AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1664 ☰ 

Puumala maakirja 1664

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 222AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Militie och Crono Hemman
Kyrkiobyn/Kirkonkylä [12]
Gabriel Carolj Kyrckoheerden H:r
Under Cappelans Bordh Ärlagdt
Befalningmans Sahl: Erich Larssons Enkia för utan 3 1/4 Skattemark i Ryhäläby
Under Pummala Prästebordh ärlagt
Lambilaby/Lampila [12]
Madtz Jönsson Lambinen
Påhl Påållsson Wåckolainen optagit Anders Andersson Bengtins ödhe, går till skatt 668
Påhl Påhlsson Lambinen
Bängtilä/Penttilä [12]
Påhl Jönsson Måndoinenn
Lukoila/Luukkola
Lars Christersson Lukoinen
Anders Mårtensson Lukoinen
Hindrich Oluffsson Lukoinen
Nils Michellsson Parrj
Madtz Thomasson Lukoinenn
Jöns Jönsson Luukoinenn
Kiätäwäläby/Kietävälä
Peer Påhlsson Aufwinen
Mårten Giliusson Kiätäwäinen
Madtz Hindersson Lamainen
Peer Johansson Kiätäwäinen
Johan Mårthensson Kiätäwäin

Sivu 223AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Muramäki/Muuramäki [12]
Anders Christersson Waldoinenn
Säppäläby/Seppälä [12]
Madtz Christersson Kätäwäinenn
Peer Oluffsson Kietäwäinenn
Hindrich Larsson Päuköinenn
Himahuhaby/Himahuuha [12]
Johan Grelsson Lukoinenn
Peer Peersson Auffwinenn
Kookala/Kokkola
Oluff Nilsson Kituinen
Huchtimaby/Huhtimaa
Madtz Oluffsson Kilpoinenn
Grelss Jacobsson Leskinen
Oluff Brussusson Narrinenn
Kiliula/Kiljula
Peer Mattsson Kiliuinen Optagit af öde till skatt 1665
Larss Jönsson Kiliuinenn
Madtz Peerssons Ödhe, begiärs af desse 2ne näst bemälte til hielp
Kitula/Kitula
Madtz Jönsson Härckä
Hindrich Påhlsson Kituinenn
Simon Larsson Luukoinenn
Lars Thomasson Lukoinenn medh Jören Laitins ödhe till hielp
Bärttell Hindersson Luukoinenn

Sivu 224AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Rokotaipall/Ruokotaipale
Nills Peersson Hujainenn
Erich Jönsson Sunninen medh Jören Hämäläins ödhe till hielp
Ninimäkj/Niinimäki
Larss Mårthensson Saikoinenn
Limatala/Liimattala
Gustaff Hansson Taiffwainenn
Oluff Oluffsson Matinenn
Hindrich Hindersson Limatainenn
Oluff Andersson Limatainenn
Soriala/Sorjola
Peer Hansson Soriainenn
Anderss Hansson Soriainenn
Råkansalå/Rokansalo [10]
Johan Peersson Råckainenn
Lars Andersson Råckainenn
Abraham Larsson Råckainenn
Ollillaby/Ollila
Lars Johansson Huttuinenn
Böriel Mattsson Hämäläinenn
Maunulaby/Maunola
Anders Jönsson Kiliuinenn
Peer Grelsson Kiliuinenn
Hindrich Larsson Kiliuinenn
Lars Larsson Kallinenn
Mårthen Jacobsson Kiliuinenn
Reipåila/Repola
Jöns Andersson Ihalainenn
Jören Mårthensson Repoinenn

Sivu 225AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Caupila/Kauppila
Anders Larsson Sorioinenn
Madtz Mattsson Caupinenn Optagit aff ödhe till skatt 666
Oluff Hansson Karfwinenn
Ninisari/Niinisaari
Peer Peersson Turkiainenn mz Berttell Turkiains öde till hielp
Christer Johansson Cottro
Lars Larsson Hulckoinenn
Mårthen Påhlsson Häckinenn
Hans Berttellsson Henduinenn
Lindusalo/Lintusalo
Hindrich Mårthensson Witikainen
Grels Swänsson Kiliuinenn
Grels Andersson Ihalainenn
Madtz Andersson Lijkainenn
Jöns Månsson Saikoinenn
Pätäiäniemj/Petäjäniemi [12]
Madtz Andersson Hatainenn
Junninmäkj/Junninmäki [12]
Thomas Andersson Luukoinenn
Huchkala/Huuhkaala
Larss Peersson Huchkainenn
Peer Larsson Luukoinenn Optagit aff ödhe till skatt 1670
Caipala/Kaipaala
Peer Larsson Caipainen

Sivu 226AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyllölä/Kyllölä
Hindrich Påhlsson Kyllöinen
Keriniemiby/Keriniemi
Oluff Olufsson Hakulinenn
Peer Olufsson Hakulinenn Optagit aff öde till skatt 1667
Peer Påhlsson Hakulinenn
Bärttell Brusiuson Pardainen bekommit till hielp Lars Pellins ödhe
Pirtimäcki/Pirttimäki
Johan Johansson Hackulinenn
Lars Johansson Lambainen Lendzman, och Johan Peersson Hakulinenn
Mietula/Miettula [10]
Johan Johansson Kangainenn
Oluff Peersson Mietuinenn
Peer Påhlsson Mietuinenn
Johan Hindrichsson Mietuinenn
Ryhäläby/Ryhälä
Anders Andersson Himainenn
Madtz Staphansson Auffwinenn
Befalningmans Sal: Erich Larssons Enckia för uthan 3/4 Skmk i Kyrckiobyn
Mårthen Markusson Janhuinenn
Sigfredh Johansson Ilffwoinenn
Wesiniemiby/Vesiniemi
Peer Peersson Lamainenn
Jöns Christersson Achtiainenn
Hans Simonsson Pölläinen Optagit nu af öde till skatt 1669

Sivu 227AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Eskell Hansson Taiffwainen
Hans Johansson Kottrå
Mårthen Peersson Kanunginenn
Hamula/Hamula
Johan Andersson Ryhäinenn
Brusius Jacobsson Hamuinenn
Madtz Jörensson Assilainenn
Bengdt Bengdtsson Sulju
Brusius Jacobsson Hamuinenn
Pellilä/Pellilä
Thomas Hansson Mustoin Optagit aff öde till skatt 1667
Peer Oluffsson Pellinenn
Harmalaby/Harmaala
Thomas Philpsson Harmainenn
Påhl Peersson Harmainenn
Påhl Peersson Pittkä Harmainen
Sipilänsari/Sipilänsaari
Hindrich Hindrichsson Sipinenn
Sopolanniemj/Sopala [12]
Erich Michellsson Saffwolainen Opt: aff öde till skatt 1668
Waldoila/Valtola [12]
Lars Påhlsson Waldoinenn
Peer Mattsson Kätäwäinenn

Sivu 228AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse ♦ Baranoffin läänitys
Pitkälaxby/Pitkälahti
Oluff Olufsson Laskoinenn
Piskolaby/Piskola
Lars Christersson Paijainenn
Påhl Christersson Wäster Finck
Christer Christersson Piskoinenn
Lars Andersson Piskoinenn
Jören Oluffsson Lappalainen
Lars Andersson Mettelinenn
Malialaby/Maljala
Påhl Thomasson Maliasmees
Lars Larsson Dito
Jöns Christersson Kuiffwainen
Peer Hindersson Säppäläinen Opt: 661, går till skatt 664
Påhl Jönsson Parckinenn
Condialaby/Kontila [10]
Lars Larsson Condiainen
Hurisaloby/Hurissalo [10]
Peer Hansson Timoinenn
Anders Peersson Leinoinenn
Påhl Erichsson Jukarainenn
Eskell Påhlsson Leinoinenn
Ihalaby/Ihalainen [10]
Madtz Påhlsson Sålla el:r Leinoinen mz Peer Peldoins Ödhe
Mårten Peersson Ihalainen
Staphan Påhlsson Dito

Sivu 229AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ikoila/Ikola
Anders Påhlsson Ikoinenn
Hylkeläby/Hylkylä
Lars Larsson Hylckyinen
Lars Peersson Dito
Erich Mickelsson Inginen
Clemet Inginens Enckia
Bengdt Simonsson Inginenn
Mårthen Simonsson Inginenn
Hauhoilaby/Hauhala
Påhl Oluffsson Kätäwäinen
Madtz Andersson Dito
Kyllälä/Kyllölä
Peer Madtzsson Sålla el:r Leinoinen
Jören Jörensson Hämäläinenn
Capitein Hans Brudgums Frällsse ♦ Hans Brudgumin läänitys
Kietäwäläby/Kietävälä
Peer Peersson Saickoinenn
Mietula/Miettula
Hindrich Olufzsson Mietuinenn
Ryhälä/Ryhälä [10]
Mårthen Auffwins öde, ährnes Byggia Sätterij på

Sivu 230AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Capitein Sahl: Johan Pistolkårses Frällsse ♦ Johan Pistolekorsin läänitys
Pirtimäkiby/Pirttimäki
Anders Olufzsson Hakulinenn
/Pellilä [1]
Oluff Oluffzsson Pellins Ödhe
Piskolaby/Kietävälä [3]
Jost Lefwoins Ödhe
Sahl: Leutenamptens Michel Erichssons Frällsse ♦ Mikael Erikssonin läänitys
Kaipiala/Kaipaala
Peer Larsson Kaipainen Skattar för Randoins Godz
Sahligh Wällbördigh Jacob Nasakens Frälsse ♦ Nassokinin läänitys
Kaipoilaby/Kaipaala
Peer Larsson Kaipainenn
Påhl Påhlsson Kaipainenn
Påhl Thomasson Keckoinen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8644 Savon maakirja 1664-1664, sivut 222-230
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8644

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16621675

© Maija-Liisa Laakso 2023