AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1662 ☰ 

Puumala maakirja 1662

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 561AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lintusalon kymmenes
Kockola/Kokkola
Laars Kakoinen
Huchkala/Huuhkaala
Laars Peersson Hukainen
Johan Peersson ibm ödhe
Lars Bengtsson el:r Anders, ödhe
Lukoila/Luukkola
Oloff Larsson Lukain
Christer ibm
Hindrich Jöransson
Jöns Påhlsson ibm
Anders Peersson
Ninisari/Niinisaari
Anders Erichsson Munck
H:r Staphan el:r Christer Kotro
Matz Herkein
Michell Hulkoin
Bertill Turkiainen
Peer Hindrichsson ibm
Limatala/Liimattala
Mårthen Limatain
Hindrich ibm
Jacob ibm
Jöns Matzson ödhe
Anders Matzson ibm
Anders Staphansson Pätein
Magnola/Maunola
Laars Kallinen
Jacob Mårthensson Killi
Peer Jönsson ibm
Greels Jönsson ibm
Hinrich Larsson ibm
Måns Jönsson Kuthi

Sivu 562AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Repoila/Repola
Anders Haloin
Killiula/Kiljula
Swen Peersson Killiuin ödhe
Matz Peersson Killiuin
Lars Jönsson ibm
Olikala/Ollila
Anders Gabriellss Lijkoin
Matz Hemelein
Jören Hemelein
Rokotaipal/Ruokotaipale
Peer Huiainen
Jöns Peersson Sumoin
Caupila/Kauppila
Hans Karfwinen
Måns Kauppinen
Laars ibm ödhe
Lindusalo/Lintusalo
Niells Peersson Killiun ödhe
Peer Witikain
Swen Peersson Killiun
Matz Lijkoinen
Matz Jönsson ibm
Laars Peersson Haukain ödhe
Kittula/Kitula
Laars Ollsson Saikoin
Påhl Nielsson Kittuin
Jöns Härka
Laars Peersson Lukain
Michel Safwolain
Jöns Matzson Lukoin
Matz Thomasson
Måns Saikoin
Peer Råkainen
Mårthen Repoin
Anders Råkain
Laars ibm

Sivu 563AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lamala Tijondh ♦ Laamalan kymmenes
Keriniemj/Keriniemi
Johan Johansson Hakulin
Påhl Thomasson ibm
Oloff Ollsson ibm
Jöran Pellinen ödhe
Michel Smålander ödhe
Kietäwälä/Kietävälä
Påhl Wolmarsson
Johan Ollsson Kietewein
Anders Johansson
Greells Lukain
Johan Andersson Halloin ödhe
Biörn Peersson Kietewein ödhe
Anders Ollsson Lamain ödhe
Bertill Hatainen
Påhl Wäldoin
Lars Pöykeinen
Matz Kietewäinen
Hindrich Lamainen
Påhl Mondoin
Påhl Påskasson Bengtin
Gabriel H:r
Anders Andersson ibm
Peer Påhlsson ibm
Jöns Lambinen
Påhl Påhlsson ibm
Jöran Laitinen
Mietula/Miettula
Peer Mietuinen
Påhl Peersson Mietun
Johan Kangain

Sivu 564AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Härkä ödhe
Matz Ollsson Kietewäin
Harmala/Harmaala
Thomas Harmainen
Peer Ollsson ibm
Peer Påhlsson ibm
Kietewäla/Kietävälä
Peer Aufwinen
Mårthen Kietewein
Matz Ollsson ibm
Lars Christersson Waldain
Peer Kanungeinen
Pirtimäki/Pirttimäki
Peer Påhlsson Hakolin
Wesiniemi/Vesiniemi [10]
Peer Lamainen
Lars Achtiainen
Samuel Taifwainen
Anders Nekj el:r Kilpoinen
Hindrich Mietun
Mårthen Larsson Saikoin
Peer Nielsson Lamainen ödhe
Pardala Tijondh ♦ Partalan kymmenes
Ryhälä/Ryhälä
Hans Jönsson Lauritzain el:r Erich Larson
Knuth Peersson och Påhl Pardain
Anders Himainen
Mårthen Janhuinen
Jöns Lapweteläin
Hamula/Hamula
Jacob Hamunen
Matz Suomalainen
Carll Dirichsson
Anders Ryhenen
Bengdt Sullin

Sivu 565AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyllälä/Kyllölä
Påhl Kylloinen
Thelalax ♦ Telalahden kymmenes
/Pellilä [1]
Olloff Matzson Pellin
Peer Andersson ibm ödhe
/Sipilänsaari [1]
Hindrich Laarsson Sipin
Af Jokas Sochn ♦ Juvan hallintopitäjästä
Huchtima/Huhtimaa [9]
Påhl Leskinen
Näringh/Sorjola [9]
Hans Andersson Soriainen
Anders Hansson ibm
Påhl ibm
Laars Andersson Soriain
Mårthen Saukoin aff Peer Rasains Jordh, ödhe
Måns Sorioin
Haikarila/Haikarila [9]
Hindrich Narinen
Frälsse ♦ Läänitykset
Claes Johan Baranoffz Norkiöpingz Beslutz Frellsse ♦ Baranoffin läänitys
Pitkelax/Pitkälahti
Olloff Leskinen
Piskola/Piskola
Christer Westerfinck
Anders Piskoinen
Christer Christersson
Kangas Antes Ödhe
Anders Lappalain
Lars Piskoinen
Hylkälä/Hylkylä
Laars Hylkein medh Oloff
Peer Clemetsson
Simon Larsson
Clemet Inginen

Sivu 566AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Bengdt Simonsson medh Mårthen
Ollof Ingins ödhe
Hauhola/Hauhala
Hindrich Kietewein
Jöns Matzson
Ikoila/Ikola
Påhl Ikoin
Mallilaby/Maljala
Thomas Maliasmies
Caupi Malliasmies
Laars ibm
Peer Keckoin
Påhl Peersson
Condula/Kontila
Lars Condunen
Hans Tijmoinen
Peer Leinoinen
Påhl Matzon medh Jöns Ollsson Halloin
Hurisaloby/Hurissalo
Hindrich Jukarinen
Påhl Leinoinen
Jöns Lapweteleinen
Peer Lappensares
Ähn Uhrminnes Ödhe
/Ihalainen [1]
Laars Ihalain
Staphan ibm el:r Anders
Peer Solla el:r Leinoinen
Hans Hansson Kekoins Ödhe
/Kyllölä [1]
Matz Kylloin medh Matz Christersson
Ödhes Uthmark brukas aff Peer Solla
Sahl: Affennazi Nasakens N: B: Frellsse ♦ Nassokinin läänitys
/Kaipaala [1]
Peer Kaipahain
Påhl ibm
Påhl Kiekoinen
Laars Kaipahains Ödhe

Sivu 567AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Pistolkors Norkiöpingz Besl:tz Frellsse ♦ Johan Pistolekorsin läänitys
Kiätäwälä/Kietävälä
Jost Lefwoin
Telalax/Pellilä
Ollof Ollsson Pellinen
Kieriniemi/Keriniemi
Anders Ollsson Hakulin
Hans Brudgums Norkiöpingz B: Frellsse ♦ Hans Brudgumin läänitys
Mietula/Miettula
Johan Wichtinen
Kietewälä/Kietävälä
Anders Bertillsson Kietewein
Hamula/Hamula [10]
Mårthen Aufwunen
Underlagde Hemman
Haikarila/Haikola [6]
Lagdt under Jäskis Häradh
Telalax/Pellilä
Under Prestebohlet
Kiätawälä/Kietävälä
Lars Bengtinen Under Cappelans Bohl

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8639 Maakirja 1662-1662, sivut 561-567
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8639

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16591664

© Maija-Liisa Laakso 2023