AloitussivuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1659 ☰ 

Sulkava maakirja 1659

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 445AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ruokoniemen kymmenes
Rokoniemi/Ruokoniemi
Jöran Hielp
Matz Hansson Hanska
Peer Hatainen
Peer Cardinen
Hendrich ibm Anders Munk från Aufwila
Hendrich Heinoin opt: Mårthen Pellins ödhe
Niels Hatains ödhe opt: af Olof Jacobsson, ödhe
Isach Pylcken el:r Johan Hielp
Greels Cardinen ödhe
Sipilä/Sipilä
Lars Sipinen
Cnut Olofsson Sipinen Oförmögen
Oloff Jacobsson Hatain
Cardila/Kaartila
Peer Persson Cardinen
Matz Larsson ibm ödhe
Måns Cardinen
Michel Cardinen
Raudianiemi/Rauhaniemi [4]
Johan Hatainen
Anders Matzsson ibm
Christer Lamainen ödhe
Tannila/Tannila
Lars Berthelsson Tannin och Olof ibm:
Hend: Olofsson ibm ödhe
Lars Jacobsson ibm ödhe
Sulckawa/Sulkava
Michel Kohoin el:r Laars Korhoin, ödhe
Lars Mieloinen ödhe

Sivu 446AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Michel och Hans Condiain
Oloff Condiain
Jöns Tijain el:r Lars
Hasula/Hasula
Oloff Hassuinen ödhe
Hendrich Kerekeinen
Thelalax Tijondh ♦ Telalahden kymmenes
Ylesenoutila/Ylisenauvila
Hendrich Silfwestersson Aufwin ödhe
Erich Johansson ibm
Hendrich Matzsson Hintzain
Hintzala/Hintsala
Jöns Hintzainen
Aufwila/Auvila
Per Hend: Hölcker oförmögen
Peer Persson Aufwin
Oloff Kiächkeinen ödhe
Thomas Kiätewäin
Thelataipal/Telataipale
Thomas Simonsson Holopain oförmögen
Anders Sckumpe
Erich Oleckeinen
Hans Kietewäin
Lohilax/Lohilahti
Jöns Sinckoinen
Lars Löppeinen
Lukas Mickoinen
Johan Persson Lefwoinen
Pardala Tijondh ♦ Partalan kymmenes
Lingoila/Linkola
Niels Korhoinen
Lars Wäteinen
Hyfwerila/Hyvärilä
Grels Andersson Pardain
Anders Muhoinen ödhe
Mändylä/Mäntynen
Peer Persson Hyfwerinen ödhe

Sivu 447AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pardala/Partala
Jöran Michelsson Uckoin oförmögen
Erickala/Eerikkälä
Påll Persson Erickain ödhe
Cammoila/Kammola
Lars Leinickainen
Per And: Cammoinen
Johan Mårthensson
Påhl Cammoin el:r Lars Cardinen, ödhe
Johan Wenelein el:r Christer Leinickainen
Lars Staff: Cammoin oförmögen
Lars Olofsson Wihawain
Jacob Wätain el:r Hans Dirichsson, oförmögen
Staffan Condiain el:r Berth:, ödhe
Pulckela/Pulkkila
Anders Persson Wätain
Oloff Sulpo el:r Rimpi Wätain, ödhe
Wätala/Väätälänmäki [4]
Oloff Wätain Sulpå
Heickurila/Heikkurila
Matz Persson Heickurin
Ryhälä/Ryhälä [9]
Staffan Uckoin oförmögen
Kariulamäki/Karjulanmäki
Christer Andersson Häifwä
Jacob Partainen
Anders Larsson Hakulin
Peer Partainen oförmögen
Haukiniemi/Karjulanmäki [5]
Matz Matzsson Pöriein
Iitlahden kymmeneskunta
Idelax/Iitlahti
Mårthen Kostiainen ödhe
Hendrich Radickainen Matz ibm el:r Johan Mähainen, ödhe
Peer Mårthens: Clostarin ödhe
Sigfridh ibm ödhe
Anders Clostarin el:r Grels Caipainen
Peer Clostarinen ödhe
Erich Sigfridsson oförmögen

Sivu 448AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Caipoila/Kaipola
Grels Caipainen ödhe
Peer ibm
Johan Larsson ibm
Cnut Clostarinen
Anders Caipains Enckia, ödhe
Hendrich ibm ödhe
Peer Kinnainen oförmögen
Lars Andersson Seppoin
Hendrich Kostiainen
Punola/Punnola [6]
Hendrich Seppain Transporterat från Säminge
Caitais/Kaitainen
Oloff Larsson Caipain
Sigfridh Andersson Monoin
Thomas Radickain
Lars ibm oförmögen
Matz Grelsson Pennain oförmögen
Augustus Marsius ödhe
Hendrich Seppain ödhe
Marala/Maarala
Erich Kuckoinen
Tunnila/Tunnila
Måns Persson Tunnain ödhe
Hans Tunnain oförmögen
Frantz Olofsson Mäkäläin oförmögen
Anders Olofsson Seppoin ödhe
Erickala/Eerikkälä
Mårthen Persson Mullj
Af Randsalm S:n ♦ Rantasalmen pitäjästä
Haltula Tijond ♦ Halttulan kymmenes
Haltula/Halttula [9]
Oloff Haltunen
Hijssmäki/Hiismäki [6]
Johan Persson Ryhäinen ödhe
Hendrich Hyfwerinen
Philpus ibm el:r Michel Hendrichsson
Af Jokas Sochn ♦ Juvan pitäjästä
Ninimäki/Niinimäki [9]
Anders Monoin
Läipämäki/Leipämäki [9]
Niels Haloinen
Jacob Herckeinen
Påhl ibm el:r Christer Nielsson Mieloinen, ödhe

Sivu 449AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mändyis/Mäntynen [9]
Cnut Haloinen
Michel Haloinen
Jöns ibm
Per Wihawainen
Hendrich Kiskinen ödhe
Caupi Hyfwerinen ödhe
Kiskilä och Kaskis/Kaskii [6]
Anders Tuckuinen oförmögen
Kiskilä och Kaskis/Kiiskilä [6]
Lars Rothinen
Nähringh/Näärinki [6]
Christer Cossmain el:r Peer Olofsson Kiskin, oförmögen
Frelsse ♦ Läänitykset
Jöran Olofsson Pistolkortz Norkiöpingz Beslutz frelsse ♦ Jöran Olofsson Pistolekorsin läänitys
Pardala/Partala
Matz Pardains iordh
Erickala/Eerikkälä
Påhl Persson Erickainen
Anders Heldimoinen
Tunnila/Tunnila
Jacob Berthelsson Kurkj
Anders Berthelsson ibm
Herman von Burghaussens Norkiöpingz Beslutz frelsse ♦ Herman von Burghausenin läänitys
Mändylä/Mäntynen [9]
Berthel Hyfwerinen
Hendrich Arfwedsson Surmans Frellsse ♦ Henrik Arvidsson Suurmanin läänitys
Mändyis/Mäntynen [9]
Hendrich Wihawain
Anders Wihawain
Hendrich Seulenbergz Norkiöpingz Beslutz frelsse, Af Randasalm Sochn ♦ Henrik Seulenbergin läänitys
Tuusmäki/Tuusmäki [6]
Matz Tijtainen
Hijssmäki/Hiismäki [6]
Michel Nachkahattu
Eshel Pölläinen
Erich Jespersson Lilliesköldz frelsse ♦ Erik Jespersson Lilliesköldin läänitys
Soiniemj/Soiniemi [6]
Thomas Hamuinen
Underlagde Ränttor ♦ Virkatalot
Sulkavan pappiloihin kuuluvat tilat
Sulckawa/Sulkava
Niels Kiäckoins Anders, Grels och Hans Condiains iordh. Under Prestebohl
Tannila/Tannila
Simon Pölleinen Under Caplahnsbohlet
Hasula/Hasula
Matz Uckoinen Under Caplahnsbohlet

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8631 Maakirja 1659-1659, sivut 445-449
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8631

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16551662

© Maija-Liisa Laakso 2022