AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1697 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1697

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Matsson (Junnimäkj) 863

Anders Månss: (Repola) 868

Brusius (Kittula) 864

Hind: Johanss: (Mietula) 867

Hind: Mårtensson (Kietäwälä) 864

Israel (Kyrckioby) 864

Johan (Huchtima) 863, (Lukoila) 866

Johan Andersson (Magnula) 866

Johan Larsson (Hyllckälä) 870

Jöran (Lindusalo) 866, (Hyllckälä) 870

Knuth (Ihala) 870

Lars (Hurisalo) 869

Lars Peersson (Hyllckälä) 870

Lars Perss:n (Kittula) 864

Marckus (Kaupila) 865

Mattz Ohlsson (Ninisarj) 867

Matz Peersson (Killiula) 864

Michel (Kyrckioby) 864

Mårten Larsson (Ihala) 870

Olof (Säppälä) 869

Olof Hanss: (Kaupila) 865

Peer (Mietula) 867

Peer Ohlsson (Mietula) 867

Påhl Wållmarsson (Kietäwälä) 864

Swen (Lindusalo) 866

Thomas Matss:n (Piskola) 871

Thomas Mattss: (Kyllälä) 865

Thomas Mattsson (Kietäwälä) 864

Thomas Påhlss: (Malliala) 870

Wallentin Baltzarsson (Kyrckioby) 864

AAlkuun

Achtiain

Jöns Cristersson (Wäsniemj) 869

Antoin

Mattz (Hamula) 863

Assikain

Mattz (Hamula) 863

Aufwin

Johan (Himahua) 863

Mårten (Ryhälä) 868

Peer (Himahua) 863

Per (Kietäwälä) 864

Staffan (Ryhälä) 868

BAlkuun

Bengtin

Pål (Kittula) 864, (Soriola) 869

HAlkuun

Hackulinen

Anders (Pirtimäkj) 868

Mattz (Kärjniemj) 865

Peer (Kärjniemj) 865

Påhl Påhlsson (Kärjniemj) 865

Hamuin

Brusius (Hamula) 863

Johan (Hamula) 863

Hanska

Mårten (Hamula) 863

Harmain

Mattz (Harmala) 863

Påhl (Harmala) 863

Thomas (Harmala) 863

Hatain

Anders Mattsson (Pätäjniemj) 867

Heinoin

Anders Johansson (Ryhälä) 868

Hennin

Hans (Ninisarj) 867

Himain

Mattz (Himahua) 863

Huchkain

Lars (Huchkala) 863

Huijain

Niels Peersson (Rokotaipal) 868

Hulckoin

Joh: (Sipilensarj) 869

Mattz Larsson (Ninisarj) 867

Huttuin

Lars (Ollila) 867

Hyllckein

Lars Peersson (Hyllckälä) 870

Hämäläin

Börie (Ollila) 867

Joh: Eskielsson (Bengtilä) 863

Jöran (Kyllälä) 865

Härckein

Mårten (Ninisarj) 867

Härckä

Mattz (Kittula) 864

IAlkuun

Ickoin

Påhl Johansson (Kietäwälä) 864

Ihalain

Grels (Repola) 868

Mattz (Soriola) 869

Ikeheimoin

Niels (Ryhälä) 868

Ikoin

Anders (Ikoila) 870

Ingin

Johan (Hyllckälä) 870

Lars (Hyllckälä) 870

Mårten (Hyllckälä) 870

Mårten Simonsson (Hyllckälä) 870

JAlkuun

Jukarain

Påhl (Hurisalo) 869

KAlkuun

Kainulain

Johan (Wäsniemj) 869

Kaipoin

Per Larsson (Kaipola) 865

Kaipon

Joh: (Kaipola) 865

Kangain

Johan (Mietula) 867, (Soriola) 869

Mårten (Wäsniemj) 869

Sigfredh (Pällilä) 868

Karfwin

Mattz (Kaupila) 865

Kaupin

Mattz Larsson (Kaupila) 865

Kettuin

Olof (Pirtimäkj) 867

Kieckoin

Thomas (Kaipola) 865

Kietäwäin

Mattz (Säppälä) 869

Mårten Andersson (Hauhola) 870

Mårten Egidius (Kietäwälä) 864

Mårten Larsson (Pirtimäkj) 867

Per Mattsson (Walldola) 869

Thomas (Sopolaniemj) 869

Killiuin

Anders (Magnula) 866

Christer Hindersson (Magnula) 866

Grels (Magnula) 866

Grels Hanss:n (Lindusalo) 866

Hindrich (Magnula) 867

Lars (Magnula) 867

Lars Persson (Killiula) 864

Mattz (Ollila) 867

Mårten (Magnula) 867

Peer (Magnula) 866

Per (Killiula) 864

Samul (Ryhälä) 868

Killiuinen

Per Mattsson (Killiula) 864

Killpoin

Johan Mattsson (Harmala) 863

Mattz Ohlsson (Huchtima) 863

Kittuin

Hindrich Påhlsson (Kittula) 864

Kiukas

Hind: (Kittula) 864

Kuifwain

Jöns Cristersson (Malliala) 870

Kyllein

Hindrich (Kyllälä) 865

Joh: Hinderss: (Kyllälä) 865

Påhl (Kyllälä) 865

Kåndiain

Abraham (Kåndiala) 869

Lars (Ihala) 870

Per (Malliala) 870

Kåndin

Lars (Wäsniemj) 869

Kåtro

Crister (Lambila) 865, (Ninisarj) 867

Jöns Jönsson (Wäsniemj) 869

Mattz (Wäsniemj) 869

Kähärj

Lars (Malliala) 870

Kähäräin

Jacob (Magnula) 867

LAlkuun

Lamain

Mattz (Kietäwälä) 864

Peer (Wäsniemj) 869

Peer Hindersson (Kietäwälä) 864

Lambain

Johan (Lambila) 865

Mattz (Lambila) 865

Lambin

Påhl (Lambila) 865

Lappalain

Anders Larsson (Piskola) 871

Lapwätäläin

Johan Ohlsson (Ryhälä) 868

Lauckain

Joh: Larsson (Pirtimäkj) 867

Leinoin

Anders Persson (Hurisalo) 869

Eskiel Påhlsson (Hurisalo) 869

Leskin

Grels Grelsson (Huchtima) 863

Mårten (Harmala) 863

Påhl (Pittkelax) 870

Lijmatain

Anders (Piskola) 871

Hindrich Persson (Lijmatala) 866

Johan Peersson (Kuokala) 864

Olof Hindersson (Lijmatala) 866

Lukahain

Joh: (Himahua) 863

Lukoin

Erich (Kittula) 864

Jokan (Wäsniemj) 869

Mattz (Kietäwälä) 864

Mårten (Ryhälä) 868

Thomas (Lijmatala) 866

Luukoin

Bertill (Kittula) 865

Hindrich Ohlsson (Lukoila) 866

Jöns (Junnimäkj) 863

Jöns Persson (Lukoila) 866

Lars Christersson (Lukoila) 866

Mattz (Lukoila) 866

Mårten Hindersson (Lukoila) 865

Peer (Huchkala) 863

Läinoin

Staffan (Ikoila) 870

MAlkuun

Mallianen

Påhl (Malliala) 870

Mattinen

Abraham (Lijmatala) 866

Mietuin

Hindrich Ohlsson (Mietula) 867

Hindrich Peersson (Mietula) 867

Johan (Mietula) 867

Måndoin

Anders (Ikoila) 870

Anders Mattsson (Hauhola) 870

Peer (Bengtilä) 863

Mätäläin

Lars Jacobsson (Piskola) 871

NAlkuun

Narin

Peer (Huchtima) 863

Nauckarin

Per (Ryhälä) 868

Naukarinen

Olof (Pällilä) 868

PAlkuun

Paijain

Lars (Piskola) 871

Parckin

Olof (Kaipola) 865

Påhl Jöransson (Malliala) 870

Staffan (Ihala) 870

Pardain

Bertill Andersson (Hyllckälä) 870

Bertill Brusiusson (Kärjniemj) 865

Pettin

Mårten (Piskola) 871

Piedikäin

Thomas (Pittkelax) 870

Pirri

Niels Mårtensson (Lukoila) 866

Piskoin

Crister Cristersson (Piskola) 871

Lars Andersson (Piskola) 871

Pittkeharmain

Påhl (Harmala) 863

Pyckoin

Hindrich Larsson (Säppälä) 869

Pölläin

Hans (Wäsniemj) 869

Peer Ohlsson (Pällilä) 868

RAlkuun

Randalain

Erich Michelsson (Hyllckälä) 870

Reinikain

Simon Peersson (Säppälä) 869

Repoin

Hindrich Mårtensson (Repola) 868

Johan (Mietula) 867

Måns Mårtensson (Lindusalo) 866

Påhl (Hamula) 863

Rustmestare

Peer Johansson (Kietäwälä) 864

Ryhein

Johan Persson (Hamula) 863

Mattz Andersson (Hamula) 863

Råcka

Per (Säppälä) 869

Per Andersson (Lindusalo) 866

Råckain

Abraham Larsson (Råckansalo) 868

Crister (Kaipola) 865

Lars Andersson (Råckansalo) 868

Peer Johansson (Råckansalo) 868

Röna

Eskiell (Lukoila) 866

SAlkuun

Safwol:

Måns (Kittula) 865

Safwolain

Erich (Sopolaniemj) 869

Måns (Huchtima) 863

Sauckoin

Lars Mårtenss:n (Lindusalo) 866

Lars Mårtensson (Ninimäkj) 867

Mattz (Kittula) 864

Sijkain

Peer Perss: (Kietäwälä) 864

Sipinen

Hindrich (Sipilensarj) 869

Siuko

Johan Ehrsson (Pällilä) 868

Soiroin

Anders (Kaupila) 865

Summain

Jöns Ehrsson (Rokotaipal) 868

Sålla

Matz (Ihala) 870

Peer (Kyllälä) 865

Per (Ihala) 870

Sårio

Måns (Lambila) 865

Sårioin

Anders Hansson (Soriola) 869

Säppäläin

Peer Persson (Malliala) 870

TAlkuun

Taifwain

Gustaf (Lijmatala) 866

Olof (Wäsniemj) 869

Tijmoin

Peer (Huchtima) 863, (Hurisalo) 869

Turakain

Peer Peersson (Ninisarj) 867

Samul (Ninisarj) 867

UAlkuun

Uckoin

Staffan (Ryhälä) 868

VWAlkuun

Waldoin

Bertill (Huchkala) 863

Walldoin

Anders (Walldola) 869

Crister Andersson (Muramäkj) 866

Lars (Walldola) 869

Witika

Hindrich Mårtenss:n (Lindusalo) 866

Mårten (Wäsniemj) 869

Wåckolain

Påhl (Lambila) 865

Wäster

Påhl (Piskola) 871

 

Tässä luettelossa on 227 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023