AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1655 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1655

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Huchkala) 278A

Anders Peersson (Lukoila) 278A

Carll Dijricksson (Hamula) 280B

Gabriel (Kietauälä) 279B

Jöns Påhlsson (Lukoila) 278A

Madtz Thomasson (Kitula) 279A

Påhl Wollmarsson (Kiätäwälä) 279B

Staphan (Ninisarj) 278A

AAlkuun

Achtiainen

Lars (Wesiniemj) 280A

Aufwinen

Mårten (Hamula) 281A

Peer (Kietäuälä) 280A

BAlkuun

Baranoff

Claus Johan (Wälb: Claus Johan Baranoff Efter Kongl: Bref d: 28 Junij A:o 1613) 281B

Bengt:n

Lars (Huchkala) 278A

Bengtin

Anders Andersson (Kietauälä) 279B

Peer Påhlsson (Kietauälä) 279B

Påhl Påskasson (Kietauälä) 279B

Bengtinen

Lars (Wechmasnäring) 281A

Brudum

Hans (Fändrichen Hans Brudum Efter Kongl: Bref) 281A

HAlkuun

Hakulin

Johan Andersson (Kiätäwälä) 279B

Johan Johansson (Keriniemj) 279A

Oluf Ohlsson (Keriniemj) 279A

Peer Påhlsson (Pirtimäckj) 280A

Påhl Thomasson (Keriniemj) 279A

Hakulinen

Anders Ohlsson (Pirtimäckj) 281A

Hamuinen

Jacob (Hamula) 280B

Harmainen

Peer Ohlsson (Harmala) 280A

Peer Påhlsson (Harmala) 280A

Thomas (Harmala) 280A

Hatainen

Bertill (Kiätäwälä) 279B

Himainen

Anders (Pardala) 280B

Huchkain

Johan Peersson (Huchkala) 278A

Lars Peersson (Huchkala) 278A

Huiainen

Peer (Råkåtaipal) 278B

Hullkoinen

Michell (Ninisarj) 278A

Hämmäläinen

Jören (Ollikala) 278B

Madtz (Ollikala) 278B

Härkä

Jöns (Kitula) 279A, (Mietula) 280A

Härköinen

Madtz (Ninisarj) 278A

Höllkoinen

Lars Påhlsson (Höllkölä) 281B

Peer Clemetsson (Höllkölä) 281B

IAlkuun

Ihalainen

Anders (Ikala) 282A

Lars Andersson (Ikala) 282A

Ihalaxin

Anders (Repoila) 278B

Ikoinen

Påhl (Ikoila) 282A

Ingin

Oluf (Höllkölä) 281B

Inginen

Bengt (Höllkölä) 281B

Clemet (Höllkölä) 281B

Mårten (Höllkölä) 281B

Simon (Höllkölä) 281B

JAlkuun

Janhuin

Mårten (Pardala) 280B

Jukarainen

Erich (Hurisalo) 282A

KAlkuun

Kaipahain

Hans (Kaipala) 281B

Kaipainen

Peer (Kaipala) 281B

Påhl (Kaipala) 281B

Kallinen

Lars (Magnola) 278B

Kangainen

Johan (Mietula) 280A

Kanunginen

Peer (Kietäuälä) 280A

Karfuinen

Hans (Kauppila) 278B

Kaupinen

Lars (Kauppila) 278B

Mågns (Kauppila) 278B

Kietewäin

And: Johan:n (Kiätäwälä) 279B

Johan Ohlsson (Kiätäwälä) 279B

Mårten (Kiätäwälä) 279B

Kietäuäinen

Hindrich (Hauhola) 282A

Jöns (Hauhola) 282A

Kietäwäin

Anders Berentss (Mietula) 281A

Biörn Peersson (Kiätäwälä) 279B

Madtz Ohlsson (Mietula) 280A, (Kietäuälä) 280A

Mårten (Kietäuälä) 280A

Kietäwäinen

Madtz (Kietauälä) 279B

Kiliuin

Grells Jönsson (Magnola) 278B

Hindrich Larsson (Magnola) 278B

Jacob Mårth:n (Magnola) 278B

Peer Jönsson (Magnola) 278B

Killiuin

Niels Peersson (Lindusalo) 279A

Swen Peersson (Lindusalo) 279A

Kiluin

Lars Jönsson (Kiliula) 278B

Madtz Peersson (Kiliula) 278B

Swen Peersson (Kiliula) 278B

Kituin

Påhl Nielsson (Kitula) 279A

Kockoinen

Lars (Kockoila) 278A

Konduinen

Lars (Kondula) 282A

Kothro

Christer (Ninisarj) 278A

Kuifwainen

Christer (Maliala) 282A

Kuthj

Mågns Jönsson (Magnola) 278B

Kyllainen

Påhl (Kyllälä) 280B

Kyllöin

Påhl (Hurisalo) 282A

Kyllöinen

Madtz Ohlsson (Kyllälänsalo) 282B

Käncköinen

Påhl (Kaipala) 281B

LAlkuun

Laitinen

Jören (Kietauälä) 279B

Lamain

Anders Ohlsson (Kiätäwälä) 279B

Hindrich Hend: (Kietauälä) 279B

Lamainen

Peer (Wesiniemj) 280A

Peer Nielsson (Wesiniemj) 280A

Lambinen

Jöns (Kietauälä) 279B

Påhl Påhlsson (Kietauälä) 279B

Lapalain

Anders Jönsson (Piskoila) 281B

Lappalain

Jöns (Hurisalo) 282A

Lappalainen

Jöns (Pardala) 280B

Laskoinen

Oluf (Piskoila) 281B

Lauritzain

Hans Jönsson (Wesiniemj) 280A

Lefwoinen

Jost (Kietäwälä) 281A

Leinoin

Påhl Larsson (Hurisalo) 282A

Leinoinen

Anders (Kondula) 282A

Påål (Ikala) 282A

Leinonen (Solla Leinonen)

Påål (Ikala) 282A

Leskinen

Påhl (Huchtima) 280B

Lijkain

Anders G. (Ollikala) 278B

Lijkainen

Madtz (Lindusalo) 279A

Madtz Jönsson (Lindusalo) 279A

Limatain

Anders Madtsson (Limatala) 278B

Hindrich (Limatala) 278A

Jacob (Limatala) 278A

Jöns Madtzsson (Limatala) 278A

Mårthen (Limatala) 278A

Lukoin

Jöns Madtsson (Kitula) 279A

Lars Peersson (Kitula) 279A

Luukoin

Christer (Lukoila) 278A

Hendrich Jönsson (Lukoila) 278A

Oluf Larsson (Lukoila) 278A

Luukoinen

Grels (Kiätäwälä) 279B

MAlkuun

Maliasmies

Kauppi (Maliala) 282A

Lars Larsson (Maliala) 282A

Påhl Peersson (Maliala) 282A

Thomas (Maliala) 282A

Mietuinen

Hendrich (Wesiniemj) 280A

Peer (Mietula) 279B

Pååhl Peersson (Mietula) 279B

Munck

Anders Ehrsson (Ninisarj) 278A

Måndoinen

Påhl (Kietauälä) 279B

NAlkuun

Nackj

Anders (Wesiniemj) 280A

Narhinen

Hendrich (Wechmasnäring) 281A

Nassaken

Jacob (Jacob Nassaken Efter Kongl: Bref Dat: den 25 Septemb: A:o 1640) 281B

PAlkuun

Pajainen

Christer (Piskoila) 281B

Pardain

Knut (Pardala) 280B

Per (Pardala) 280B

Påhl (Pardala) 280B

Peikoinen

Lars (Kietauälä) 279B

Pelldoinen

Peer (Ikala) 282A

Pellin

Oluf Madtsson 280B

Peer Andersson 280B

Pellinen

Jören (Keriniemj) 279A

Oluf Ohlsson (Kietäwälä) 281A

Pethin

Anders Staphansson (Limatala) 278B

Piskoinen

Anders (Piskoila) 281B

Christer (Piskoila) 281B

Christer Hansson (Piskoila) 281B

Lars Andersson (Piskoila) 281B

Piskoinen (Summa Piskoinen)

Christer (Piskoila) 281B

Pistolkors

Johan (Capitein Wälb: Johan Pistolkors Efter Kongl: Bref) 281A

RAlkuun

Rassain

Peer (Wechmasnäring) 281A

Repoinen

Mårten (Kitula) 279A

Ryhäinen

Anders (Hamula) 280B

Råckainen

Anders (Kitula) 279A

Lars (Kitula) 279A

Peer (Kitula) 279A

SAlkuun

Safuolain

Michell (Kitula) 279A

Saikoin

Lars Ohlsson (Kitula) 279A

Mårten Larsson (Wesiniemj) 280A

Saukoin

Mårten (Wechmasnäring) 281A

Saukoinen

Mågns (Kitula) 279A

Sipin

Hindrich Hansson 280B

Smålander

Michell (Keriniemj) 279A

Solla

Pether (Kyllälänsalo) 282B

Solla Leinonen

Påål (Ikala) 282A

Somalain

Madtz (Hamula) 280B

Sorioin

Anders Hansson (Wechmasnäring) 280B

Hans Andersson (Wechmasnäring) 280B

Lars Andersson (Wechmasnäring) 281A

Påhl (Wechmasnäring) 280B

Sorioinen

Mågns (Wechmasnäring) 281A

Sulin

Bengt (Hamula) 280B

Sumain

Jöns Peersson (Råkåtaipal) 278B

Summa Piskoinen

Christer (Piskoila) 281B

TAlkuun

Taifuain

Samuel (Wesiniemj) 280A

Timoinen

Hans (Kondula) 282A

Turkiainen

Bertell (Ninisarj) 278A

Peer Hendersson (Ninisarj) 278A

VWAlkuun

Waldoin

Lars Christ:n (Kietäuälä) 280A

Walldoinen

Påhl (Kiätäwälä) 279B

Wichtinen

Johan (Mietula) 281A

Witikain

Peer (Lindusalo) 279A

 

Tässä luettelossa on 182 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021