AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1662 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1662

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Huchkala) 561, 566

Anders Johansson (Kietäwälä) 563

Anders Peersson (Lukoila) 561

Bengdt Simonsson (Hylkälä) 566

Carll Dirichsson (Hamula) 564

Christer Christersson (Piskola) 565

Erich Larson (Ryhälä) 564

Gabriel (Kietäwälä) 563

Hindrich Jöransson (Lukoila) 561

Jöns Matzson (Limatala) 561, (Hauhola) 566

Knuth Peersson (Ryhälä) 564

Matz Christersson 566

Matz Thomasson (Kittula) 562

Mårthen (Hylkälä) 566

Oloff (Hylkälä) 565

Peer (Hurisaloby) 566

Peer Clemetsson (Hylkälä) 565

Påhl Matzon (Condula) 566

Påhl Peersson (Mallilaby) 566

Påhl Wolmarsson (Kietäwälä) 563

Simon Larsson (Hylkälä) 565

Staphan (Ninisari) 561

AAlkuun

Achtiainen

Lars (Wesiniemi) 564

Aufwinen

Peer (Kietewäla) 564

Aufwunen

Mårthen (Hamula) 567

BAlkuun

Baranoff

Claes Johan (Claes Johan Baranoffz Norkiöpingz Beslutz Frellsse) 565

Bengtin

Anders Andersson (Kietäwälä) 563

Peer Påhlsson (Kietäwälä) 563

Påhl Påskasson (Kietäwälä) 563

Bengtinen

Lars (Kiätawälä) 567

Bengtsson

Lars (Huchkala) 561

Brudgum

Hans (Hans Brudgums Norkiöpingz B: Frellsse) 567

CAlkuun

Condunen

Lars (Condula) 566

HAlkuun

Hakolin

Peer Påhlsson (Pirtimäki) 564

Hakulin

Anders Ollsson (Kieriniemi) 567

Johan Johansson (Keriniemj) 563

Oloff Ollsson (Keriniemj) 563

Påhl Thomasson (Keriniemj) 563

Halloin

Johan Andersson (Kietäwälä) 563

Jöns Ollsson (Condula) 566

Haloin

Anders (Repoila) 562

Hamunen

Jacob (Hamula) 564

Harmainen

Peer Ollsson (Harmala) 564

Peer Påhlsson (Harmala) 564

Thomas (Harmala) 564

Hatainen

Bertill (Kietäwälä) 563

Haukain

Laars Peersson (Lindusalo) 562

Hemelein

Jören (Olikala) 562

Matz (Olikala) 562

Herkein

Matz (Ninisari) 561

Himainen

Anders (Ryhälä) 564

Huiainen

Peer (Rokotaipal) 562

Hukainen

Johan Peersson (Huchkala) 561

Laars Peersson (Huchkala) 561

Hulkoin

Michell (Ninisari) 561

Hylkein

Laars (Hylkälä) 565

Härka

Jöns (Kittula) 562

Härkä

Jöns (Mietula) 564

IAlkuun

Ihalain

Laars 566

Staphan 566

Ikoin

Påhl (Ikoila) 566

Ingin

Ollof (Hylkälä) 566

Inginen

Clemet (Hylkälä) 565

JAlkuun

Janhuinen

Mårthen (Ryhälä) 564

Jukarinen

Hindrich (Hurisaloby) 566

KAlkuun

Kaipahain

Peer 566

Påhl 566

Kaipahains

Laars 566

Kakoinen

Laars (Kockola) 561

Kallinen

Laars (Magnola) 561

Kangain

Johan (Mietula) 563

Kangas

Ant (Piskola) 565

Kanungeinen

Peer (Kietewäla) 564

Karfwinen

Hans (Caupila) 562

Kauppinen

Laars (Caupila) 562

Måns (Caupila) 562

Keckoin

Peer (Mallilaby) 566

Kekoin

Hans Hansson 566

Kiekoinen

Påhl 566

Kietewein

Anders Bertillsson (Kietewälä) 567

Biörn Peersson (Kietäwälä) 563

Hindrich (Hauhola) 566

Johan Ollsson (Kietäwälä) 563

Matz Ollsson (Kietewäla) 564

Mårthen (Kietewäla) 564

Kietewäin

Matz Ollsson (Mietula) 564

Kietewäinen

Matz (Kietäwälä) 563

Killi

Greels Jönsson (Magnola) 561

Hinrich Larsson (Magnola) 561

Jacob Mårthensson (Magnola) 561

Peer Jönsson (Magnola) 561

Killiuin

Lars Jönsson (Killiula) 562

Matz Peersson (Killiula) 562

Swen Peersson (Killiula) 562

Killiun

Niells Peersson (Lindusalo) 562

Swen Peersson (Lindusalo) 562

Kilpoinen

(Wesiniemi) 564

Kittuin

Påhl Nielsson (Kittula) 562

Kotro

Christer (Ninisari) 561

Kuthi

Måns Jönsson (Magnola) 561

Kylloin

Matz 566

Kylloinen

Påhl (Kyllälä) 565

LAlkuun

Laitinen

Jöran (Kietäwälä) 563

Lamain

Anders Ollsson (Kietäwälä) 563

Lamainen

Hindrich (Kietäwälä) 563

Peer (Wesiniemi) 564

Peer Nielsson (Wesiniemi) 564

Lambinen

Jöns (Kietäwälä) 563

Påhl Påhlsson (Kietäwälä) 563

Lappalain

Anders (Piskola) 565

Lapweteleinen

Jöns (Hurisaloby) 566

Lapweteläin

Jöns (Ryhälä) 564

Lauritzain

Hans Jönsson (Ryhälä) 564

Lefwoin

Jost (Kiätäwälä) 567

Leinoinen

Peer (Condula) 566

Påhl (Hurisaloby) 566

Leskinen

Olloff (Pitkelax) 565

Påhl (Huchtima) 565

Lijkoin

Anders Gabriellss (Olikala) 562

Lijkoinen

Matz (Lindusalo) 562

Matz Jönsson (Lindusalo) 562

Limatain

Anders Matzson (Limatala) 561

Hindrich (Limatala) 561

Jacob (Limatala) 561

Mårthen (Limatala) 561

Lukain

Christer (Lukoila) 561

Greells (Kietäwälä) 563

Jöns Påhlsson (Lukoila) 561

Laars Peersson (Kittula) 562

Oloff Larsson (Lukoila) 561

Lukoin

Jöns Matzson (Kittula) 562

MAlkuun

Maliasmies

Thomas (Mallilaby) 566

Malliasmies

Caupi (Mallilaby) 566

Laars (Mallilaby) 566

Mietuinen

Peer (Mietula) 563

Mietun

Hindrich (Wesiniemi) 564

Påhl Peersson (Mietula) 563

Mondoin

Påhl (Kietäwälä) 563

Munck

Anders Erichsson (Ninisari) 561

NAlkuun

Narinen

Hindrich (Haikarila) 565

Nassaken

Affennazi (Sahl: Affennazi Nasakens N: B: Frellsse) 566

Nekj

Anders (Wesiniemi) 564

PAlkuun

Pardain

Påhl (Ryhälä) 564

Pellin

Olloff Matzson 565

Peer Andersson 565

Pellinen

Jöran (Keriniemj) 563

Ollof Ollsson (Telalax) 567

Piskoinen

Anders (Piskola) 565

Lars (Piskola) 565

Pistolkors

Johan (Johan Pistolkors Norkiöpingz Besl:tz Frellsse) 567

Pätein

Anders Staphansson (Limatala) 561

Pöykeinen

Lars (Kietäwälä) 563

RAlkuun

Rasain

Peer (Näringh) 565

Repoin

Mårthen (Kittula) 562

Ryhenen

Anders (Hamula) 564

Råkain

Anders (Kittula) 562

Laars (Kittula) 562

Råkainen

Peer (Kittula) 562

SAlkuun

Safwolain

Michel (Kittula) 562

Saikoin

Laars Ollsson (Kittula) 562

Måns (Kittula) 562

Mårthen Larsson (Wesiniemi) 564

Saukoin

Mårthen (Näringh) 565

Sipin

Hindrich Laarsson 565

Smålander

Michel (Keriniemj) 563

Solla

Peer 566

Soriain

Laars Andersson (Näringh) 565

Soriainen

Anders Hansson (Näringh) 565

Hans Andersson (Näringh) 565

Påhl (Näringh) 565

Sorioin

Måns (Näringh) 565

Sullin

Bengdt (Hamula) 564

Sumoin

Jöns Peersson (Rokotaipal) 562

Suomalainen

Matz (Hamula) 564

TAlkuun

Taifwainen

Samuel (Wesiniemi) 564

Tijmoinen

Hans (Condula) 566

Turkiainen

Bertill (Ninisari) 561

Peer Hindrichsson (Ninisari) 561

VWAlkuun

Waldain

Lars Christersson (Kietewäla) 564

Westerfinck

Christer (Piskola) 565

Wichtinen

Johan (Mietula) 567

Witikain

Peer (Lindusalo) 562

Wäldoin

Påhl (Kietäwälä) 563

 

Tässä luettelossa on 183 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021