ketäwälä) 646, (__koila): Allodiall Frällsse 652

Ikäheimoin

Nills (Ryhälä): Capit: Hans Brudgums Frällsse 653

Ilfwoin

Sigfredh (Ryhälä) 650

Ingin

Lars Bengdtsson (__lkelä): Allodiall Frällsse 653

Mårthen Simonsson (__lkelä): Allodiall Frällsse 653

JAlkuun

Janhuin

Mårten (Ryhälä) 650

Juckarain

Påhl Erichsson (Hurisalo): Allodiall Frällsse 652

KAlkuun

Kaipoin

Johan Laarsson (Caipola) 649

Peer Laarsson (Caipola) 649, (Caipola): Sahl: Jacob Nasakens Erfwingars f: 653

Påhl (Caipola): Sahl: Jacob Nasakens Erfwingars f: 653

Kallin

Laars Laarsson (_agnula) 648

Kangain

Johan (__tula) 650

Sigfred (Pällilä): Capit: Sahl: Johan Pistolkårs Erf:r 653

Kanungin

Mårten (Wäsnemj) 650

Karfwin

Oloff Hansson (Caupila) 648

Kaupin

Matz Laarsson (Caupila) 648

Ketäwein

Matz (Säppälä) 646

Kietewäin

Påhl (Hauhoila): Allodiall Frällsse 653

Kietäwein

Matz Andersson (Hauhoila): Allodiall Frällsse 653

Peer Matsson (Walldola) 651

Peer Ollsson (Säppälä) 646

Kietäwäin

Laars (Pijrtimäkj) 649

Mårten Egidiusson (Ketäwälä) 646

Kiliuin

Anders (_agnula) 648

Killiuin

Christer Hindersson (_agnula) 648

Greels (_agnula) 648

Greels Swensson (__dusalo) 649

Laars Jönsson (Kiliula) 646

Mårthen Jacobsson (_agnula) 648

Peer (_agnula) 648

Peer Mattsson (Kiliula) 646

Killpoin

Matz Ollsson (Huchtima) 646

Kiskin

Johan (Ryhälä) 650

Kittuin

Olof (Kokala) 646

Kituin

Hindrich Påhlsson (Kitula) 647

Kuifwain

Jöns Christersson (Maliala): Allodiall Frällsse 652

Kyllein

Hindrich (Kyllälä) 649

Påhl (Kyllälä) 649

Kyllä

Hindrich (Kyllälä): Allodiall Frällsse 653

Kåtro

Christer (Ninisarj) 648

Hans (Wäsnemj) 650

Hans Johansson (Wäsnemj) 650

Käckoin

Påhl Thomasson (Caipola): Sahl: Jacob Nasakens Erfwingars f: 653

LAlkuun

Laamain

Peer Hindersson (Ketäwälä) 646

Peer Peersson (Wäsnemj) 650

Lambain

Laars Johansson (Pijrtimäkj) 649

Lambin

Matz (Lambila) 645

Påhl Påhlsson (Lambila) 645

Lappalain

Jören (Piskola): Allodiall Frällsse 652

Lechwoin

Joust (Ketäwälä) 646

Leinoin

Anders Peersson (Hurisalo): Allodiall Frällsse 652

Eskell Påhlsson (Hurisalo): Allodiall Frällsse 652

Staffan (__koila): Allodiall Frällsse 652

Leskin

Greels Greelsson (Huchtima) 646

Oloff (__tkelax): Allodiall Frällsse 652

Lijkain

Matz (__dusalo) 649

Limatain

Hindrich (Limattala) 647

Johan (Kokala) 646

Jören (Piskola): Allodiall Frällsse 652

Oloff Andersson (Limattala) 647

Petter (Limattala) 647

Lukoin

Anders Mårthensson (Lukoila) 645

Bertel Hindersson (Kitula) 647

Hindrich Ollsson (Lukoila) 645

Johan Greelsson (Himahua) 646

Jöns (Junnimäkj) 649

Jöns Jönsson (Lukoila) 645

Laars Christersson (Lukoila) 645

Laars Thomasson (Kitula) 647

Matz (Ketäwälä) 645

Matz Ollsson (Lukoila) 645

Peer Laarsson (Huhkala) 649

Thomas (Lukoila) 645, (Limattala) 647, (Junnimäkj) 649

MAlkuun

Maliamiess

Laars Laarsson (Maliala): Allodiall Frällsse 652

Påhl Thomasson (Maliala): Allodiall Frällsse 652

Mattin

Abram (Limattala) 647

Olof (Limattala) 647

Metelein

Laars (Piskola): Allodiall Frällsse 652

Mietuin

Hindrih Olsson (Mietula): Capit: Hans Brudgums Frällsse 653

Johan Hendersson (__tula) 650

Olof Peersson (__tula) 650

Mondoin

Matz (Hauhoila): Allodiall Frällsse 653

Mustoin

Thomas (Pällilä) 651

Måndoin

Påhl (Bengtilä) 645

NAlkuun

Narin

Brusius (Huchtima) 646

Olof (Huchtima) 646

Nasaken

Jacob: Sahl: Jacob Nasakens Erfwingars f: 653

PAlkuun

Paiain

Laars (Piskola): Allodiall Frällsse 652

Pardain

(__lkelä): Allodiall Frällsse 652

Parkin

Olof (Caipola): Sahl: Jacob Nasakens Erfwingars f: 653

Påhl Jörensson (Maliala): Allodiall Frällsse 652

Staffan (Ihala): Allodiall Frällsse 652

Parrj

Nills Mårthensson (Lukoila) 645

Partain

Bertill Brusiusson (Kärnemj) 649

Pehikein

Thomas (__tkelax): Allodiall Frällsse 652

Pellin

Olof (Pällilä): Capit: Sahl: Johan Pistolkårs Erf:r 653

Peer Olufzson (Pällilä) 651

Peukein

Hindrich Laarsson (Säppälä) 646

Piskoin

Christer Christersson (Piskola): Allodiall Frällsse 652

Laars Andersson (Piskola): Allodiall Frällsse 652

Pistolkårs

Johan: Capit: Sahl: Johan Pistolkårs Erf:r 653

Pittkäharmain

Påhl Peersson (Harmala) 651

Pöllein

Hans Simonsson (Wäsnemj) 650

RAlkuun

Randalain

Erich Michelsson (__lkelä): Allodiall Frällsse 652

Repoin

Jören Mårthensson (Repola) 648

Måns (__dusalo) 649

Rustmestar

Peer Johansson (Ketäwälä) 645

Ryhäin

Johan Andersson (Hamula) 651

Matz Andersson (Hamula) 651

Råcka

Jöns (Säppälä) 646

Råckain

Abraham Laarsson (Råkansalo) 647

Johan (Råkansalo) 647

Laars Andersson (Råkansalo) 647

Mattz (Råkansalo) 647

Råka

Anders (__dusalo) 649

SAlkuun

Safwolain

Erich (Sopolanemj) 651

Saikoin

Laars Mårthensson (Ninimäkj) 647

Matz (Kitula) 647

Matz Månsson (__dusalo) 649

Oloff (Ållila) 647

Peer Peersson (Kietäwälä): Capit: Hans Brudgums Frällsse 653

Sinkoin

Erich Jönsson (Pällilä) 651

Sipin

Hindrich (Sipiläsarj) 651

Sorioin

Anders Hansson (Såriola) 647

Anders Laarsson (Caupila) 648

Peer (Såriola) 647

Suliu

Bengt (Hamula) 651

Summain

Hindrich (Råkotaipall) 647

Jöns (Råkotaipall) 647

Sutharj

Anders (__lkelä): Allodiall Frällsse 652

Sålla

Matz (Ihala): Allodiall Frällsse 652

Peer (Kyllälä): Allodiall Frällsse 653

Säppälin

Peer Hendersson (Maliala): Allodiall Frällsse 652

TAlkuun

Taifwain

Eskill (Wäsnemj) 650

Oloff (Wäsnemj) 650

Tijmoin

Peer Hansson (Hurisalo): Allodiall Frällsse 652

Turkiain

Arfwed (Ninisarj) 648

Peer Peersson (Ninisarj) 648

Tåifwain

Gustaf (Limattala) 647

UAlkuun

Uckoin

Staffan (Ryhälä) 650

VWAlkuun

Walldoin

Anders (Walldola) 651

Anders Christersson (Muramäkj) 646

Laars (Walldola) 651

Westerfinck

Påhl (Piskola): Allodiall Frällsse 652

Witika

Hindrich Mårtensson (__dusalo) 649

Wokolain

Påhl (Lambila) 645

 

Tässä luettelossa on 211 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023