AloitussivuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1725 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1725

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Lambila2) 501

Anders Anderss: (Lindusahlo1) 502

Anders Hindersson (Kittula1) 500, (Luukoila1) 502

Anders Larsson (Kaupila1) 501

Bengt (Killiula3) 500

Berendt (Limalala2) 502

Christer Hanss: (Magnola3) 502

Eskell (Wäsnemi2) 506

Hindrich Ohlsson (Mettula4) 503

Israel (Kyrckioby1) 499

Johan Larsson (Hylckälä2) 499

Johan Mårtenss: (Kittula5) 501

Jöns Petterss: (Luukoila4) 502

Jören Michelss: (Kåndiala1) 501

Jörren (Malliala2) 503

Lars (Kiettewälä5) 500

Lars Andersson (Hauhola1) 499

Lars Peerss: (Kittula3) 500

Mattz (Ollila2) 503

Mattz Anderss: (Junnimeki1) 499

Mattz Mattsson (Kyllälä1) 501

Mattz Peersson (Killiula1) 500

Michel (Kyrckioby2) 499, (Räpola2) 505

Mårten Erichsson (Räpola1) 505

Niels Mårtenss: (Luukoila6) 502

Olof (Säppälä3) 505

Olof Hanss: (Kaupila2) 501

Peer Peersson (Ihala2) 499

Petter Hinderss: (Mettula3) 503

Petter Larsson (Kaipoila4) 501

Petter Ohlsson (Mettula3) 503

Påhl (Rokotaipal2) 504

Påhl Johss: (Magnola2) 502

Påhl Wållmarsson (Kiettewälä3) 500

AAlkuun

Achtiain

Jöns Christerss: (Wäsnemi2) 506

Antoin

Mattz (Hamula3) 498

Assikain

Mattz (Hamula4) 498

Aufwin

Anders Peerss: (Himahuha1) 498

Johan (Himahuha1) 498, (Pätäiänemi1) 504

Staff: (Ryhälä1) 505

BAlkuun

Bengdtin

Mattz Issraelsson (Ryhälä2) 505

Påhl (Kittula4) 500

HAlkuun

Hackulin

Anders (Pirtimeki3) 504

Mattz (Kärinemi1) 501, (Kärinemi2) 501

Mattz Eskellsson (Pirtimeki3) 504

Petter (Kärinemi2) 501

Påhl (Kärinemi4) 501

Påhl Påhlsson (Kärinemi3) 501

Haloin

Lambert (Hylckälä2) 499

Hamuin

Brussius (Hamula2) 498

Hanska

Mårten (Hamula4) 498

Harmain

Mattz (Harmala2) 498

Harmain (Ptkä Harmain)

(Harmala3) 498

Hatain

Anders (Pätäiänemi1) 504

Himain

Anders Johanss: (Ryhälä3) 505

Hordiander

Hindrich (Hylckälä4) 499

Huckain

Lars (Huchkala2) 498

Huiain

Anders (Ihala1) 499

Grels Peerss: (Rokotaipal2) 504

Mattz (Malliala3) 503

Niels Peerss: (Rokotaipal2) 504

Hukainen

Johan (Pirtimeki1) 504

Hulckoin

Hend: (Sipilansari1) 505

Johan (Sipilansari1) 505

Hulkoin

Christer (Ninisari5) 503

Mattz Larsson (Ninisari5) 503

Huttuin

Lars (Ollila1) 503

Hylckein

Lars (Hylckälä1) 499

Hämäläin

Bertell (Ollila2) 503

Johan Eskellss: (Bengtilä1) 498

Jöran Matsson (Bengtilä1) 498

Jörren (Kyllälä3) 501

Härkein

Påhl (Ninisari2) 503

IAlkuun

Ihal:n

Bengdt (Sorriola2) 505

Mattz (Huchkala1) 498, (Sorriola2) 505

Ihalain

Grels (Räpola1) 505

Lars (Huchkala2) 498

Ikoin

Michel (Kiettewälä6) 500

Påhl Johansson (Kiettewälä6) 500

Ikäheinon

Erich (Ryhälä6) 505

Ingin

Johan (Hylckälä6) 499

Jörren (Hylckälä4) 499

Lars (Hylckälä1) 499

Mårten Simonss: (Hylckälä6) 499

Simon Simonss: (Hylckälä4) 499

JAlkuun

Juckarain

Lars (Hurisalo3) 499

Påhl (Hurisalo3) 499

Jukarain

Johan (Hurisalo4) 499

KAlkuun

Kainul:

Mårt: (Luukoila2) 502

Kainulain

Johan (Wäsnemi2) 506

Kaipain

Johan (Kaipoila1) 501

Kaipoin

Mattz Peerss: (Kaipoila4) 501

Petter Larsson (Kaipoila2) 501

Kangain

Johan (Mettula1) 503

Mårten (Wäsnemi4) 506

Karf:

Mattz (Kaupila2) 501

Karfwin

Christ: (Magnola4) 503

Kaupin

Mattz Larss: (Kaupila3) 501

Kietew:

Abraham (Sopalanemi1) 505

Kietewein

Hindrich (Kiettewälä4) 500

Johan (Kiettewälä2) 500

Johan Hindrichsson (Kiettewälä3) 500

Mattz (Kärinemi1) 501, (Kärinemi2) 501, (Säppälä1) 505

Mattz Anderss: (Sopalanemi1) 505

Mårten (Hauhola2) 499, (Kiettewälä4) 500

Mårten Larsson (Pirtimeki2) 504

Petter (Säppälä2) 505

Petter Mattzson (Waldoila2) 506

Thomas (Sopalanemi1) 505

Killiuin

Abrah: (Killiula1) 500

Abraham (Killiula2) 500

Bengdt (Killiula2) 500

Christer (Lindusahlo2) 502

Eskell (Magnola3) 502

Grels (Magnola1) 502

Hind: (Magnola4) 503

Johan (Magnola1) 502

Johan Anderss: (Magnola2) 502

Lars (Magnola4) 503

Lars Peerss: (Killiula2) 500

Mattz (Ollila1) 503, (Råkansahlo3) 505

Matz (Kaupila2) 501

Petter (Magnola1) 502, (Råkansahlo1) 504

Petter Mattss: (Killiula3) 500

Samuel (Ryhälä5) 505

Swen (Lindusahlo2) 502

Kilpoin

Joh: (Harmala1) 498

Mattz (Huchtima1) 498

Kittuin

(Ninisari2) 503

Hindrich Påhlsson (Kittula2) 500

Påhl (Kittula2) 500

Kiuka

Mårten Hindersson (Luukoila1) 502

Kiukas

Hindrich (Kittula1) 500

Kuifwain

Jöns Christerss: (Malliala2) 503

Kuifwin

Stafan (Ryhälä1) 505

Kyllein

Johan Hindersson (Kyllälä2) 501

Mårten (Hamula4) 498

Påhl (Kyllälä1) 501

Kåndiain

Abraham (Kåndiala1) 501

Mårten (Wäsnemi5) 506

Petter (Malliala5) 503

Kåndin

Peer (Hamula5) 498

Kåtro

Mattz (Hamula2) 498

Kåttro

Christer (Lambila2) 501

Joh: (Wäsnemi3) 506

Jöns Jönsson (Wäsnemi3) 506

Mattz (Wäsnemi4) 506

Matz Ohlss: (Ninisari4) 503

Kähärä

(Ninimeki1) 503

Jacob (Magnola5) 503

Lars (Malliala3) 503

Påhl (Mettula1) 503

LAlkuun

Lamain

Mattz (Kiettewälä7) 500

Petter (Wäsnemi1) 506

Petter Hindrichss: (Kiettewälä5) 500

Staffan (Ikoila1) 499

Lambin

Joh: (Lambila1) 501

Johan (Kaipoila3) 501

Mattz (Lambila1) 501

Påhl (Lambila3) 501

Lappalain

Anders Larsson (Piskoila5) 504

Lapwätäläin

Johan Ohlsson (Ryhälä2) 505

Laurikain

Anders (Pöllälä3) 504

Leinoin

Anders (Ihala1) 499

Anders Perss: (Hurisalo2) 499

Eskell (Hurisalo4) 499

Grels (Malliala4) 503

Per (Harmala1) 498

Limatain

Anders (Piskoila2) 504

Hindrich Peerss: (Limalala4) 502

Jörren Peersson (Kuokala1) 500

Olof (Ninisari1) 503

Olof Hinderss: (Limalala2) 502

Påhl (Kyllälä3) 501

Liuttu

Petter (Luukoila6) 502

Liutu

Petter (Luukoila5) 502

Lukoin

Peer (Ninisari2) 503

Luukoin

(Kittula4) 500, (Limalala3) 502, (Wäsnemi1) 506

Anders (Wäsnemi1) 506

Anders Mattzss: (Junnimeki1) 499

Bertell (Kittula5) 501

Erich (Kittula3) 500

Erich Jörrensson (Wäsnemi6) 506

Hindrich Ohlss: (Luukoila2) 502

Johan (Himahuha2) 498, (Luukoila4) 502, (Ollila1) 503

Lars (Kittula3) 500, (Limalala3) 502

Lars Christerson (Luukoila3) 502

Mattz (Luukoila5) 502, (Magnola5) 503

Mattz Mattsson (Kiettewälä1) 500

Mårten (Ryhälä4) 505

Påhl (Ninisari3) 503

Simon (Magnola5) 503

Thomas Mattsson (Kiettewälä1) 500

Läskin

Grels (Huchtima2) 498, (Pirtimeki1) 504

Hend: (Ryhälä3) 505

Johan (Huchtima2) 498

Mårt: (Harmala3) 498, (Mettula2) 503

Påhl (Pitkelax1) 504

Simon (Huchtima1) 498

MAlkuun

Malliamies

Thomas Påhlss: (Malliala1) 503

Marander

Hindrich (Sorriola1) 505

Mattin

Abrah: Thomss: (Limalala1) 502

Abraham (Limalala1) 502

Mietuin

Hindrich Johanss: (Mettula2) 503

Hindrich Peerss: (Mettula5) 503

Johan Jörransson (Huchtima2) 498

Jöran (Mettula5) 503

Jören (Mettula3) 503

Måndoin

Anders (Hauhola1) 499

Joh: (Malliala1) 503

Johan (Ikoila1) 499

Petter (Bengtilä1) 498

Mätäläin

Lars Jacobsson (Piskoila6) 504

NAlkuun

Narin

Petter (Huchtima3) 498

Naukarin

(Pöllälä3) 504

Nyrhin

Johan Peerss: (Hamula1) 498

PAlkuun

Parckin

Olof (Kaipoila5) 501

Petter (Hylckälä3) 499

Staffan (Ihala3) 499

Pardain

Bert: Brusiuss: (Kärinemi4) 501

Betell (Hylckälä5) 499

Mattz (Hurisalo1) 498

Pettin

Mårten (Piskoila1) 504

Peukoin

Hindrich Larss: (Säppälä3) 505

Olof (Säppälä1) 505

Simon Peersson (Säppälä2) 505

Piedikein

Måns (Hauhola2) 499

Thomas (Pitkelax1) 504, (Piskoila1) 504

Piskoin

Christer Christerss: (Piskoila4) 504

Hindrich (Piskoila4) 504

Johan (Piskoila3) 504

Lars Anderss: (Piskoila3) 504

Ptkä Harmain

(Harmala3) 498

Pöllein

Petter Ohlsson (Pöllälä2) 504

RAlkuun

Randalain

Erich (Hylckälä3) 499

Rustmestare

Petter Johansson (Kiettewälä2) 500

Ruuth

Erich (Lambila3) 501

Ryhein

Mattz Anderss: (Hamula5) 498

Peer And:ss: (Harmala2) 498

Råcka

Petter Anderss: (Lindusahlo1) 502

Råckain

(Wäsnemi4) 506

Abraham Larss: (Råkansahlo2) 505

Christer (Kaipoila1) 501

Lars Anderss: (Råkansahlo3) 505

Petter Johansson (Råkansahlo1) 504

Räpoin

Erich (Råkansahlo2) 505

Hindrich Mårtenss: (Räpola2) 505

Johan (Mettula4) 503

Jöran (Hamula1) 498

Mattz (Lindusahlo4) 502

Måns (Ryhälä6) 505

Måns Mårtensson (Lindusahlo4) 502

Räsiä

Pett: (Limalala4) 502

SAlkuun

Safwol:

Erich (Sopalanemi1) 505

Saikoin

Påhl Larss: (Kaipoila3) 501

Påhl Larsson (Kaipoila4) 501

Saukoin

Anders (Lindusahlo5) 502

Lars (Lindusahlo5) 502, (Ninimeki1) 503

Thom: (Kiettewälä2) 500

Silfwoin

Hendrich (Kyrckioby1) 499

Sinckoin

Johan Christerss: (Pöllälä1) 504

Peer (Pöllälä1) 504

Sipin

Hind: (Sipilansari1) 505

Sorrioin

(Kaupila3) 501

Christ: (Huchtima3) 498

Christer (Lambila1) 501

Lars (Sorriola2) 505

Måns (Kaupila1) 501, (Lambila3) 501

Summa

Måns (Lindusahlo3) 502

Summain

Grels (Himahuha2) 498

Jonas (Rokotaipal1) 504

Jöns Ersson (Rokotaipal1) 504

Sålla

Cnut (Ihala2) 499

Jörran Peersson (Ihala3) 499

Petter (Ihala3) 499

Säppel:

Peer (Malliala4) 503

TAlkuun

Teif:n

Gust: (Limalala3) 502

Teifwain

Olof (Wäsnemi5) 506

Timoin

Petter (Hurisalo1) 498

Tuchkoin

Jörran (Hamula3) 498

Turakain

Erich Peerss: (Ninisari4) 503

Turkiain

Peer Peerss: (Ninisari1) 503

Samuel (Ninisari3) 503

Tynckin

(Lindusahlo4) 502

VWAlkuun

Wald:

Christ: (Hurisalo3) 499

Waldoin

Anders (Waldoila1) 506

Anders Christerss: (Murameki1) 502

Anders Påhlsson (Waldoila1) 506

Bertel (Huchkala2) 498

Bertell (Huchkala1) 498

Jören (Murameki1) 502

Lars (Waldoila1) 506

Wirolain

Jacob (Kaipoila5) 501

Witika

Mårten (Wäsnemi6) 506

Witikain

Jörren (Lindusahlo3) 502

Wokolain

(Lambila2) 501

Wärdin

Ifwar (Harmala1) 498

Wässein

Påhl (Hylckälä5) 499

Wätäin

Johan (Hurisalo2) 499

 

Tässä luettelossa on 299 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023