AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1691 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1691

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Larsson (Piskola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Bengdt Simonsson (Hyllkälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Erich Larsson (Kyrkieby) 699, (Ryhälä) 703

Gabriel (Kyrkieby) 699

Hindrich (Wäsniemj) 703

Israel (Kyrkieby) 699

Jacob Larsson (Piskola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Johan Andersson (Magnula) 701

Johan Larsson (Hyllkälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Johan Mårtensson (Kietewälä) 699

Johan Ohlsson (Ryhälä) 703

Jonas Madtsson (Piskola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Lars Larsson (Kåndiala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Lars Peersson (Hyllkälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Lukas (Huchkala) 698

Matz Peersson (Killiula) 699

Mårten Hanss: (Hammula) 698

Mårten Peerss: (Ihala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Olof (Hammula) 698, (Ninisarj) 702

Peer (Killiula) 699

Peer Ohlss: (Mietula) 701

Peer Påhlsson (Ihala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Påhl Wållmarss: (Kietewälä) 699

Vallentin Balltzarsson (Kyrkieby) 699

Vallentin Balltzarssonn (Ryhälä) 703

AAlkuun

Achtiain

Jöns Christerss: (Wäsniemj) 703

Ahoin

Matz Staffanson (Ryhälä) 703

Antoin

Matz (Hammula) 698

Assikain

Matz (Hammula) 698

Aufwin

Mårten (Ryhälä): Capitein Hans Brudgums Erf:r Reducerat 706

Peer (Kietewälä) 699

Aufwinen

Peer Peersson (Himahuha) 698

BAlkuun

Baranof

Claes Johan: Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Bengdtin

(Såriola) 703

Påhl (Kittula) 699

Brudgum

Hans: Capitein Hans Brudgums Erf:r Reducerat 706

HAlkuun

Haatain

Matz Andersson (Petäniemj) 702

Hakullin

Anders (Pirtimäkj): Capitein Johan Pistolkors 706

Johan (Pirtimäkj) 702

Matz (Kärniemj) 700

Oluf (Kärniemj) 700

Peer (Kärniemj) 700

Påhl Påhlss: (Kärniemj) 700

Hammoin

Brusius Jacobsson (Hammula) 698

Hammon

Brusius (Hammula) 698

Harmain

Matz (Harmala) 698

Påhl (Harmala) 698

Thomas Philipss: (Harmala) 698

Himain

Anders Andersson (Ryhälä) 703

Matz (Himahuha) 698

Huchkain

Lars Larss: (Huchkala) 698

Huijain

Niels Peerssonn (Rokotaipal) 702

Hulckoin

(Magnula) 701

Hullckoin

Lars Larsson (Ninisarj) 702

Hullkoin

Johan (Sipilänsarj) 703

Huttuin

Lars (Ollila) 702

Thomas (Kyllälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Hyllckein

Lars Peersson (Hyllkälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Häckin

Mårten Påhlsson (Ninisarj) 702

Hämmellein

Bertill (Ollila) 702

Eskill (Bengtilä) 698

Jöran (Kyllälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Händin

Hans (Ninisarj) 702

Härckä

Matz (Kittula) 699

IAlkuun

Ickeheimon

Niells (Ryhälä): Capitein Hans Brudgums Erf:r Reducerat 706

Ickoin

Anders (Kietewälä) 699, (Ickola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Ihallain

Anders Månsson (Repola) 703

Grells (Lindusalo) 701

Jöns (Repola) 703

Ingen

Mårten Simonsson (Hyllkälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Ingin

Clemeth (Hyllkälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Lars (Hyllkälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

JAlkuun

Jauhoin

Mårten (Ryhälä) 703

Jukarin

Påhl (Hurisalo): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

KAlkuun

Kaipoin

Peer Larsson (Kaipola) 700, (Kaipola): Sahl: Jacob Nasakens Erfwingar 706

Kaipon

Johan Larsson (Kaipola) 700

Kangain

Johan (Mietula) 701

Mårten (Wäsniemj) 704

Sigfred (Pällilä): Capitein Johan Pistolkors 706

Karfwinen

Olof Hansson (Kaupila) 700

Kaupin

Matz Larsson (Kaupila) 700

Kettuin

Oluf (Kåckala) 699

Kietewein

Matz (Säppälä) 703

Mårten Andersson (Hauhola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Mårten Egidusson (Kietewälä) 699

Peer Madtsson (Waldola) 704

Peer Ohlsson (Säppälä) 703

Påhl (Hauhola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Kietäwein

Thomas (Såpalaniemj) 703

Killiuin

Christer Hindersson (Magnula) 701

Grells (Magnula) 701

Grels Hansson (Lindusalo) 701

Matz (Killiula) 699, (Ollila) 702

Peer (Magnula) 701

Killiun

Anders (Magnula) 701

Killpoin

Johan Matzson (Harmala) 698

Matz Ohlsson (Huchtima) 698

Killuin

Lars Jönsson (Killiula) 699

Lars Larsson (Magnula) 701

Mårten Jacobss: (Magnula) 701

Kiskin

Johan (Ryhälä) 703

Kittuin

Hindrich Påhlsson (Kittula) 699

Kiäckon

Påhl (Kaipola): Sahl: Jacob Nasakens Erfwingar 706

Konduin

Lars (Ihala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Kuckas

Hindrich Mårt: (Kittula) 699

Kuifwain

Jöns Christersson (Maliala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Kyllein

Hindrich (Kyllälä) 700, (Kyllälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Påhl (Kyllälä) 700

Kåndiain

Abraham (Kåndiala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Kåtro

Hans (Wäsniemj) 704

Kåttro

Christer (Lambila) 700, (Ninisarj) 702

Jöns Jönsson (Wäsniemj) 704

Kätäwein

Lars (Pirtimäkj) 702

LAlkuun

Laamain

Peer Hindersson (Kietewälä) 699

Lamain

Peer Peersson (Wäsniemj) 703

Lambin

Lars Johansson (Pirtimäkj) 702

Matz (Lambila) 700

Påhl Påhlss: (Lambila) 700

Lappal:

Jöran (Piskola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Lefwoin

Jöns (Kietewälä) 699

Leinoin

Anders Peersson (Hurisalo): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Eskill Påhlsson (Hurisalo): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Lijkain

Matz (Lindusalo) 701

Lijmatain

Hindrich (Limatala) 701

Olof Andersson (Limatala) 701

Peer (Limatala) 701

Limatain

Joh: (Kåckala) 699

Jöran (Piskola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Lukahain

Johan (Himahuha) 698

Lukoin

Anders Mårtensson (Lukoila) 700

Johan (Wäsniemj) 703

Jöns Jönsson (Lukoila) 700

Lars Christiersson (Lukoila) 700

Matz (Kietewälä) 699, (Lukoila) 701

Peer Larsson (Huchkala) 698

Thomas (Lukoila) 701, (Limatala) 701

Luukoin

Bertill Hindersson (Kittula) 700

Hindrich Ohlss: (Lukoila) 700

Jöns (Junnimäkj) 698

Lars Peersson (Kittula) 699

Thomas (Junnimäkj) 698

Läinoin

Staphan (Ickola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Läskin

Grells Grellsson (Huchtima) 698

Mårten (Harmala) 698

Påhl (Pitkälax): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

MAlkuun

Malliamies

Lars Larsson (Maliala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Påhl (Maliala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Matin

Abraham (Limatala) 701

Oluf (Limatala) 701

Mietuin

Hindrich Ohlsson (Mietula): Capitein Hans Brudgums Erf:r Reducerat 706

Johan Andersson (Mietula) 701

Oluf Peersson (Mietula) 701

Oluf Peerssonn (Mietula) 701

Mustoin

Thomas (Pälliläby) 702

Måndoin

(Hauhola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Påhl (Bengtilä) 698

Mätellellein

Lars (Piskola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

NAlkuun

Narin

Brusius (Huchtima) 698

Oluff (Huchtima) 698

Nasaken

Jacob: Sahl: Jacob Nasakens Erfwingar 706

Nauckarin

Peer (Ryhälä) 703

Naukarin

(Pällilä): Capitein Johan Pistolkors 706

PAlkuun

Paijain

Lars (Piskola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Parckin

Oluf (Kaipola): Sahl: Jacob Nasakens Erfwingar 706

Påhl Jöransson (Maliala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Staphan (Ihala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Pardain

(Hyllkälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Bertill Brusiuson (Kärniemj) 700

Pedikain

Thomas (Pitkälax): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Pirrj

Niells Mårtenssonn (Lukoila) 700

Piskoin

Christer Christerss: (Piskola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Lars Andersson (Piskola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Pistolkors

Johan: Capitein Johan Pistolkors 706

Pitkeharmain

Påhl Peersson (Harmala) 698

Puckin

Hindrich Larss: (Säppälä) 703

Pällin

Oluf (Pällilä): Capitein Johan Pistolkors 706

Pöllein

Hans Simonsson (Wäsniemj) 704

Pöllin

Peer Ohlsson (Pälliläby) 702

RAlkuun

Randallain

Erich Michellsson (Hyllkälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Rustmestare

Peer Johansson (Kietewälä) 699

Ryhein

Mattz Andersson (Hammula) 698

Ryhin

Johan (Hammula) 698

Råcka

Anders (Lindusalo) 701

Jöns (Säppälä) 703

Råckain

Abraham Larsson (Råckansalo) 702

Christ: (Kaipola) 700

Johan (Råckansalo) 702

Lars Andersson (Råckansalo) 702

Mattz (Råckansalo) 702

Räpoin

Jöran Mårtensson (Repola) 703

Måns (Lindusalo) 701

Räppoin

Jöran (Mietula): Capitein Hans Brudgums Erf:r Reducerat 706

SAlkuun

Safwollain

Erich (Såpalaniemj) 703

Safwollainen

(Kittula) 700

Saickoin

Matz (Kittula) 699

Saijrain

Thomas (Såriola) 703

Saikoin

Lars Mårtensson (Ninimäkj) 702

Peer Peersson (Kietewälä): Capitein Hans Brudgums Erf:r Reducerat 706

Sajkoin

Matz Månsson (Lindusalo) 701

Sinko

Erich Johansson (Pälliläby) 702

Sipin

Hindrich (Sipilänsarj) 703

Sohla

Peer (Kyllälä): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Sola

Pehr (Ihala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Sollin

Bengdt (Hammula) 698

Summain

Hindrich (Rokotaipal) 702

Jöns (Rokotaipal) 702

Såhla

Matz (Ihala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

Såriå

Måns (Lambila) 700

Såroin

Anders Hansson (Såriola) 703

Anders Larsson (Kaupila) 700

Peer (Såriola) 703

Säckin

Oluff (Ollila) 702

Säppellein

Peer Peersson (Maliala): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

TAlkuun

Taifwain

Eskill (Wäsniemj) 704

Olof (Wäsniemj) 704

Timoin

Peer Hansson (Hurisalo): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 704

Turckiain

Peer Peersson (Ninisarj) 702

Turckin

Arfwed (Ninisarj) 702

Tållfwain

Gustaf (Limatala) 701

UAlkuun

Uckoin

Staphan (Ryhälä) 703

VWAlkuun

Walldoin

Anders (Waldola) 704

Christer Andersson (Muramäkj) 701

Lars (Waldola) 704

Witika

Hindrich Mårtenss: (Lindusalo) 701

Wåckolain

Påhl (Lambila) 700

Wäster

Påhl (Piskola): Öfwersten Sahl: Claes Johan Baranofz Erfwingar 705

 

Tässä luettelossa on 226 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023