AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1722 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1722

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Hinderss: (Lukoila) 1153

Anders Hindersson (Hauhola) 1147, (Kittula) 1149

Anders Johansson (Magnula) 1153

Berendt (Limatala) 1153

Erich Perss: (Ninisarj) 1155

Hindrich Mårtensson (Kittula) 1151

Hindrich Olsson (Mietula) 1155

Israel (Kyrckioby) 1147

Jan? Israelss: (Maliala) 1155

Joh: Jörranss: (Huchtima) 1145

Johan (Mietula) 1155

Jonas (Rokotaipal) 1157

Jöns Peersson (Lukoila) 1153

Jöran Michelss: (Kåndiala) 1151

Lars (Limatala) 1153

Lars Peersson (Kittula) 1149

Marckus Perss: (Ihala) 1147

Mattz Anderssonn (Junnimekj) 1147

Mattz Peersson (Killiula) 1149

Michel (Kyrckioby) 1147

Olof (Kietewälä) 1149

Olof Pers: (Kietewälä) 1149

Olof Syllfwersters: (Lukoila) 1153

Peer Olsson (Mietula) 1155

Påhl (Waldoila) 1161

Thomas (Limatala) 1153

Thomas Mattzss: (Kyllälä) 1151

AAlkuun

Assikain

Mattz (Hamula) 1145

Assillain

Per (Hamula) 1145

Aufwin

Anders (Kärinemj) 1151, (Pätäjänemj) 1157

Anders Peerss: (Himahuha) 1145

Johan (Himahuha) 1145, (Pätäjänemj) 1157

Staff: (Ryhälä) 1159

BAlkuun

Bengdtin

Israell (Ryhälä) 1159

Bengdtinen

Påhl (Kittula) 1149

CAlkuun

Cräutlein

(Kuokala) 1149

HAlkuun

Hakulin

Anders (Pirtimekj) 1157

Mattz (Kärinemj) 1151

Mattz Eskellss: (Pirtimekj) 1157

Peer (Kärinemj) 1151

Påhl (Kärinemj) 1151

Påhl Påhlss: (Kärinemj) 1151

Haloin

Lambert (Hyllkälä) 1147

Matz (Säppälä) 1159

Hanska

Mårten (Hamula) 1145

Hatain

(Pätäjänemj) 1157

Himain

Mattz (Himahuha) 1145

Hordiander

Hindrich (Hyllkälä) 1147

Hujain

Anders (Ihala) 1147

Grels Perss: (Rokotaipal) 1157

Nills Perss: (Rokotaipal) 1157

Hujanen

Påhl (Rokotaipal) 1157

Hulckoin

Christ: (Ninisarj) 1155

Hind: (Sipilansarj) 1159

Johan (Sipilansarj) 1159

Mattz Larss: (Ninisarj) 1155

Huttuin

Thom: (Kyllälä) 1151

Hångain

Sammuel (Kaipola) 1151

Hämäl:n

Börjel (Ollila) 1155

Joh: Matzson (Bengdtilä) 1145

Johan Eskellss: (Bengdtilä) 1145

Jöran (Kyllälä) 1151

Marckus (Ollila) 1155

Härkä

Simon (Lindusalo) 1153

IAlkuun

Ihalain

Grels (Huchkala) 1145, (Räpola) 1159

Lars (Huchkala) 1145

Mattz (Huchtima) 1145, (Huchkala) 1145

Ikoin

Påhl Johansson (Kietewälä) 1149

Ikähäinon

Erich (Ryhälä) 1159

Ingin

Lars (Hyllkälä) 1147

Mårten Simonsson (Hyllkälä) 1147

Petter (Hyllkälä) 1147

Simon Simonsson (Hyllkälä) 1147

JAlkuun

Jukarain

Johan (Hurisahlo) 1147

Lars (Hurisahlo) 1147

Påhl (Hurisahlo) 1147

KAlkuun

Kainulain

Mårten (Lukoila) 1153

Kaipain

Påhl (Ikoila) 1147

Kaipoin

Johan (Kaipola) 1151

Mattz Peerss: (Kaipola) 1151

Petter Larsson (Kaipola) 1151

Kajnulain

Johan (Wäsnemj) 1161

Mårten (Huchtima) 1145

Kangain

Petter (Mietula) 1155

Karfwin

Lars (Magnula) 1155

Mattz (Kaupila) 1151

Thomas (Magnula) 1155

Kaupin

Mattz Larsson (Kaupila) 1151

Kerfwin

Johan (Harmala) 1145

Kettuin

Anders (Ninisarj) 1155

Kietewein

Anders (Sopalanemj) 1159

Hindrich Mårtenss (Kietewälä) 1149

Joh: (Kietewälä) 1149

Johan Hindersson (Kietewälä) 1149

Lars (Sopalanemj) 1159

Mattz (Kärinemj) 1151

Mårten Andersson (Hauhola) 1147

Mårten Larsson (Pirtimekj) 1157

Peer Peerss: (Kietewälä) 1149

Petter (Säppälä) 1159

Petter Mattzson (Waldoila) 1161

Söfring (Sopalanemj) 1159

Killiuin

And: (Magnula) 1153

Bengt (Killiula) 1149

Bertill (Killiula) 1149

Christer (Lindusalo) 1153

Grels (Magnula) 1153

Johan Anderss: (Magnula) 1153

Lars (Magnula) 1153

Mattz (Killiula) 1149, (Kaupila) 1151

Matz (Råkansalo) 1159

Per (Magnula) 1153

Petter Mattzson (Killiula) 1149

Sammuell (Ryhälä) 1159

Swen (Lindusalo) 1153

Killjuin

Petter (Råkansalo) 1157

Kittuin

Mårten (Kittula) 1149

Påhl (Kittula) 1149

Kiuka

(Lukoila) 1153

Kiukas

Hindrich (Kittula) 1149

Kuifwain

Jörran (Maliala) 1155

Kuifwin

Staffan (Ryhälä) 1159

Kyllein

Johan (Hamula) 1145

Johan Hinderss: (Kyllälä) 1151

Mattz (Kyllälä) 1151

Påhl (Kyllälä) 1151

Kåndiain

Abrah: (Kåndiala) 1151

Johan (Limatala) 1153

Mårten (Wäsnemj) 1161

Kåndin

Lars (Wäsnemj) 1161

Michell (Wäsnemj) 1161

Petter (Hamula) 1145

Kåttro

Christ: (Lambila) 1151

Erich (Lambila) 1151

Jacob (Hamula) 1145

Johan (Wäsnemj) 1161

Jöns Jönss: (Wäsnemj) 1161

Mattz (Wäsnemj) 1161

Kähärä

(Nijnimekj) 1155

Jacob (Magnula) 1155

Påhl (Mietula) 1155

LAlkuun

Lamain

Lars (Kietewälä) 1149

Mattz (Kietewälä) 1149

Petter (Kietewälä) 1149, (Wäsnemj) 1161

Lambin

Johan (Lambila) 1151

Matz (Lambila) 1151

Påhl (Lambila) 1151

Lappalain

Anders Larss: (Piskoila) 1157

Laurikain

Anders (Pöllälä) 1157

Leijnoin

Anders Perss: (Hurisahlo) 1147

Grels (Maliala) 1155

Joh: (Hurisahlo) 1147

Lejnoin

Petter (Harmala) 1145

Leskin

Grels (Pirtimekj) 1157

Hind: (Ryhälä) 1159

Johan (Pirtimekj) 1157

Mårt: (Harmala) 1145

Simon (Huchtima) 1145

Leskinen

Mårten (Mietula) 1155

Lijmatain

Anders (Piskoila) 1157

Johan (Ryhälä) 1159

Johan Peerson (Kuokala) 1149

Lars (Limatala) 1153

Olof (Ninisarj) 1155

Lukoin

Erich (Limatala) 1153

Hind: (Lukoila) 1153

Per (Ninisarj) 1155

Luukoin

(Wäsnemj) 1161

Anders Mattzson (Junnimekj) 1147

Bertill (Kittula) 1151

Erich (Kittula) 1149

Erich Jöransson (Wäsnemj) 1161

Eskell (Wäsnemj) 1161

Eskell Hindersson (Wäsnemj) 1161

Hindrich (Pöllälä) 1157, (Wäsnemj) 1161

Jacob (Ollila) 1155

Joh: (Lukoila) 1153

Johan (Ollila) 1155

Lars (Kittula) 1149

Lars Christerson (Lukoila) 1153

Mattz (Kietewälä) 1149

Mårten (Kittula) 1151, (Ryhälä) 1159

Mårten Hindersson (Lukoila) 1153

Påhl Påhlsson (Ninisarj) 1155

Simon (Magnula) 1155

Thomas Matzson (Kietewälä) 1149

MAlkuun

Mallijamies

Thomas Pålsson (Maliala) 1155

Marander

Hindrich (Soriola) 1159

Mattin

Abraham (Limatala) 1153

Mietuin

Hindrich Johansson (Mietula) 1155

Hindrich Pers: (Mietula) 1155

Jörran (Mietula) 1155

Petter Hinderss: (Mietula) 1155

Mondoin

Anders Mattzson (Hauhola) 1147

Johan (Ikoila) 1147, (Maliala) 1155

Mätälein

Lars Jacobsson (Piskoila) 1157

PAlkuun

Parckin

Peer (Hyllkälä) 1147

Pardain

Mattz (Hurisahlo) 1145

Peukoin

Anders Olss: (Säppälä) 1159

Lars (Säppälä) 1159

Olof (Säppälä) 1159

Piedikein

Måns (Hauhola) 1147

Thomas (Pitkelax) 1157, (Piskoila) 1157

Pirrj

Nills Mårtenss: (Lukoila) 1153

Piskoin

Hindrich (Piskoila) 1157

Johan (Piskoila) 1157

Lars (Piskoila) 1157

Mattz (Maliala) 1155

Pitkäharmain

(Harmala) 1145

Pöllein

Peer Olsson (Pöllälä) 1157

RAlkuun

Repoin

Hind: Mårtenss: (Räpola) 1159

Michell (Räpola) 1159

Reponen

Mårten Erichsson (Räpola) 1159

Rustmestare

Peer Johanss (Kietewälä) 1149

Ruuth

Erich (Lambila) 1151

Ryhein

Mattz Andersson (Hamula) 1145

Petter Andersson (Harmala) 1145

Råcka

Anders Anderss: (Lindusalo) 1153

Petter (Lindusalo) 1153

Råckain

(Wäsnemj) 1161

Abraham (Råkansalo) 1159

Christ: (Kaipola) 1151

Johan Larsson (Råkansalo) 1159

Petter Johansson (Råkansalo) 1157

Påhl (Råkansalo) 1159

Räpoin

Erich (Råkansalo) 1159

Johan (Mietula) 1155

Jörran (Hamula) 1145

Mattz (Lindusalo) 1153

Måns (Ryhälä) 1159

Måns Mårtensson (Lindusalo) 1153

Rönä

Eskell (Lukoila) 1153

SAlkuun

Safwolain

Måns (Huchtima) 1145

Saikoin

Påhl Larsson (Kaipola) 1151

Saukoin

And: (Lindusalo) 1153

Lars (Nijnimekj) 1155

Påhl (Kaipola) 1151

Sinckoin

Per (Pöllälä) 1157

Sippin

Hindrich (Sipilansarj) 1159

Sorioin

Marckus (Kaupila) 1151

Måns (Kaupila) 1151

Sorjoin

(Kaupila) 1151

Jöran (Lambila) 1151

Lars (Soriola) 1159

Lars Larson (Lindusalo) 1153

Måns (Lambila) 1151, (Soriola) 1159

Summa

Jöns Erss: (Rokotaipal) 1157

Måns (Lindusalo) 1153

Summain

Grels (Himahuha) 1145

Sålla

Cnuth (Ihala) 1147

Jöran Perss: (Ihala) 1147

TAlkuun

Tijmoin

Petter (Huchtima) 1145

Tuhkoin

Jörran (Hamula) 1145

Turakain

Erich Peersson (Ninisarj) 1155

Tynckin

(Lindusalo) 1153

VWAlkuun

Waldoin

Bertill (Huchkala) 1145

Lars (Huchkala) 1145

Walldoin

Anders (Hurisahlo) 1147, (Waldoila) 1161

Anders Christersson (Muramekj) 1153

Christer (Muramekj) 1153

Lars (Waldoila) 1161

Wirolain

Hind: (Kaipola) 1151

Wärdin

Ifwar (Harmala) 1145

Wäsein

Påhl (Hyllkälä) 1147

 

Tässä luettelossa on 264 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023