AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1664 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1664

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Erich Larsson (Kyrkiobyn) 222, (Ryhäläby) 226

Gabriel Carolj (Kyrkiobyn) 222

Madtz Peerssons (Kiliula) 223

Michel Erichsson: Sahl: Leutenamptens Michel Erichssons Frällsse 230

AAlkuun

Achtiainenn

Jöns Christersson (Wesiniemiby) 226

Assilainenn

Madtz Jörensson (Hamula) 227

Auffwin

Mårthen (Ryhälä): Capitein Hans Brudgums Frällsse 229

Auffwinenn

Madtz Staphansson (Ryhäläby) 226

Peer Peersson (Himahuhaby) 223

Aufwinen

Peer Påhlsson (Kiätäwäläby) 222

BAlkuun

Baranoff

Claas Johan: Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Bengtin

Anders Andersson (Lambilaby) 222

Brudgum

Hans: Capitein Hans Brudgums Frällsse 229

CAlkuun

Caipainen

Peer Larsson (Caipala) 225

Caupinenn

Madtz Mattsson (Caupila) 225

Condiainen

Lars Larsson (Condialaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Cottro

Christer Johansson (Ninisari) 225

FAlkuun

Finck (Wäster Finck)

Påhl Christersson (Piskolaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

HAlkuun

Hackulinenn

Johan Johansson (Pirtimäcki) 226

Hakulinenn

Anders Olufzsson (Pirtimäkiby): Capitein Sahl: Johan Pistolkårses Frällsse 230

Johan Peersson (Pirtimäcki) 226

Oluff Olufsson (Keriniemiby) 226

Peer Olufsson (Keriniemiby) 226

Peer Påhlsson (Keriniemiby) 226

Hamuinenn

Brusius Jacobsson (Hamula) 227

Harmainen (Pittkä Harmainen)

Påhl Peersson (Harmalaby) 227

Harmainenn

Påhl Peersson (Harmalaby) 227

Thomas Philpsson (Harmalaby) 227

Hatainenn

Madtz Andersson (Pätäiäniemj) 225

Henduinenn

Hans Berttellsson (Ninisari) 225

Himainenn

Anders Andersson (Ryhäläby) 226

Huchkainenn

Larss Peersson (Huchkala) 225

Hujainenn

Nills Peersson (Rokotaipall) 224

Hulckoinenn

Lars Larsson (Ninisari) 225

Huttuinenn

Lars Johansson (Ollillaby) 224

Hylckyinen

Lars Larsson (Hylkeläby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

Lars Peersson (Hylkeläby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

Häckinenn

Mårthen Påhlsson (Ninisari) 225

Hämäläin

Jören (Rokotaipall) 224

Hämäläinenn

Böriel Mattsson (Ollillaby) 224

Jören Jörensson (Kyllälä): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

Härckä

Madtz Jönsson (Kitula) 223

IAlkuun

Ihalainen

Mårten Peersson (Ihalaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Staphan Påhlsson (Ihalaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Ihalainenn

Grels Andersson (Lindusalo) 225

Jöns Andersson (Reipåila) 224

Ikoinenn

Anders Påhlsson (Ikoila): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

Ilffwoinenn

Sigfredh Johansson (Ryhäläby) 226

Inginen

Clemet (Hylkeläby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

Erich Mickelsson (Hylkeläby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

Inginenn

Bengdt Simonsson (Hylkeläby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

Mårthen Simonsson (Hylkeläby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

JAlkuun

Janhuinenn

Mårthen Markusson (Ryhäläby) 226

Jukarainenn

Påhl Erichsson (Hurisaloby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

KAlkuun

Kaipainen

Peer Larsson (Kaipiala): Sahl: Leutenamptens Michel Erichssons Frällsse 230

Kaipainenn

Peer Larsson (Kaipoilaby): Sahligh Wällbördigh Jacob Nasakens Frälsse 230

Påhl Påhlsson (Kaipoilaby): Sahligh Wällbördigh Jacob Nasakens Frälsse 230

Kallinenn

Lars Larsson (Maunulaby) 224

Kangainenn

Johan Johansson (Mietula) 226

Kanunginenn

Mårthen Peersson (Wesiniemiby) 227

Karfwinenn

Oluff Hansson (Caupila) 225

Keckoinen

Påhl Thomasson (Kaipoilaby): Sahligh Wällbördigh Jacob Nasakens Frälsse 230

Kietäwäinenn

Peer Oluffsson (Säppäläby) 223

Kiliuinen

Peer Mattsson (Kiliula) 223

Kiliuinenn

Anders Jönsson (Maunulaby) 224

Grels Swänsson (Lindusalo) 225

Hindrich Larsson (Maunulaby) 224

Larss Jönsson (Kiliula) 223

Mårthen Jacobsson (Maunulaby) 224

Peer Grelsson (Maunulaby) 224

Kilpoinenn

Madtz Oluffsson (Huchtimaby) 223

Kituinen

Oluff Nilsson (Kookala) 223

Kituinenn

Hindrich Påhlsson (Kitula) 223

Kiätäwäin

Johan Mårthensson (Kiätäwäläby) 222

Kiätäwäinen

Mårten Giliusson (Kiätäwäläby) 222

Peer Johansson (Kiätäwäläby) 222

Kottrå

Hans Johansson (Wesiniemiby) 227

Kuiffwainen

Jöns Christersson (Malialaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Kyllöinen

Hindrich Påhlsson (Kyllölä) 226

Kätäwäinen

Madtz Andersson (Hauhoilaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

Påhl Oluffsson (Hauhoilaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

Kätäwäinenn

Madtz Christersson (Säppäläby) 223

Peer Mattsson (Waldoila) 227

LAlkuun

Laitin

Jören (Kitula) 223

Lamainen

Madtz Hindersson (Kiätäwäläby) 222

Lamainenn

Peer Peersson (Wesiniemiby) 226

Lambainen

Lars Johansson (Pirtimäcki) 226

Lambinen

Madtz Jönsson (Lambilaby) 222

Påhl Påhlsson (Lambilaby) 222

Lappalainen

Jören Oluffsson (Piskolaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Laskoinenn

Oluff Olufsson (Pitkälaxby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Lefwoin

Jost (Piskolaby): Capitein Sahl: Johan Pistolkårses Frällsse 230

Leinoinen

(Ihalaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228, (Kyllälä): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

Leinoinenn

Anders Peersson (Hurisaloby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Eskell Påhlsson (Hurisaloby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Leskinen

Grelss Jacobsson (Huchtimaby) 223

Lijkainenn

Madtz Andersson (Lindusalo) 225

Limatainenn

Hindrich Hindersson (Limatala) 224

Oluff Andersson (Limatala) 224

Lukoinen

Anders Mårtensson (Lukoila) 222

Hindrich Oluffsson (Lukoila) 222

Lars Christersson (Lukoila) 222

Lukoinenn

Johan Grelsson (Himahuhaby) 223

Lars Thomasson (Kitula) 223

Madtz Thomasson (Lukoila) 222

Luukoinenn

Bärttell Hindersson (Kitula) 223

Jöns Jönsson (Lukoila) 222

Peer Larsson (Huchkala) 225

Simon Larsson (Kitula) 223

Thomas Andersson (Junninmäkj) 225

MAlkuun

Maliasmees

Lars Larsson (Malialaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Påhl Thomasson (Malialaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Matinenn

Oluff Oluffsson (Limatala) 224

Mettelinenn

Lars Andersson (Piskolaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Mietuinenn

Hindrich Olufzsson (Mietula): Capitein Hans Brudgums Frällsse 229

Johan Hindrichsson (Mietula) 226

Oluff Peersson (Mietula) 226

Peer Påhlsson (Mietula) 226

Mustoin

Thomas Hansson (Pellilä) 227

Måndoinenn

Påhl Jönsson (Bängtilä) 222

NAlkuun

Narrinenn

Oluff Brussusson (Huchtimaby) 223

Nasaken

Jacob: Sahligh Wällbördigh Jacob Nasakens Frälsse 230

PAlkuun

Paijainenn

Lars Christersson (Piskolaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Parckinenn

Påhl Jönsson (Malialaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Pardainen

Bärttell Brusiuson (Keriniemiby) 226

Parrj

Nils Michellsson (Lukoila) 222

Peldoin

Peer (Ihalaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Pellin

Lars (Keriniemiby) 226

Oluff Oluffzsson: Capitein Sahl: Johan Pistolkårses Frällsse 230

Pellinenn

Peer Oluffsson (Pellilä) 227

Piskoinenn

Christer Christersson (Piskolaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Lars Andersson (Piskolaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Pistolkårs

Johan: Capitein Sahl: Johan Pistolkårses Frällsse 230

Pittkä Harmainen

Påhl Peersson (Harmalaby) 227

Päuköinenn

Hindrich Larsson (Säppäläby) 223

Pölläinen

Hans Simonsson (Wesiniemiby) 226

RAlkuun

Repoinenn

Jören Mårthensson (Reipåila) 224

Ryhäinenn

Johan Andersson (Hamula) 227

Råckainenn

Abraham Larsson (Råkansalå) 224

Johan Peersson (Råkansalå) 224

Lars Andersson (Råkansalå) 224

SAlkuun

Saffwolainen

Erich Michellsson (Sopolanniemj) 227

Saickoinenn

Peer Peersson (Kietäwäläby): Capitein Hans Brudgums Frällsse 229

Saikoinenn

Jöns Månsson (Lindusalo) 225

Larss Mårthensson (Ninimäkj) 224

Sipinenn

Hindrich Hindrichsson (Sipilänsari) 227

Soriainenn

Anderss Hansson (Soriala) 224

Peer Hansson (Soriala) 224

Sorioinenn

Anders Larsson (Caupila) 225

Sulju

Bengdt Bengdtsson (Hamula) 227

Sunninen

Erich Jönsson (Rokotaipall) 224

Sålla

Madtz Påhlsson (Ihalaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Peer Madtzsson (Kyllälä): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 229

Säppäläinen

Peer Hindersson (Malialaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

TAlkuun

Taiffwainen

Eskell Hansson (Wesiniemiby) 227

Taiffwainenn

Gustaff Hansson (Limatala) 224

Timoinenn

Peer Hansson (Hurisaloby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

Turkiain

Berttell (Ninisari) 225

Turkiainenn

Peer Peersson (Ninisari) 225

VWAlkuun

Waldoinenn

Anders Christersson (Muramäki) 223

Lars Påhlsson (Waldoila) 227

Witikainen

Hindrich Mårthensson (Lindusalo) 225

Wåckolainen

Påhl Påållsson (Lambilaby) 222

Wäster Finck

Påhl Christersson (Piskolaby): Majorens Wälb: Claas Johan Baranoffz frälsse 228

 

Tässä luettelossa on 164 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023