AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1664

Puumala maakirja 1664

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 222DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Militie och Crono Hemman
Kyrkiobyn/Kirkonkylä
Gabriel Carolj Kyrckoheerden H:r
Under Cappelans Bordh Ärlagdt
Befalningmans Sahl: Erich Larssons Enkia för utan 3 1/4 Skattemark i Ryhäläby
Under Pummala Prästebordh ärlagt
Lambilaby/Lampila
Madtz Jönsson Lambinen
Påhl Påållsson Wåckolainen optagit Anders Andersson Bengtins ödhe, går till skatt 668
Påhl Påhlsson Lambinen
Bängtilä/Penttilä
Påhl Jönsson Måndoinenn
Lukoila/Luukkola
Lars Christersson Lukoinen
Anders Mårtensson Lukoinen
Hindrich Oluffsson Lukoinen
Nils Michellsson Parrj
Madtz Thomasson Lukoinenn
Jöns Jönsson Luukoinenn
Kiätäwäläby/Kietävälä
Peer Påhlsson Aufwinen
Mårten Giliusson Kiätäwäinen
Madtz Hindersson Lamainen
Peer Johansson Kiätäwäinen
Johan Mårthensson Kiätäwäin

Sivu 223DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Muramäki/Muuramäki
Anders Christersson Waldoinenn
Säppäläby/Seppälä
Madtz Christersson Kätäwäinenn
Peer Oluffsson Kietäwäinenn
Hindrich Larsson Päuköinenn
Himahuhaby/Himahuuha
Johan Grelsson Lukoinenn
Peer Peersson Auffwinenn
Kookala/Kokkola
Oluff Nilsson Kituinen
Huchtimaby/Huhtimaa
Madtz Oluffsson Kilpoinenn
Grelss Jacobsson Leskinen
Oluff Brussusson Narrinenn
Kiliula/Kiljula
Peer Mattsson Kiliuinen Optagit af öde till skatt 1665
Larss Jönsson Kiliuinenn
Madtz Peerssons Ödhe, begiärs af desse 2ne näst bemälte til hielp
Kitula/Kitula
Madtz Jönsson Härckä
Hindrich Påhlsson Kituinenn
Simon Larsson Luukoinenn
Lars Thomasson Lukoinenn medh Jören Laitins ödhe till hielp
Bärttell Hindersson Luukoinenn

Sivu 224DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Rokotaipall/Ruokotaipale
Nills Peersson Hujainenn
Erich Jönsson Sunninen medh Jören Hämäläins ödhe till hielp
Ninimäkj/Niinimäki
Larss Mårthensson Saikoinenn
Limatala/Liimattala
Gustaff Hansson Taiffwainenn
Oluff Oluffsson Matinenn
Hindrich Hindersson Limatainenn
Oluff Andersson Limatainenn
Soriala/Sorjola
Peer Hansson Soriainenn
Anderss Hansson Soriainenn
Råkansalå/Rokansalo
Johan Peersson Råckainenn
Lars Andersson Råckainenn
Abraham Larsson Råckainenn
Ollillaby/Ollila
Lars Johansson Huttuinenn
Böriel Mattsson Hämäläinenn
Maunulaby/Maunola
Anders Jönsson Kiliuinenn
Peer Grelsson Kiliuinenn
Hindrich Larsson Kiliuinenn
Lars Larsson Kallinenn
Mårthen Jacobsson Kiliuinenn
Reipåila/Repola
Jöns Andersson Ihalainenn
Jören Mårthensson Repoinenn

Sivu 225DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Caupila/Kauppila
Anders Larsson Sorioinenn
Madtz Mattsson Caupinenn Optagit aff ödhe till skatt 666
Oluff Hansson Karfwinenn
Ninisari/Niinisaari
Peer Peersson Turkiainenn mz Berttell Turkiains öde till hielp
Christer Johansson Cottro
Lars Larsson Hulckoinenn
Mårthen Påhlsson Häckinenn
Hans Berttellsson Henduinenn
Lindusalo/Lintusalo
Hindrich Mårthensson Witikainen
Grels Swänsson Kiliuinenn
Grels Andersson Ihalainenn
Madtz Andersson Lijkainenn
Jöns Månsson Saikoinenn
Pätäiäniemj/Petäjäniemi
Madtz Andersson Hatainenn
Junninmäkj/Junninmäki
Thomas Andersson Luukoinenn
Huchkala/Huuhkaala
Larss Peersson Huchkainenn
Peer Larsson Luukoinenn Optagit aff ödhe till skatt 1670
Caipala/Kaipaala
Peer Larsson Caipainen

Sivu 226DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyllölä/Kyllölä
Hindrich Påhlsson Kyllöinen
Keriniemiby/Keriniemi
Oluff Olufsson Hakulinenn
Peer Olufsson Hakulinenn Optagit aff öde till skatt 1667
Peer Påhlsson Hakulinenn
Bärttell Brusiuson Pardainen bekommit till hielp Lars Pellins ödhe
Pirtimäcki/Pirttimäki
Johan Johansson Hackulinenn
Lars Johansson Lambainen Lendzman, och Johan Peersson Hakulinenn
Mietula/Miettula
Johan Johansson Kangainenn
Oluff Peersson Mietuinenn
Peer Påhlsson Mietuinenn
Johan Hindrichsson Mietuinenn
Ryhäläby/Ryhälä
Anders Andersson Himainenn
Madtz Staphansson Auffwinenn
Befalningmans Sal: Erich Larssons Enckia för uthan 3/4 Skmk i Kyrckiobyn
Mårthen Markusson Janhuinenn
Sigfredh Johansson Ilffwoinenn
Wesiniemiby/Vesiniemi
Peer Peersson Lamainenn
Jöns Christersson Achtiainenn
Hans Simonsson Pölläinen Optagit nu af öde till skatt 1669

Sivu 227DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Eskell Hansson Taiffwainen
Hans Johansson Kottrå
Mårthen Peersson Kanunginenn
Hamula/Hamula
Johan Andersson Ryhäinenn
Brusius Jacobsson Hamuinenn
Madtz Jörensson Assilainenn
Bengdt Bengdtsson Sulju
Brusius Jacobsson Hamuinenn
Pellilä/Pellilä
Thomas Hansson Mustoin Optagit aff öde till skatt 1667
Peer Oluffsson Pellinenn
Harmalaby/Harmaala
Thomas Philpsson Harmainenn
Påhl Peersson Harmainenn
Påhl Peersson Pittkä Harmainen
Sipilänsari/Sipilänsaari
Hindrich Hindrichsson Sipinenn
Sopolanniemj/Sopala
Erich Michellsson Saffwolainen Opt: aff öde till skatt 1668
Waldoila/Valtola
Lars Påhlsson Waldoinenn
Peer Mattsson Kätäwäinenn
Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse ♦ Baranoffin läänitys
Pitkälaxby/Pitkälahti
Oluff Olufsson Laskoinenn
Piskolaby/Piskola
Lars Christersson Paijainenn
Påhl Christersson Wäster Finck
Christer Christersson Piskoinenn
Lars Andersson Piskoinenn
Jören Oluffsson Lappalainen
Lars Andersson Mettelinenn
Malialaby/Maljala
Påhl Thomasson Maliasmees
Lars Larsson Dito
Jöns Christersson Kuiffwainen
Peer Hindersson Säppäläinen Opt: 661, går till skatt 664
Påhl Jönsson Parckinenn
Condialaby/Kontila
Lars Larsson Condiainen
Hurisaloby/Hurissalo
Peer Hansson Timoinenn
Anders Peersson Leinoinenn
Påhl Erichsson Jukarainenn
Eskell Påhlsson Leinoinenn
Ihalaby/Ihalainen
Madtz Påhlsson Sålla el:r Leinoinen mz Peer Peldoins Ödhe
Mårten Peersson Ihalainen
Staphan Påhlsson Dito

Sivu 229DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ikoila/Ikola
Anders Påhlsson Ikoinenn
Hylkeläby/Hylkylä
Lars Larsson Hylckyinen
Lars Peersson Dito
Erich Mickelsson Inginen
Clemet Inginens Enckia
Bengdt Simonsson Inginenn
Mårthen Simonsson Inginenn
Hauhoilaby/Hauhala
Påhl Oluffsson Kätäwäinen
Madtz Andersson Dito
Kyllälä/Kyllölä
Peer Madtzsson Sålla el:r Leinoinen
Jören Jörensson Hämäläinenn
Capitein Hans Brudgums Frällsse ♦ Hans Brudgumin läänitys
Kietäwäläby/Kietävälä
Peer Peersson Saickoinenn
Mietula/Miettula
Hindrich Olufzsson Mietuinenn
Ryhälä/Ryhälä
Mårthen Auffwins öde ährnes Byggia Sätterij på

Sivu 230DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Capitein Sahl: Johan Pistolkårses Frällsse ♦ Johan Pistolekorsin läänitys
Pirtimäkiby/Pirttimäki
Anders Olufzsson Hakulinenn
Oluff Oluffzsson Pellins Ödhe
Piskolaby/Piskola
Jost Lefwoins Ödhe
Sahl: Leutenamptens Michel Erichssons Frällsse ♦ Mikael Erikssonin läänitys
Kaipiala/Kaipaala
Peer Larsson Kaipainen Skattar för Randoins Godz
Sahligh Wällbördigh Jacob Nasakens Frälsse ♦ Nassokinin läänitys
Kaipoilaby/Kaipaala
Peer Larsson Kaipainenn
Påhl Påhlsson Kaipainenn
Påhl Thomasson Keckoinen

Lähde:
Nide 8644
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021