AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä → 1655 ☰ 

Puumala maakirja 1655

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 278AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lintusalon kymmenes
Kockoila/Kokkola
Lars Kockoinen
Huchkala/Huuhkaala
Lars Peersson Huchkain
Johan Peersson ibid Postbonde
Lars Bengt:n el:r Anders
Lukoila/Luukkola
Oluf Larsson Luukoin
Christer ibid
Hendrich Jönsson ibid
Jöns Påhlsson
Anders Peersson
Ninisarj/Niinisaari
Anders Ehrsson Munck
H:r Staphan el:r Christer Kothro
Madtz Härköinen
Michell Hullkoinen
Bertell Turkiainen
Peer Hendersson ibid
Limatala/Liimattala
Mårthen Limatain
Hindrich ibid
Jacob ibid
Jöns Madtzsson ibid

Sivu 278BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Madtsson ibid
Anders Staphansson Pethin
Magnola/Maunola
Lars Kallinen
Jacob Mårth:n Kiliuin
Peer Jönsson ibid
Grells Jönsson ibid
Hindrich Larsson ibid
Mågns Jönsson Kuthj
Repoila/Repola
Anders Ihalaxin
Kiliula/Kiljula
Swen Peersson Kiluin
Madtz Peersson ibid
Lars Jönsson ibid
Ollikala/Ollila
Anders G. Lijkain
Madtz Hämmäläinen
Jören ibid
Råkåtaipal/Ruokotaipale
Peer Huiainen
Jöns Peersson Sumain
Kauppila/Kauppila
Hans Karfuinen
Mågns Kaupinen
Lars ibid

Sivu 279AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lindusalo/Lintusalo
Niels Peersson Killiuin
Peer Witikain
Swen Peersson Killiuin
Madtz Lijkainen
Madtz Jönsson ibid
Kitula/Kitula
Lars Ohlsson Saikoin
Påhl Nielsson Kituin
Jöns Härkä
Lars Peersson Lukoin
Michell Safuolain
Jöns Madtsson Lukoin
Madtz Thomasson
Mågns Saukoinen
Peer Råckainen
Mårten Repoinen
Anders Råckainen
Lars ibid
Lamala Tijendh ♦ Laamalan kymmenes
Keriniemj/Keriniemi
Johan Johansson Hakulin
Påhl Thomasson ibid
Oluf Ohlsson ibid
Jören Pellinen
Michell Smålander

Sivu 279BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kiätäwälä/Kietävälä
Påhl Wollmarsson
Johan Ohlsson Kietewäin
And: Johan:n ibid el:r Mårten
Grels Luukoinen
Johan Andersson Hakulin
Biörn Peersson Kietäwäin
Anders Ohlsson Lamain
Bertill Hatainen
Påhl Walldoinen
Kietauälä/Kietävälä
Lars Peikoinen
Madtz Kietäwäinen
Hindrich Hend: Lamain
Påhl Måndoinen
Påhl Påskasson Bengtin
Gabriel H:r
Anders Andersson ibid
Peer Påhlsson ibid
Jöns Lambinen
Påhl Påhlsson ibid
Jören Laitinen
Mietula/Miettula
Peer Mietuinen
Pååhl Peersson ibid

Sivu 280AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Kangainen
Jöns Härkä
Madtz Ohlsson Kietäwäin
Harmala/Harmaala
Thomas Harmainen
Peer Ohlsson ibid
Peer Påhlsson ibid
Pirtimäckj/Pirttimäki
Peer Påhlsson Hakulin
Kietäuälä/Kietävälä
Peer Aufwinen
Mårten Kietäwäin
Madtz Ohlsson ibid
Lars Christ:n Waldoin
Peer Kanunginen
Wesiniemj/Vesiniemi
Peer Lamainen
Lars Achtiainen
Samuel Taifuain
Anders Nackj
Hendrich Mietuinen
Mårten Larsson Saikoin
/Ryhälä [3]
Hans Jönsson Lauritzain
/Vesiniemi
Peer Nielsson Lamainen

Sivu 280BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pardala Tijendh ♦ Partalan kymmenes
Pardala/Ryhälä [5]
Knut Per Påhl Pardain
Anders Himainen Påstbonde
Mårten Janhuin
Jöns Lappalainen
Hamula/Hamula
Jacob Hamuinen
Madtz Somalain
Carll Dijricksson
Anders Ryhäinen
Bengt Sulin
Kyllälä/Kyllölä
Påhl Kyllainen
Telalax ♦ Telalahden kymmenes
/Pellilä [1]
Oluf Madtsson Pellin
Peer Andersson ibid
/Sipilänsaari [1]
Hindrich Hansson Sipin
Af Jockas Sochn Lagdt under Pumala Kyrckia ♦ Juvan hallintopitäjästä
Huchtima/Huhtimaa [9]
Påhl Leskinen
Wechmasnäring/Sorjola [9]
Hans Andersson Sorioin
Anders Hansson ibid
Påhl ibid

Sivu 281AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Andersson Sorioin
Mårten Saukoin af Peer Rassains Jordh
Mågns Sorioinen
/Haikarila [1]
Hendrich Narhinen
Ligger under Jäskis Häradh ♦ Jääsken kihlakuntaan kuuluvat
Maaveroa Jääsken kihlakuntaan maksavat lueteltu esim. 1643, 1645 ja 1648 (yhteensä 27 1/2 veromarkkaa)
Under Pumala Prestebohl ♦ Kirkkoherran pappilaan kuuluvat
Pappilaan liitetyt tilat lueteltu esim. 1643, 1645 ja 1648 (yhteensä 12 1/4 veromarkkaa)
Capplans Bohl ♦ Kappalaisen pappilaan kuuluva
/Kietävälä [1]
Lars Bengtinen
Frällsse Efter Norckiöpingz Besluth ♦ Läänitykset
Capitein Wälb: Johan Pistolkors Efter Kongl: Bref ♦ Johan Pistolekorsin läänitys
Pirtimäckj/Pirttimäki
Anders Ohlsson Hakulinen
Kietäwälä/Kietävälä
Jost Lefwoinen
/Pellilä [1]
Oluf Ohlsson Pellinen
Fändrichen Hans Brudum Efter Kongl: Bref ♦ Hans Brudgumin läänitys
Hamula/Hamula
Mårten Aufwinen
Mietula/Miettula
Johan Wichtinen
/Kietävälä [1]
Anders Berentss Kietäwäin

Sivu 281BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Nassaken Efter Kongl: Bref Dat: den 25 Septemb: A:o 1640 ♦ Nassokinin läänitys
Kaipala/Kaipaala
Peer Kaipainen
Påhl ibid
Påhl Käncköinen
Hans Kaipahains ödhe
Wälb: Claus Johan Baranoff Efter Kongl: Bref d: 28 Junij A:o 1613 ♦ Baranoffin läänitys
Piskoila/Pitkälahti [1]
Oluf Laskoinen
/Piskola [2]
Christer Hansson Piskoinen
Anders Piskoinen
Christer Summa ibid
Anders Jönsson Lapalain
Christer Pajainen
Lars Andersson Piskoinen
Höllkölä/Hylkylä
Lars Påhlsson Höllkoinen
Peer Clemetsson ibid
Simon Inginen
Clemet Inginen
Bengt Inginen
Mårten Inginen
Oluf Ingins ödhe

Sivu 282AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hauhola/Hauhala
Hindrich Kietäuäinen
Jöns ibid
Ikoila/Ikola
Påhl Ikoinen
Maliala/Maljala
Thomas Maliasmies
Kauppi ibid
Påhl Peersson ibid
Lars Larsson ibid
Christer Kuifwainen
Kondula/Kontila
Lars Konduinen
Hans Timoinen
Anders Leinoinen
Hurisalo/Hurissalo
Erich Jukarainen
Påhl Larsson Leinoins ödhe
Jöns Lappalains ödhe
Påhl Kyllöins ödhe
ähn urminnes ödhe
Ikala/Ihalainen
Påål Solla Leinonen
Lars Andersson Ihalainen
Anders Ihalainen
Peer Pelldoinen

Sivu 282BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kyllälänsalo/Kyllölä
Madtz Ohlsson Kyllöinen
Pether Solla

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8615 Maakirja 1655-1655, sivut 278-282
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8615

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16501659

© Maija-Liisa Laakso 2023