AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1675 ☰ 

Puumala maakirja 1675

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 617AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyrckioby/Kirkonkylä
Kyrckioherd:s Sahl: H:r Gabriel Carolj Enckia
Sahl: Erich Larssons Enckia el:r Walentin Baltzarsson
Lagdt Und:r Pumala Presteboolet
Und: Dito Caplansboolet ähr Lagdt
Lambila/Lampila
Påell Wåckålain Länssmann
Matz Lambin
Påell Påelsson Lambin
Bengtilä/Penttilä
Påell Måndoin el:r Mårten
Luckoila/Luukkola
Anders Mårtenss Lukoin
Hendrich Olofsson Lukoin
Lars Christersson Lukoin
Nils Michelsson Parrj
Jöns Jönsson Lukoin
Matz el:r Thomas Lukoin el:r Matz Olofson Lukoin
Ketewälä/Kietävälä
Johan Mårtenss el:r Matz Thomass Lukoin
Peer Aufwin el:r Påel Wålmarss
Mårten Giliusson Ketewäin
Peer Johanss Ketewäin
Peeter Hendersson Lamain

Sivu 618AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Joost Lechwoin el:r Anders Ikoinen
Muramäkj/Muuramäki
Anders Christersson Waldoin
Säppelä/Seppälä
Matz Ketewäin el:r Jöns Råcka, öde
Peer Olofsson Ketewäin
Hendrich Larsson Peukein
Himahua/Himahuuha
Peer Peersson Aufwin
Johan Greelsson Lukoin
Kåckola/Kokkola
Oloff Kituin el:r Johan Limatain
Huchtuma/Huhtimaa
Matz Olofss Kilpoin
Greels Jacobsson Läskin
Olof el:r Brusius Narin
Kiliula/Kiljula
Peer Matsson Kiliuin
Lars Jönsson Kiliuin
Matz Peerssons öde
Kitula/Kitula
Matz Jönsson Härkä el:r Jöns
Hendrich Påelsson Kituin
Simon Lukoin el:r Matz Saikoin
Lars Thomasson Lukoin Påstbonde
Bertill Hendersson Lukoin
Råukotaipal/Ruokotaipale
Hendrich el:r Jöns Summain
Nils Peersson Hujain

Sivu 619AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ninimäkj/Niinimäki
Lars Mårtensson Saikoin
Limatala/Liimattala
Gustaff Taifwain el:r Thomas Lukoin
Olof el:r Abraham Olofss Mattin
Hendrich el:r Peeter Limatain
Olof Andersson Limatain
Såriola/Sorjola
Anders Hansson Sårioin
Peer Sårioin el:r Thomas Bengtin
Råckansalo/Rokansalo
Johan el:r Matz Råckain el:r Peeter
Lars Andersson Råckain
Abraham Larsson Råckain
Ållila/Ollila
Lars Huttuin el:r Olof Saikoin
Böriel Hemelein
Magnula/Maunola
Anders Kilius Enkia el:r Johan Anderss
Peer el:r Greels Kiliuin
Hendrich Larsson Kiliuin
Lars Larsson Kallin
Mårten Jacobsson Kiliuin
Räpola/Repola
Jöns el:r Anders Månsson
Jöran Mårtensson Räpoin
Caupila/Kauppila
Anders Larsson Sårioin
Matz Larsson Caupin

Sivu 620AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof Hansson Karfwin
Ninisarj/Niinisaari
Peer Peersson Turkiain
Christer Kåttro
Lars Larsson Hulkoin
Mårten Påhlsson Häckin
Hans Händuin el:r Arfwedh Turkiain
Lindusalo/Lintusalo
Greels Ihalain el:r Anders Råcka
Greels Swensson Kiliuin
Hend: Mårtensson Witika
Matz Anderss Lijkain
Jöns el:r Måns Saikoin
Petejenemj/Petäjäniemi
Matz Andersson Hatain
Junnimäkj/Junninmäki
Thomas el:r Jöns Lukoin
Huchkala/Huuhkaala
Lars Peersson Huchkain
Peer Larsson Lukoin
Caipoila/Kaipaala
Peer Larsson Caipoin
Kyllälä/Kyllölä
Hendrich el:r Påel Kylloin
Kärnemj/Keriniemi
Oloff el:r Matz Hakulin
Peer el:r Matz Hakulin
Påel Påelsson Hakulin
Bertill Brusiusson Pardain

Sivu 621AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pyrtimäkj/Pirttimäki
Lars Johansson Lambain
Johan Hakulin el:r Lars Ketewäin
Mietula/Miettula
Johan Kangain el:r Johan Peersson
Johan Hendersson Mietuin
Oloff Peersson Mietuin
Peer Påelsson el:r Olof Mietuin
Ryhälä/Ryhälä
Befall: Sahl: Erich Larss el:r Walentin Baltzarss
Matz Staffansson Aufwin
Sigfredh Ilwoin el:r Johan Kiskin, öde
Anders Andersson Himain Påstbonde
Mårten Janhuin el:r Måns Uckoin
Wässnemj/Vesiniemi
Peer Peersson Lamain
Jöns Christersson Achtiain
Eskill el:r Oloff Taifwain
Hans Johanss Kåtro
Mårten Peersson Kanungin öde
Hans Simonsson Pöllein
Hamula/Hamula
Brusius Jacobsson Hamuin
Dito Brusius Hamuin
Bengt Såliu
Matz Asilain el:r Mårten Hanss

Sivu 622AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Andersson Ryhäin
Pällilä/Pellilä
Thomas Mustoin el:r Erich Jönss Sinckoin
Peer Olofsson Pällin
Harmala/Harmaala
Thomas Philipsson Harmain
Påell Peersson Harmain
Påell Peersson Pittkäharmain
Sipiläsarj/Sipilänsaari
Hendrich Sipin el:r Jöns Mårtenss Ketewäin el:r Johan Hulkoin
Såpolanemj/Sopala
Erich Safwolain el:r Johan Peersson Aufwin
Waldola/Valtola
Lars el:r Anders Waldoin
Peer Matsson Ketewäin
Frelsse ♦ Läänitykset
Major Claus Johan Baranoff ♦ Baranoffin läänitys
Pittkälax/Pitkälahti
Oloff Laskoin el:r Thomas Pehikein
Piskola/Piskola
Lars Paijain el:r Just Matsson, ödhe
Påel Wästerfinck el:r Jören Limatain
Lars Andersson Piskoin

Sivu 623AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Christersson Piskoin
Jören Lappalain el:r Anders Larsson
Lars Mättelein el:r Jacob Larsson
Maliala/Maljala
Påell Thomasson Maliamees
Lars Larsson Dito
Jöns Christersson Kuifwain
Peer Hendersson Säppelein
Påell Jönsson Parkin
Condiala/Kontila
Lars Larss el:r Abraham Condiain
Hurisalo/Hurissalo
Peer Hansson Tijmoin
Anders Peersson Leinoin
Påell Erichsson Jukarin
Eskill Påelsson Leinoin
Ihala/Ihalainen
Matz Sålla el:r Leinoin
Mårten Peersson el:r Lars Conduin
Staffan Parkin
Hylkelä/Hylkylä
Lars Larsson Hylkein
Ickoila/Ikola
Anders Ikoin el:r Staffan Leinoin, öde
Hylkelä/Hylkylä
Lars Peersson el:r Frantz
Erich Michelsson Ingin
Clemet Ingis Enkia el:r And: Sutarj
Bengt Simonsson Ingin el:r Lars Ingin

Sivu 624AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mårten Simonsson Dito
Hauhoila/Hauhala
Påell Ketewäin el:r Lars Hämelein
Matz Andersson Dito
Kyllälä/Kyllölä
Peer Sålla el:r Hendrich Kyllä
Jören Hämelein el:r Erich Wäselein
Capit: Hans Brudgums frelsse ♦ Hans Brudgumin läänitys
Ketewälä/Kietävälä
Peer Peersson Saikoin
Mietula/Miettula
Hendrich Olofsson Mietuin öde
Ryhälä/Ryhälä
Mårten Aufwin el:r Nils Ikäheimoin
Capit: Sahl: Johan Pistolkårs Erf:r ♦ Johan Pistolekorsin läänitys
Pyrtimäkj/Pirttimäki
Anders Olofsson Hakulin
Pällilä/Pellilä
Oloff Olofsson Pällins öde el:r Sigfredh Kangain
Leutn: Sahl: Michel Erichssons frelsse ♦ Mikael Erikssonin läänitys
Caipoila/Kaipaala
Peer Larss Caipoin Skatt:r för Randois godz
Sahl: Jacob Nasakins Erfwingars frelsse ♦ Nassokinin läänitys
Peer Larsson Caipoin

Sivu 625AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påell Påelsson Caipoin el:r Olof Parkin
Påell Thomasson Käckoin

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8676 Maakirja 1675-1675, sivut 617-625
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8676

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16641681

© Maija-Liisa Laakso 2023